zondag, februari 21, 2010


Lees hier verder!

Politiek debat in Spoorwijk en Moerwijk

(klik op de titel)


Het debat op donderdag 18 februari in Theater Pierrot werd druk bezocht.
En ook het debat op zaterdag 20 februari in het Coornhertcentrum in Moerwijk werd druk bezocht.


In beide debatten kwamen vele kwesties ter sprake over o.a. Leefbaarheid in de wijk.

Er waren vele politieke partijen aanwezig. Het debat was voor vele bewoners de gelegenheid om vragen te stellen en te horen hoe de politieke partijen zich voor de wijk willen gaan inzetten.

Ook de Haagse Stads Partij was aanwezig. Deze partij heeft zich heel hard ingespannen om de plannen voor de Knoop Moerwijk en Spoorwijk te verbeteren.


Lijsttrekker Joris Wijsmuller na een eerder bezoek aan de wijk: " Wij vragen ons af of de Knoop van Moerwijk met het plan wordt opgelost. De schooltuinen worden met dit plan weggehaald. De auto-infrastructuur zou meer aandacht moeten krijgen," De Haagse Stadspartij staat voor meer invloed voor bewoners en oog voor alle Hagenaars.

Deze partij bedacht tevens de mobiele Stemknop.

(Hildebrandplein thv de nieuwe ambulancepost)

‘De HSP zorgt dat voor u de weg op groen staat. Druk op 3 maart dan wel op de goede knop anders staat u de komende 4 jaar bij het Rode licht te wachten'

vrijdag, februari 19, 2010


Lees hier verder!

Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg dinsdag 9 Maart

Wijkschouw dinsdag 9 Maart

Enkele keren per jaar vindt de Wijkschouw Spoorwijk plaats. We vertrekken om 18:30 vanaf de Wissel. Het doel is om gezamenlijk verbeterpunten te constateren in Spoorwijk en voor de volgende wijkschouw gerealiseerd te hebben. We lopen door de wijk samen met een aantal instanties, die dan direct actie kunnen ondernemen om lastige plekjes aan te pakken.

Natuurlijk hoeft U niet op een wijkschouw te wachten als U verbeterpuntjes ziet in de wijk. Als U losse stoeptegel, grof vuil, defecte verlichting en dergelijke ziet kunt U ook direct het Verbeterpunt van de Gemeente Den Haag bellen op telefoonnummer 14070.

Bij de vorige Leefbaarheidsvergadering van 24 November hebben we weer gezien dat het ook effect heeft. Heel veel afvalbakken zijn verplaatst en er zijn nieuwe fietsklemmen gekomen. Daarvoor dank aan de gemeente!

Actiepunten van 24 November waren:
1. Container van NUON voor onderhoudswerk Alb.Thijmstr voor oudjaar weg
2. Ondergrondse afvalcontainers moeten nog ingegraven worden Beetsstraat
3. Beschadigde auto van Meursstraat verwijderen
4. Nieuwe afvalcontainers voor plastic belemmeren uitzicht kruispunt Alb.Thijm/Hasebroek
5. Afvalbakje bij bankje Sinjeur Semeijnsweg
6. Nieuw zebrapad van Meursstraat
7. Waarschuwingslicht tram Hildebrandplein werkt niet
8. Voorrang kruising Alb.Thijm/Hasebroek onduidelijk
9. Te hard rijden op Hasebroek en van Zeggelen
10. Verkorte fietsdoorsteek bij het station
11. Heel veel stoepverlagingen voor rollators
12. Ruiten Hildebrandstraat stuk
13. Straatlantaarn no.27 Hasebroekstr stuk

Heeft uzelf ook verbeterpunten?

Bel 14070 !

Leefbaarheidsoverleg
Aansluitend op de wijkschouw is 9 maart het Leefbaarheidsoverleg in “De Wissel”.


Lees hier verder!

Spoorwijk bijna 100 jaar jong

Spoorwijk TOEN & DAN

Volgend jaar wordt Spoorwijk 100 jaar! Het bestemmingsplan van Berlage was in 1911 goedgekeurd om van de Broekpolder een sociale wijk te maken.

Om dit 100-jarig bestaan te herdenken wil bewonersorganisatie B.O.S. een speciaal boekje maken.

Wilt u ook meehelpen met het uitzoeken van foto's en het samenstellen? Laat van je weten! BOS 070- 396 0000


Lees hier verder!

6 maart Internationale Vrouwendag Spoorwijk

Op zaterdagmiddag 6 maart wordt er in Spoorwijk weer internationale vrouwendag gevierd.

Het thema van deze middag is de kracht van samen; vrouwen en het belang van
netwerken.

Het is voor iedereen belangrijk om goede contacten te leggen. Voor het vinden van
werk of vrijwilligerswerk maar ook voor thuis als je opeens hulp nodig hebt bij het zorgen voor een ziek kind of een zieke partner of ouders.

Voor het organiseren van activiteiten in de buurt, waardoor het er prettig blijft om te wonen, is het ook belangrijk om met elkaar een goed netwerk op te bouwen.

