vrijdag, oktober 31, 2014


Lees hier verder!

Voortgang Kavelwoningen Beetsstraat 31.10.2014

Inmiddels werden de eerste 2 woningen opgeleverd !!Lees hier verder!

Werkzaamheden in de Beetsstraat

Vanaf volgende week worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Beetsstraat. 
In de week van 3 november 2014 beginnen onderhoudswerkzaamheden aan de stoep, rijbaan en parkeerplaatsen in de Beetsstraat.
De werkzaamheden duren 7 weken en worden in fases uitgevoerd. Delen van de stoep en de rijbaan worden afgesloten. Voetgangers kunnen huizen en bedrijven bereiken. Indien nodig worden er loopschotten geplaatst.
De werkzaamheden duren 7 weken en worden in fases uitgevoerd. Delen van de stoep en de rijbaan worden afgesloten. Voetgangers kunnen huizen en bedrijven bereiken. Indien nodig worden er loopschotten geplaatst.

Veiligheid

Parkeer uw auto tijdens de werkzaamheden tijdelijk ergens anders. Ook vraagt de gemeente u om obstakels als bloembakken en fietsen tijdelijk weg te halen. Zo kan het werk veilig gedaan worden en blijft de straat goed bereikbaar voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie).
De gemeente doet er alles aan om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Werkterreinen blijven echter gevaarlijke plekken. Het is verstandig om vooral kinderen hierop te wijzen.

Huisvuil

U kunt de ondergrondse afvalcontainers tijdens de werkzaamheden niet gebruiken. Breng uw huisvuil naar de tijdelijke bovengrondse afvalcontainers. Deze staan direct om de hoek van de Beetsstraat in de Alberdink Thijmstraat en op het Gouverneurplein. U kunt deze locatie ook gebruiken voor uw grofvuilafspraken. zie hier 

Bewonersbrief

Omwonenden hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt deze brief hier lezen.

·                              Bewonersbrief onderhoud stoep, rijbaan en parkeerplaatsen Beetsstraat (PDF, 951 kB)maandag, oktober 27, 2014


Lees hier verder!

RTV Discus - Stamtafel Discussie 11.10.2014 Nieuwe taken Brandweer/brandpreventie


za 11-okt-2014    
12:00-13:00 Stamtafel Discussie Uitzending RTV Discus

Presentatie: Joop Schouten

Stamtafelthema: Nieuwe taken Brandweer/brandpreventie.

Met Marjan Wesselingh voorzitter bewonersorganisatie Spoorwijk, 
Jeffrey Schamper hoofd brandweerzorg Laak/Centrum.vrijdag, oktober 24, 2014


Lees hier verder!

Meer zeggenschap voor buurtbewoners

Zeggenschap in de wijk

Het zou goed zijn als mensen weer meer zelf en gezamenlijk hun lokale omgeving, dus hun dorp of buurt, inrichten en beheren. Lokale zelforganisatie dus.
‘Mensen doen veel meer zelf dan ik dacht.’ aldus PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal.
Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ‘weer grip op hun eigen buurt’ krijgen.
Meer zeggenschap
Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden. Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven –>> meer
Uit het grote AD-buurtonderzoek bleek onlangs ook al dat mensen graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt.
De PvdA wil dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) gemeenten aanwijst om met de buurtrechten te experimenteren. De kans is groot dat Plasterk het plan steunt, hij wil al langer buurtbewoners meer macht in handen geven. Zo nodig komt zijn partij met een initiatiefwet –>> lees ook
Drie buurtrechten
Tanamal wil bewoners daarom drie ‘buurtrechten’ geven. Allereerst mogen burgers als collectief meedingen in aanbestedingen, om bijvoorbeeld tegen betaling zelf het groen te verzorgen. Ook krijgen ze het recht als eerste te bieden op braakliggend terrein en gemeentelijk vastgoed en mogen ze voorstellen aandragen die meewegen in het bestemmingsplan. –>> lees ook »

zie ook: Buurtzelfbeheer

Wijkraden.

