zondag, januari 27, 2008


Lees hier verder!

Werkzaamheden drinkwaterleiding 28 januari omgeving Beetsstraat – Schimmelweg

In verband met werkzaamheden aan het leidingnet wordt de toevoer van drinkwater tijdelijk afgesloten op: Maandag 28 januari van 09.00 uur tot en met 12.00 uur.

U wordt aangeraden wat drinkwater voor consumptie in voorraad te nemen.

Na de werkzaamheden wordt het drinkwater gecontroleerd op betrouwbaarheid. U wordt geadviseerd het drinkwater voor consumptie twee minuten te laten doorkoken tot en met vier dagen na de afsluiting. Als u binnen deze vier dagen van het drinkwaterbedrijf geen nader bericht ontvangt, is het koken van het drinkwater niet meer nodig.

Na het herstellen van de watertoevoer kunnen bij het openzetten van uw kraan kleine roestdeeltjes worden meegevoerd. Als dat het geval is, dan kunt u het beste een kwartier wachten voor u de kraan weer openzet.

Het bruingekleurde water is niet schadelijk voor de gezondheid. In wasgoed kan het echter wel vlekken veroorzaken. Wij raden u dan ook aan deze dag niet de was te doen. Heeft u toch gewassen en heeft u bruine vlekken in het wasgoed, dan kunnen deze met behulp van een biologisch wasmiddel worden verwijderd. Let u er wel op dat u de was tot de volgende wasbeurt goed nat houdt, anders gaan de vlekken er niet meer uit.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur bellen met de medewerkers van de afdeling klantenservice 079-3471515


Hoogachtend,

DZH - Duinwaterbedrijf Zuid Holland
Afdeling Klantenservice

Postbus 756
2700 AT Zoetermeer
www.duinwaterbedrijf.nl
Afdeling Klantenservice


Lees hier verder!

B.O.S. 25 jaar – Het feest deel 2 – 26 januari 2008


De langslapers werden al om 09.00 uur gewekt met luide muziek in de straat van de Rijswijkse drumband Reflection.

Hoewel het niet erg warm was die dag waren er aardig wat bewoners op de been. Hoe kan het ook anders. De hele Zaterdag was er dat Koek- en- zopie tentje op Ledeganckplein. En ….!!!! het was gratis.


De Tuk Tuk reed af en aan om de bewoners te vervoeren. De jeugd vermaakte zich in de OASE met clown Pica Pica.De mannen van het PANNA Voetbaltoernooi gingen ervoor op het Ledeganckplein. De wijk werd overspoeld met wandelaars ivm de puzzeltocht. Vervolgens was er die daverende Kinderdisco en Talentenjacht in de Wissel DJ Sander.

De avond werd afgesloten met een gezellige avond in de Wissel onder de muzikale begeleiding van The Sweet Connection.


Lees hier verder!

B.O.S. 25 jaar – Het feest deel 1 – 25 januari 2008

De eerste feestdag werd overdag feestelijk geopend door de voorzitter van de Bewoners Organisatie Spoorwijk. Vervolgens was er de lampionnenoptocht voor leerlingen van groep 1-4 van de basisscholen Jeroen en de Spoorzoeker.

Tijdens de avond was er de receptie en er waren weer vele bekende gezichten aanwezig. De secretaris van BOS, Ria Groot, opende de receptie met een overzicht van het programma voor die avond. Vervolgens was voorzitter Ramazan Odek aan het woord met een terugblik en een vooruitblik over de ontwikkelingen in Spoorwijk.


Ook waren de wethouders Jetta Klijnsma en Bert van Alphen in ons midden. Hun aanwezigheid had ook nog een speciale reden. Namelijk die avond werden er 2 stadsspelden uitgereikt. Deze keer ging de eer naar Ria Groot en Trees Hoekstra.

Een ander hoogtepunt was de presentatie van het boek 25 jaar B.O.S.


En er werd nog iemand in de bloemetjes gezet. Na haar jarenlange inzet, vanuit de stichting BOOG ter ondersteuning van de bewonersorganisatie, gaat ook Johanna van Fessem Spoorwijk verlaten. Zij vertrekt naar Engeland alwaar haar liefde geduldig op haar wacht. Namens BOS ontving zij een bos bloemen en een passend afscheidsgeschenk.


