vrijdag, april 22, 2016


Lees hier verder!

Voortgang kavelwoningen Beetsstraat 22.04.2016

zaterdag, april 16, 2016


Lees hier verder!

Dodenherdenking 04.05.2016 de OASE


Ook nu weer actueel: hoe zorgen wij voor vrijheid? 
Traditioneel gedenken wij degenen die zich ingezet hebben voor onze vrijheid op 4 mei 2016. De gedenkingsbijeenkomst start om 19:00 in de Oase, van Meursstraat 1. 

Om 20:00 houden wij dan met zijn allen bij het monumentje op het Ledeganckplein 3 minuten stilte, gevolgd door ons volkslied en een bloemenhulde. 

Komt u ook naar dit mooie samenzijn? De zaal is open om 18:45 en na afloop bent u ook welkom voor een kopje thee of koffie. We zien u graag!


| Bijlagen:  De vrijheid omarmd.jpg

donderdag, april 14, 2016


Lees hier verder!

Debat gedeelde stad 19 april 2016 Laaktheater

Toekomst van Den Haag – Ruimte voor de Stad

Spoorwijk

Toekomst 

Het aantal inwoners van onze stad blijft groeien en omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening en verduurzaming.

Aan acht zogenoemde Ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Zaterdag werden die plannen gepresenteerd aan onder meer wethouder Joris Wijsmuller.

Haagse Kracht

Het stadsbestuur wil het thema samen met de Hagenaars benaderen. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en debatten waarbij wijkbewoners mee kunnen praten over de groei van de stad. In augustus of september hakt het stadsbestuur de knoop door, waarna de gemeenteraad erover beslist.

Gedeelde STAD

Den Haag groeit. De stad heeft volgens de prognoses ruim 45.000 nieuwe woningen nodig. lees verder

AD 11.04.2016 Na de zomer presenteert de Haagse bouwwethouder Joris Wijsmuller (HSP) zijn Agenda Ruimte voor de Stad. Eigenlijk zou Wijsmuller dit voorjaar al een voorstel naar de gemeenteraad sturen, maar de stadsgesprekken over de groeimogelijkheden van Den Haag vergen meer tijd.
Omdat de stad de komende 25 jaar fors groeit, mogelijk zelfs met 70.000 tot 80.000 inwoners, moet er ruimte gevonden worden voor ongeveer 40.000 extra woningen. Dit terwijl Den Haag nauwelijks over bouwgrond beschikt.
Dilemma’s
Waar komen die huizen dan? In de Agenda Ruimte voor de Stad zal die vraag beantwoord moeten worden. Daarbij komen beladen thema’s aan bod zoals autogebruik, groen/duurzaamheid, sociale woningbouw en hoogbouw.
Haagse Kracht
Het stadsbestuur wil het thema samen met de Hagenaars benaderen. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en debatten waarbij wijkbewoners mee kunnen praten over de groei van de stad. In augustus of september hakt het stadsbestuur de knoop door, waarna de gemeenteraad erover beslist.
Den HaagFM 11.04.2016 Zaterdag werd in de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan een Stadsatelier gehouden. Ruim 300 inwoners discussieerden daar mee over de toekomst van Den Haag.
Het aantal inwoners van onze stad blijft groeien en omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening en verduurzaming. Aan acht zogenoemde Ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Zaterdag werden die plannen gepresenteerd aan onder meer wethouder Joris Wijsmuller.
Op 19 april is er weer een nieuwe bijeenkomst. Dan in het Laaktheater. Er wordt gesproken over manieren om de woningbouwopgave in te zetten als middel om de tweedeling in de stad te doorbreken. …lees meer

dinsdag, april 12, 2016


Lees hier verder!

Aanpak overlast door hondenpoep Alberdingk Thijmplein

Aanpak overlast door hondenpoep Alberdingk Thijmplein
In de buurt rond het Alberdingk Thijmplein is er overlast door hondenpoep. De gemeente gaat deze overlast aanpakken.

