woensdag, mei 29, 2013


Lees hier verder!

Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg 04.06.2013

                                            UITNODIGING

Wijkschouw & Leefbaarheidoverleg Spoorwijk

Ook deze keer georganiseerd door “uw eigen” Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS)

Dinsdag 4 juni 2013

 

De Wijkschouw (verzamelen onder afdak “De Wissel”)

van 18.30-19.30 uur

 

Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij eventuele verbeter- en aandachtspunten onderweg, worden genoteerd, met bewoners & vertegenwoordigers van instanties, onder begeleiding van Ton Farla van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

 

Het Leefbaarheidoverleg (met koffie en thee) in “De Wissel”

van 19.30 uur tot 21.30 uur

 

Een transparant en constructief overleg tussen bewoners en instanties waarbij aandachtspunten & ideeën worden uitgewisseld en afspraken worden gemaakt. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en / of thee, het voorzitterschap is in handen van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

Agenda Leefbaarheidoverleg:

1.     Opening en mededelingen door vice-voorzitter Jan Hunck

2.     Nieuwe actiepunten wandeling

3.     Inbreng bewoners

4.     Inbreng organisatie / instanties

5.     Samenvatting van de avond door de voorzitter

6.     Rondvraag

7.     Sluiting

Met vriendelijke groet,

Marjan Wesselingh/Jan Hunck

Voorzitter en vice-voorzitter

Bewoners Organisatie Spoorwijk/Leefbaarheidoverleg SpoorwijkLees hier verder!

Bijeenkomst Straatvertegenwoordigers 04.06.2013

Beste bewoner,


Reminder voor de komende bijeenkomst:


Datum: dinsdag 4 juni 2013

Tijd: 20:00 – 21:30 uur

Locatie: Wijkcentrum de Wissel, Betsy Perkstraat 14.


Jullie hebben aangegeven dat hierbij de volgende instanties moeten worden uitgenodigd:

• De Wijkagent(en)

• Het handhavingsteam Spoorwijk

Ik heb tot nu toe maar twee aanmeldingen gehad voor de prikstokken en geen aanmeldingen voor straat(activiteiten) subsidies.

Met vriendelijke groet,


stichting BOOG

Paul Hendriks

projectleider samenlevingsopbouw

T 070 312 12 43

M 06 19 14 01 88

E henpa@boog.nl

zondag, mei 26, 2013


Lees hier verder!

Voorzomeren met de nieuwe Spoorwijzer


De nieuwe Spoorwijzer is er weer! Je vindt hem op: Spoorwijzer Voorzomer 2013
Hij wordt kort voor 1 juni bij iedere Spoorwijker in de bus gedaan.
 

woensdag, mei 15, 2013


Lees hier verder!

De facelift van Station Moerwijk


Station Moerwijk in de lift.

Het Masterplan Knoop Moerwijk werd indertijd vanwege de bezuiniging voorlopig geparkeerd. Wel waren er een aantal actiepunten die, ondanks de bezuinigingswoede van de gemeente, toch zouden worden aangepakt.

Het college van Burgemeester en Wethouders stemde daarom vorig jaar in met de herinrichting van de openbare ruimte rondom Station Moerwijk. De werkzaamheden gingen inmiddels van start. Hierbij neemt ook ProRail de uitdaging aan om het station Moerwijk flink aan te pakken. Zo viel er reeds in de Posthoorn van 18.04.2012 te lezen dat er begonnen gaat worden met de facelift van Station Moerwijk en omgeving.


Inmiddels staan de nieuwe wachthuisjes op het perron. Hierdoor kunnen ook de Spoorwijkers die de trein pakken prettig wachten op de trein.

Het doel van Prettig Wachten op stations is om bij te dragen aan een betere beleving en een groter gevoel van veiligheid. Veel reizigers ervaren sommige kleinere en middelgrote stations als somber, saai, kil en weinig comfortabel. Daarom is het zo belangrijk dat ProRail investeert in het comfort. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in basisvoorzieningen, maar met vervoerders, decentrale overheden, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS Poort kijkt ProRail ook naar de lange termijn. Bedrijvigheid en bemensing op stations is vaak een succesfactor. Hierdoor zal het imago van de omgeving van station Moerwijk als “Dooie en Enge plek” gaan veranderen.

Inmiddels is er ook al een bestemming gevonden voor de kiosk. Hier zit nu Pizza Pizza.


Wij zijn gek op Pizza, U ook toch ???? Ze hebben een zeer ruime sortering van Turkse tot Italiaanse Pizza’s. En ze worden ook aan huis bezorgd.

Bestel nu
070- 393 87 58
Erasmusweg 2
2532 CP Den Haag
www.pizza-pizza.nu

Zie ook: http://knoopmoerwijk.wordpress.com/


dinsdag, mei 14, 2013


Lees hier verder!