Een spectaculaire lichtshow vormde de inleiding naar de drankjes en de hapjes.donderdag, januari 24, 2008


Lees hier verder!

Leefbaarheidsoverleg 15 januari 2008 - verslag -

Verslag van de vergadering van bet Leefbaarheidsoverleg Spoorwijk op
Dinsdag 15 januari om 19.30 uur in de Promenade1. Opening. Voorzitter opent de vergadering met de beste wensen voor 2008 en geeft het woord aan MOOILaak, die het nieuwe Sportplan MooiLaak zal presenteren aan de aanwezigen.

2. Sportplan MooiLaak. Student Haagse Hogeschool heeft als stagiair van MooiLaak een Sportplan mee helpen ontwikkelen, dat hij vanavond aan de bewoners wil presenteren. Het plan zal digitaal aan iedereen worden toegezonden.

Het terrein achter ’t Zandje wordt niet genoeg gebruikt ofschoon er van alles en nog wat aan materiaal staat. Men wil hier voor ’s avonds verlichting aanbrengen en 3 jaar lang speelgelegenheid aanbieden en sportmaterialen uitlenen, buurtbarbecues houden, sportdagen organiseren enz. enz. De doelstelling is 7 dagen per week sport voor de jeugd. (maar in ieder geval moet het veld elk weekend open) Om dit te organiseren heeft men de buurtbewoners hard nodig. Het is nodig met elkaar de problemen weg te nemen, die ontstaan zijn door de bezuinigingen in de Welzijnssector. VESTIA ondersteunt het 3-jarenplan. Op deze manier kan ook een belangrijk deel van de jeugdoverlast voorkomen worden omdat de aandacht verlegd wordt. De bedoeling is ook, dat kinderen die rondhangen erbij betrokken worden.
Als de Keet meer dicht gaat (= inloop en af en toe een activiteit) dan komt er weer ellende in de wijk. Dus er moet aanbod zijn.
Vroeger was er via de groenwerkers beheer en toezicht op het veld. Dat is in 1993 gestopt. Er is tot 4 uur geen toezicht. In het weekend en de vakantieperiode gaat het hek op slot, terwijl er juist activiteiten nodig zijn.

Plannen van Mooi Laak:- Sportplan van start op 18 april
- 18 juni is er een Spoorloop(sponsorloop?)/straatspeeldag.
- Don Bosco doet aan huttenbouw op eigen terrein
- Gezondheids en Sportbeurs is gepland
- Voetbaltoernooien
- Sport op straat
- Scholen worden erbij betrokken.
- Het gaat niet alleen om de voetbaltoernooien, maar eigen initiatieven van de burgers worden verwelkomd. MooiLaak zal voor spullen en begeleiding zorgen.
Joost vraagt aan de bewoners wat zij graag op sportgebied zouden willen in de toekomst. Wat wil je, wat mis je. Achter ’t Zandje kan alles. Uit een enquête (250 enquêtes uitgezet en 198 reacties) onder buurtbewoners van de nieuwbouw is gebleken, dat het terrein Achter ’t-Zandje onbekend is en als onveilig wordt gezien. Daarom wordt dit nu aangepakt. Ook is uit de enquête gebleken, dat veel mensen bereid zijn om een rol te spelen in het plan. De start van het plan is 18 april 2008 gepland. In oktober 2007 is de financiering rondgekomen.
De bewoners reageren als volgt:
- Het terrein moet aantrekkelijker gemaakt worden. De plaats maakt een verpauperde indruk met die hoge hekken. Je kunt er maar op één manier in en uit. Het lijkt de Bronx (achterbuurt in New York) wel.
- Het plan gaat pas leven als er echt iets wordt aangeboden.
- Als je weet waar je voor nodig bent biedt je jezelf pas aan. Maak het concreet, dan krijg je meer mensen mee.
(Antwoord: Voor een voetbaltoernooi zijn er nodig; Scheidsrechters, begeleiders, EHBO-ers. Voor zaalvoetbal moet je elke week op mensen kunnen rekenen. Er zijn dus ook vrijwilligers nodig die willen organiseren. Er zijn ook 6 stagiaires beschikbaar die willen organiseren. Op de startdatum zal een standje aanwezig zijn waar je je kunt aanmelden. Mensen kunnen zich ook per vandaag opgeven bij MooiLaak (joostdejong1983@hotmail.com of w.vanvliet@stichtingmooi.nl )
- Graag alles op schrift stellen. Dat maakt het inzichtelijker.
- Er is al eens een buurtfeest geweest. Dit kan nog een keer.
- Vraag: Is het sportaanbod niet voldoende van MooiLaak? Antwoord. De vraag naar meer is altijd aanwezig.
Plan. Denktank uit de buurt oprichten. Wijkwandeling overdag plannen om het veld goed te bekijken.

