zaterdag, september 25, 2010


Lees hier verder!

Het nieuwe plein in Spoorwijk heet Jopplein

(klik op titel) Prijsvraag naamgeving plein

En de nieuwe naam werd Jopplein. Dit als samenvoeging van de namen:
Jonathanstraat, Oltmanstraat en Potgieterstraat.Het werd een gezellige middag tijdens de opening van de nieuwe speelplaats aan de Potgieterstraat. zie hier - o.a. JOPpleinKunst

vrijdag, september 24, 2010


Lees hier verder!

Vestia zegt sorry voor ventilatieproblemen

(klik op titel)Vestia zegt sorry voor ventilatieproblemen

RTVWEST 23.09.2010 - DEN HAAG - Woningcorporatie Vestia heeft excuses aangeboden aan huurders in de Haagse Spoorwijk. Zij hebben vanwege slechte ventilatiesystemen al jaren gezondheidsklachten. 'Dat had niet mogen gebeuren.'

De bewoners klagen over oogirritaties, hoofdpijn, kortademigheid en een droge mond. Uit onderzoek van de GGD is nu gebleken dat er sprake is van slecht werkende ventilatiesystemen in de zeven jaar oude nieuwbouwwoningen. 'Dat verbaast ons', zegt Aad Bouwhuis, directeur van Vestia Den Haag Zuid-Oost. 'Alles is bij het ontwerp goed uitgedacht. We hebben er tenslotte ook een bouwvergunning voor gekregen.'

Toch erkent hij dat er door Vestia fouten zijn gemaakt. 'We hadden eerder in de bres moeten springen om op de klachten van bewoners te reageren. Sorry, dat had niet mogen gebeuren.' Bouwhuis verwacht dat het nog zeker drie maanden zal duren voordat de problemen zijn opgelost.


Lees hier verder!

Pers/Nieuwsbericht nr. 5 - Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 

klik op titel WEBLog Effe Puffe? Liever niet!

Pers/Nieuwsbericht nr. 5


 

Bewoners in Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.

Den Haag: 23.09.2010


De zomer is bijna afgelopen en we naderen een hete Herfst.


We vieren vandaag een jubileum want inmiddels gaat al weer onze 5e nieuwsbrief de deur uit. Lees en huiver.

Na het bezoek van de GGD zijn in verschillende woningen meters geplaatst om het woonmilieu op te nemen. Inmiddels is hun verslag klaar en de feiten liegen er niet om. Ook dit rapport zal worden aangeboden aan Vestia.

Het overleg met onze advocaat heeft geresulteerd in een rechtsgang tot het vorderen van een huurverlaging vanwege het achterstallig onderhoud aan de woningen door Vestia.

Het bezoek van de locale SP heeft veel inspiratie opgeleverd om te komen tot ludieke akties om de aandacht te blijven vestigen op het gezondheidsprobleem met de warmtepompen en de ventilatie. Er wordt gewerkt aan raamposters en andere opvallende actie. Over 2 weken komen ze weer langs om verder te helpen met het voeren van actie.

Overigens zijn de andere Haagse politieke partijen opvallend stil. Met uitzondering van de D66 die stelde: “Dat ze nog niet aan zet waren!!” ????

Volgende week is er weer een voortgangsoverleg met Vestia over het te starten onderzoek door TNO. Van het totaal van de 31 huurwoningen zijn er 6 aangewezen als basis voor het TNO-onderzoek. Van de overige woningen zullen tussentijds de klachten worden aangepakt.

En nog steeds staat de voordeur van de woningen open om het binnenklimaat te regelen. Mocht U toevallig in de buurt zijn, dan kunt u zonder kloppen binnenkomen en getuige zijn van de verhitte gemoederen.


Maar het hoogtepunt is toch wel de Weblog die de bewonersgroep heeft gelanceerd. Kijk maar eens bij ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ (www.effepuffe.wordpress.com) want er zal hier van alles te lezen zijn. Want wij hebben geen geheimen en dus ook niet voor de Media.


