donderdag, november 25, 2004


Lees hier verder!

Spoorwijk even in beeld op het Nos Journaal

Van gisteravond half twaalf tot vanmorgen zeven uur was er op het Nos Journaal een reportage van de Haagse Ontmoeting te zien. Na een korte reportage over de ontmoeting in het Terra College en de Schilderswijk zonden ze ook beelden uit van de ontmoeting in de Wissel hier in Spoorwijk. Ze eindigden met een stuk waarin Zeki Berrhout vertelde over vrijheid van meningsuiting en de grenzen hierin nodig zijn.

Helaas was de reportage over de Haagse Ontmoeting al weer op het journaal van acht uur 's morgens verdwenen…


Lees hier verder!

Haagse Ontmoeting ook in Spoorwijk

Zeker 1450 autochtone en allochtone inwoners van Den Haag hebben woensdagavond met elkaar gesproken over het wij-zij-gevoel in de Nederlandse samenleving. Zij deden dit vanaf 19:30 uur op diverse locaties in de stad, onder de noemer 'Haagse Ontmoetingen'. Directe aanleiding voor de gesprekken was de moord op cineast Theo van Gogh en de anti-terreuractie in de Antheunisstraat in het Laakkwartier.
De bedoeling was dat de Hagenaars niet alleen emoties zouden spuien en ervaringen zouden delen, maar ook dat ze zouden bespreken wat ze zelf kunnen doen om nader tot elkaar te komen. (bron TV West)

Ook in het wijkcentrum 'de Wissel' vond er een ontmoeting plaats. De opkomst was net als gisteravond op de publieke vergadering rond de zestig mensen. De sfeer was goed, er werd veel gesproken over respect voor elkaar en hoe wij in Spoorwijk er naar kunnen streven om de kloof tussen autochtone Nederlander en allochtone Nederlander te verkleinen.

Het probleem is namelijk dat veel mensen zich laten leiden door signalen die op hen afkomen. Momenteel zendt de media veel signalen uit die deze kloof alleen maar vergroten en voortdurend de ander als eng, lastig en als een probleem ziet. In Spoorwijk kunnen wij op onze wijze een tegensignaal afgeven door nog meer multiculturele ontmoetingen en activiteiten te organiseren zodat we de ander werkelijk gaan kennen in plaats van het oppervlakkige en verkeerde beeld wat de media vaak over de ander in onze samenleving weergeeft.

Een verslag van deze ontmoeting volgt later op deze site.

woensdag, november 24, 2004


Het mooiste plekje in Nieuw Spoorwijk. Dit is het 'Hof van Heden'; een prachtig verzorgd en beheerd buurtpark.


Lees hier verder!

Nieuwe wethouder komt fietsen in Spoorwijk

De nieuwe wethouder Marnix Noorder komt aanstaande vrijdag met de nieuwe stadsdeelcoordinator van Laak door de wijk fietsen. Om twaalf uur zal hij stopppen bij het wijkcentrum 'de Wissel', waar een afvaardiging van het bestuur van de bewonersorganisatie hem zal inlichten over het wonen, leven en werken in de wijk.


Lees hier verder!

Grote opkomst publieke vergadering

Meer dan zestig mensen uit Spoorwijk kwamen gisteravond naar de publieke vergadering die door de bewonersorganisatie georganiseerd was. De bedoeling van deze avond was om een inventarisatie te maken van eventuele problemen en moeilijke situaties in de wijk. De grote meerderheid van de mensen die kwamen, waren afkomstig uit de nieuwbouw. Deze mensen wonen sinds kort in de wijk, maar lopen gezamenlijk tegen een groot aantal moeilijkheden aan.

Er zijn problemen met het huisvuil ophalen. In dit gedeelte van de wijk is er gekozen voor ondergrondse opslag. Het probleem is dat deze opslag snel verstopt blijkt te zitten, al gauw vol lijkt te zijn en een tijdje geleden een aantal weken niet geleegd werd. Dit gaf naast veel stankoverlast ook een stroom bekeuringen voor mensen die hun zak naast de opslag hadden neergezet. En het is maar de vraag of deze mensen na een bezwaarschrift hun geld ook werkelijk terugkrijgen.

Een ander probleem is de hoge energiekosten. In de nieuwbouw is er ook gekozen voor een nieuw systeem van verwarming; de warmtepomp, die voor veel opstart problemen, hele hoge energiekosten en andere moeilijkheden zorgt terwijl niemand er verantwoordelijkheid voor wil nemen. Dit geeft bij de nieuwe bewoners natuurlijk een hoop frustratie en zorg.

Daarnaast kwam er tijdens de avond nog een hele andere lijst van problemen uit de nieuwbouw te sprake zoals hondenpoep, inbraken in auto's en de parkeergarage die niet goed afsluit, hangjongeren en tegen de ramen voetballende kinderen , pleintjes die niet goed geveegd worden, te snel rijdende auto's door de straat, voortuinen die niet door bewoners zelf ingericht worden en door de gemeente zijn aangelegd als 'Belgische stoep'…

Uit de avond bleek dat de bewoners graag een gezamenlijk front willen maken om de problemen op te lossen. Hierin gaat de bewonersorganisatie hen bijstaan. Op dinsdagavond 7 en 14 december zijn er in het wijkcentrum de Wissel twee vervolgavonden gepland om samen met de bewoners van de nieuwbouw deze problemen verder in kaart te brengen en te inventariseren zodat we hopelijk met alle betrokkenen en de verantwoordelijke partijen tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Een uitgebreid van verslag van deze avond kunt u later op deze site bekijken.

maandag, november 22, 2004


Lees hier verder!

