zondag, februari 15, 2009


Lees hier verder!

Bomenstand Groendorp Spoorwijk versus nota Haagsche Bomen

(klik ook op de titel)


Alleen al in bijv. het stukje Beetsstraat verdwenen er reeds 29 bomen. Er kwamen er maar 7 voor terug. Inmiddels begint de Berlagewijk een Groenarm wijk te worden. En dit vonden een aantal bewoners alhier toch wel een beetje vreemd. Hoe zit het in de nabije toekomst met de benaming Spoorwijk het Groendorp ????? Is Spoorwijk nu ineens geen Parel meer ???

Boomstomp


Nieuwe straatnaam


Onlangs waren er dus vragen in de wijk over de huidige groensituatie in ons Groene Dorp. Inmiddels is duidelijker wat nu de achtergrond daarvan is.


Reactie 9 februari 2009 van wethouder R. Baldewsingh;

In uw mail van 2 november 2008 geeft u aan dat er in Spoorwijk minder bomen teruggeplant worden. U spreekt uw zorg daarover uit en benoemt een aantal mogelijke oplossingen.

Spoorwijk heeft door de herstructurering een grootschalige verandering ondergaan. Een substantieel deel van de wijk is gesloopt en er wordt een nieuwe wijk gerealiseerd met meer kwaliteit van wonen en openbare ruimte. De boomstructuur is aangepast aan de nieuwbouw.

Het uitgangspunt van de Beetsstraat, als onderdeel van Nieuw Spoorwijk, is altijd een complete herinrichting geweest dus ook het deel tussen de Busken Huetstraat en de Schimmelweg. Bij de oudbouw, het gedeelte waar u woont, zijn 7 bomen teruggeplant. Bij de nieuwbouw, tussen de Vosmaerstraat en de Alberdingk Thijmstraat, zijn 16 bomen nieuwe bomen geplant. Een zelfde lijn van nieuwe bomen wordt geplant tussen de Vosmaerstraat en de Busken Huetstraat. De nieuwe bomen zijn groter in omvang dan de bomen die er in het verleden hebben gestaan. De Beetsstraat zal zich ontwikkelen tot een echte bomenlaan.

Hof van Heden.

Voor Nieuw Spoorwijk is het niet zo dat er een groen arme wijk is ontstaan. Noch in het aantal bomen noch in kwaliteit van het groen als totaal. Met de aanleg van het Hof van Heden zijn bijvoorbeeld 288 Berken geplant. Op termijn wordt daar een deel van deze bomen weggehaald om de overige bomen ruimte te geven om verder te kunnen groeien.

Daar waar nog sprake is van de oude Berlagewijk kunnen we op basis van de nota ‘Haagsche Bomen’ een inhaalslag maken. In straten waarvan bekend is dat er de komende 5 jaar geen ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden, worden in 2009 de eerste bomen geplant. In 2010 wordt het herplanten afgerond.

Uw suggestie om bomen in bakken te planten, zoals toegepast in de Parkstraat, is een mogelijkheid op plaatsen waar het vanwege de ondergrondse infrastructuur niet mogelijk is bomen te plaatsen. Er moet dan wel voldoende bovengrondse ruimte zijn om deze bakken te plaatsen. Een nadeel is van bomen in bakken is echter dat deze een beperkte levensduur hebben en hoge investering- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

Al enige jaren bestaat de mogelijkheid om voor groenarme straten een verzoek in te dienen. Hiervoor is het project ‘Miljoen voor Omnigroen’ in het leven geroepen. Voor informatie over dit project met de criteria en het aanvraagformulier verwijs ik u naar de website van de gemeente Den Haag.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rabin Baldewsingh
Wethouder

maandag, februari 09, 2009


Lees hier verder!

