woensdag, september 30, 2015


Lees hier verder!

30.09.2015 - Voortgang Plaatsing Orac's Hildebrandstraat hoek Schimmelweg


Lees hier verder!

Voortgang kavelwoningen Beetsstraat 30.09.2015

woensdag, september 23, 2015


Lees hier verder!

Expositie ‘Geluk in Laak’ 2015

Den HaagFM 13.09.2015 In het Laaktheater is vrijdag de expositie ‘Geluk in Laak’ geopend door wethouder Rabin Baldewsingh.
‘Geluk in Laak’ is een project van fotograaf Yvette Wolterinck en gelukscoach Natascha Bruti. 37 kinderen uit de bovenbouw van basisscholen De Spoorzoeker en de Kameleon hebben hun geluk gefotografeerd.
“Het resultaat is verfrissend en ontwapenend”, zegt Yvette Wolterinck. “Je raakt echt geïnspireerd door de wijsheid vertaald in hun beelden; Waar worden ze blij en gelukkig van, hoe zien zij de wereld en wat speelt er in hun hoofd.” De expositie is te zien tot en met 1 oktober. ...lees meer
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA

woensdag, september 16, 2015


Lees hier verder!

Wijkraden Nieuwe Stijl ????

Waarom gaat er niet gewoon meer ingezet worden op het instellen van Wijkraden ??
Grace TanamaPvdA 2e kamer vindt dat wijkbewoners te vaak tegenstand ervaren als zij gezamenlijk iets tot stand willen brengen. Zij wil daarom experimenteren met buurtrechten, zodat bewoners zelf aan de slag kunnen met grotere projecten zoals het beheer van een zwembad, de aankoop van een gebouw, de vorming van zorgcorporaties of energiecollectieven.
Volgens Martijn Balster PvdA Den Haag – Ook zouden mensen deels kunnen bepalen waaraan het gemeentelijk budget voor veiligheid in hun omgeving wordt besteed. “Bewoners weten vaak het beste hoe zij hun eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen houden”, aldus Tanamal. Ze zouden daarvoor een buurtplan moeten maken. Volgens haar is er nu veel onduidelijkheid en doet elke gemeente het weer anders.
‘Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat een sterke overheid hier van belang is om samen met bewoners buurten op orde te houden. De PvdA pleit er voor dat bewoners nog meer en beter bij de prioriteiten in hun buurt betrokken worden en het melden nog eenvoudiger gemaakt worden.’
‘Dat bewoners zich eigenaar voelen van die leefbaarheid en dus ook zoveel mogelijk mee kunnen denken over de inzet, mee doen in de uitvoering en zich medeverantwoordelijk voelen. Dat is nog niet bereikt.’
In Escamp is een pilot succesvol gestart met de Buurt Bestuurt. De PvdA is van mening dat dit uitbreiding in andere stadsdelen verdient, waarbij in elk stadsdeel, bij voorkeur in elke buurt, overleggen plaats vinden met bewoners over de belangrijkste leefbaarheidsprioriteiten. Deze moeten ook kenbaar gemaakt worden en de resultaten teruggekoppeld worden.
BB 15.09.2015 Bewonersbedrijven kunnen de buurt een flinke impuls geven. Maar in de praktijk worden ze vaak tegengewerkt door starre regelgeving van onwillige gemeenten, zo blijkt uit het onderzoek Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven van de TU Delft.
Fikse impuls
Bewonersbedrijven zijn kleine ondernemingen, gerund door en voor buurtbewoners. Zij kunnen de buurt een fikse impuls geven. Met boodschappentaxi’s, plantsoenbeheer- en zwerfvuilploegen, verhuur van ruimtes in leegstaande buurtgebouwen, goedkope catering en advies weten ze vaak een niche aan te boren die zowel markt als gemeente laten liggen. Dat levert buurtbewoners niet alleen voordelige diensten op, maar ook meer leefbaarheid en onderlinge contacten.
GERELATEERDE ARTIKELEN;