3. Verslag.
Blz. 1. Bovenaan. Bewoonster Nieuw Spoorwijk had voor 15 november afgemeld.
Onderaan. Opmerking van bewoonster is in het laatste digitaal overgezonden verslag gecorrigeerd.
Blz. 2. huisnummer wordt gewijzigd in 82 ipv 92.
Opmerking Bewoonster over het pand op de hoek van de A.Thijmstraat en Beetsstraat. Het bestemmingsplan is niet van VESTIA maar van de gemeente. Er komt een rijschool/makelaardij in. Voor horeca was er geen toestemming.
Blz. 4. punt 8. Bewoner meldt, dat de hennepkwekerijen zijn opgerold omdat ze illegaal zijn en om brand en waterschade te voorkómen! Er was nog geen overlast.
Blz. 5. Achterpaden. Het gaat over het blok met de nummers 82-100. De actes zijn uitgedraaid en er wordt onderzocht wat van VESTIA is en wat niemandsland is. Bewoonster Nieuw Spoorwijk probeert al twee weken een afspraak te maken. Zij kan alleen op vrijdag.
Verslag wordt vastgesteld onder voorbehoud van bovengenoemde aanpassingen.

4. Actielijst.
2. Jongerengroep in Park. Men is gestopt met het Mobiel Jongeren Team.
12. Parkeeroverlast Café Mar. Er moet nog een zwerfkei komen. Voorzitter spreekt gemeente aan.
14. Straten, ook nieuwe, zijn aan het verzakken vanwege het bouwverkeer. Dit zal allemaal gerepareerd worden als de bouwfase voorbij is. Er blijven vrachtwagens door de Busken Huetstraat rijden. De aannemers zijn er allemaal op attent gemaakt. Er is zelfs een aannemer om deze reden weggestuurd.
19. Dit wordt Sportplan MooiLaak
23. Buurt Interventie team. Dit kan afgevoerd worden.
26. Herinrichting Schaapherderstraat/Oltmansstraat. Tijdens Oud en Nieuw is alles in de brand gestoken. De mensen die er wonen werden bedreigd. Nederlandse jongeren hebben dit op hun geweten. De politie zet er nu fors op in.
31. Te hard rijden Hasebroekstraat. Bij elke ingang staat een 30 km bord. Heel Spoorwijk is 30km zone. Alleen de Alberdingk Thijmstraat wordt 50 km gereden omdat dit een ‘stroomweg’is. Vroeger was Hasebroekstraat ook 50 km zone vanwege Bus 18.
Bewoner stelt voor een markering voor fietsers op de asfaltvlakte aan te brengen; bovendien kun je : ‘30 km zone’ op de weg schilderen; dat remt bestuurders ook.
38. Jongeren lopen over daken. Er is een overleg met de bewoners van het blok of men geld bij elkaar zal leggen om een afrastering te bekostigen. Overleg met de overlastbezorgers is er al dikwijls geweest, maar werpt geen durende vruchten af.
40. Bouw gymzaal Busken Huetstraat/Max Havelaarstraat. Deze is –mede door protesten van bewoners – afgeblazen. Op 22 januari worden nieuwe plannen gepresenteerd bij de bijeenkomst die ook over de verkeerssituatie is belegd.
41. Fietsenstallingen. Bewoner wacht op de uitkomst van het project in de Vruchtenbuurt en komt in Maart op de fietsenstallingen terug.
42. Last van jongeren bij de Compaan. De politie heeft sterk ingezet. Er zijn goede afspraken gemaakt. Er zijn minder incidenten. Verschillende groepen hebben last veroorzaakt. Niet die van de RvB.
43. Verkoop nieuwe huizen vanwege jeugdoverlast. Dit is een aanname. De bewonersorganisatie vindt dit een belangrijk probleem en juicht het toe als Leefbaarheid een avond hierover zou organiseren. Het is een Leefbaarheidsprobleem.
Opmerking van een bewoner: Men verkoopt niet alleen vanwege jeugdoverlast, maar ook vanwege persoonlijke problemen of doelstellingen.
Aangeraden wordt om telkens opnieuw problemen te melden bij de politie. Op deze manier ontstaat er dossiervorming. Als het dossier dik genoeg is kan er iets aan gedaan worden. Als er niet genoeg meldingen komen, dan blijft het liggen.