Het belooft dus nog een hete Herfst te worden in Spoorwijk.Voor meer informatie:


Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ Contact: marcdeklein@hotmail.com
Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 – Spoorwijk

Weblog: ‘Effe Puffe ? Liever niet !’(http://www.effepuffe.wordpress.com)

maandag, september 20, 2010


Lees hier verder!

Burendag zaterdag 25 september 2010

(klik op titel)

Aankondiging.

Burendag zaterdag 25 september 2010Beetstraat, achter het Hof van Heden

Zaterdag 25 september is het weer Burendag.

Daarom een workshop voor de bewoners rondom de Beetstraat/Hof van Heden. Er is daar al heel lang een braakliggend stukje grond waar een speeltuintje teruggeplaatst gaat worden.

De Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS) wil heel graag dat deze speeltuin ook echt een fijne speel en ontmoetingsplek wordt van de buurtbewoners die er gebruik van gaan maken.

“de Vlindertuin”

Samen met Boog nodigt de BOS dan ook iedereen uit om op Burendag van 15.00 - 18.00
uur naar deze plek te komen en mee te doen aan de workshops. Voor alle leeftijden worden er workshops georganiseerd om mee te denken over de buitenruimte.

Wij zijn druk bezig met het vinden van fondsen om onze plannen ook daadwerkelijk te
realiseren. Ook werken we goed samen met de ambtenaren van het stadsdeel kantoor Laak, die deze plannen ondersteunen.

Of alles gaat lukken zoals we denken, dat weten we nog niet, we doen ons best. In ieder geval hebben we uw hulp nodig, dus doe mee.

kom met het hele gezin mee doen!!!

meer info? Margriet Snaterse snama@boog.nl
070-3121283 of06-19044476GLUREN BIJ DE BUREN – 25 september 2010Ook zo nieuwsgierig wat uw buren doen? Of hoe hun huiskamer er uit ziet? Niets let je eens je buren te laten gluren! Vanaf 25 September kan elke Spoorwijker elke maand zijn buren uitnodigen. Wil je ook meedoen?

Kijk op www.spoorwijk.org onder Gluren bij de Buren natuurlijk!


Lees hier verder!

Buurten in de Buurtkamer Gouverneurplein

(klik op titel) Opening

BUURTEN IN DE BUURTKAMER


De Buurtkamer op het Goeverneurplein is elke dag, behalve op zondag open voor het
publiek.Tegen een gering bedrag U bent welkom voor een kopje koffie en een praatje.
Wenst u een warm hapje te bestellen dan kunt u Rinus Bierens, vrijwilliger en
beheerder van het pand, aanschieten.


Rinus is ruim voor het openen van de Buurtkamer aanwezig in het pand.
In de vroege ochtend maakt hij schoon en zorgt dat het pand er weer picobello uit ziet voordat de eerste bezoekers komen.

Op de vraag hoe het loopt sinds de opening op 22 maart jl. antwoordt Rinus dat het
“lekker” loopt. Hij krijgt het steeds drukker, ook doordat er steeds meer nieuwe
gezichten komen.

Rinus woont al 50 jaar in Spoorwijk en is voor velen een bekend en vertrouwd gezicht.
Hij is sinds 4 jaar vrijwilliger, eerst bij de Wissel en nu in de Buurtkamer.
In het najaar gaat de Buurtkamer ook activiteiten starten, de plannen daarvoor zijn
nog in de maak.

Maar niets let u om alvast een kijkje te nemen in de Buurtkamer!

zondag, september 19, 2010


Lees hier verder!

Prijsvraag naamgeving plein Oltmanstraat - deadline 20.09.2010

Naamgeving plein Oltmanstraat – versus de Spoorwijkse Kanjers.Op 21 maart 2005 fietsten er een aantal belangrijke lieden door Oud en Nieuw Spoorwijk om met eigen ogen te zien hoe de wijk erbij ligt op deze eerste lentedag.