PvdA  10 september 2015  Martijn Balster – De PvdA is tevreden over de inzet van de handhavers en de ambitie van het college zich in te zetten voor een schone en veilige stad. Want een stad die irritatie oproept, nodigt uit voor ongewenst gedrag, langs elkaar heen leven en rotzooi trappen. Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat een sterke overheid hier van belang is om samen met bewoners buurten op orde te houden. De PvdA pleit er voor dat bewoners nog meer en beter bij de prioriteiten in hun buurt betrokken worden en het melden nog eenvoudiger gemaakt worden.lees verder »
Telegraaf 14.09.2015 Het initiatief van de PvdA om mensen meer invloed te geven in hun eigen wijk, krijgt weinig bijval in de Tweede Kamer. Op zich vinden alle partijen het goed dat burgers meer ruimte en ondersteuning krijgen voor buurtinitiatieven. Maar ze denken dat het plan van PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal juist leidt tot meer gedoe en bureaucratie voor bewoners.
Tanamal vindt dat wijkbewoners te vaak tegenstand ervaren als zij gezamenlijk iets tot stand willen brengen. Zij wil daarom experimenteren met buurtrechten, zodat bewoners zelf aan de slag kunnen met grotere projecten zoals het beheer van een zwembad, de aankoop van een gebouw, de vorming van zorgcorporaties of energiecollectieven.
Ook zouden mensen deels kunnen bepalen waaraan het gemeentelijk budget voor veiligheid in hun omgeving wordt besteed. “Bewoners weten vaak het beste hoe zij hun eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen houden”, aldus Tanamal. Ze zouden daarvoor een buurtplan moeten maken. Volgens haar is er nu veel onduidelijkheid en doet elke gemeente het weer anders.
De andere partijen in de Kamer waarderen het dat er veel burgerinitiatieven zijn, maar vinden dat dit van onderop en op lokaal niveau moet worden georganiseerd en aangejaagd. Maar ze willen er geen verplichting bij, want sommige mensen kunnen niet meedoen met hun buurt of hebben er geen tijd voor.
Ze riepen maandag in een debat over de kwestie minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op meer werk te maken van ruimte voor lokale projecten. De minister komt nog dit jaar met een standpunt over buurtrechten. Tanamal gaf aan dat ze haar nota eventueel nog wat meer wil nuanceren.
PvdA  14 september 2015 – door Grace Tanamal  Vandaag spreken we in de Tweede Kamer over mijn voorstel om te gaan experimenteren met buurtrechten. Deze rechten geven mensen meer zeggenschap over hun eigen buurt. Buurtbewoners weten vaak als geen ander hoe zij hun eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen houden. Bijvoorbeeld over hoe de groenvoorziening, de veiligheid of het tegengaan van vervuiling het beste aangepakt kan worden. Door het hele land zie ik genoeg goede ideeën en initiatieven, maar nog te vaak lopen die vast in onnodige bureaucratie. Doodzonde. Daar bieden de buurtrechten een oplossing lees verder »  Wonen Wijken  
Verder:  

GEMEENTE APELDOORN / DORPS- EN WIJKRADEN

12345678910VolgendeLees hier verder!

Haagse Bewonersorganisaties weer onder druk gezet

Wijkbaronnen
In de Ben Pauw Lezing haalde Van Engelshoven dinsdag flink uit naar de “wijkbaronnen” van bewonersorganisaties. Die zouden in opstand zijn gekomen toen de gemeente de subsidieregels voor wijkverenigingen wilde veranderen. Volgens de wethouder werd voorheen vaak subsidie gegeven om de goede vrede tussen gemeente en bewoners te bewaren, of zoals zij het zegt “met subsidie werd veel gepacificeerd.” “Subsidiëring werd een automatisme en een recht, een kwestie van een druk op de knop.”