Ook tijdens een gesprek met het wijkteam PvdA LAAK onlangs in de Molenwijk, met als onderwerpen o.a. Participatie Maatschappij, Inspraak (de kwaliteit ervan) en het communiceren over grote Haagse projecten o.a. SpuiForum, betaald parkeren en andere locale “problemen”, werd in dat verband ook gesproken over het idee tot het mogelijk instellen van wijkraden in Den Haag.
Meer >>12345678910 Volgende
Afstand verkleinen
Via dorps- en wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister.
Bevoegdheid 
Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.  
En waarom ??
En waarom zou dit in Den Haag een Optie kunnen zijn ?? In Stadsdeel Laak waren er ooit verschillende overlegstructuren met de bewoners en organisaties werkzaam in de wijk o.a. SBL, Commissie Laak, Commissie Spoorwijk, Regiegroep Spoorwijk etc.  Helaas is hier weinig van overgebleven daar e.a. nogal vrijblijvend was en geen feitelijke status bleek te hebben in ieder geval niets meer dan een gezellige praatclub.
Zelfs van de Haagse Koepel wordt niet veel meer vernomen.
Verbeterplan Haagse Koepel – RIS 147460  B&W 2007-07-10 – dinsdag 10 juli 2007
De conclusies van het Verbeterplan voor de Haagse Koepel zijn weinig positief ten aanzien van het functioneren van de Haagse Koepel. Er worden aanbevelingen gedaan om tot de noodzakelijke verbeteringen te komen. In September 2007 zal een discussie worden gevoerd met de Haagse bewonersorganisaties. Deze discussie gaat over het Verbeterplan Haagse Koepel, maar kan niet los gezien worden van een discussie over het stimuleren van bewonersparticipatie in Den Haag in brede zin (een van de speerpunten in MeeDoen) en daarmee ook over het functioneren van de Haagse bewonersorganisaties. In oktober 2007 komt het college met concrete voorstellen voor een
Verbeterplan voor de Haagse Koepel dd. 24 juni 2007.
Document
Bijlagen
Gerelateerde documenten
Agendapunt Wijkraden
Kortom bij de aftrap van het nieuwe Stadsbestuur, nadat de nieuwe coalitie bekend werd gemaakt, kan er alvast een nieuw agendapunt worden opgevoerd door de Gemeenteraad daar deze wel al bekend is.
Uitslag Haagse gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014
BB 31.10.2014 Vrijwel alle gemeenten in Nederland proberen actief de burger te betrekken bij het lokaal bestuur. Dat blijkt uit de Staat van het Bestuur die minister Ronald Plasterk (BZK, PvdA)  naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Ondersteuning
94 procent van alle gemeenten heeft initiatieven gericht op actieve deelname van burgers aan het lokale bestuur en het versterken van de sociale samenhang. In 87 procent van de gemeenten vragen burgers het gemeentebestuur om ondersteuning bij burgerinitiatieven. Veel gemeenten proberen hun werkwijze en organisatie hierop aan te passen en het contact tussen burger en overheid anders te organiseren. 
Geef mensen meer grip op eigen buurt

Foto Flickr / Julle


Geef mensen meer grip op eigen buurt

BB 23.10.2014 Goede buurtinitiatieven lopen te vaak op niets uit door onnodige gemeentelijke regelgeving, vindt het PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal . Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ‘weer grip op hun eigen buurt’ krijgen.
Meer zeggenschap
Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden. Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven.
GERELATEERDE ARTIKELEN
Telegraaf 23.10.2014 Als het aan de PvdA ligt, krijgen bewoners meer te zeggen over hun buurt. Zo mogen ze zelf het vuilnis ophalen, het gras in het plantsoen maaien en als eerste bieden op braakliggend terrein.
NU 23.10.2014 Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden.
Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven.
Volgens het PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal donderdag lopen goede buurtinitiatieven te vaak op niets uit door onnodige gemeentelijke regelgeving. Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ”weer grip op hun eigen buurt” krijgen.


Lees hier verder!

Opening expositie Groeten terug uit Spoorwijk 31.10.2014 Laaktheater

Uitnodiging opening expositie Groeten terug uit Spoorwijk

We willen u bij deze van harte uitnodigen voor de opening van de expositie Groeten terug uit Spoorwijk op vrijdag 31 oktober van 17.00-19.00 uur.

In NRC Next heeft een serie artikelen over de wijk Spoorwijk gestaan. Bij deze serie stonden foto’s van de fotograaf Peter de Krom. De overheersende reactie van bewoners was dat er veel mooiere plekken te vinden zijn in Spoorwijk. 

Daarom heeft Laaktheater in samenwerking met de bewonersorganisatie Spoorwijk het initiatief genomen om met bewoners op zaterdag 18 oktober een fotowandeling door Spoorwijk te maken onder leiding van Harmen de Jong (professioneel fotograaf wonend in Spoorwijk). Deze foto’s vormen samen met de foto’s van Peter de Krom de expositie Groeten terug uit Spoorwijk.

De expositie zal geopend worden in aanwezigheid van wethouder Rabin Baldewsingh en van Carola Houtekamer en Freek Schravesande (journalisten artikelen van de NRC Next) en Peter de Krom (fotograaf artikelen NRC Next).

