dinsdag, februari 28, 2006


Lees hier verder!

De Stemming in Spoorwijk vanuit Theater Pierrot.

Spoorwijk 27 februari 2006. Met de 14 aanwezige politieke partijen, de ruim 120 wijkbewoners en overige bezoekers kunnen we zeggen dat deze avond zeker geslaagd is. Een druk op de (stem)knop van een draadloze bel laat het geblaf horen van een nogal agressief hondje. Hiermee wordt het startsein gegeven en tevens de toon gezet voor de discussie die avond.
Met name bij het discussieonderdeel ‘Zijn de (kandidaat)Raadsleden Schoothond of Waakhond? wordt dit nogal merkbaar. Tijdens deze forumdiscussie wordt namelijk duidelijk waarom er inmiddels 29 partijen meedoen met de Haagse Raadsverkiezingen. Zo is er enige onvrede en ook de afstand stemmer-politiek komt nogal eens ter sprake.

TinekeVia de zeepkist, welke opgesteld als wijktestzone Schoothond of Waakhond? laten de sprekers horen waar zij de komende 4 jaar op willen gaan inzetten. En met name dus in Spoorwijk. Stemkaarten worden geheven bij het lanceren van de stellingen en het debat barst in alle hevigheid los.

Na de pauze is er dan het Wijkdebat Stemmen vanuit Spoorwijk. Ook hier worden stellingen en stemkaarten ingezet. De vooraf opgehaalde vragen worden ertussendoor gestrooid. Wederom een zeer intensieve discussie waarbij ook de jongeren hoorbaar aanwezig zijn. Een van die jongeren valt nogal op vanwege zijn zeer jonge leeftijd en toch wel zeer wijze vragen.Onze discussieleider Deniz Ozkanli (PublicPeople) had het er zeer druk mee om de goede orde te handhaven. Het leek af en toe wel de Raadszaal in het IJspaleis.

Uit voorzorg hadden we dus slechts 14 van die 29 partijen uitgenodigd. En zeer verstandig dus dat we die Michel van Leefbaar Den Haag en de Groep Labuche thuis hebben gelaten.

vrijdag, februari 24, 2006


Lees hier verder!

Afscheid van Tom Gerritzen vanuit Sporthal ’t Zandje

Spoorwijk 24.02.06 – Vandaag nam Tom Gerritzen afscheid van de Beheersadviesraad van sporthal ’t Zandje op de Schimmelweg 202.

Vanaf de oprichting in 1982 was hij o.a. als penningmeester een van de stuwende krachten in de sporthal. Daarnaast behoorde hij als medebestuurder bij de oprichters van basketbalvereniging de Jumpers. En ook schuwde hij de kantinedienst niet. Terwijl het ware wedstrijdfluiten hem in het bloed zat.

Reden voor wethouder Wilbert Stolte (stadsbeheer en ICT) om hem tijdens zijn afscheidsreceptie te decoreren met de stadspenning.

woensdag, februari 22, 2006


Lees hier verder!

Trommelend door de wijk.

De jongerenraad en aanhang ..........op weg vanuit De Keet

..naar De Wissel.


Spoorwijk 22.02.06

Met een hoop getrommel en bijbehorend volume vertrokken onze jongeren hedenavond vanuit ‘De Keet’ naar ‘De Wissel’.

De speciale bijeenkomst van vanavond was een vervolg op de discussie ‘Gesprek van de Straat’ op 20 december 2005 in ‘De Wissel’. Helaas miste ik toen het begin van de discussie daar ik aan het vergaderen was met de bewonersorganisatie. De discussie was reeds in volle gang en het ging er nogal eens heftig aan toe. De inzet betrof onder andere de overlast in Spoorwijk en met name rondom de Potgieterstraat.

Vanavond stond in het teken van het verzamelen van de wensen en ideeën van de jongeren in de wijk. Middels vragenlijsten kon men aangeven wat er leeft in de wijk en wat die jongeren dan wel zo graag zouden willen doen. Er werden vele formulieren ingevuld en nu kan er dan een lijst worden gemaakt van te organiseren activiteiten.

Kortom, het begin is er!!!!!

De ‘Jongerenraad Spoorwijk’, een initiatief van het Jongerenwerk van ‘MooiLaak’, ‘De Keet’ en jongerengroep ‘Eenheid Laak’, wil zich namelijk gaan inspannen om activiteiten van, voor en door de jongeren in de wijk van de grond te krijgen.