Overdracht Hobbytuintjes

Op Zondag 21 november was het dan zover. Het complex van de volkstuintjes aan de Schimmelweg naast Sporthal 't Zandje, werd overgedragen aan de nieuwe Stichting Hobbytuinen.
Het perceel grond vlak aan de spoorlijn was oorspronkelijk bestemd voor huizenbouw. Door actie van de bewoners zijn is er nu tuingrond van gemaakt, waar veel buurtbewoners hun verse boontjes, kroppen sla, groene kool en pompoenen kunnen kweken. Er groeien zelfs grote sappige druiven, die bij de overdracht gepresenteerd werden samen met allerlei andere internationale heerlijkheden. De ingrediënten hiervoor waren bijna allemaal van de tuinen afkomstig.
Bij een wandeling door de tuintjes, die er nu vanwege het herfstseizoen een beetje verlaten bijlagen, werd het duidelijk, dat het een paradijselijk groene plek is, waar plezierig contact met Spoorwijkers uit alle landen moeiteloos verloopt.
U kunt voor een luttel bedrag per jaar een tuintje huren. Bel of schrijf naar
StioLaak, Ketelstraat 23, 2516 VT Den Haag. tel. 4140583.

woensdag, november 17, 2004


Lees hier verder!

Lekker rustig in Spoorwijk

Het lijkt erop, dat jullie Spoorwijkers je hoofd niet op hol hebben laten brengen, door de recente opruiende woorden van extremisten van zowel roze als bruine afkomst elders in Nederland. Het is in heel de wijk rustig gebleven.
Uitstekend, ga zo door geliefde Spoorwijkianen en blijf een voorbeeld voor de rest van het land. We hebben met belangstelling toegekeken vanuit ons hoofdkwartier in Madrid en brengen straks wat extra pepernoten voor jullie mee (wisten jullie, dat dit oorspronkelijk een Marokkaans recept is?)

Sinterklaas en Zwarte Piet.


Vergeleken met de Keggestraat is dit de oude Beetsstraat waar vandaag in de nieuwbouw de nieuwe bomen zijn geplant. Spoorwijk is een wijk van vele gezichten! Posted by Hello


De Keggestraat is een van de straten die de komende maanden gesloopt gaat worden. De huizen staan nu leeg. De ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Het ziet er somber en grauw uit.
 Posted by Hello


Lees hier verder!

Nieuw Spoorwijk wordt groen

Vandaag zijn de nieuwe bomen geplant in de Beetsstraat, een van de nieuwbouw straten in onze wijk. Vanwege de sloop worden er momenteel vele bomen verwijderd. Het is goed om er nieuwe bomen voor in de plaats te krijgen.

maandag, november 15, 2004


Lees hier verder!

Laakkwartier in het internationale nieuws

Onze rustige gezellige wijk werd afgelopen woensdag 10 november opgeschrikt door terroristenalarm, ronkende helikopters boven de daken en afgezette straten. Na een week van extremistische aanslagen op mensen, moskeeën, kerken en scholen in Nederland, was dit wel het laatste waar we met z'n allen zin in hadden.
Om aan elkaar en aan anderen duidelijk te maken, dat we in ieder geval hier in Spoorwijk met extremisme niets te maken willen hebben, hebben een aantal mensen, o.a. de Multiculturele Werkgroep Spoorwijk, op diezelfde woensdagavond een gebedsdienst geïmproviseerd voor alle religieuze richtingen in onze wijk. Na de Iftar (het islamitische breekvasten) in de Oase, kwam er een grote groep mensen bij elkaar van de Spoorwijkse moskeeën, de hindoestaanse tempel en de verschillende christelijke kerken in de wijk, zowel gemeenteleden als voorgangers. Samen zongen en baden we om vrede in ons land en dat wij ons niet als wijkbewoners uit elkaar laten drijven door de negatieve krachten, die ons verleiden om bang vóór elkaar en boos òp elkaar te worden.

De volgende dag, 11 november was het St. Maartensdag. St. Maarten was een Romeins officier, later bisschop van Tours, uit de eerste eeuwen van de jaartelling. Toen hij eens op een koude winterdag een naakte bedelaar tegenkwam, nam hij zijn zwaard en sneed zijn warme wollen soldatenmantel in tweeën. Ter ere van St. Maarten worden er overal in het land in de avond lichtjestochten gehouden door kinderen, die liedjes zingen en lekkers ophalen bij de mensen.
Dit jaar was het op 11 november ook Divali, het hindoestaanse lichtfeest ter ere van Lakshmi, de godin van het licht, de goedheid en de genade. Ter ere van het licht worden ook op Divali lichtjestochten gehouden. In onze multiculturele wijk was het een leuk gezicht om kinderen van alle gezindten saamhorig met lichtjes zowel voor St. Maarten als Divali door de straten te zien lopen achter de christelijke dominee en de hindoestaanse pandit aan. De tocht eindigde bij de fontein van de Hof van Heden, waar de lichtjes aan de rand van de vijver in het donker werden achtergelaten. Teruggekomen bij de Oase kregen alle kinderen een zak snoepjes ten afscheid. Volgend jaar doen we het weer.