Het programma is als volgt:
13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.15 uur Live Muziek
13.30 uur Talkshow over het belang van netwerken o.l.v. Nadya Aboyaakoub Akkouh
14.30 uur Pauze
14.45 uur Speed daten over netwerken (iedere date is goed voor een lot in de loterij)Films bekijken, visitekaartjes maken
16.00 uur Gezamenlijke spinnenwebdans
16.30 uur Trekking loterij Napraten met een hapje en een drankje
17.00 uur Einde

De toegang is gratis en voor kinderopvang (0-4 jaar) wordt gezorgd.

Deze middag wordt georganiseerd door de OASE, de stichting Mooi Laak, de Framboos, de
Bibliotheek, Maximine, G3 en Kariboe Bibi.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Feroza Joemmanbaks 06-43798899 En Carmen Melcherts 3960000


Locatie:
De Wissel, OASE /Bibliotheek
Betsy Perkstraat 14 van Meursstraat 1/1a
Tel: 3960000 Jurre Spruijt


Lees hier verder!

OPROEP - vrijwilligers Kleurrijk Spoorwijk 2010

KLEURRIJK 2010 vrijwilligers

Om begin juli 2010 weer een spetterend Kleurrijk Festival te kunnen organiseren zijn wij nu al op zoek naar enthousiaste mensen. Kunt u iets laten zien, presenteren, laten horen, of organiseren?

Doe ook mee!.

Contact:
bos@spoorwijk.org
070-396 0000


Lees hier verder!

Irmgard Winter sinds 1 januari namens Stichting Boog werkzaam in Spoorwijk.


Beste bewoner, mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Irmgard Winter en ben sinds 1 januari 2010 namens Stichting Boog werkzaam in de wijk Spoorwijk. Dit betekent dat ik buurtopbouwwerk doe in de wijk.

Buurtopbouwwerk richt zich op het actief betrekken van bewoners bij hun leefomgeving, om samen de wijk prettig leefbaar te maken. Ik ben druk bezig de wijk en de bewoners te leren kennen en dat lukt gelukkig al aardig. Ik werk graag veel samen met andere organisaties in uw wijk, zoals de bewonersorganisatie Spoorwijk (BOS), de woningcorporaties maar ook met de wijkagent.

3 Actiepunten van een buurtopbouwwerker in Spoorwijk:
persoonlijk contact:
Aanbellen om u als bewoner in de wijk te verwelkomen en/of om kennis te maken. Ik
vraag dan wat u vindt van uw woning/woonomgeving.
kennismaken:
Organiseren van een kennismakingsbijeenkomst om verder te praten. Een leuke manier om je buurtgenoten eens te ontmoeten ☺
Buurtgroep:
We nodigen bewoners uit om een buurtgroep te vormen. Om dingen op te pakken na een goede voorbereiding: een paar keer bijeenkomen. Zo raken burgers betrokken.
Als bewoner van Spoorwijk kent u uw wijk natuurlijk als beste! Misschien heeft u een goed idee voor uw wijk of straat waar ik u bij kan helpen! Bijv. in contact komen met uw buren, een activiteit organiseren, een gezellig feest met buurtbewoners. Kortom alle ideeën zijn van harte welkom!

U mag altijd contact met mij opnemen!
TOT SNEL ziens in Spoorwijk!
contact: Email winir@boog.nl | Tel 070-312 12
46 | Mobiel 06-19 04 46


Lees hier verder!

19 maart Lezing Ivo de Wijs in bibliotheek Spoorwijk

Lezing Ivo de Wijs in bibliotheek Spoorwijk tijdens de Boekenweek

De Boekenweek heeft dit jaar een jeugdig thema: Titaantjes – Opgroeien in de letteren. Ontleend aan het boek Titaantjes van de schrijver Nescio, waarvan de
eerste zin onuitwisbaar werd in de Nederlandse literatuur: “Jongens waren
het, maar aardige jongens.”


Op vrijdagmiddag 19 maart geeft tekstschrijver/presentator Ivo de Wijs een
lezing in bibliotheek Spoorwijk.

De lezing van Ivo de Wijs vindt plaats in bibliotheek Spoorwijk,Van Meursstraat 1 A. De lezing duurt van 13.30 tot 15.30 uur. De toegang is €1,50.

Graag reserveren via tel. 3536521/3537570, per mail spoorwijk@dobdenhaag.nl of
laakkwartier@dobdenhaag.nl, of aan de balie van één van beide bibliotheken.


Lees hier verder!

Om de lieve Vrede… 5, 6 & 7 maart


Wijktheater Marlies Hautvast
5, 6 & 7 maart

Een theaterstuk waarin vijf mannen en vijf vrouwen uit het Haagse Laakkwartier op een indringende en humoristische manier spelen en zingen over het ingewikkelde en vaak kwetsbare, eenzame gevecht an hun emancipatie.
Hoe doen mannen en vrouwen dat: zich vrij maken, het gevecht aangaan, op zoek gaan naar vrijheid en persoonlijke ontwikkeling……

Theater, gemaakt vanuit deze eigen levensverhalen, is in staat taboes te doorbreken,
harten te raken, mensen waardering te laten voelen voor hun eigen gevoelens en ervaringen, mensen uit hun isolement te halen, mensen te sterken in
hun gevecht.