Programma opening
17.00-17.30 uur: inloop

17.30-18.00 uur: Openingswoord door Mieke de Wit over beeldvorming, nabeschouwing op de artikelen door de Carola Houtekamer en Freek Schravesande en officiële opening expositie door wethouder Rabin Baldewsingh

18.00-19.00 uur: proosten op de opening

Aanmelden kan tot woensdag 29 oktober door een e-mail te sturen naar carolien@laaktheater.nl

Na de opening op 31 oktober is de expositie gratis te bezichtigen t/m 31 december van maandag tot en met donderdag van 10.00-16.00 uur.

De artikelen over Spoorwijk die in augustus 2014 in NRC Next verschenen zijn terug te lezen via de volgende link: http://issuu.com/hetlaaktheater/docs/nrcnext_artikelenspoorwijk

Graag tot 31 oktober,


Met een hartelijke groet,
Namens Carolien Ruigrok (projectleider wijkcultuur)

--->>> en ook:
Op vrijdag 31 oktober van 17.00-19.00 uur wordt in Laaktheater de expositie geopend Groeten terug uit Spoorwijk.
Een reeks artikelen in NRC Next met foto’s gemaakt door Peter de Krom over de wijk Spoorwijk vormt de aanleiding voor deze expositie. De expositie zal geopend worden in aanwezigheid van wethouder Rabin Baldewsingh, Carola Houtekamer en Freek Schravesande (journalisten artikelen van NRC Next) en Peter de Krom (fotograaf artikelen NRC Next).
Lees verder...  en ook hier


Stadsdeelwethouder Rabin Baldewsingh opende op 31 oktober een bijzondere tentoonstelling met een discussie-avond. Inwoners van Spoorwijk fotografeerden hun wijk met andere ogen dan de journalisten van NRC Next. De foto's zijn te zien in de expositie 'Groeten terug uit Spoorwijk'. Tot en met 31 december in het Laaktheater.  www.cineacdenhaag.tv 
Den HaagFM 31.10.2014 In het Laaktheater start vrijdag de expositie ‘Groeten terug uit Spoorwijk’.
In de krant NRC Next stond eerder dit jaar een serie artikelen over de wijk Spoorwijk. Bij de serie stonden foto’s van Peter de Krom. Veel bewoners vonden echter dat er veel mooiere plekken te vinden zijn in Spoorwijk. Daarom heeft het Laaktheater, in samenwerking met de bewonersorganisatie Spoorwijk, een fotowandeling gemaakt door Spoorwijk. De foto’s die daarbij zijn gemaakt vormen, samen met de foto’s van Peter de Krom, de expositie Groeten terug uit Spoorwijk.
Wethouder Rabin Baldewsingh opent vrijdagmiddag de expositie. De foto´s zijn daarna te bezichtigen tot en met 31 december, van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Terugblik:

GE DIGITAL CAMERA GE DIGITAL CAMERA GE DIGITAL CAMERA GE DIGITAL CAMERA GE DIGITAL CAMERA GE DIGITAL CAMERA


Lees hier verder!

Voortgang Kavelwoningen Beetsstraat 23.10.2014
woensdag, oktober 15, 2014


Lees hier verder!

Donderdag 16 oktober MatchMarktAl het moois, leuks, goeds en lekkers uit Laak in een mooie doos, wat een mooi cadeau!
Graag nodigen wij je uit voor onze volgende MatchMarkt, die dit keer in het teken staat van Cadeau pakketten uit Laak!
In oktober starten we met onze nieuwe serie van 4 MatchMarkten. Binnen ons thema Liever Locaal beginnen we met een nieuw product in Laak: het samen maken (ontwerp, inhoud, opslag en distributie) van ong.15.000 Kerst/cadeau- en/of Welkomstpakketten voor nieuwe inwoners.

Voor wie?
Voor alle ondernemers, ZZP’ers, scholen, culturele instellingen, bewonersorganisaties, verenigingen en zorginstellingen uit Laak die producten en diensten te bieden hebben en meer bekendheid, omzet of toeloop willen van binnen of buiten onze eigen wijk.

Datum: Donderdag 16 oktober                                                                       
Tijd: 15:30 - 18:30 uur
Locatie: De Lunchboxx, Binckhorstlaan 135 (binnen/links in het MOOOV gebouw).
Kosten: Geen, wij nodigen je uit!
Soorten pakketten
De afgelopen 2 jaar hebben we elkaar in Laak beter leren kennen. We realiseren ons meer en meer hoe rijk we zijn door wat we samen te bieden hebben. Hoe kunnen we nog meer mensen kennis laten maken met wat er in Laak te vinden en te doen is?
Wij willen samen met jullie cadeaupakketten uit Laak maken. Een pakket dat echt een cadeautje is voor de ontvanger. Een cadeau dat je prikkelt om Laak op een verrassende manier verder te ontdekken. En tevens een kans voor de ondernemers en (maatschappelijke)organisaties om zichzelf op een bijzondere manier te presenteren.

