dinsdag, februari 28, 2017


Lees hier verder!

Nieuwsbrief 24 februari 2017 Wmo, de Haagse aanpak

Gemeente Den Haag
24 februari 2017

segmenten
Wmo, de Haagse aanpak

In de nieuwsbrief Wmo, de Haagse aanpak vindt u nieuws over ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten viawmocommunicatie@denhaag.nl
ZorgCrossOver: samen komen we verder
Medewerkers van twaalf verschillende Haagse organisaties zijn gestart met de ‘ZorgCrossOver’. Een nieuwe manier van samenwerken om initiatieven op te zetten voor een optimaal functioneren van de sociale wijkteams.De medewerkers van de 12 organisaties lopen tegen dezelfde problemen aan, eind 2016 zijn drie thema’s gekozen waar ze in de ZorgCrossOver gezamenlijk mee aan de slag gaan: Dagbesteding, Bemoeizorg & Zelfbeschikking en de Positionering van het SWT. De komende weken gaan de teams aan de slag met experts interviewen, surveys uitzetten en eigen onderzoek doen. In juni 2017 presenteren ze hun resultaten.
Meer weten? www.projectcrossover.nl/zorg/
Samen resultaatgericht werken
Op 2 januari zijn we van start gegaan met de nieuwe contracten Wmo 2017-2019. Maatwerk voor de klanten is het sleutelwoord. Aanbieders en klanten kijken samen hoe zij het beste resultaat kunnen halen met de ondersteuning. De gemeente werkt hiervoor met resultaatgebieden. Een nieuwe manier van werken voor zowel de gemeente als de aanbieders. Om het voor de klant zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn een goede samenwerking en kennisdeling van groot belang. De gemeente organiseert daarom train de trainer bijeenkomsten, een inloopspreekuur en faciliteert de aanbieders waar kan met bijvoorbeeld een online toolkit en periodieke informatiebrieven. In al deze middelen kijken we samen naar wat goed gaat of wat beter kan, zodat we samen het proces kunnen optimaliseren.
Nieuwe website voor algemene voorzieningen
Den Haag kent een groot en divers aanbod aan voorzieningen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Denk hierbij aan activiteiten in Buurthuizen van de Toekomst, maaltijdprojecten, vrijwillig vervoer, burenhulp etc. Informatie over deze algemene voorzieningen is op dit moment via meerdere ‘ingangen’ te vinden. Het blijkt dat inwoners en professionals niet altijd de weg weten te vinden. Daar gaan we wat aan doen. Samen met IJsfontein, een bureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van digitale oplossingen, werken we aan een innovatieve en creatieve website die het aanbod beter gaat ontsluiten. Meer weten? Ligia Mossel enEline Jansen kunnen je er alles over vertellen.
Startpunt Geldzaken
Schuldhulpverlening richt zich meer en meer op preventie: het voorkomen van financiële problemen. In de komende Wmo-nieuwsbrieven belichten we steeds een onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening op dit gebied. Dit keer: Startpunt Geldzaken.
Met dit initiatief van onder andere het Nibud, kunnen bewoners hun financiële zelfredzaamheid vergroten. Startpunt Geldzaken bestaat uit 3 geldplannen die huishoudens in verschillende samenstelling, inkomensgroepen en omstandigheden helpen om de eigen geldzaken in balans te brengen en te houden.
Door het invullen van een beperkt aantal vragen worden burgers naar een geldplan geleid dat op hun situatie is toegesneden. Aan de hand van enkele concrete actiepunten kunnen zij hun persoonlijke geldzaken in balans brengen en houden, voor nu en later. De geldplannen worden online beschikbaar gesteld en blijven anoniem, zodat de privacy is gewaarborgd. Daar waar nodig wordt verwezen naar relevante hulpverlenende instanties. Kijk hier voor meer informatie.