IMG_1823[1]
Van Engelshoven vindt dat er een nieuwe balans nodig is tussen burgers en de overheid. Een waarbij mensen meer kansen krijgen zich te ontplooien. Ze verwees daarbij naar de manier waarop de buurtorganisaties tot voor kort waren georganiseerd in Den Haag. In alle 52 Haagse wijken via ‘hetzelfde stramien’ opgezet, aldus de wethouder. ‘Met voor iedere organisatie, ongeacht activiteiten of draagvlak onder de mensen in de buurt, dezelfde subsidieregeling.’
‘Welzijnswals’ ging over de stad
Volgens haar kwam dat door de ‘welzijnswals’ die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw door de stad ging. ‘Wijkverzet werd geïnstitutionaliseerd in gesubsidieerde bewonersorganisaties, opbouwwerkers vulden de straten. Ze gingen voorop in de maakbare samenleving. Wijkbaronnen stonden op en wilden van geen wijken meer weten. Subsidiering werd een automatisme en een recht, een kwestie van een druk op de knop.’
PvdA 9 september 2015 – De Haagse PvdA vindt de opmerkingen van D66-wethouder Ingrid van Engelshoven over de bewonersorganisaties onnodig kwetsend en ongenuanceerd. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “De bewonersorganisaties hebben de afgelopen jaren veel veerkracht getoond ondanks vele veranderingen. Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Niet onnodig kwetsen zoals Van Engelshoven doet”.   De sociaaldemocraten hebben schriftelijke vragen gesteld  aan het gemeentebestuur. Daarin vraagt de PvdA aan het gemeentebestuur om afstand te nemen van de uitspraken van wethouder van Engelshoven. “Het afgelopen jaar is de gemeente hard aan de slag geweest om samen met de bewonersorganisaties ‘spijkers met koppen’ te slaan in de wijken van Den Haag. Daarom verwacht ik dat het college deze uitspraken van Van Engelshoven niet deelt, maar blijft doorgaan met de goede samenwerking die er nu is.” lees verder »
RTVWEST 09.09.2015 De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven ligt opnieuw onder vuur. De PvdA in de gemeenteraad is onaangenaam getroffen door de kritiek die de wethouder heeft op de wijkorganisaties in de stad. ‘Onnodig kwetsend en ongenuanceerd,’ oordeelt het sociaal-democratische raadslid Lobke Zandstra.
De wethouder hield gisteren een toespraak. Daarin toonde ze zich openhartig, maar ook kritisch. Van Engelshoven vindt dat er een nieuwe balans nodig is tussen burgers en de overheid. Een waarbij mensen meer kansen krijgen zich te ontplooien.
Ze verwees daarbij naar de manier waarop de buurtorganisaties tot voor kort waren georganiseerd in Den Haag. In alle 52 Haagse wijken via ‘hetzelfde stramien’ opgezet, aldus de wethouder. ‘Met voor iedere organisatie, ongeacht activiteiten of draagvlak onder de mensen in de buurt, dezelfde subsidieregeling.’
‘Welzijnswals’ ging over de stad
Volgens haar kwam dat door de ‘welzijnswals’ die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw door de stad ging. ‘Wijkverzet werd geïnstitutionaliseerd in gesubsidieerde bewonersorganisaties, opbouwwerkers vulden de straten. Ze gingen voorop in de maakbare samenleving. Wijkbaronnen stonden op en wilden van geen wijken meer weten. Subsidiering werd een automatisme en een recht, een kwestie van een druk op de knop.’