Dit zal in Spoorwijk dan de mogelijkheid bieden om iets aan de overlast van de hangjongeren te kunnen doen middels activiteiten. Tijdens de discussie op 20 december bleek namelijk dat er te weinig activiteiten zijn en dit dan leidt vervolgens tot verveling. En helaas verveling leidt uiteindelijk weer tot overlast.

Na afloop vertrok het bonte gezelschap weer naar ‘De Keet’. En de doppen konden weer uit de oren van de ouderen.

Nu we het toch over jongeren hebben. Wisten jullie dat er tegenwoordig ook overlast is van de zogenaamde ‘Hangouderen’ ???

Kijk maar eens hier: http://www.denhaag.org/news/comments.php?category=5&id=628

Echter dit alles terzijde en over tot de orde van de dag.

Een hangouder uit de Beetsstraat.

zaterdag, februari 18, 2006


Lees hier verder!

Meer dakopbouw mogelijk in Den Haag

DEN HAAG – RTV WEST 15.02.06 Voor inwoners van twintig Haagse wijken wordt het makkelijker om toestemming te krijgen voor een dakopbouw.

De gemeente Den Haag heeft woensdag bekendgemaakt de regels voor woninguitbreiding door middel van een dakopbouw te gaan versoepelen in de aangewezen wijken.

Wethouder Norder stelt dat gezinnen die ruimer willen wonen daardoor in de stad kunnen blijven.

De verruimde mogelijkheden voor dakopbouw gelden onder meer voor de wijken Bezuidenhout, Loosduinen en Spoorwijk.

zondag, februari 12, 2006


Lees hier verder!

Politiek Wijkdebat ‘Stemmen vanuit Spoorwijk’

Het programma is inmiddels klaar en de meeste politieke partijen zullen aanwezig zijn. Dus wees er bij want het indrukken van de verkeerde knop kan fatale gevolgen hebben.

Wijkdebat


Maandag 27 februari 2006 19.00 – 22.00. uur
locatie Theater Pierrot Ferrandweg 4

---PROGRAMMA---

19.00 - 19.30 uur Inloop met koffie

19.30 - 19.35 uur Inleiding

19.35 - 20.15 uur Introductie partijen

‘Schoothond of Waakhond’

20.15 - 20.45 uur Forumdiscussie

20.45 - 21.00 uur Pauze

‘Stemmen vanuit Spoorwijk’.

21.00 - 22.00 uur Zaaldiscussie

22.00 uur Afronding/Einde

(programmawijziging onder voorbehoud)


Lees hier verder!

De campagnetrein van de PvdA in Spoorwijk

Marnix
Ramazan

En op 5 februari deed de PvdA campagnetrein Spoorwijk aan. De deur ging open om 14.00 uur en druppelsgewijs stroomde de wijkbewoners De Wissel binnen. Het was gezellig maar ook best wel interessant.
Op 7 maart zijn er namelijk de gemeenteraadsverkiezingen. De stempassen vielen onlangs in de bus. Dus we zijn er klaar voor in Spoorwijk.

Het ritueel van knoppendrukken staat dus weer voor de deur. In Spoorwijk zijn een aantal bewoners inmiddels het spoor bijster. Want welke knop is nu de goede ? Er zijn namelijk wel 29 partijen aangemeld bij het kiesregister.

Vandaar dus dat nog even duidelijk moest worden waar tegenwoordig de PvdA voor staat.

Bekijk de foto's:
http://www.denhaag.pvda.nl/fotoboek/view_album/32

donderdag, februari 02, 2006


Lees hier verder!

Den Haag wil braakliggende terreinen benutten

DEN HAAG Spoorwijk – WestSite 01.01.06 - De gemeente gaat braakliggende terreinen in Den Haag omtoveren tot ontmoetingsplaatsen, zoals kinderspeelplaatsen en sportveldjes.

De Haagse gemeenteraad is woensdag akkoord gegaan met het voorstel van de PvdA-fractie, waarvoor eerder al 150.000 euro is toegezegd door zowel het gemeentebestuur als de woningbouwcorporaties. Besloten is om bouwkavels aan te pakken die al langer dan een half jaar braak liggen, omdat deze de leefbaarheid van wijken ernstig zouden aantasten. Omwonenden kunnen met voorstellen komen voor de inrichting van de braakliggende terreinen.