zaterdag, maart 30, 2013


Lees hier verder!

Nieuwe samenstelling bewonersorganisatie B.O.S. per 26.03.2013

Zie ook

Afscheid oude bestuur:


Nieuwe bestuur:
dinsdag, maart 26, 2013


Lees hier verder!

Informatiebijeenkomst 28 maart 2013 Straatvertegenwoordigersnetwerk

Informatiebijeenkomst Spoorwijk


Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen periode zijn bewoners uit Spoorwijk benaderd om de mogelijkheden te bekijken voor  het opstarten van een Buurt Preventie Team. Tijdens de bijeenkomsten werd het duidelijk dat er interesse is onder de bewoners voor een veiligheidsinitiatief in de wijk, maar dat er wellicht naar een andere vorm moet worden gekeken. Daarom proberen wij nu een Straatvertegenwoordigersnetwerk op te zetten.

Straatvertegenwoordigers geven signalen met betrekking tot de leefbaarheid door aan gemeentelijke instanties en de woningcorporatie. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. De straatvertegenwoordigers houden hun signalen bij in een logboek en worden in hun werk ondersteund door medewerkers van Boog.

Hierbij nodig ik u uit op:

Op donderdag 28 maart 2013 van 19:30 – 21:00 uur in
Wijkcentrum de Wissel, Betsy Perkstraat 14.  (inloop vanaf 19:15 uur)

De agenda is als volgt:

1.    Voorstelronde
2.    Uitleg over het project Straatvertegenwoordigers
3.    Bespreken huidige ontwikkelingen in de wijk
4.    Vervolgafspraken maken en planning volgende bijeenkomst

Ik hoop u a.s. donderdag te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,


Paul Hendriks
Stichting Boog

06 19140188
Westeinde 51/53, 2512 GV Den Haag

zondag, maart 24, 2013


Lees hier verder!

Grijze plek Beetsstraat Max Havelaarstraat - vervolg 23.03.2013


Zie verder

woensdag, maart 20, 2013


Lees hier verder!

WIJKATELIER Laak 26 maart en 28 maart

Geachte mevrouw, meneer,

Graag wil het wijkteam Laak haar kennis (over de wijk) uitwisselen met uw kennis. Het wijkteam Laak wil u voor het v olgende uitnodigen:

Er zal een startbijeenkomst worden gehouden voor de aankondiging van het zogenaamde WIJKATELIER.

Het wijkatelier betekent dat samen met u en andere bewoners + organisaties+ betrokkenen vanuit de gemeente, er ideeën en oplossingen voor de wijk Laak worden uitgewerkt in een serie bijeenkomsten die zullen gaan volgen.

Dit is dus uw kans om mee te praten over de wijk.

U kunt uw ideeën en oplossingen over de wijk kenbaar maken.

U krijgt inzicht in de ervaringen van andere bewoners en organisaties in de wijk en deze ervaringen worden met elkaar gedeeld.

De resultaten van deze uitgewerkte ideeën en oplossingen voor de wijk, zullen gepresenteerd worden aan de wethouder.

De introductie bijeenkomst is op 26 maart in Centrum de Wissel om 19.00uur (Betsy Perkstraat 12-14, 2524 XT Den Haag) ‎

Mocht u verhinderd zijn die dag, dan is er in diezelfde week nog een bijeenkomst.

Namelijk op donderdag 28 maart 19.00 uur in Centrum Vliethage (Rijswijkseweg 252, 2516 EN Den Haag )

Het wijkteam Laak kijkt uit naar uw komst


Vriendelijke groet

Het wijkteam Laak


tel. 06 588 2 95 73zaterdag, maart 16, 2013


Lees hier verder!

Start aanpak grijze plek Beetsstraat/Max Havelaarstraat

Achtergrond