De PvdA is boos over de uitspraken van de wethouder. Die partij wijst op het belang van de organisaties en wil juist de verstandhouding verbeteren. ‘Nu worden de organisaties weggezet als een stelletje idioten. Daarmee maak je meer kapot dan je lief is,’ aldus raadslid Zandstra.
PvdA wil wijkorganisaties steunen
De PvdA heeft inmiddels alle bewonersorganisaties een brief gestuurd met de boodschap dat die partij afstand neemt van de uitspraken van de wethouder. En Zandstra wil ook dat het college van burgemeester en wethouders dat doet. Lees verder
gerelateerde artikelen;
Den HaagFM 09.09.2015 Harry Zuidersma, de voorzitter van het Wijkberaad Heesterbuurt, is woedend over uitspraken van wethouder Ingrid van Engelshoven over bewonersorganisaties.
“Van Engelshoven geeft een volledig uit z’n verband gerukte indruk van de werkelijkheid”, zegt Zuidersma naar aanleiding van berichtgeving van Den Haag FM. …lees meer
Den HaagFM 09.09.2015 De PvdA in de Haagse gemeenteraad vindt de opmerkingen van wethouder Ingrid van Engelshoven over de bewonersorganisaties, waarover Den Haag FM dinsdag berichte, “onnodig kwetsend en ongenuanceerd”. De PvdA heeft alle bewonersorganisaties een brief gestuurd waarin de partij afstand neemt van de uitspraken van de wethouder.
In de Ben Pauw Lezing haalde Van Engelshoven dinsdag flink uit naar de “wijkbaronnen” van bewonersorganisaties. Die zouden in opstand zijn gekomen toen de gemeente de subsidieregels voor wijkverenigingen wilde veranderen. Volgens de wethouder werd voorheen vaak subsidie gegeven om de goede vrede tussen gemeente en bewoners te bewaren, of zoals zij het zegt “met subsidie werd veel gepacificeerd.” “Subsidiëring werd een automatisme en een recht, een kwestie van een druk op de knop.”
PvdA-raadslid Lobke Zandstra (kleine foto) ergert zich aan de uitspraken. “De bewonersorganisaties hebben de afgelopen jaren veel veerkracht getoond ondanks vele veranderingen. Ze organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Niet onnodig kwetsen zoals Van Engelshoven doet.” De partij heeft in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur gevraagd afstand te nemen van de uitspraken van de wethouder. …lees meer
Den HaagFM 08.09.2015 Wethouder Ingrid van Engelshoven heeft dinsdag in de Ben Pauw Lezing in Hotel Corona flink uitgehaald naar de ‘wijkbaronnen’ van bewonersorganisaties.
In haar lezing sprak de wethouder onder meer over de veranderde subsidiëring van bewonersorganisaties. “In alle 52 Haagse wijken was dat via hetzelfde stramien georganiseerd, met voor iedere organisatie, ongeacht activiteiten of draagvlak onder de mensen in de buurt, dezelfde subsidieregeling”, hield Van Engelshoven haar gehoor voor. “Ik vond dat niet meer passen bij deze tijd, bij de manier waarop mensen tegenwoordig betrokken willen worden. Maar de ‘wijkbaronnen’ stonden op en wilden van geen wijken weten.”
Volgens de wethouder werd vaak subsidie gegeven om de goede vrede tussen gemeente en bewoners te bewaren, of zoals zij het zegt “met subsidie werd veel gepacificeerd.” “Subsidiëring werd een automatisme en een recht, een kwestie van een druk op de knop.” Volgens Van Engelshoven willen mensen in de wijk zich nu anders organiseren. “Met minder hiërarchie, meer gelijkwaardigheid, minder regels, meer zelfbeschikking, meer persoonlijk eigenaarschap.” In de nieuwe subsidieregeling moeten bewonersorganisaties daarom eerst duidelijke plannen presenteren, voordat zij subsidie kunnen krijgen. …lees meer

