vrijdag, april 26, 2013


Lees hier verder!

Koningsspelen in de Spoorzoeker 26.04.2013

Kroningsspelen 2013

26.04.2013 Ruim 1,3 miljoen kinderen van de 65.000 scholen in Nederland deden die dag mee aan deze bijzondere Koninklijke sportdag, een cadeau van alle schoolkinderen aan het aanstaande koningspaar Alexander en Maxima..

De kinderen zouden oer-Hollandse spelletjes gaan doen zoals zaklopen, hinkelen en koekhappen. ‘Iedereen is die dag bezig om op een leuke manier te bewegen’. Helaas bracht het weer hier wat verandering in. 


De dag begon, toen nog zonder regen, met een gezond en feestelijk ontbijt voor alle deelnemers. Daarna gingen de kinderen op de speelplaats Gezond Bewegen olv de schooldirectrice. Aansluitend hierop zongen en danste ze met zijn allen op de maat het liedje Bewegen is gezond van Kinderen voor Kinderen.


Vervolgens ging het gezelschap weer de school binnen om vanaf het grote beeldscherm vanaf 09.30 uur de aftrap mee te maken van de Koningsspelen.Daarna vertrokken ze naar het sportterrein ’t Zandje aan de Schimmelweg. Er werd druk gevoetbald en ook het korfballen was favoriet.


Jammer dat het die dag regende. Vandaar dat er waarschijnlijk weinig publiek was. Echter het kon de pret niet drukken. zie ook nog hier

En toen weer gauw terug naar school.

Lees hier verder!

De Grijze plek in de Beetsstraat/Max Havelaarstraat Spoorwijk wordt aangepakt.

Inmiddels zijn alle bouwkavels verkocht en kan de bouw van de huisjes beginnen.


Bouwrijp.
Het blok met huizen is inmiddels gesloopt en het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt. Inmiddels is er ook plan om het groen rondom deze plek aan te pakken. Via een bewonersbrief bewonersbrief konden de bewoners hierop reageren. Er kwamen welliswaar 4 uiteenlopende reacties binnen. Hier kon de gemeente helaas niets mee doen.


Groen.
Echter het hoogtepunt betreft de 4 Platanen die gelukkig mogen blijven staan.

Zie ook: hier
Zie verder: Grijze plek Beetsstraat Spoorwijkfoto’s
Zie: verderLees hier verder!

Onderhoud Hof van Heden.


Hof van Heden.

De bewoners rondom het wijkpark hebben zorgen over o.a. het (nalatig) onderhoud van het groen en de toenemende overlast in het park.

Men heeft de indruk dat er geen beheer meer is waardoor het park helemaal niet meer wordt onderhouden.

Tevens worden:

• De prullenbakken niet meer geleegd

• Honden zijn verboden in het park, echter omdat er geen beheer meer is, komen bewoners mét honden in het park waar de honden gewoon hun behoeften doen

• Het groen, zoals snoeien, gras maaien e.d. wordt niet meer gedaan, waardoor de bewoners die uitzicht hebben op het park, deze niet meer in de gaten kunnen houden om de overlast te melden

• Bewoners hebben overlast van (hang)jongeren met scooters en brommers die nu in het park met elkaar afspreken

• Er is wel een bewoner die het park open en dicht doet, maar verder heeft hij geen toezicht functie

Reden voor de bewonersorganisatie om een bezorgde  brief te sturen naar het stadsdeelkantoor Laak. Naar aanleiding van deze brief kwam de stadsdeeldirecteur op dinsdag 23 april op bezoek om met eigen ogen te constateren wat nu precies die problemen waren.

De klachten van de bewoners blijken gegrond te zijn en er zal de nodige actie worden ondernomen door het stadsdeelkantoor.


Lees hier verder!

4 mei 2013 Dodenherdenking in Spoorwijk.

Op 4 mei is er ook in Spoorwijk weer de Dodenherdenking.

THEMA: Vrijheid spreek je af

Programma:
19.00 uur in de Oase, van Meursstraat 1

(Oase vanaf 18.45 uur open)

19.55 uur Ledeganckplein bij het Gedenkteken

19.59 uur Last Post aansluitend 2 minuten stilte

Kranslegging, namens de stad Den Haag

Wilhelmus op het Ledeganckplein

Zang door de Railsingers en Cantorij.

Welkom door Dhr. J. Baronner (Oase) namens de Multiculturele werkgroep Spoorwijk.

Vanuit de gemeente Den Haag levert mw. I. Vianen een

bijdrage

Vanuit de Hindoe Gemeenschap Sewa Dhaam levert

Mw. K. Chotkan een bijdrage.

Gedichtje door twee kinderen van de Jeroenschool

Zang door de Railsingers en Cantorij

Vanuit de voetbalvereniging HVV Laakkwartier levert Dhr. A. Poons een bijdrage

Zang door de Railsingers en Cantorij

Vanuit de bewonersorganisatie B.O.S. Spoorwijk levert

de voorzitter Marjan Wesselingh een bijdrage.

Afsluiting: Op weg naar buiten krijgt u een bloem uitgereikt


Ledeganckplein:

De trompettist Mw. A. Meijsberg blaast “ The Last Post”

Vanaf 20.00 uur: 2 minuten stilte
We zingen het Nederlands Volkslied

Kranslegging door raadslid mw. I. Vianen

Bloemengroet door de aanwezigen


Na afloop is er in de Oase koffie en thee voor iedereen.


Lees hier verder!

Project Straatvertegenwoordigers Spoorwijk


Oproep

Meldt u aan als lid van de Straatvertegenwoordigers Spoorwijk.

Project straatvertegenwoordigers

De laatste tijd signaleren steeds meer bewoners dat een aantal problemen in de wijk groter worden. Deze problemen worden zoveel mogelijk door de verantwoordelijke instanties opgelost, maar er blijven toch nog zaken liggen. Als reactie hierop zijn in Den Haag verschillende projecten gestart. In navolging van het succesvolle project in Laak Centraal en in Laak Noord willen wij het project ‘Straatvertegenwoordigers’ in Spoorwijk opzetten.

In het project zijn de bewoners de ‘ogen en oren’ in de wijk, die signalen doorgeven aan de instanties die werken aan de leefbaarheid van Laak. Aan het project wordt meegewerkt door politie Haaglanden, de dienst Stadsbeheer en de woningcorporaties Haagwonen en Vestia.

Ook de Bewonersorganisatie B.O.S. ondersteunt het project straatvertegenwoordigers.

Start.

Eind vorig jaar is er reeds een begin gemaakt met het project Buurt Preventie Team. Dit bleek echter voor een aantal bewoners n de praktijk nog een brug te ver. We willen daarom graag aansluitend het project voorzetten in de vorm van Straatvertegenwoordigers in de wijk. In samenwerking met een vertegenwoordiger van het Turks Huis, de bewonersorganisatie Spoorwijk en ondersteuning vanuit de gemeente en advisering van de Politie willen wij gezamenlijk de veiligheid in de wijk verbeteren. Om duidelijker te maken wat het project inhoudt hebben wij een aantal zaken op een rijtje gezet.

Wat is een straatvertegenwoordiger

Een straatvertegenwoordiger is een bewoner die zijn of haar oren en ogen goed open houdt. Hij is bereid om de instantie die het probleem mogelijk kan oplossen op de hoogte te stellen van een signaal uit de straat.

Doel

Wij willen dat bewoners uit de wijk helpen om signalen uit de wijk doorgeven aan de verantwoordelijke instanties om zo onze wijk meer leefbaar te maken.

Praktijk

Signalen van een straatvertegenwoordiger kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op drugsoverlast, overbewoning, geluidsoverlast, verkeerd aanbieden van huisvuil enzovoorts. Samen met de Dienst StadsBeheer (DSB), Staedion en Politie Haaglanden willen we proberen om met straatvertegenwoordigers de problemen zo snel mogelijk te signaleren en op te lossen.

Hoe gaan we dat bereiken

Op dit moment zijn er al bewoners bezig met de veiligheid in de buurt. Hoe meer bewoners zich hiermee gaan bezig houden hoe sneller de leefbaarheid in de wijk er op vooruit gaat. Zeker als wij dit gezamenlijk gaan doen. Straatvertegenwoordigers gaan problemen in onze wijk signaleren en nemen vervolgens contact op met de verantwoordelijke organisatie en geven de melding door. De verantwoordelijke organisatie geeft zelf aan op welke termijn het probleem opgelost zal gaan worden. De straatvertegenwoordigers houden vervolgens in de gaten of dit ook daadwerkelijk zo is. Alles wordt genoteerd in het straatvertegenwoordigers-logboek. Regelmatig wordt er met elkaar besproken of de organisaties doen wat er is afgesproken.

Wat willen wij nog meer.

Graag willen wij meer straatvertegenwoordigers in Spoorwijk. Als meer bewoners zich opgeven, kunnen we ook meer signalen doorgeven aan de verantwoordelijke organisaties. Daardoor zal onze wijk nog leefbaarder worden. Daarom zoeken we nog bewoners die straatvertegenwoordiger in onze wijk willen zijn.

Hoe komt u aan meer informatie?

Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen, kunt u contact opnemen met::


Paul Hendriks

projectleider samenlevingsopbouw

T 070 312 12 43

M 06 19 14 01 88

E henpa@boog.nl

dinsdag, april 23, 2013


Lees hier verder!

De toekomst van de Haagse bewonersorganisaties

Zie verder.

zaterdag, april 13, 2013


Lees hier verder!

Grijze plek Beetsstraat Max Havelaarstraat - vervolg 12.04.2013

verder nog verder nog meer

vrijdag, april 05, 2013


Lees hier verder!

Nieuwbrief maart 2013 Vadercentrum Adam


Geachte heer, mevrouw,

Zoals gebruikelijk sturen wij u in de bijlage weer de maandelijkse nieuwsbrief van het Vadercentrum Adam.

We wensen u, namens al de vaders, veel leesplezier!


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Haagse Vaders