vrijdag, juli 15, 2005


Lees hier verder!

Nieuw artistiek leider Jeugdtheater Pierrot

Den Haag - 14.07.05 Jeugdtheater Pierrot in Den Haag heeft per 1 augustus een nieuwe artistiek leider. Het is de 31-jarige Hans Hollander. De komende jaren moet theater Pierrot in Den Haag het culturele gezicht worden van het stadsdeel Laak en dus ook Spoorwijk. Het theater wil het aantal multiculturele activiteiten uitbreiden en de band met de scholen instadsdeel Laak aanhalen. Pierrot hoopt zo uit te groeien tot het "cultureel anker" van Laak. Om dat doel te bereiken stellen de gemeente Den Haag en Fonds 1818 voor dit jaar in totaal 100.000 euro beschikbaar. De jaren hierna wordt dat bedrag afgebouwd tot 60.000 euro in 2007.De theaterprogrammering en jeugdcircus Het Kraaienest vormen ook de komende jaren wel het hart van de activiteiten van Pierrot.


Lees hier verder!

Wijkwandelingen – gaat u met ons mee doen?

In veel wijken in Den Haag is het al gebruikelijk: daar gaan van tijd tot tijd bewoners door de wijk wandelen om te kijken hoe het gesteld is met ondermeer:
· de groenvoorziening (levert het groen geen gevaarlijke situatie op? Is extra onderhoud wenselijk?
· de vervuiling (zijn er zaken kapot, die hersteld moeten worden?)
· de veiligheid (ondermeer losse stoeptegels, kapotte verlichting kunnen gesignaleerd worden)

Het doel van deze wandelingen is om samen met de dienst stadsbeheer afd groenvoorziening, milieubeheer, politie en de woningcorporaties onregelmatigheden in de wijk m.b.t. het onderhoud te signaleren en snel op te lossen.

Misschien denken sommigen onder u, dat onderhoud in Spoorwijk niet nodig is, omdat de hele wijk toch vernieuwd wordt, maar ook een nieuwe wijk heeft onderhoud nodig!
Bovendien vinden wij het als bewonersorganisatie belangrijk, dat het in ons Spoorwijk goed leefbaar blijft. Ook tijdens de verbouwing van Spoorwijk, willen we samen met u ons best doen om zaken te signaleren en samen met de gemeentelijke diensten / corporaties op te lossen.

Het is de bedoeling, dat we op een avond in september onze eerste wijkwandeling gaan houden.
U kunt ons nu al aangeven, welke knelpunten u signaleert in de wijk wat betreft bestrating, groenvoorziening, verlichting etc. Wij zullen tijdens de wandeling uw opmerkingen bekijken en proberen z.s.m. een oplossing voor het probleem trachten te vinden. Geeft u s.v.p. duidelijk de locatie aan waar het probleem speelt (misschien niet alleen de straatnaam maar ook of het voor of achter in de straat is, bij welke huisnummers bijvoorbeeld)

Bent u enthousiast geworden voor deze mogelijkheid om zelf wat te doen voor uw eigen leefomgeving? Dan kunt u zich opgeven om met ons mee te wandelen, gelijktijdig met het doorgeven van uw naam, adres en telefoonnummer.

Direct na de wandeling worden de geconstateerde punten besproken en worden de actiepunten geformuleerd. We willen 3 keer per jaar de wijkwandeling herhalen.

Laurens Venderbos