zaterdag, september 12, 2015


Lees hier verder!

Inloopbijeenkomst bouwkavels Laakhaven 23.09.2015 Laaktheater

Petroleumhaven
Artist impressie kavellocatie Petroleumhaven
Artist impressie kavellocatie Petroleumhaven
DH 03.09.2015 Op woensdag 23.09.2015 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om mee te denken over het plan voor de verkoop van kavels in de Petroleumhaven.
Luchtfoto Petroleumhaven
Luchtfoto Petroleumhaven
Bij de inloop kunt u elk moment binnenlopen om de plannen en tekeningen voor de kavels te bekijken. Daarnaast zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig die u een toelichting kunnen geven en aan wie u vragen kunt stellen. Er liggen eveneens formulieren waarop u uw reactie/suggestie kenbaar kunt maken.
Inloopbijeenkomst
 • Wanneer: woensdag 23 september 2015 tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt
 • Waar: Laaktheater, Ferrandweg 4T, Den Haag
Achtergrondinformatie;
Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden van de Petroleumhaven. Deze locatie ligt vlakbij station Moerwijk en naast Laakhaven West. De stukken grond liggen aan de kant van de Waldorpstraat en Neherkade die allebei liggen aan de haven.
Op basis hiervan is een concept-plan gemaakt om de grond te gaan verkopen als zelfbouwkavels voor particulieren en bouwgroepen. Een deel van de kavels is ook geschikt voor ontwikkelaars of bedrijven om appartementen en bedrijfsruimtes te bouwen.
Op een zelfbouwkavel kan een particulier zelf een eigen huis (laten) bouwen. Dit tegen een aantrekkelijke prijs met weinig bouwregels en veel mogelijkheden. Met dit plan wil de gemeente een stimulans geven aan de woningmarkt en de vernieuwing van dit deel van Laakhavens tot een moderne, eigentijdse stadswijk waar mensen kunnen werken en wonen.
Luchtfoto Petroleumhaven
Diverse typen woningen en bedrijfsruimtes
Het plan gaat uit van in totaal 230 woningen/appartementen en verschillende bedrijfsunits. Dit door een mix van individuele kavels zoals kadewoningen, woon-/werkwoningen en bedrijfsruimtes met appartementen. Daarnaast zijn er grotere kavels voor twee woontorens, twee parkeergarages, twee appartementencomplexen met bedrijfsruimte. Hierbij zijn ook mogelijkheden voor bouwgroepen oftewel samenwerking van particulieren (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – CPO).
Op één van de kavels is ruimte voor de innovatieve prijsvraag ‘Bouwen Op Elkaar’ (gestapelde zelfbouw met voor elke verdieping een eigen ontwerp). De vele inzendingen hebben echter niet geleid tot een haalbaar plan. De gemeente onderzoekt momenteel hoe de bedoeling van de prijsvraag zoveel mogelijk alsnog op deze locatie toegepast kan worden.
Bovendien staat in het plan voor Petroleumhaven de aanleg van een voetgangers- en fietsbrug. Ook zijn er mogelijkheden voor een jachthaven voor pleziervaartuigen.
Besluitvorming en planning
Na de inloopbijeenkomst werkt de gemeente het concept-plan verder uit tot een definitief plan waarover het college van burgemeester en wethouders een besluit zal nemen in naar verwachting het 4e kwartaal 2015. Daarna wordt het plan uitgewerkt tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Dit passend binnen het huidige bestemmingsplan. Vervolgens zal naar verwachting de verkoop starten in medio 2016.
Reageren op de plannen
Tot en met 1 november 2015 kunt u reageren op de plannen. Dit door het invullen van het onderstaande digitale reactieformulier.
Bewonersbrief
De omwonenden ontvangen circa twee weken voor de inloopbijeenkomst een uitnodigingsbrief per post.
Meer informatie
Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in het aanbod van kavels en klushuizen van de gemeente Den Haag? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Nog meer informatie;
Artist impressie kavellocatie Petroleumhaven

