dinsdag, februari 28, 2012


Lees hier verder!

HOLI PHAGWA VIERING 10 Maart 2012

maandag, februari 27, 2012


Lees hier verder!

Bomenkap en rioolvernieuwing Hildebrandstraat – Goeverneurlaan

klik op titel

Hildebrandstraat – Goeverneurlaan, Laakkwartier Spoorwijk stadsdeel Laak

Het gaat dus niet om 400 bomen maar slechts om 104 bomen !!

Rioolvervanging en trambaanvernieuwing Goeverneurlaan

In Den Haag ligt 1300 kilometer riool waarvan een deel ruim 80 jaar geleden is aangelegd. Ieder jaar wordt een deel van het riool geïnspecteerd en op basis hiervan wordt bekeken of, waar en wanneer de riolering vervangen moet worden.

Op de Goeverneurlaan wordt vanaf maart 2012 de riolering vervangen. Tegelijkertijd wordt het tramspoor vernieuwd en wordt de tramhalte bij de Van Zeggelenlaan aangepast. De trottoirs worden opnieuw bestraat en de fietspaden geasfalteerd.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden starten in de week van 5 maart 2012 en duren tot eind juli 2013. Om de overlast te beperken en om de werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren, is het werk in 5 fasen opgedeeld.

Fase 1: van maart tot juni 2012, tussen Hildebrandplein en de Van Zeggelenlaan.

Fase 2: start na het EK voetbal tot september 2012 tussen Van Zeggelenlaan en de Aarnout Drostlaan.

Fase 3: van september tot medio november 2012, tussen de Aarnout Drostlaan en de Genestetlaan.

Fase 4: start eind februari 2013 tot medio mei 2013, tussen de Genestetlaan en de Allard Piersonlaan.

Fase 5: van medio mei tot augustus 2013, tussen de Allard Piersonlaan en de Oudemansstraat.

Inloopavond
De bijeenkomst was op 06.02.2012 van 16.00 tot 20.00 uur in de trouwzaal van het stadsdeelkantoor Laak. Tijdens de bijeenkomst kregen de bezoekers een toelichting over de werkzaamheden aan de tramrails, riolering, fietspaden en bomen aan de Goeverneurlaan.

Bereikbaarheid en omleidingen
Rioolvervanging betekent dat in de meeste gevallen de straat in zijn geheel moet worden opengebroken. Op de Goeverneurlaan worden de verhardingen van gevel tot gevel vervangen. Per fase wordt steeds een gehele afsluiting gemaakt, waarbij de tram blijft rijden. Overlast is helaas niet te voorkomen. Wel probeert de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voetgangers kunnen tijdens alle werkzaamheden zonder grote problemen woningen en bedrijven bereiken via loopschotten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Neherkade. Afhankelijk van de fase, zal ook een omleidingsroute over de Oudemansstraat of De Genestetlaan gaan. De omleidingen worden met borden aangegeven. Parkeren blijft mogelijk in de omliggende straten.

Huisvuil aanbieden
Door de werkzaamheden kunnen vuilniswagens uw afval niet voor de deur ophalen. Op borden staat aangegeven waar u uw huisvuil kunt aanbieden.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig vooral kinderen hierop te wijzen.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen met meer informatie over de inloopavond en werkzaamheden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op het nummer 14 070.


Lees hier verder!

Nieuwe ondergrondse afvalcontainers o.a. Beetsstraat

Ondergrondse afvalcontainers.

De firma Avalex gaat in overleg met de gemeente meer ondergrondse afvalcontainers plaatsen in de wijk.

Ter voorbereiding gaat de firma Geofox-Lexmond op de aangewezen plekken peilbuizen in de grond slaan om de ondergrond en het grondwater te meten.


0.a. in de Beetsstraat


Lees hier verder!

Spoorwijzer Lente 2012 - De laatste keer?

klik op titel

zondag, februari 12, 2012


Lees hier verder!

Ouderendag 'Gezond Oud Ouderen' 19 Februari 2012

'Gezond Oud Ouderen'

zaterdag, februari 04, 2012


Lees hier verder!

Winter in Spoorwijk 2012

Sinterklaas was al vertrokken en ook de Kerstman is al weer een tijdje weg.

Helaas, er lag toen geen sneeuw!!

Maar nu wel !!!

Na een periode van vorst in januari vielen begin februari eindelijk toch de eerste sneeuwvlokken.


En nog meer:

Lees hier verder!

Ontmoet de wereld in Spoorwijk - 15.02.2012

Voor meer informatie Klik op titel


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam - januari 2012

(klik op titel)

Lees hier verder!

104 bomen gekapt Hildebrandstraat Goeverneurlaan – deel 2

(klik op titel)

104 bomen gekapt

Update 05.02.2012 Er bleek een drukfout te staan in de Posthoorn het gaat om 104 bomen ipv. 400 bomen.

In de Posthoorn van 01.02.2012 stond vermeldt de inmiddels afgegeven beschikking nav de aanvraag van een Omgevings(kap)vergunning voor de kap van 104 bomen ivm vervanging riolering en de asfaltering van de fietspaden aldaar.

Locatie is Goeverneurlaan 1-724 Hildebrandstraat 1-141 stadsdeel Laak Spoorwijk-Laakcentraal.

De vraag is of deze bomen worden teruggeplaatst dan wel worden vervangen?

De bezwaartermijn bedraagt 6 weken

U kunt de stukken inzien doordeweeks 08.00-16.30 uur.

Locatie:

Stadsdeelkantoor Laak
Slachthuisplein 25
2521 EC Den Haag
T. 14070
08.00-16.30 uur