Wijkwandeling en Leefbaarheidoverleg 4 juni

Beste bewoners en belangstellenden,


Noteert u alvast de datum van onze tweede wijkwandeling en Leefbaarheidoverleg op dinsdag 4 juni a.s.?

Verzamelplaats voor de wandeling is de ingang van de Wissel, Betsy Perkstraat (onder het afdakje).

Wij lopen van 18.30 – 19.30 uur en daarna is er Leefbaarheidoverleg in de Ontmoetingsruimte van de Wissel om 19.30 uur (met koffie en thee).


Binnenkort ontvangt u van ons de vergaderstukken.

Met vriendelijke groet, namens de BOS,Astrid Maagdenberg, Pro Minutes
Secretariaat

Betsy Perkstraat 14
2524 XT DEN HAAG
Tel. 070 396 00 00

Website: www.spoorwijk.orgzondag, mei 12, 2013


Lees hier verder!

Fietstrommels ook in Spoorwijk nodig

Gemeente plaatst Fietstrommels.
De gemeente plaatst de komende jaren tot en met 2014 in 8 buurten 110 fietstrommels. In deze buurten hebben veel woningen geen eigen fietsenberging en hierdoor staan veel fietsen op straat. Daarom is het belangrijk dat er meer afgesloten fietsenstallingen komen. Daarnaast stimuleert de gemeente bewoners om een Buurtstalling te beginnen.

Aantal beschikbare fietstrommels per buurt:
• Vruchtenbuurt: 20

• Bezuidenhout-Oost: 20

• Oostbroek: 15

Laakkwartier West en Schimmelweg en omstreken: 15

• Valkenboskwartier: 10

• Regentesse-kwartier: 10

• De Bras (complex aan de Waterviolier): 5

• Geuzenkwartier: 15

Stallingsplek in fietstrommel
In een fietstrommel passen 4 gewone fietsen. Bakfietsen en fietsen met vaste kratten passen niet in de fietstrommel. Biesieklette beheert en verhuurt de fietstrommels. U kunt als bewoner een plek in een fietstrommel huren voor ongeveer € 7,50 per maand. U komt alleen in aanmerking voor een stallingsplek in een fietstrommel als u geen eigen bergruimte voor de fiets heeft. Op dit moment zijn er fietstrommels in de Abrikozenstraat en aan de Schenkkade. Wilt u zich inschrijven voor een plek in een van deze fietstrommels? Ga naar www.biesieklette.nl.

Locaties bepalen per buurt
In de 8 buurten moeten voor alle fietstrommels de locaties nog bepaald worden. De gemeente gaat buurt voor buurt te werk. Zodra uw buurt aan de beurt is, krijgt u daarover een brief.

Stappen;
• De gemeente vraagt de bewonersorganisaties om locaties voor fietstrommels aan te leveren;

• Bewoners kunnen ook een suggestie voor een locatie doorgeven aan de gemeente;

• Met alle ingediende locaties maakt de gemeente een concept-plaatsingsplan;

• Tijdens een informatiebijeenkomst kunnen bewoners het concept-plaatsingsplan inzien, erop reageren en suggesties doen voor andere locaties;

• Dan volgt een definitief plaatsingsplan;

• De gemeente neemt contact op met de mensen die een aanvraag hebben gedaan om te vragen of zij nog steeds interesse hebben;

• De gemeente vraagt een vergunning voor het plaatsen van de fietstrommels aan;

• Als er geen bezwaren op de plaatsingsvergunning zijn worden de fietstrommels geplaatst.

Ook 20 fietstrommels beschikbaar voor overige buurten
Ook buiten de 8 buurten kunnen bewoners een fietstrommel aanvragen. Kijk op Fietstrommel aanvragen voor meer informatie.

Zelf buurtstalling starten
U kunt ook zelf een buurtstalling starten. Dat kan met subsidie van de gemeente. Zo’n stalling kan bijvoorbeeld in een leegstaand (winkel)pand of garage. De stalling moet schoon en veilig zijn minstens vijf jaar blijven bestaan. De subsidie is vooral bedoeld voor de aanschaf van fietsenrekken, een goede toegangsdeur en een goed (elektronisch) sleutelsysteem.

In dit filmpje op TV West kunt u zien hoe de gemeente Den Haag eraan werkt om in woonwijken fietstrommel en -stallingen te krijgen.

Zie ook: Meer stallingruimte voor fietsers
en zie ook: Grote steden verzuipen in de fietsen...

Meerjarenprogramma fiets 2011 - 2014 (pdf)

De volledige subsidieregeling en het aanvraagformulier vindt u hieronder;
Beleidsregel subsidie buurtstallingen Den Haag (pdf)
Aanvraagformulier subsidie buurtfietsenstalling (pdf)
Aanvraagformulier subsidievastelling buurtfietsenstalling (pdf)

Contact
Voor vragen kunt u mailen naar fietsparkeren@denhaag.nl of bellen met het contactcentrum, 14070.

zondag, mei 05, 2013


Lees hier verder!