Het komende jaar voert de gemeente samen met de bewoners verschillende acties uit. De 1e actie is op 23 september 2015:

  • De hele buurt wordt eenmalig schoongemaakt. Ook wordt er intensief gecontroleerd, ook door opsporingsambtenaren in burger. In andere wijken heeft dit goed gewerkt.
  • De opsporingsambtenaren letten ook op andere zaken die de leefbaarheid verslechteren, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil. Zij geven ook boetes.
  • Na een paar weken wordt er onaangekondigd weer gecontroleerd.
Doel van de acties is om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Hondenpoep ook in gewone afvalbak
Hondenpoep kunt u in hondenpoepbakken doen maar ook in een gewone afvalbak of ondergrondse container. Daarom ruimt de gemeente hondenpoep normaalgesproken niet op.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.


Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de milieubeheerder van stadsdeel Laak, de heer Ritoe via telefoonnummer: 06 55 38 82 35.

vrijdag, april 08, 2016


Lees hier verder!

Voortgang onderhoud riolering Spoorwijk maart - november 2016


IMG_3391[1]

IMG_3392[1]

Nieuw riool voor Spoorwijk

Vanaf 1 februari 2016 vervangt de gemeente in Spoorwijk het riool. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het najaar van 2016.

Het riool in Spoorwijk is oud en wordt vernieuwd. Ook alle huisaansluitingen worden vervangen.


Planning rioleringswerkzaamheden

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begin februari 2016 in de Potgieterstraat gestart.
Waar
Wanneer
Alberdingk Thijmplein – Potgieterstraat - Jonathanstraat
Begin februari - eind april
Alberdingk Thijmstraat tussen de Hildebrandstraat - Oltmanstraat
Begin april - eind mei
Hildebrandstraat en de Alberdingk Thijmstraat (tot aan Beetstraat)
Begin juni - eind juni
Asfalteringswerkzaamheden deklaag Hildebrandstraat en Alberdingk Thijmstraat (tot aan de Oltmanstraat)
Juni, in week 25
Alberdingk Thijmstraat (tussen de Oltmanstraat - Schimmelweg)
Eind juni - begin september
Amazonestraat
Half augustus - begin oktober
Busken Huetstraat
Half september - begin oktober
Max Havelaarstraat (tussen Alberdingk Thijmstraat en Beetsstraat)
Half oktober - begin november
Oltmanstraat (tussen Potgieterstraat - Alberdingk Thijmstraat)
Half oktober - half november

Voor de werkzaamheden beginnen ontvangen de bewoners een brief.

Rijrichting

Na de werkzaamheden wordt de straat geschikt gemaakt voor eenrichtingsverkeer. In de huidige situatie is de rijbaan niet breed genoeg voor tweerichtingsverkeer. Met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van verkeer beter. Dit betekent dat alleen fietsers in beide richtingen mogen fietsen. Gemotoriseerd vervoer zoals auto’s, motoren, scooters en brommers niet.

Downloaden app 'Spoorwijk'

U kunt gratis de speciale app 'Spoorwijk' van HABO GWW downloaden via de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android)
In deze app vindt u informatie over:
  • werkzaamheden
  • gewijzigde verkeerssituaties
  • planning
  • laatste nieuws
Ook kunt u vragen en opmerkingen achterlaten.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Deze zijn dan niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. Bewoners kunnen het huisvuil aanbieden bij de aangegeven tijdelijke aanbiedplaatsen. 
Dit kan betekenen dat u wat verder moet lopen met uw huisvuil dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit problemen opleveren. Helpt u uw buurvrouw of buurman als dat nodig is?

Omleiding lijn 18

Vanaf februari vinden de werkzaamheden plaats in de Alberdingk Thijmstraat. Tijdens de werkzaamheden in een deel van de Alberdingk Thijmstraat wordt bus 18 omgeleid. Meer informatie vindt u op www.htm.nl.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden voornamelijk per straat uitgevoerd, waardoor het aantal te vervallen parkeerplaatsen beperkt blijft. Indien er toch een hogere parkeerdruk ontstaat (met name in de avonduren), kunt u parkeren op de extra gecreëerde parkeerplaatsen aan de Max Havelaarstraat. Dit wordt aangegeven met borden.
Voor parkeerplaatsen voor invaliden worden speciale maatregelen getroffen.