Spelers: Hille Labad, Mien Abdoella, Willem
Meeuwsen, Esin Bulut, Halit Gürbüz, Nelly
Lausberg, Sylvia Cordia, Nasr Houssein,
Saïd Hillali, George Musch

Regie: Marlies Hautvast

Tekst: Jos Bours

Productie: Theater Pierrot en Vadercentrum Adam
(Stichting Mooi)

Kaarten via 070-3933348 of via
info@theaterpierrot.nl
Adres: Ferrandweg 4T, 2523 XT Den Haag

donderdag, februari 18, 2010


Lees hier verder!

Wijkdebat 18 februari Buurtcentrum Laakhage


Kom ook naar de Politieke wijkbijeenkomst in Laakkwartier Noord.


zaterdag, februari 13, 2010


Lees hier verder!

Bijna Lente in Spoorwijk

(klik op de titel) De digitale Spoorwijker

De nieuwe spoorwijzer staat al weer op de website.

Rond 14 februari valt het kleurrijke krantje weer bij elke Spoorwijker in de bus. Zoals altijd staat het weer boordevol activiteit!

Dus let op uw brievenbus.


Lees hier verder!

Druk op 3 maart op de goede knop

(klik op titel)

Het is dus bijna 3 maart en dan mag u weer uw stem uitbrengen.Het aftellen is begonnen. Denk alvast na over onderwerpen die bij uin de buurt spelen.De Inspraak en de Samenspraak in Den Haag is de laatste jaren vele bewoners een doorn in het oog. De vraag nu is: Hoe kan het Haagse Raadslid hier een rol in spelen !!!


Raadsleden vinden dat de Burger hun nog al eens voor de voeten loopt (bron: Trouw-enquête).

Maar ook dus in Den Haag is enige scepsis over de rol van de Burger en het Raadslid.

Er was onlangs nog een evaluatie over de kwaliteit van de Inspraak. Hebben we daar nog iets over vernomen ????

Ook tijdens het debat op 18 februari in Spoorwijk in theater Pierrot kunt u dus naar hartelust uw vragen kwijt.

zondag, februari 07, 2010


Lees hier verder!

De Oud Hagenaar - de krant voor de 50-plusser

(klik op titel)

De speciale krant voor 50-plussers zal ook flink wat Spoorwijkers aanspreken.

“Het succes van De Oud-Hagenaar stoelt eerst en vooral op de mooie verhalen over vroeger van gewone mensen en hele en halve professionals, op historisch en ander vlak; de persoonlijke ‘oproepjes’ en last but not least de foto’s en illustraties van vroeger. Unieke content, zoals dat heet, die er voor zorgt dat de krant intensief wordt gelezen; langer en beter dan een gemiddeld ander gratis blad.

Precies dat is de kern van de extra waarde om erin te adverteren en je erop te abonneren. Onze lezers zijn echte lezers, de krant biedt ze iets anders dan een bodempje voor de kattenbak.”, aldus hoofdredacteur Hoynck.


Een bekende naam is de initiatiefnemer tot het uitgeven van de krant De Oud Hagenaar.
Namelijk Mr. Constant V. Martini, hij was lang geleden als Haagse wethouder een van de bekende gezichten van de PvdA. Ook was hij indertijd de oprichter van de Haagse Wetwinkels. Recentelijk was hij zelfs nog voorzitter van de Haagse PvdA-afdeling.
Contact: martini@deoud-hagenaar.nl

De krant gaat alweer zijn 2e levensjaar in via een 2-wekelijkse oplage van ruim 50.000 exemplaren. De krant gaat niet huis-aan-huis maar is op te halen via vaste verspreidingspunten in de stad en regio.Voor Spoorwijkers betekent dit een wandelingetje naar de bekende adres Primera boekhandel/postkantoor op de Gouverneurlaan 664.

Net zoals de wijkkrant is ook De Oud-Hagenaar geheel GRATIS.


Verhalen.
Voor de schrijvers onder u is er ook de mogelijkheid een stukje kopy in te leveren voor publicatie in de krant. U kiest als onderwerp een stukje Den Haag uit uw grijze verleden. Den Haag begint uiteraard in uw wijk. Ook lokale herinneringen zijn zeker de moeite waard.
Stuur uw verhalen naar: redactie@deoud-hagenaar.nl

Oproepjes.
U denkt de laatste tijd vaak aan uw buurman die jaren geleden vertrok naar elders. U heeft zijn adres niet maar wil graag weer in contact komen met hem. Ook kunt u in de krant uw oproepjes laten plaatsen.
Stuur ze naar: oproepjes@deoud-hagenaar.nl

Reacties.
Wilt u reageren op een artikel in de krant ?
Stuur uw reactie naar: lezersreacties@deoud-hagenaar.nl

Abonnementen:
abonnementen@deoud-hagenaar.nl

Algemene informatie:
info@deoud-hagenaar.nl
www.deoud-hagenaar.nl


De Oud Hagenaar
Uitgeverij First Royal Telecom BV
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
T. 0704275097