Wethouder van Ruimtelijke Ordening Marnix Norder met zijn adviseur en stadsdeelcoördinator Laak de hr. Elhouari brengen o.a. een bezoek aan de Wissel waar de Bewonersorganisatie uitleg geeft over de wijk.

Een van de onderwerpen betrof het benoemen van twee straten van fase drie naar de overleden oud-voorzitter en secretaris van BOS, de heren Piet van Goch en Joop Hoekstra.

Helaas is dit toen niet door gegaan tot veel verdriet van o.a. de oudere bewoners in Spoorwijk die hen nog steeds een groot en warm hart toedragen.

Er doet zich nu een gelegenheid voor waardoor veel oude bewoners in Spoorwijk een fijn gevoel kunnen krijgen bij het terugvinden van de namen van deze kanjers. In het grijze verleden, ver voor de sloop en nieuwbouw , waren deze namen reeds verbonden met een grote inzet voor de wijk. Vele bewoners zijn nog steeds dankbaar voor hun harde werk om de situatie in Spoorwijk te verbeteren. Uiteindelijk is door hun harde werk en inzet Spoorwijk op de schop gegaan.

Ze werden toen volledig terecht de Kanjers van Spoorwijk genoemd.

Het is dan ook een goed idee het plein aan de Oltmanstraat de naam ‘Het Spoorwijkse Kanjerplein’ te geven. Dit dan ter nagedachtenis aan Piet en Joop.

Uiteindelijk krijgen de voetballers op het plein NU ook de gelegenheid om uit te groeien tot Kanjers. Ooit kwam uit Spoorwijk een voetbalkanjer die later voor ADO ging spelen. Wie kent de naam… ?

De Social Sofa’s en de Graffitimuur leveren op hun beurt weer inspiratie op voor de meer kunstzinnige Spoorwijker.

Er zitten inmiddels veel talenten in de wijk op de wachtbank(Social Sofa) klaar om uit te groeien tot Spoorwijkse kanjers.


Lees hier verder!

Een nieuwe naam voor het Opgepimpte plein aan de Oltmanstraat

(klik op titel)
Prijsvraag: Verzin een naam voor het vernieuwde plein aan de OltmanstraatHet vernieuwde plein aan de Oltmanstraat en de Jeroenschool in Spoorwijk heeft een nieuwe naam nodig. Het pleintje wordt door iedereen anders genoemd “Pleintje Jeroenschool, Oltmanpleintje, Potgieterpleintje” enz.

Daarom roept St. Boog ism het Stadsdeelkantoor Laak alle bewoners van de omliggende straten (o.a. Oltmanstraat, Potgieterstraat, Van Koetsveldstraat, Schaepmanstraat) en alle kinderen van de Jeroenschool op om een leuke originele naam te verzinnen, die past bij het pleintje. De naam* zal op het openingsfeest op vrijdag 24 september officieel onthuld worden.

* de nieuwe naam zal niet officieel geregistreerd worden in het stratenregister van Den Haag. De naam krijgt een officieuze vermelding in Spoorwijk.*

Prijzen
Onder alle inzendingen wordt één winnende naam uitgekozen! Wil je weten wat je kan winnen houd dan de website van Bewonersorganisatie in de gaten: www.spoorwijk.org

Natúúrlijk wordt de winnaar uitgenodigd om tijdens de officiële opening van het plein aanwezig te zijn en de naam samen met de wethouder te onthullen.

Iedereen mag meedoen aan de wedstrijd. Stuur jouw idee vóór maandag 20 september 2010 in door de volgende gegevens in te vullen in een email naar bos@spoorwijk.org:
-Naam Plein:
-Jouw Naam:
-Leeftijd:
-Adres:
-Telefoonnummer:

vrijdag, september 17, 2010


Lees hier verder!

Nieuwsbericht nr. 4 - Bewonersgroep 'Effe Puffe ? Liever niet !'

klik op titel

Pers/Nieuwsbericht. nr. 4


Bewoners in Spoorwijk worden ziek van de ventilatie
 Den Haag: 17.09.2010


Na de bijeenkomst in theater Pierrot op 8 september is er weer volop media- aandacht geweest. Ook is inmiddels de GGD langs geweest. In verschillende woningen zijn meters geplaatst om het woonmilieu op te nemen.