5. Mededelingen - Op 22 januari is er bij de Spoorzoeker een inloop-overleg over de onveilige verkeerssituatie. De nieuwe plannen komen redelijk dicht bij wat de bewoners voor ogen staat. Er komen oversteekplaatsen bij de Jeroenschool en de Spoorzoeker.
- Er is nu één politieteam in heel Laakkwartier onder leiding van Ron Baay. Er zijn 9 agenten. Bert de Best is voor Spoorwijk. Maar er kan als het nodig is onderling vervangen worden. Vanmorgen was bijv. Erwin van den Berg aanwezig bij Commissie Spoorwijk.
- Er moet een pad komen naar de Hobbytuinen. Dit wordt geregeld bij OCW en komt in orde.
- De notulist gaat Spoorwijk verlaten. Peter spreekt een woord van dank. Voor de Wijkschouw en de volgende vergadering valt Ineke Gilbert van BOOG in, die al eerder voor BOS heeft gewerkt.
- Er komt in maart een nieuwe adviseur van BOOG, (Nagekomen mededeling. Maart moet zijn april. Voor de volgende vergadering wordt bij BOOG een vervanger gezocht, die BOOG eenmalig op het overleg kan vertegenwoordigen)
- De Kunstbijeenkomst op 9 januari is niet doorgegaan. Er wordt een volgende gepland.
- De Bewonersorganisatie Spoorwijk bestaat 25 jaar en er worden bij de Wissel veel activiteiten gepland op Zaterdag 26 januari. Ieder krijgt er bericht van in de bus.

6. Inbreng bewoners.- De bomen in de Busken Huetstraat en de Alberdingk Thijmstraat zullen van het budget van dit jaar worden teruggeplaatst. Louis Vermeij gaat hierover.
- Het wegprofiel aan het eind van de Alb.Thijmstraat: stoep-fietspad-stoep, grote weg. Van de extra stoep worden parkeerplaatsen gemaakt. Mensen parkeren er nu al op.
- Na veel klachten van bewoners wordt nu het plein voor de Wissel opnieuw bestraat.
- Met Oud en Nieuw was er veel zwerfvuil, dat vrij vlug door StioLaak is opgeruimd. Er is nu nog maar een beetje over.
- Verkeersplan A.Thijmstraat Hildebrandplein. Er is een verkeersonderzoek geweest naar verkeersremmende maatregelen. Er wordt nu geld gezocht binnen DSO om het plan te financieren.
- Bewoner. Bij Schimmelweg 431 zijn de stoepranden verzakt van de parkeerhavens.Bij de herbestrating van de Schimmelweg zal dit aan de orde komen. Mennie maakt compliment over het snoeiwerk van de natuurvriendelijke oevers.
- Bewoonster. Telkens als het bankje bij de Rudolf van Brammenstraat opgeknapt is wordt het weer vernield. Na drie meldingen wordt zij moedeloos. Advies: Blijf het melden vanwege de dossiervorming.