Denk mee over 4 nieuwe zelfbouwlocaties

Geïnteresseerden kunnen tot 1 november 2015 hun mening geven.
09 september 2015 De gemeente Den Haag heeft 4 mogelijk nieuwe zelfbouwlocaties. Het zijn verschillende typen kavels voor de zelfbouw van woningen en een kluscomplex met diverse klusappartementen. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen tot 1 november 2015 hun mening geven.
Het gaat o.a. om:
 • Petroleumhaven (die hiermee moet uitgroeien tot een nieuwe eigentijdse stadswijk met woningen en bedrijvigheid)
Op basis van de reacties besluit het college van burgemeester en wethouders of de locatie de verkoop ingaat en hoe het aanbod eruit ziet. Uniek aan dit project zijn:
 • de aantrekkelijke prijzen van de kavels en klushuizen
 • weinig bouwregels
 • volop mogelijkheden
Uw suggesties zijn welkom
In de tweede helft van september zijn er inloopbijeenkomsten over deze nieuwe beoogde locaties. Omwonenden ontvangen per post een uitnodiging. Meer informatie vindt u op  de website ikbouwindenhaag.nl en bij  ‘Meedenken locaties’. meedenken kan tot en met 1 november.
Start verkoop
 • Petroleumhaven: medio 2016
Ook bij een aantal nieuwe locaties waarop in het voorjaar gereageerd kon worden, is de verwachting dat nog in december dit jaar de verkoop start. Kijk voor meer informatie over zelfbouw in Den Haag op ikbouwindenhaag.nl.
Wonen en werken in Petroleumhaven
De locatie Petroleumhaven omvat een grootschalige ontwikkeling naast Laakhaven West.
Het plan gaat uit van in totaal 230 woningen/appartementen en verschillende bedrijfsunits. Dit door een mix van individuele kavels (kadewoningen, woon-/werkwoningen en bedrijfsruimtes met appartementen) en grotere eenheden (twee woontorens, twee parkeergarages, twee appartementencomplexen met bedrijfsruimte).
Op 1 van de kavels is ruimte voor de innovatieve prijsvraag ‘Bouwen Op Elkaar’ (gestapelde zelfbouw met voor elke verdieping een eigen ontwerp). De vele inzendingen hebben echter niet geleid tot een haalbaar plan. De gemeente onderzoekt momenteel hoe de bedoeling van de prijsvraag zoveel mogelijk alsnog op deze locatie toegepast kan worden.
Bovendien bestaat het plan voor Petroleumhaven uit de aanleg van een voetgangers- en fietsbrug. Ook zijn er mogelijkheden voor een jachthaven voor pleziervaartuigen.

Laakhavens ligt in stadsdeel Laak. Dit voormalig haven- en industriegebied ligt direct achter station Hollands Spoor. Het gebied wordt aan één kant begrensd door de spoorlijn en aan de andere kant door het water van de Laak.