Open dag basisschool Spoorzoeker 13 februari

Op vrijdag 13 februari a.s is onze jaarlijkse open dag. Van 9.00 - 12.00 uur is de school open voor alle geïnteresseerden.Er kan gekeken worden bij de lessen maar er zijn ook presentaties en leuke activiteiten en verrassingen.

Ook zijn dan de affiches opgehangen die de leerlingen van de oudste groepen hadden gemaakt over het omgaan met afval. Dit alles vanuit het thema Den Haag Schoon. De mooiste exemplaren zullen binnenkort ook in de wijk te zien zijn.

Wilt u ze in het echt bekijken en meteen eens verder rondkijken in de Spoorzoeker?
Vrijdag 13 februari a.s. is de jaarlijks open dag van 9.00-12.00 uur. Busken Huëtsstraat 22-24 0703944997


Lees hier verder!

Bezoek wethouder Baldewsingh aan de Spoorzoeker


Op openbare basisschool de Spoorzoeker kwam op donderdag 5 februari j.l. wethouder
Baldewsingh
langs om de resultaten van het thema te bekijken dat in samenwerking met Den Haag Schoon werd uitgevoerd.

De leerlingen zingen “de rommelruimrocker” en laten hun affiches zien .


Hij deed o.a. mee aan het ren je rot spel over afval en bekeek de affiches die de leerlingen van de oudste groepen hadden gemaakt over het omgaan met afval. De mooiste exemplaren zullen binnenkort ook in de wijk te zien zijn.

Wilt u ze in het echt bekijken ? en meteen eens verder rondkijken in de Spoorzoeker? Vrijdag 13 februari a.s. is de jaarlijks open dag van 9.00-12.00 uur. Busken Huëtsstraat 22-24 0703944997

woensdag, februari 04, 2009


Lees hier verder!

Schimmelweg 453 dichtgetimmerd

Onlangs werd het pand Schimmelweg 453 dichtgetimmerd. Er waren ramen ingegooid. Ook was de politie op bezoek geweest naar aanleiding van een melding van de bedreiging van de bewoner van het pand.


Wie weet hier iets meer over ?????

Meldt dit via spoorwijk@benik.nl


Lees hier verder!

Scholen actief voor schoner Den Haag

Drie scholen in stadsdeel Laak zijn het nieuwe jaar goed begonnen: de leerlingen zijn hard aan de slag gegaan met het onderwerp afval en zetten zich in voor een schone stad. Dit onderwijsproject wordt ondersteund vanuit het actieprogramma Den Haag Schoon.


Wethouder bezoekt scholen
Wethouder Rabin Baldewsingh bezoekt op 5 februari twee van de deelnemende scholen. Hij moedigt de kinderen van de Spoorzoeker aan bij het ‘Ren je Rot-spel’ en neemt de gemaakte affiches van basisschool Jeroen in ontvangst. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.


Wereldoriëntatie
Ieder jaar werken de openbare basisscholen met thema's die te maken hebben met wereldoriëntatie. Op die manier proberen ze de buitenwereld dichterbij de kinderen te brengen en hen van alles te leren en te ervaren. Dit jaar viel de keus van de basisscholen in Laak op het thema afval en energie.

Leskisten
De kinderen zijn aan de slag gegaan met de speciale leskisten van Dienst Stadsbeheer (www.denhaag.nl/jaarprogramma). De leskisten bevatten informatie over het maken van nieuw papier uit oud papier, over de gevolgen van etensresten op straat en over kakkerlakken en ander ongedierte. Voor de jongste kinderen van de Spoorzoeker was er een poppenkastvoorstelling over een vuilnisman in Den Haag en voor de oudere groepen een ‘lezing’ over de praktijk door een van de medewerkers van de veegploeg. Alle groepen hebben de buurt rondom de school schoon geveegd.Veegactie
Ook de kinderen van de twee basisscholen Jeroen en de Regenboog hebben de afgelopen tijd diverse lessen over afval en Den Haag Schoon gevolgd en een veegactie gehouden.