Plaatsingsbesluit ORAC’s o.a. Beetsstraat (wijk 23)

Ondergrondse afvalcontainers Beetsstraat (wijk 23)

De gemeente is voornemens om meer Ondergrondse Afvalcontainers in Spoorwijk te plaatsen. De volledige lijst met adressen vind je in de Spoorwijzer van Voorzomer 2013. En de kaart met locaties ... zie verder

Bewonersbrief 23.05.2013: hier


Zie ook: hier en: hier en: hier


Plaatsingsbesluit.
Het plaatsingsplan van wijk 23, Spoorwijk is door het college van burgemeester en wethouders met ingang van 25 april vrijgegeven. De bezwaarperiode van 6 weken gaat in op 25.04.2013 .

Het besluit is op de site van Den Haag in te zien onder bestuurlijke stukken met risnummer 258144.

Zie tevens als bijlage de handleiding Juridische Procedure in beroep gaan, punt 6, hierin wordt verwezen naar de uitleg in het besluit.

Handleiding
Kaart
Besluit college Plaatsingsplan Orac's Spoorwijk (wijk 23)   


Alternatieve plek ????
Op deze plek in de Beetsstraat zou ook een ORAC geplaatst kunnen worden !!! Tegelijktijd kunnen er dan extra parkeerplekken komen. Dit dan met het oog op het invoeren van het betaald parkeren per 2014 ook in Spoorwijk.  En als we dan toch bezig zijn kan er op dezelfde stoep een Fietstrommel worden geplaatst.


Lees hier verder!

Dodenherdenking Spoorwijk 04.05.2013

Programma

Ledegankplein.

 
Toespraak van B.O.S.
Vrijheid spreek je af.


M: Heel toepasselijk.

Voor ons, als bewoners van Spoorwijk.

Dingen met elkaar afspreken.

En dan samen doen.

Daar draait het om.

We zijn net weer met een nieuw bestuur begonnen.

En we hebben goede afspraken gemaakt.J: We verdelen de taken.

We gaan samen leuke dingen doen.

We spannen ons in voor onze buurt.

We respecteren iedereen.

En zo kunnen we samen ook doelen bereiken.M: Ook als inwoner van Den Haag,

Stad van recht en vrede.

Al honderd jaar een vredespaleis.

En toch moeten we er elke keer weer bij stilstaan.

Want vrijheid is lang niet altijd vanzelfsprekend.J: Heel wat mensen om ons heen weten wel wat het betekent.

Als je geen vrijheid hebt.

Niet alleen zoals de bezettingstijd.

Maar ook in andere landen.

In Afrika, in het Midden Oosten.

Of door je eigen stommiteit.M: Daarom moeten we respect hebben voor elkaar.

Elkaar een handje helpen.

Als het even niet goed gaat, corrigeren.

En elkaar de vrijheid laten.

We zijn er als buren voor elkaar.

En daarom zijn we trots op waar we wonen.Vrijheid geef je door.

J;Vrijheid is een kostbaar goed, kwetsbaar en daarom niet vanzelfsprekend.

Dat besef je pas goed wanneer die vrijheid er niet meer is.

Zoals tijdens de 2e wereldoorlog.

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers.

Op 5 mei vieren we dat we vrij zijn.M:Helaas zijn er nog vele oorlogen in de wereld van vandaag.

En er zijn daarom ook veel vluchtelingen

die aan het oorlogsgeweld proberen te ontkomen in hun vaderland.

Vele van hen hebben familieleden en dierbare verloren.J:Ook komen ze naar ons Nederland.

Daar ze alles zijn kwijt geraakt en achter hebben moeten laten,

proberen ze hier een nieuw leven op te bouwen.M:Geef ook hun die kans en kijk niet weg maar sta ze bij.

Want geen mens is illegaal.

Ieder Mens heeft het recht om te leven.

Vrijheid spreek je af!
Lees hier verder!

De Grijze plek Beetsstraat/Max Havelaarstraat verder ...

Inmiddels is de bouwplaats bijna gereed voor de start van de bouw van de nieuwe woningen.
zie ook -->

woensdag, mei 01, 2013


Lees hier verder!

Nieuwsbrief April 2013 Vadercentrum Adam


Geachte heer, mevrouw,

In het Vadercentrum hebben wij voor de komende weken weer vele bijzondere activiteiten gepland.

- Praten met 80 vrouwen en mannen over het opvoeden van hun kinderen,

- praten met 80 jongeren en hun ouders over de radicalisering, digitalisering en de financiële crisis en

- een dialoogbijeenkomst over de seksuele diversiteit met tientallen bezoekers.

Deze opsomming is natuurlijk maar een klein deel van al onze activiteiten.

Maar eerst aandacht voor de nieuwsbrief van de afgelopen maand. We wensen u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Haagse Vaders
www.haagsevaders.nl

 

zie hier verder


Lees hier verder!

Vrijmarkt Spoorwijk 30.04.2013

Goeverneurplein.