Zorginnovatiebijeenkomst: een terugblik
Op 16 december 2016 vond de 4e zorginnovatiebijeenkomst ‘samen zorg regelen’ plaats. Ruim 250 Hagenaars en professionals kwamen bijeen om elkaar te inspireren met aansprekende voorbeelden en om praktische informatie en tips uit te wisselen. Tijdens het plenaire gedeelte benadrukte wethouder Karsten Klein het belang van het geven van ruimte aan regie en eigen initiatief door bewoners. Het voorlopige resultaat van het stadsmanifest de ‘Haagse Cirkel’ – opgesteld door een groep bewoners en professionals – werd aan de wethouder overhandigd en moet mede richting geven aan de Wmo agenda van de komende jaren.
Workshops
De thematische workshops over financieringsbronnen binnen en buiten de gemeente, e-health, samen werken aan de Wmo agenda voor de toekomst en zorgcoöperaties zorgden voor levendige uitwisseling tussen ervaringsdeskundigen en belangstellenden. Daarnaast woonden alle deelnemers workshops per stadsdeel/wijk bij. Tijdens deze werksessies werden onder begeleiding ruim 80 initiatieven op papier gezet. Met iedereen die deze initiatieven/ideeën naar voren heeft gebracht wordt op dit moment contact gelegd.
Samen zorg regelen
Voor inwoners die in hun eigen wijk zorg en ondersteuning met anderen willen organiseren richt de Gemeente een helpdesk in.
Op www.denhaag.nl/samenzorgregelen wordt gelinkt naar nuttige informatie en aansprekende voorbeelden in het land. Ook is een samenwerking met het online landelijke platform MAEX (Kracht in NL) gestart. Eind september 2016 is vanuit dit landelijke platform de allereerste lokale versie voor Den Haag gelanceerd. Hier kunnen initiatiefnemers in Den Haag terecht voor kennis, extra handjes (via vrijwilligersorganisatie PEP) en/of financiële middelen.
Persoonlijk contact
Initiatiefnemers hebben regelmatig aangegeven dat ze ook behoefte hebben aan een persoonlijk contact bij de gemeente. Daarom start de gemeente met ingang van januari 2017 een pilot om een passende aanpak te ontwikkelen waarmee we burgerinitiatieven en startende zorg coöperaties sneller en beter van dienst kunnen zijn.
In ontwikkeling
In de gebieden Moerwijk, Bouwlust, Scheveningen en Regentesse-Valkenbos (ReVa)hebben allianties van partijen gewerkt aan plannen voor zorgcoöperaties. Dit gebeurt op basis van behoeften die bij inwoners van de wijk zijn geconstateerd en de ambities die de verschillende partijen hebben. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk is dat de zorg wordt uitgevoerd door bewoners uit de wijk voor bewoners uit de wijk, waar nodig in samenwerking en ondersteuning van zorgprofessionals.
Het aanbod van de zorgcoöperaties in ontwikkeling richt zich vooral op licht kwetsbare personen zoals ouderen, mensen met beginnende dementie of GGz problematiek. Ook worden mensen die zwaardere problematiek hebben gesignaleerd, die vervolgens begeleid kunnen worden naar de zorg die ze nodig hebben. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans werkervaring op te doen binnen de coöperatie.
De fase van waarin de verschillende plannen zitten en de wijze waarop ze tot stand komen verschillen per gebied. Het proces wordt ondersteund door een onafhankelijke begeleider. In Bouwlust en ReVa zijn de eerste concepten voor de plannen op hoofdlijnen klaar. De ervaring leert dat er tijd nodig is om elkaar te leren kennen, informatie uit te wisselen, zaken uit te zoeken, en de eerste te ondernemen stappen voor de uitvoering af te stemmen.
Vanaf februari 2017 wordt het programma Samen zorg regelen uitgebreid met proeftuinen in Buurthuizen van de Toekomst.
In deze nieuwsbrief












