maandag, oktober 29, 2007


Lees hier verder!

De Wijkschouw en Kunst in Spoorwijk.

Vandaag was er wederom de Wijkschouw in Spoorwijk.

Onder het genot van een dampende bak koffie allereerst de voorbespreking.


Op weg naar buiten konden we alvast van de Kunst in Spoorwijk genieten. Het had iets met potten te maken in de Wintertuin en de Kerst. Daar komen we later nog op terug.Vervolgens trokken we de wijk in op zoek naar zaken die om een aanpak vragen. Hier volgt nog een uitgebreid verslag over.


Zo troffen we ook een heuse klimmuur aan in Spoorwijk !!!!!!

woensdag, oktober 24, 2007


Lees hier verder!

Wijkschouw 29 oktober.


De laatste wijkschouw in Spoorwijk is alweer een hele tijd geleden. Veel is er vanwege deze Wijkschouw verbeterd, terwijl sommige zaken nog achterwege bleven.

In samenwerking met Stichting BOOG zal de Bewonersorganisatie Spoorwijk de volgende Wijkschouw houden op:

A.s. Maandag 29 oktober 2007 om 10.00 uur. Er wordt gestart bij de ingang van de Wissel aan de Betsy Perkstraat.

We weten dat het kort dag is, maar we hopen toch, dat zoveel mogelijk mensen kunnen komen, die de mankementen in de wijk aan de orde willen stellen.

Vriendelijke groet en tot maandag.


Voor Bewonersorganisatie Spoorwijk (BOS)
Ramazan Ödek voorzitter
Ria Groot, secretaris
Marjan Wesselingh, penningmeester

Voor Stichting BOOG
Latifa Kassimi, adviseur Spoorwijk

Peter Brand, Leefbaarheidscoördinator en voorzitter Leefbaarheidsoverleg.

maandag, oktober 22, 2007


Lees hier verder!

Zwarte gaten in de Beetsstraat en de Schimmelweg
De straten waren inmiddels dus alweer dicht. Toch waren er weer wat gaten gevallen in de stoep. Volgens horen zeggen moesten er nog wat kabels van Eneco enzo worden gerepareerd.

donderdag, oktober 18, 2007


Lees hier verder!

Ook betaald parkeren in Spoorwijk?


Niet geheel bij toeval werd onlangs in Spoorwijk de bestrating aangepakt en het aantal parkeerplaatsen uitgebreid.

Betaald parkeren in grote delen stad
Bron ADHC 17.10.07 DEN HAAG – Een groot deel van Den Haag kan zich gaan opmaken voor betaald parkeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar gisteren een besluit over genomen.

De komende weken al start er een grootschalig onderzoek in dertig buurten in de stad. In die buurten wordt eerst het aantal geparkeerde auto’s geteld om vast te stellen hoe groot de parkeerdruk is. Dat onderzoek heeft ’s nachts plaats.

Als meer dan tachtig procent van de parkeerplaatsen bezet is, komt er een vervolgonderzoek. In dat tweede onderzoek wordt bekeken wat de beste manier is om het betaald parkeren in die buurt door te voeren.

Betaald parkeren ziet het college als middel om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Diverse wijken gaan gebukt onder te veel blik langs de stoep. Het is slecht voor de verkeersveiligheid en kinderen kunnen er niet spelen; soms moeten brandweer en ambulance omrijden door foutgeparkeerde auto’s.

Het gaat in totaal om dertig plekken in de stad, waaronder diverse buurten in Scheveningen, Laak, Spoorwijk, Morgenstond, Leyenburg, Heester- en Vruchtenbuurt, Zeehelden-, Geuzen- en Statenkwartier, Sweelinckplein, Transvaal en Schilderswijk .

Met het invoeren van het betaald parkeren voert wethouder Smit (VVD, verkeer) afspraken uit die dit college in 2006 heeft gemaakt. Smit zegt maatwerk per wijk te willen. „De oorzaken van parkeeroverlast kunnen per wijk verschillen. Daarom kunnen de maatregelen ook anders zijn.’’

Smit verwacht in december al voor alle buurten met een voorstel op hoofdlijnen te komen. Vanaf april 2008 vallen de eerste buurten al onder het nieuwe parkeerregime. Daarna volgt ieder halfjaar een nieuwe groep buurten. Hoeveel bewoners straks moeten betalen, is nog onduidelijk. Tarieven en parkeertijden worden per buurt vastgesteld.

Zie ook: www.denhaag.nl/parkeren

woensdag, oktober 17, 2007


Lees hier verder!

Samen bouwen aan de Stad.


Wil je graag iets veranderen aan je stad, buurt of wijk ??? Wil je een steentje bijdragen aan een betere leefomgeving?

Kom dan op 3 november naar de conferentie ‘Samen Bouwen Aan de Stad’ in Theater Concordia.

Want de Stad, dat Ben jij!

Via een aantal workshops zullen onderstaande thema’s nader met u worden uitgediept:
- Leefbaarheid
- Inspraak / Samenspraak
- Jongerenparticipatie
- Inkomen, werk en armoedebestrijding
- Stedelijke voorzieningen.

De workshops zullen door een aantal deskundigen worden begeleid.

Om de verdere organisatie van de conferentie en workshops voor te bereiden, alsmede de catering, dienen we tijdig te kunnen beschikken over het aantal deelnemers.

Daarom vragen wij u om reeds nu bij uw organisatie rond te vragen wie op
3 november aan deze conferentie willen deelnemen. U kunt zowel bestuursleden, maar ook werkgroep- of straatgroepsleden afvaardigen.

De conferentie duurt van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur, met vervolgens napraten onder het genot van een drankje en een hapje. Tussen de middag zal voor een eenvoudige lunch worden gezorgd.

De conferentie wordt gehouden in Theater Concordia, Hoge Zand 42,
in het centrum van Den Haag.

Wil jij het ook Anders? Doe dan mee!


Voor nadere inlichtingen en aanmelden:

De Haagse Koepel,
Witte de Withstraat 117,
2518CS Den Haag,
tel. 070-3561515
email: secr@haagsekoepel.nl


Lees hier verder!

Plan van aanpak De Haagse Koepel 2009


Op vrijdag 26 oktober a.s. om 17.00 uur zal De Haagse Koepel het door Bestuur en Stuurgroep Vernieuwing samengestelde ‘Plan van Aanpak van De Haagse Koepel 2009’ (concept op hoofdlijnen) aan wethouder Rabin Baldewsingh aanbieden.

Dit zal plaatsvinden op het terras van Restaurant De Ooievaer in het Atrium van het stadhuis.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om daarbij te zijn.

Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd.

Bestuur Stichting De Haagse Koepel.

T. 070-3561515
w. www.haagsekoepel.nl
e. secr@haagsekoepel.nl