7. Inbreng Politie. De politie is er vanavond niet, maar vanmorgen bij CieSpoorwijk verzocht zij eventuele signalen uit de wijk i.v.m. de komende anti-moslimfilm van Wilders te melden.
BOS, De jongens praten er wel degelijk over. (Maar die zijn uit Laak Noord)

8. Inbreng MooiLaak. Op 3 maart gaat er een grootscheepse verbouwing van de Wissel plaatsvinden in de Ontmoetingsruimte en het atrium. Dit laatste is weliswaar architectonisch heel mooi, maar kan beter benut worden. Er komt een receptie en infobalie met I-Shop. De toegang zal laagdrempelig zijn. De bibliotheek wil apart blijven na slechte ervaringen met inbraken. Hun alarmsysteem is hierop afgesteld.

9. Inbreng corporaties.
Er komt een nieuwe buurtconciërge van VESTIA. Deze zal ook toezicht houden op de gedeelde achterpaden. Dit is een aanwinst voor de wijk. Wat doet de conciërge precies? Hij gaat uit van het principe Schoon, heel, veilig.:
- Zorgen dat er wordt gerepareerd
- Eenvoudige voorlichting geven
- Je kunt hem bellen op het algemene VESTIA nummer.
- Vestia zal aan Haagwonen vragen of zij voortaan aanwezig willen zijn vanuit de visie van Leefbaarheid. Het ‘Blauwe dorp” in Spoorwijk is van Haagwonen.
Zij reageren nooit op de gezonden uitnodigingen.
- Welke maatregelen kunnen er dit jaar verwacht worden bij de herstructurering van Oud-Spoorwijk ? Hierover komt er binnen een half jaar duidelijkheid. N.B. De kleine huisjes met spouwmuren zullen niet gesloopt worden. Veel mensen willen graag in zo’n klein huisje wonen.

10. Rondvraag. Er is niets voor de rondvraag.11. Vaststellen nieuwe vergaderdatum.

De volgende vergadering is op
Dinsdag 11 maart 2008. om 19.30 uur in de Promenade.

Bewoonsters Nieuw Spoorwijk kunnen dan niet aanwezig zijn maar zullen van te voren een lijstje met hun inbreng sturen.

12. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering.

dinsdag, januari 22, 2008


Lees hier verder!

Het programma B.O.S. 25 jaar 26 januari 2008zondag, januari 20, 2008


Lees hier verder!

25.01.2008 - Bewonersorganisatie Spoorwijk BOS - 25.01.2008
De grote aftrap - B.O.S. 25 jaar - 25 januari 2008


Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd er door Ria al een tipje van de sluier opgelicht. In de wijk zal o.a. de Tuk Tuk gaan rondrijden. Dan is er natuurlijk DE receptie welke het startsein is van alle feestelijkheden.

Wat zal het feestprogramma 25 jaar BOS nog meer te bieden hebben ???? In de laatste Spoorwijzer stond al het een en ander te lezen.

Maar waar blijft nu die Speciale Spoorwijzer met de rest van de details ??? We wachten dus in grote spanning af bij de brievenbus.

Ik heb mijn slaapzak alvast tijdelijk geparkeerd bij de voordeur.

zaterdag, januari 12, 2008


Lees hier verder!

De beste nieuwjaarswensen namens Spoorwijk.

Het was op vrijdagavond 11 januari 2008 een volle bak in de vernieuwde bibliotheek in de van Meursstraat.

Er was van alles te bespreken onder het genot van een natje en een droogje en bovenal lekkere muziek van het Jazztrio www.Nardizz.nl

Nadat de vele organisaties hun beste wensen hadden uitgesproken, barstte de gezelligheid pas goed los.

Ook Jetta Klijnsma was wederom van de partij. Zij had het er aardig druk mee. Zij moest namelijk de handen dubbel schudden. Behalve wethouder Cultuur is zij, sinds het vertrek van meneer Deetman, nu ook tijdelijk loco-burgemeester.Er was hard gewerkt aan de voorbereiding door Leendert Verzijden van de OASE en de zijnen. En natuurlijk ook de mensen van Bibliotheek Spooorwijk hadden voor een zeer geslaagde avond gezorgd.


Lees hier verder!

Een Spoorwijks hart klopt sneller

Tien Haagse senioren gingen met een camera op stap in Den Haag om hun favoriete plek te fotograferen. Een der deelnemers is voor ons in de wijk zeker geen onbekende. Kijk maar eens goed.