Studenten hebben in de afgelopen jaren een nadrukkelijk stempel gedrukt op het gebied. De gemeente maakt ruim baan voor initiatiefnemers met plannen voor studentenwoningen in Laakhavens en het gebied van Hollands Spoor. Het aantal studenten in Den Haag is gegroeid naar zo’n 30.000 en er is een te kort aan woonruimte in de stad.
Laakhavens bestaat uit 3 gebieden:
 • Laakhaven West en Petroleumhaven
 • Laakhaven Centraal
 • Laakhaven Hollands Spoor
Laakhavens Magazine
Voor Laakhavens is een magazine dat de mogelijkheden en ontwikkelingen per gebied beschrijft.
Laakhavens Magazine ‘Get into the vibe!’ (bladerbare pdf, link naar externe website)
Laakhaven West en Petroleumhaven
Het gebied Laakhaven West en Petroleumhaven verandert de komende jaren in een moderne DSO. Ofwel een  eigentijdse stadswijk waar mensen kunnen werken en wonen. De sfeer van de haven blijft behouden en er komen tussen de 600 en 1.000 woningen. En er is ruimte voor ongeveer 30.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte, voor middelgrote en kleine bedrijven, dienstverlening en horeca.
In 2012 is reedsgestart met de verkoop van kavels aan particulieren, ondernemers en kleine ontwikkelaars. Kijk voor meer informatie op ikbouwindenhaag.nl.
Er gebeurt al veel in het gebied. 
 • In de Calandstraat zijn een woontoren en een parkeergarage gebouwd.
 • Aan de Waldorpstraat komt een supermarkt met 20 woningen.
 • Tussen de 1ste van de Kunstraat en de Waldorpstraat komt een Mandirpark met 3 tempels voor 3 verschillende Hindoestaanse geloofsrichtingen.
 • Aan beide zijden van het Mandirpark komt een woontoren: de ‘White Nile’ met huurwoningen en de ‘Blue Nile’ met koopwoningen.
 • Het Pioniergebouw aan de Waldorpstraat op de hoek met de 1e van de Kunstraat is verbouwd tot studenteneenheden.
Openbare ruimte Laakhaven West
Historische accenten blijven behouden, zoals oude havenbestrating en 2 oude havenkranen. Nieuw te gebruiken materialen moeten wel passen bij deze sfeer. De gemeente heeft opdracht gegeven om een plan te maken voor de inrichting van de openbare ruimte. De groenvoorziening is hier een belangrijk onderdeel van.
Als 1e is de Waldorpstraat opnieuw ingericht. Er is een een 2-richtingen vrijliggend fietspad en een ventweg voor bedrijven aangelegd.
Het vroegere gebouw van de Rijks Automobiel Centrale (RAC) blijft behouden. De RAC-hallen krijgen een bijzondere rol in Laakhaven West.
Laakhaven Centraal
Dit deel van Laakhavens biedt ruimte aan de Megastores en diverse (winkel)bedrijven. De gemeente is met Megastores in gesprek over verbouw van een gedeelte van het gebouw tot wijkwinkelcentrum. Er komt dan een nieuw entree aan het Leeghwaterplein. De Waldorpstraat is een belangrijke doorgaande weg in Laakhavens. Ten noorden van deze straat in Laakhaven Centraal zijn in 2013 de DUWO-torens opgeleverd. De 2 torens van 70 meter hoog bieden woonruimte aan 602 studenten. In deze spoorstrook is nog ruimte voor bedrijven en wonen. Richting de Calandstraat tegenover de Megastores worden plannen gemaakt voor bedrijfsruimte en enkele woontorens.
Laakhaven Hollands Spoor
De afgelopen jaren is Laakhaven Hollands Spoor flink veranderd. Het gebied rond het Hollands Spoor ontwikkelt zich steeds meer tot het centrum van het Haagse studentenleven. In dit gebied zijn grote bedrijven en organisaties gevestigd. Naast de Haagse Hogeschool zijn dit bijvoorbeeld de Consumentenbond, het UWV, T-Mobile, Delta Lloyd en Bever Sport.
Rond het Leeghwaterplein en het het Leemansplein, 2 pleinen tussen de Waldorpstraat en de Cruquiuskade, is nog te bebouwen terrein. De gemeente wil deze terreinen gebruiken om er onder andere studentenwoningen, winkels en horeca te vestigen. Hierover is de gemeente in gesprek met ontwikkelaars.
Het station Hollands Spoor krijgt aan de kant van de Waldorpstraat een nieuwe en ruime entree. Kijk voor meer informatie op Ontwikkelingen rond station Holland Spoor.
Laakhavens goed bereikbaar
Het gebied is goed bereikbaar. Het ligt dichtbij station Hollands Spoor aan de ene en station Moerwijk aan de andere kant. De Centrumring loopt via de Neherkade en Calandstraat direct langs en door het gebied. De Neherkade wordt momenteel opnieuw ingericht. Kijk voor actuele informatie op www.denhaag.nl/bereikbaarheid