Bereikbaarheid en veiligheid

Voor de werkzaamheden wordt de straat in zijn geheel opengebroken. We doen er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar.

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen hierbij weg te houden. In overleg met de scholen in de wijk, treft de aannemer maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Bereikbaarheid hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt altijd goed kunnen bereiken. Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er goed door kunnen. Indien nodig, worden er voor de hulpdiensten rijplaten neergelegd.

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over het werk in uw straat? 
Neem dan contact op met directievoerder Leo Spanjaard op telefoonnummer (070) 353 33 60. Spreek bij geen gehoor uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook mailen naarleo.spanjaard@denhaag.nl.

Inloopspreekuur aannemer

Op dinsdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur in wijkcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat, kunt u uw vragen stellen aan de omgevingsmanager Tamara Weber van aannemer HABO GWW. U kunt ook mailen naar spoorwijk@habogww.nl.

Informatie aan bewoners

Bewoners zijn uitgenodigd voor de inloopavond over de nieuwe riolering Spoorwijk op 26 januari 2016 en hebben toen toelichting gekregen over de planning en de werkzaamheden.

Alle informatie over riolering vindt u terug op www.denhaag.nl/riolering.


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Laaktheater 08.04.2016


April: filmmaand in Laaktheater

In april laten we ons van onze beste bioscoop kant zien. We vertonen maar liefst vier prachtige films. De betoverende Kleine Prins, de magisch mooie Cinderella, de spannende Michiel de Ruyteren we sluiten april af met de prachtige Poolse filmReisjournaal. En het fijne is… kaartjes voor onze bioscoop zijn maar 3 euro of 1,50 euro met Ooievaarspas!
Graag tot ziens in Laaktheater
TICKETS
TIP EEN VRIEND

De Kleine Prins
WO 13 APR / 14.30 UUR

Prachtige film gebaseerd op de bestseller Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry. Een negen jarig meisje ontdekt door de vriendschap met een oude piloot dat je alleen met je hart kunt zien wat echt belangrijk is.
Lees verder

Cinderella
WO 20 APR / 14.30 UUR

Cinderella is een live-action film die geïnspireerd is op het klassieke sprookje Assepoester.De tijdloze beelden van de Disney-tekenfilm uit 1950 worden tot leven gewekt in een visueel schitterend spektakel voor een hele nieuwe generatie!
Lees verder

Michiel de Ruyter
VR 22 APR / 19.30 UUR

Avonturenfilm over Michiel de Ruyter, de bevelhebber van de Nederlandse vloot in de zeventiende eeuw. Deze film maakt ook onderdeel uit van de Haagse Vrijheidsweken!
Lees verder

Müffetisler müffetisi – theatergroep Alayli (verhuur)
ZA 23 APR / 20.00 UUR

Theatergroep Alayli is 20 jaar geleden ontstaan: opgericht door professionals, die amateurs de kans willen geven om op de podium te staan… Alayli viert dit jaar haar 20 jarig bestaan en wegens deze gelegenheid brengt ze een mooi stuk van Orhan Kemal tot leven; Müffetisler müffetisi (de inspecteur).
Lees verder

Fotoproject en film Reisjournaal / Dziennik z podrozy
ZO 24 APR / 16.00 UUR

Begin maart zijn jongeren uit Laak gevraagd om hun camera of smartphone te pakken en foto’s te maken en daarbij hun verhaal te vertellen. Deze foto’s zijn verzameld en worden op 24 april tentoongesteld. Aansluitend wordt de film Reisjournaal /Dziennik z podrozy vertoond. Een film uit 2013 over fotografie, jeugd en relaties (Pools gesproken, Engels ondertiteld).
Lees verder

Leuk bij de buren! Zand & Veen
Verhalenvoorstelling door buurtbewoners – Theater De Nieuwe Regentes
WO 20 APR & DO 21 APR/ 20.15 UUR

Amateurs en professionals uit Segbroek hebben samen een prachtige multidisciplinaire buurtvoorstelling gemaakt! Met verhalen over de wijk en over henzelf.
Lees verder
LAAKTHEATER
Ferrandweg 4T
Den HaagZH 2523 XT
Netherlands
Email Marketing Powered by MailChimp