Het project is bedacht door onze Stadshistoricus Wim Willems. De uitvoering en begeleiding was in handen van CIPO en de Stichting ConnACT.

De filmbeelden zijn tot 25 januari 2008 te zien te zien in het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag.


Lees hier verder!

Anti-Kraak en Kunst in Spoorwijk

In de Beetsstraat stond een winkelpand leeg. Om te voorkomen dat er vervelende dingen gingen gebeuren bedacht men iets origineels.

Tijdelijk is het pand in gebruik door kunstenaars in de opleiding. In de etalage is te zien wat ze zoal te bieden hebben.Dergelijke kunstwerken zouden trouwens leuk staan op die bouwhekken in de wijk.

donderdag, januari 10, 2008


Lees hier verder!

Schimmelweg weer open en de Beetsstraat bijna klaar

Het was al aangekondigd maar nu gaan ze toch echt beginnen. Hup Open die straat het kan niet vaker zeg!!Inmiddels schiet fase 3 in de Beetsstraat al aardig op.


woensdag, januari 09, 2008


Lees hier verder!

Berlijn groet Spoorwijk

Een aantal oud-Spoorwijkers brengen de Nieuwjaarsgroeten over.dinsdag, januari 08, 2008


Lees hier verder!

VERHALENWEDSTRIJD HOLLANDSE SPOORDen Haag, 8 januari 2008


VERHALENWEDSTRIJD HOLLANDSE SPOOR

Speciaal voor de openingsvoorstelling van het nieuwe Nationale Toneel GebouwHet nieuwe Nationale Toneel Gebouw aan de Schouwburgstraat 8 wordt eind januari feestelijk, luidruchtig en officieel geopend met Hollandse Spoor, een muzikaal theaterspektakel over een plek waar het nooit saai toeven is.

Speciaal voor de openingsvoorstelling van het Nationale Toneel Gebouw organiseert het Nationale Toneel:De verhalenwedstrijd:

Hollandse Spoor – mijn verhaal over een plek waar het nooit saai toeven is

Het Nationale Toneel nodigt alle inwoners van Den Haag uit om rond het thema Hollandse Spoor – mijn verhaal over een plek waar het nooit saai toeven is een eigen verhaal te schrijven.

De bedoeling is om een spannend, komisch en/of ontroerend verhaal te schrijven over een eigen belevenis op of rond station Hollands Spoor – bijvoorbeeld over een bijzondere ontmoeting daar of over de buurt (max. 1kantje A4).

De jury, bestaande uit o.a. Hollandse Spoor acteur Stefan de Walle en regisseur Johan Doesburg, gaan de ingezonden verhalen lezen en beoordelen. Het Nationale Toneel nodigt de schrijvers van de 5 beste verhalen uit om op zaterdag 9 februari a.s. voorafgaand aan de voorstelling Hollandse Spoor hun verhaal aan het publiek voor te lezen. Met natuurlijk een gratis bezoek voor twee personen aan de voorstelling.Doe mee en schrijf jouw verhaal!

Mail of stuur het voor donderdag 31 januari a.s. naar anouk@nationaletoneel.nl of het Nationale Toneel, t.a.v. Anouk Goorman / verhalenwedstrijd, Schouwburgstraat 8, 2511 VA Den Haag

Hollandse Spoor is van do 17 januari t/m za 1 maart 2008 te zien in het Nationale Toneel Gebouw.

Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.nationaletoneel.nl.Einde persbericht

Voor meer informatie zie attachment of:

Anouk Goorman 070-3181481 | anouk@nationaletoneel.nl


het Nationale Toneel
Communicatie & Marketing Nationale Toneel Gebouw
T: 070-3181481
F: 070-3181487
____________________________________________
Seizoen 07-08 - een seizoen boordevol mooie NT voorstellingen en bijzondere NT activiteiten!

Vanaf 17 januari Hollandse Spoor!
De muzikale openingsvoorstelling van het Nationale Toneel Gebouw.

Liaisons Dangereuses genomineerd voor de Toneel Publieksprijs. Stem nu op www.toneelpublieksprijs.nl!

Kijk voor meer informatie op onze vernieuwde site: WWW.NATIONALETONEEL.NL