Contact
Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of heeft u nieuws wat u graag wilt delen in de volgende Wmo nieuwsbrief? Neem dan contact op viawmocommunicatie@denhaag.nl
Voor meer informatie over de Wmo: kijk op denhaag.nl
Colofon
Redactie: Wmo Communicatieteam
Is deze nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuurt u hem dan gerust door. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.
footer
Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

Den Haag © 2017



Lees hier verder!

Holiviering 19 maart 2017

Logo Outlook 2016.Nieuw.Transparant

Beste genodigde,

Namens HVL wil ik jullie allen uitnodigen voor een bijeenkomst Holiviering. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een voorlichting gehouden over Gezond oud worden. 

De bijeenkomst vindt plaats op zondag 19 maart vanaf 13.00 uur in Trefpunt Laakhage aan de Peilstraat 67 in Den Haag. 

U kunt zich aanmelden via hvldenhaag@online.nl of 070-3994679. Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar bijgevoegd uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

B.C. Gopal






Lees hier verder!

Het Laakerhuis Debat 12 maart 2017

Uitnodiging Het Laakerhuis Debat 2017
HVL Den Haag ism Powered by Jane
View this email in your browser
De Haagse Editie 
met kandidaat Kamerleden in en rondom Den Haag #070
Zondag 12 maart 13.30-16.30 uur Laakhage Peilstraat 67 
Den Haag Laakkwartier. Gratis parkeren tot 18.00 uur
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Stavros Theocaris, nr. 7
Ondernemers Partij

"De Ondernemerspartij is een politieke partij voor- en door ondernemers. Onze partij is niet ingegeven door religie , politieke overtuiging of gedachtegoed. Onze standpunten komen voort uit de praktijk. De ondernemerspraktijk waar u als ondernemer vol in staat."

Dylan Hallegraeff, nr. 9
Piratenpartij NL 


"Ik hoop bij te dragen aan het geven van inzicht aan gewone burgers die opgelegd worden aan onze digitale samenleving mee te doen."

 
"Politici moeten meer salaris krijgen"

Chris van Dam, nr. 12
CDA

"Mijn ervaring ga ik inzetten in de Tweede Kamer, om daar te doen wat ik al jaren doe: Nederland veiliger maken."

Ilias Mahteb, nr. 21
GroenLinks

"Solidariteit, gelijkheid en inclusiviteit – dat is de kracht van Nederland. Onze open, kleurrijke en sociale samenleving moet een thuis zijn voor alle Nederlanders."

 
Aisha Akhiat, nr. 33
SP
"De SP is volgens het CPB kampioen banen de komende jaren! Met de SP in de regering krijgen mensen weer wat ruimte in de portemonnee. Wat ons betreft is het NU afgelopen met de politiek van verdeel en heers. We verkleinen de inkomensverschillen en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen."
"Politici hebben geen aandacht voor etnische minderheidsgroepen."

Wimar Bolhuis, nr. 49
PvdA

"Ik wil menselijke waarden centraal blijven zetten. Ik weet hoe de hazen lopen in Den Haag. Nu ben ik politiek assistent voor staatssecretaris Jetta Klijnsma."
Programma
13.15 uur  Inloop
14.00 uur  Welkomswoord
14.10 uur  Kick off met "oh oh Den Haag"
14.15 uur  6 x één minuut pitch kandidaat Kamerleden
14.20 uur  Opwarmertje
14.30 uur  Publiek: "Politici moeten meer salaris krijgen"
14.45 uur  Kandidaat Kamerleden over salaris
14.55 uur  Publiek: "Politici hebben geen aandacht voor etnische groepen"
15.10 uur  Kandidaat Kamerleden over minderheidsgroepen
15.20 uur  6 x 5 minuten debat tussen kandidaat Kamerleden
15.55 uur  Het laatste woord
16.00 uur  Einde fotomomentum netwerken gratis hapje en drankje
16.45 uur  Sluiting
Jane Kuldipsingh is de programmamaker en debatleider van het Laakerhuis. Ze organiseert de debatten sinds 2003 én rondom de verkiezingen i.s.m. HVL Den Haag.

Jane is een van de 20 panelleden in het tv programma Vara Het Lagerhuis. Op maandagen 27 februari, 6 en 13 maart op NPO1 van 19.00-20.00 uur gaat ze live in debat.

Op donderdag 30 maart van 14.00-16.00 uur in Den Haag is de workshop 
Daarom Debatteren, 7 redenen waarom! Reserveer z.s.m..


Een vrije toegangskaart is alleen online verkrijgbaar viaEventbrite
Voor bezoekers zonder computer zijn er kaarten gereserveerd. Bel gerust naar 0651501904. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
Max. 80 zitplaatsen beschikbaar
Download en oefen vast het Haags volkslied voor de samenzang
Download gratis tips "debatteren kun je leren"
We respecteren ieders deelname en privacy. We hebben afspraken met de huisfotograaf en vloggers. Zonder toestemming mogen er geen filmpjes gepubliceerd worden. Selfies, groepsfoto's en livestreams via sociale media alleen met personen die dat ook goed vinden. Respecteer de privacy.


 
Het laatste Laakerhuis is op zondag 23 april 2017. De nabeschouwing is met kandidaten Kamerleden uit onze voorgaande programma´s. 
Met o.a. Munish Ramlal, Yernaz Ramautarsing,
Romeo Durgaram, Chris van Dam, Sachin Chandarsing
en vele anderen.

Reserveer alvast een vrije toegangskaart via Eventbrite

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Het Laakerhuis is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met:
Dit bericht meerdere keren ontvangen?
We maken gebruik van diverse netwerken.
Geen e-mail meer ontvangen?
Excuses,  unsubscribe from this list