Een ‘Welkom in Laak’-pakket voor nieuwkomers
Het nieuwkomerspakket is een cadeau voor alle nieuwe bewoners die zich vestigen in Laak. Het is gratis af te halen voor de bewoners. In het pakket zit een aantal echte cadeautjes, en daarnaast kortingsbonnen om Laak te verkennen en informatie om Laak beter te leren kennen.
Het nieuwkomerspakket is gratis voor bewoners die het ontvangen en moet dus “uit kunnen”. Dat betekent dat kosten voor het maken en de distributie komen uit de opbrengsten van diegenen die betalen om zich te promoten en of er informatie in stoppen.
De vraag is hoe maken we het pakket zo dat het aantrekkelijk is voor de nieuwe bewoners dat ze het ook echt ophalen, gebruiken en waarderen. En tegelijkertijd hoe maken we het pakket zo dat (wij als) ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in Laak zich goed kunnen presenteren.

Leuks en Lekkers uit Laak- Kerst/cadeau-pakket
Het Kerstpakket is een cadeaupakket waarvoor wordt betaald. De waarde van een kerstpakket is vaak wel hoger dan de prijs die er voor wordt betaald, dat maakt het aantrekkelijk. De term Kerstpakket is slechts synoniem voor een cadeaupakket dat ook geleverd kan worden voor andere feestdagen of gelegenheden.
Het doel is niet om zomaar een nieuw kerstpakket te maken, maar een pakket waarin Laak kan laten zien hoe leuk, stoer, bruisend en duurzaam we zijn. Het is een net even anders-dan-anders pakket.

Iets voor jou?
Wil jij een bijdrage leveren aan het maken van deze cadeaupakketten in Laak? Zie je jouw product, dienst of informatie op deze manier graag breed verspreid worden? Of ben jij de aangewezen persoon om te praten over de vormgeving, logistiek en verspreiding? Meld je aan! 


Aanmelden
Beantwoord deze mail met iets van Ja of Nee anders blijven we maar mailen, of vul je gegevens in opwww.quartierlaak.nl/contact. Stuur deze mail gerust door naar jouw netwerk!
Nog meer inhoudelijke details? Bel Sandra: 06-12446775
Volg ons via onderstaande buttons en blijf zo op de hoogte!
 
Met energieke groet!
 Petra Hiemstra                      Jurienne Hollaar                      Sandra van de Waart
Het waarde creërend netwerk van Laak!


zaterdag, oktober 11, 2014


Lees hier verder!

Voortgang Kavelwoningen Beetsstraat 11.10.2014vrijdag, oktober 10, 2014


Lees hier verder!

Participatiewebsite om Haagse ideeën uit te wisselenBuurtinitiatief zoals Burendag nu te organiseren via speciale website van gemeente Den Haag


RTVWEST 08.10.2014 Hagenaars die bewoners uit hun buurt bij elkaar willen brengen voor een leuke activiteit, kunnen dat vanaf nu doen via een website. De site 'Jouw Initiatief' brengt buren samen die ideeën hebben over hun wijk en de plannen willen uitvoeren.

Met het nieuwe online platform wil de gemeente buurtbewoners verbinden. Op de website staan projecten uit de hele stad Den Haag.

Zie je een leuk project uit een andere wijk? Dan kan je die, met behulp van de site, ook makkelijk in je eigen buurt organiseren. De website wordt door inwoners zelf bijgehouden. Lees verder
gerelateerde artikelen:
Geen media28-05Gouda sluit zich aan bij burendag

Participatiewebsite om Haagse ideeën uit te wisselen
Den HaagFM 08.10.2014 Wethouder Rabin Baldewsingh heeft dinsdagavond een website gelanceerd waarop Hagenaars hun ideeën voor hun leefomgeving kunnen uitwisselen.

Mensen die een idee hebben om hun buurt duurzamer, groener, gezelliger of socialer te maken kunnen via de website ook in contact komen met andere mensen die willen meedenken en meedoen. De website wil op die manier initiatiefnemers, vrijwilligers en deelnemers bij elkaar brengen.

Er staan al tientallen initiatieven op de site, zoals een oproep voor Buurtmoeders in Transvaal, een seniorenkoor en een groot aantal cursussen. ...lees meer