Ook is er door de bewoners een meldpunt voor klachten gelanceerd. Het doel is meer grip meer te krijgen op de problemen en de oplossing ervan.

Op 14 september was er de wijkschouw en het Leefbaarheidsoverleg in Spoorwijk met de bewonersorganisatie BOS hierbij aanwezig en ook Vestia en vele bezorgde bewoners. Ook daar kwam ruimschoots het Gezondheidsprobleem aan de orde.

En op 15 september was het eerste voortgangsoverleg met Vestia. De algemene indruk was dat Vestia het probleem probeert op te lossen en niet nalatig wenst te blijven. Vestia is nu bezig met de voorbereiding van een breed onderzoek door TNO.

In dit overleg werd ook gesproken over het opnamerapport van de onafhankelijke milieuadviseur van de bewoners (Rudolf van Brammenstraat 10 en 12) . Dit rapport heeft nog een voorlopige status qua inhoud en is zeker niet af. Men heeft nog aanvullende gegevens nodig van Vestia en zelfs dan is het geen representatief beeld van ALLE betrokken woningen.

Het is NU dus afwachten op het (concept)rapport van TNO en de uiteindelijk oorzakelijke aanpak van het probleem dat al 7 jaar speelt. De voorbereiding tot het onderzoek duurt zo’n 3 weken en het feitelijke onderzoek zal zo’n 3 maanden gaan duren. Dus ergens in januari 2011 ligt er een rapport en dan pas hebben de bewoners duidelijkheid.

Er gaat dus nogal wat tijd overheen voordat er sprake is van een oorzakelijke aanpak van de gezondheidsproblemen. Ondertussen blijft het met de individuele klachten Pappen en Nathouden.

Wat kan er nog meer gedaan worden van de kant van de bewoners? Dat nu is de grote vraag!

In de tussentijd overwegen de bewoners actie om de zaak in beweging te houden. Ze hebben inmiddels contact met een advocaat. Ook heeft de locale SP-afdeling haar helpende hand aangeboden. Aanstaande maandag komen ze langs met handige tips.Voor meer informatie:Bewonersgroep 'Effe Puffe ? Liever niet !' 
Contact: marcdeklein@hotmail.com
Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 - Spoorwijk

donderdag, september 16, 2010


Lees hier verder!

Problemen met je buren ?

Meld je aan klik op titelGeef jezelf of een ander op voor 'Bonje met de buren'

Heb jij problemen met de buren? Is er een buurvrouw die met de deuren smijt, een boom bij de buren die al je zonlicht wegneemt, of een verbouwing die al je uitzicht verpest? Is de situatie met je buren lastig, irritant of explosief en zou je dat graag anders zien; Dat kan!
Meld je dan nu aan, want: Natasja Froger en John Williams lossen het op! Wat er ook gebeuren moet! Een nieuwe schutting, een geluidsdichte muur of een boom die gekapt moet worden.


Hartelijke groet,

Team Buurtlink.nl
www.buurtlink.nl


Lees hier verder!

Opening sportterrein 't Zandje Schimmelweg 202 Spoorwijk

Voorgeschiedenis --->>>>(klik op titel)

Feestelijke opening van het nieuwe kunstgrasveld op de multifunctionele sportruimte bij Sporthal ’t Zandje.

De opening.
Na ruim 2 jaar wachten werd het kunstgrasveld Playground 'T Zandje Schimmelweg 202 op 15 september feestelijk geopend.

Marc Prins opende om 13.00 uur het voetbaltoernooi voor de jeugd in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar en de spelmiddag.

Terwijl wethouder Henk Kool het nieuwe kunstgrasveld officieel kwam open trappen. Na deze aftrap lieten twee spelers van ADO Den Haag zien wat voetballen is.

Terugblik: