woensdag, juni 29, 2005


Lees hier verder!

"Slim verdichten langs de Stedenbaan" Spoorwijk - Moerwijk.

'Stedenbaan' is een metro-achtig stoptreinnetwerk op bestaand spoor, dat wordt gecombineerd met de realisatie van woningen, voorzieningen en kantoren rondom stations. Om te voorkomen dat het open landschap wordt volgebouwd en om de toenemende verloedering binnen de steden tegen te gaan is het concept 'Stedenbaan 'ontwikkeld. Verdichting en overkluizend bouwen levert een bijdrage aan de oplossing voor bereikbaarheidsproblemen in de Randstad door een betere benutting van de bestaande infrastructuur.

Op 9 juni werd vond er naast het NS-station Den Haag Moerwijk (grens Spoorwijk) in het Pannekoekhuis de 'Assumburghoeve' op de Assumburgweg nr. 1 een Brainstormbijeenkomst plaats 'Slim verdichten langs de Stedenbaan'. Geïnteresseerde bewoners uit Spoorwijk en Moerwijk waren uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het NS-station Moerwijk. Niet geheel toevallig ging het die avond o.a. ook over de vernieuwing/herstructurering in Moerwijk en Spoorwijk. Tijdens die avond gaf de Zuid-Hollandse Milieufederatie aan te gaan werken aan Kansenkaarten waarbij de inbreng van ideeën van bewoners in de directe omgeving van groot belang zijn. Tijdens deze bijeenkomst stond centraal de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, milieu, veiligheid, bereikbaarheid, sociale voorzieningen, groen en natuur.

Tijdens een eerder wijkbezoek aan Spoorwijk met o.a. met wethouder Marnix Norder op 21 maart 2005 kwam het NS-station Moerwijk ook al eens ter sprake. Het station Moerwijk, toch een leuk en handig stationnetje, wordt te weinig gebruikt. Hoe zou dat toch komen? Reizen de Spoorwijkers nooit met de trein? Naar de tram of het station is een flink eind lopen. Het is al gauw een wandelingetje van een kwartier. En bus 18, de enige lijn van het openbaar vervoer die door de wijk loopt, stopt er niet. Daarnaast is er voor de goedwillende autobezitter die toch met de trein wil amper parkeergelegenheid. En er zijn ook geluiden over de onveiligheid rondom het station vanwege de nogal geïsoleerde ligging waardoor er amper sociaal toezicht is van voorbijgangers. Fietsen worden daar vaak en nogal gemakkelijk gestolen want er is geen bewaakte fietsenstalling. Ook de feitelijke winkelruimte is vanaf de ingebruikname van het station nooit serieus benut voor dat doel. Belangrijke en aantrekkelijk atracties om publiek te trekken zoals winkels o.i.d. zijn er dus niet. En nu wordt die winkelruimte dan maar gebruikt als Infopunt Nieuw Spoorwijk (http://www.nieuw-spoorwijk.nl/). Ook de bewoners uit Moerwijk deelde die geluiden vanuit Spoorwijk.

Kortom het NS-station Den Haag Moerwijk verdient een drastische facelift (kijk als voorbeeld eens bij http://www.berkman-janssens.nl/). Dit middels een grondige verbouwing via een plan tot ondergrondse bouw en het ondergronds laten zakken van de spoorlijn langs de Hildebrandstraat tot aan Rijswijk. Kijk eens in Rijswijk naar het NS-station aldaar en zie dat het ondergronds en deel bovengronds situeren van het station en bijbehorende spoorbaan nieuwe perspectieven biedt om de omgeving van Spoorwijk en Moerwijk Noord een stuk aantrekkelijke te maken. Denk hierbij ook aan ruime parkeergelegenheid, winkels, horeca en een Biesieklette en de zaak staat stukken beter op de kaart. Ook de kwaliteit van de groenvoorzieningen langs het spoor en geluidsoverlast van het treinverkeer vormen een belangrijk aandachtpunt dat om verbetering vraagt. Dit waren dus wat suggesties van de bewoners vanuit Spoorwijk en Moerwijk.

Een van die bewoners vanuit Moerwijk vertelde ook nog dat er geheel toevallig op diezelfde avond van 9 juni tijdens de raadsvergadering het groene licht gegeven zou worden voor de gebiedsvisie Moerwijk. De gebiedsvisie schetst het ruimtelijk en programmatische kader voor de herontwikkeling/transformatie van Moerwijk. Het streefbeeld hierin is uitgewerkt in een aantal thema's: een wijk voor velen, een wijk met rust en levendigheid, een wijk met gemak en een leefbare wijk. http://ris.denhaag.nl/cgi-bin/webview.bat?session=0&infile=details.glu&oid=127277&rs=140&hitno=5&entry=RAAD%202005-06-09#
Tegen de achtergrond van deze visie start de aanpak van het Esmoreitplein, van Maerlantlaan en Anna Bijnslaan http://www.esmoreitplein.nl/online/staedion-e.htm Het gaat hier om een renovatieproject van woningen in Moerwijk Noord. De huidige appartementen worden samengevoegd tot 42 ruime herenhuizen, 2 poortwoningen en 2 maisonnettes. Het renovatieplan maakt gebruik van de bestaande gevels en hoofdbouwmuren en daarbinnen worden nieuwe woningen gebouwd. Woningen van drie complete verdiepingen. De gevels worden gerestaureerd en in oude luister hersteld. Omdat het toch een nieuwe en comfortabele woning moet worden, zullen de ramen in de woningen vervangen worden en voorzien van geïsoleerd glas. De uitvoering blijft vrijwel gelijk aan het bestaande zodat straks het verschil niet meer te zien is. En binnenin .......daar komt eigenlijk een compleet nieuwe woning.

Dit zou dus een goed en waardevol voorbeeld zijn van duurzaam omgaan met de bestaande woningvoorraad. In de netto situatie blijven er, vanwege de samenvoegingen, feitelijk dus wel beduidend minder voordeuren over. Een flink aantal bewoners zal dus helaas moeten verkassen naar een andere locatie. Elders in Moerwijk, Morgenstond of de rest van Den Haag Zuid-West is koffiedik kijken daar de sloop/vernieuwing/herstructurering op meerdere locaties drastisch toeslaat. En ook hier de aantekening dat dit panden zijn uit de dertiger jaren welke behoren tot onze historische en beschermde stadsgezichten. Dit in tegenstelling tot de 16.000 woningen elders in Den Haag Zuid-West welke werden gebouwd in de naoorlogse periode waar er landelijk zo'n 100.000 van gesloopt gaan worden. Althans, als het ligt aan Minister Dekker.

vrijdag, juni 24, 2005


Lees hier verder!

Mooi Laak, Mooi Spoorwijk en bovenal Mooi Weer.
Op de kruising van de Hasebroekstraat en de Hildebrandstraat was er reeds een enorme file ontstaan. En ook was er enig Blauw ter been gesneld. Wat was er nou weer aan de hand ?

Als voorproefje op het jaarlijks Kleurrijk Festival Spoorwijk was er op 23 juni het evenement 'Spoorwijk klapt uit de school'. Er was een continue programma van 17.30 tot 22.30 uur met activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen.

Er was onder meer het wijkdiner voor de volwassenen met de kookworkshop voor de kinderen. Ook was er o.a. theater, schminken, springkussen, kinderbraderie en de informatiemarkt.

En niet te vergeten het Panna Knock Out Toernooi ofwel het snelle en fanatieke minivoetbalspel voor de jongeren.Een speciale plek had het Podiumprogramma. Daar vond niet alleen het muziekgebeuren plaats maar ook de presentatie van de Jongerenraad Spoorwijk, Multiculturele optredens en het Laaks Kindertheater van Pierrot met een vertolking uit de musical Minous.

De hoogtepunten die avond waren; Deejay Sander, Lange Frans en Baas B. en natuurlijk de film 'De sleutel van Spoorwijk'.

Op verschillende plaatsen was er koele drank verkrijgbaar. Dit was zeker geen overbodige luxe daar het een mooi maar zeer warm weertje was.


Lees hier verder!

Wederom bezoek van Wethouders in Spoorwijk.
Donderdagmiddag 23 juni werd Spoorwijk opgeschrikt door een optocht van ca. 12 fietsers: een gezelschap bestaande uit allerlei pluimage, namelijk twee wethouders (de heren Norder en Stolte), twee raadsleden (Marieke Bolle en Murat Ersoy), twee perslieden, een beleidsmedewerker van de PvdA-fractie (Marko Fehres), een beoogd sponsor (directeur Rob van Eijkeren van Vestia) en een vers geopend blik ambtenaren.

Dit bonte gezelschap werd op het braakliggend terrein aan de Jonathanstraat opgewacht door een ander gemengd gezelschap, bestaande uit diverse buurtbewoners, bestuursleden van de Spoorwijkse bewonersorganisatie (Iris van der Heul, Ramazan Odek, Surinder Tewarie, Trees Hoekstra) en een opbouwwerker (Laurens Venderbos, die als fotograaf optrad).

Al met al een aardige samenscholing dus. De aanleiding voor dit alles is het initiatiefvoorstel dat de raadsleden Marieke Bolle (op de foto naast wethouder Stolte) en Murat Ersoy hebben ingediend om braakliggende terreinen (die t.z.t. bebouwd gaan worden) tijdelijk in te vullen (met bijvoorbeeld verplaatsbare speelinrichtingen of sportfaciliteiten (schaatsbaan in de winter, bijvoorbeeld, en een fietsoefenbaan in de zomer), parkmeubilair, zelfs tijdelijke jongeren- en studentenhuisvesting of er kan gras ingezaaid worden of kunnen er bloembollen worden gepoot of een wilde bloemenmix gezaaid).

Het braakliggende terrein aan de Jonathanstraat mag (net als 3 andere locaties in Den Haag) mee doen met de pilot, waarin ervaringen zullen worden opgedaan met dit raadsvoorstel. Als het een succes wordt, dan zullen ook andere terreinen hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Wij, vanuit de Bewonersorganisatie, zullen erop letten, dat ook de tijdelijke invulling in goed overleg met de buurtbewoners tot stand zal komen.

Denkt u er vast over na wat u in de Jonathanstraat het liefst wilt hebben?


Lees hier verder!

‘Open muziekdag festival’ op 2 juli 2005

PERSBERICHT


‘Open muziekdag festival’ op 2 juli 2005 bij Multi Cultureel Centrum Don Bosco


Wanneer: 2 juli 2005
Waar: Multi Cultureel Centrum Don Bosco, Julialaantje 24/26 te Rijswijk (te bereiken met tram 17, halte van Vredenburchweg)
Hoe laat: 11:00 – 17:00
Deelname: gratis


Op het ‘open muziekdag festival’ kun je kennismaken met het muzikale aanbod dat vanaf de zomervakantie wordt aangeboden bij het Multi Cultureel Centrum Don Bosco. Het muzikale aanbod – o.a. muzieklessen en bandcoaching - wordt verzorgd door de Funky Horns Studio (www.funkyhorns.com).

Op zaterdag 2 juli worden van 11:00 – 17:00 gratis verschillende activiteiten aangeboden.

Knallende optredens
11:30 – 13:30 Soulzone (www.soulzone.nl) - muziek die je raakt in hart en ziel
13:45 – 15:45 Kiers & de Vries (www.kiersendevries.nl) – dé topsaxofonisten van Nederland!
16:00 – 17:00 Superjam – met bekende muzikanten uit de regio

Gratis workshops voor kinderen, jongeren en ouderen
11:00 – 16:00 (start elk half uur)
· Band-workshop Graag een keer in een band spelen? Grijp nu je kans!
· Zang-workshop Neem je favoriete CD mee en krijg zangtips!
· GTST-workshop Goede Timing, Slechte Timing? Hier leer je er alles van!

Uitgebreide informatie
Hulp bij kiezen, huren of kopen van muziekinstrumenten nodig?

Inschrijven
· workshops zomervakantie
· muzieklessen en bandcoaching vanaf september

Ooievaarspas
In deze dure tijden kunnen wij Ooievaarspas-houders een korting geven van 50% op de workshops en muzieklessen. Aanvraagformulieren voor de Ooievaarspas zijn ook verkrijgbaar op de open dag.

Meer informatie?
Voor verdere vragen en/of info kunt u contact opnemen met:
Matthijs Sepers
Funky Horns Studio
info@funkyhorns.com
06 – 53 374 574

Graag nodig ik u uit om het ‘Open muziekdag festival’ live mee te maken!

woensdag, juni 15, 2005


Lees hier verder!

Spoorwijk klapt uit de school.

Jaarlijkse Spoorwijkfeest op 23 juni 2005.

Het Spoorwijkfeest vindt plaats op de kruising van de Hasebroekstraat en de Hildebrandstraat.

Het wijkfeest begint om 17.30 uur en eindigt om 22.30 uur.

Continue programma van 17.30 uur tot 21.00 uur:
- Kinderactiviteiten
- Jongerenactiviteiten
- Ouderenactiviteiten (vanaf 19.00 uur)
- Ontregeld theater
- Schminken
- Springkussen
- Kinderbraderie (deelname vooraf opgegen)
- Informatiemarkt.


17.30 - Wijkdiner volwassenen/kookworkshop kinderen
18.30 - Panna Knock Out Tournooi tot 20.30 uur
19.30 - Podiumprogramma:
- Presentatie Jongerenraad Spoorwijk,
- Multiculturele optredens,
- Laaks Kindertheater, fragment uit: Musical Minous,
21.00 - Deejay Sander,
21.45 - Lange Frans en Baas B,
22.00 - Film: De sleutel van Spoorwijk,
22.20 - Lange Frans en Baas B.

zondag, juni 12, 2005


Lees hier verder!

Een gezellig bezoekje in Laak Centraal.

Den Haag 11 juni 2005 Ze gaan wat vaker de Wijk in die Raadsleden van ons. En dat wordt zeker op prijs gesteld. Flink wat bewoners namen de moeite om de discussie aan te gaan. En het ging zeker niet alleen over de hondenpoep op de stoep.

Op deze toch wel wat druilerige zaterdag was ons politieke forum toch wel haast bijna compleet. Hoewel de grote opkomst van Blauw op straat toch wel erg opviel. Er waren diepgaande discussies over het Referendum. Natuurlijk kwam de afstand Burger en Politiek wederom ter sprake. En de VVD nodigde ons als wijkbewoners uit voor een gesprek over het functioneren van de stadsdeelcommissie. Om de woorden van ene Niek Roozenburg te citeren 'Bloody Bullshit'. Hiermee omschreef hij de eenzijdige en slechts informatieve status van het overleg met de wijkbewoners. De gedachten gaan op om het overleg met de wijkbewoners een meer "bindende" status te willen geven. Zeker met de plannen van Ries Smits in het vooruitzicht waarbij door middel van een Burgerinitiatief-kring, buurtpanels en dergelijke slechts het college mogen adviseren. Daarnaast liet ene Marnix zich een tijdje ontvallen dat de huidige Inspraak maar eens flink ingedamd moest gaan worden. En dit zit de VVD niet zo lekker bleek uit hun reacties.

Maar dit alles terzijde en over tot de orde van de dag.

De dag werd door Leo Olffers (voorzitter Laak-Centraal) feestelijk geopend met het uitreiken van de Harry Potterprijs aan veel belovende jonge wijkbewoners. Hierbij speelde Jetta een centrale rol want zij deelde de prijzen uit. Daarna was het de beurt aan de uitreiking van de mooiste tuinprijs. En dat waren echte kunstwerken, die droomtuinen. De rest van de dag werd opgevuld met de rommelmarkt, informatiestandjes en vrolijke muziek.

Op weg naar huis fietste ik nog even langs een van die prijswinnende tuintjes. Onbewust moest ik hierbij denken aan die droomtuinen in de Dibbetsstraat, Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust, Transvaalkwartier en elders die allemaal gesloopt gaan worden met het bijbehorende huis. De bewoners hebben slechts nog de prijs als herinnerring aan waar eens hun droomkasteel stond. En daar baal ik echt van !!!!

Tot overmaat van ramp barst de regen los en mijn regenpak ligt thuis. Dat rotweer toch!!!