zondag, september 30, 2012


Lees hier verder!

Buurtpreventieteam Spoorwijk – informatiebijeenkomst 02.10.2012

Informatiebijeenkomst Buurtpreventie Team in Spoorwijk

In Spoorwijk wordt binnenkort een Buurtpreventie Team (BPT) gestart. Er wordt gezocht naar wijkbewoners die iets aan een veilige woonomgeving te willen doen. Alvorens aan de slag te kunnen gaan, wordt er een informatie bijeenkomst georganiseerd.

Deze is op dinsdag 2 oktober 2012 van 19:30 – 21:00 uur in Wijkcentrum de Wissel, Betsy Perkstraat 14. (inloop vanaf 19:15 uur)

Deze avond wordt geleidt door Elsbeth van der Ven van Stichting Boog. Zij neemt dit project over van Irmgard Winter, aangezien zij per 1 oktober start bij een nieuwe baan. Als projectleider heeft zij ervaring in het opzetten van Buurt Preventie teams.

Op dit moment hebben ongeveer 37 bewoners aangegeven interesse te hebben. Wij hopen dan ook op een grote opkomst!

Programma:

Het programma van deze avond ziet er ongeveer als volgt uit:

19.30 u Opening & welkomstwoord door Just van Niel (docent ‘integrale veiligheid en bewonersinitiatieven’ op de Haagse Hogeschool)

19. 45 u Aandachtspunten Spoorwijk o.g.v. veiligheid

20.00 u Het opzetten van een Buurt preventie team: hoe pak je dat aan?

20.30 u Mogelijkheid voor vragen

20.45 u Vervolgafspraken makenUw komst is waardevol!!!

Met vriendelijke groet,

Elsbeth van der Ven

projectleider Samenlevingsopbouw
Verder:

Meldpunt
(voorbeeld)


Uit een evaluatie blijkt dat zestig procent van de klachten binnen twee jaar met goed resultaat is afgehandeld. Wel wil de gemeente werken aan een betere bekendheid van het meldpunt.
Steeds meer woonoverlast in Scheveningen en Loosduinen
RTVWEST 04.10.2012 Bewoners van de Haagse wijken Haagse Hout, Loosduinen en Scheveningen hebben steeds vaker te maken met woonoverlast en burenruzies. Dat blijkt uit signalen die bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente binnen komen.Workshops voor vrijwilligers

Den HaagFM 01.10.2012 De gemeente Den Haag heeft Hagenaars die zich inzetten als vrijwilliger voor een veilige wijk bedankt met een aantal workshops.

Het gaat om Hagenaars die actief zijn binnen het Stedelijk Netwerk Veiligheid. De vrijwilligers konden afgelopen weekend deelnemen aan workshops als inbraakpreventie lees verder


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam september 2012

Website
Meer nieuwsbrieven

zaterdag, september 29, 2012

Bekendmaking omgevingsvergunning (kapvergunning) Bomen in de Beetsstraat.
Locatie thv Beetsstraat 182-196 o.a. 4 Platanen thv locatie Beetsstraat 200 (voorheen De Fram)

Gemeenteblad 29, 19 september 2012 Gemeenteblad 29, 19 september 2012(PDF, 957 kB)


Bekijk ook de gemeenteberichten in het gemeenteblad.

Omgevingsvergunning.

Deze publicatie betekent niet dat er vergunning en/of ontheffing is verleend of geweigerd. Leidt deze aanvraag tot een ontheffing, een vergunning of een ontwerpbesluit dan wordt deze gepubliceerd, daarna is het mogelijk om de stukken in te zien en eventuele zienswijze in te dienen of bezwaar te maken. Deze bekendmaking geldt voor de aanvragen met een activiteit bouw, aanleg en/of monument ook als vooraankondiging van een mogelijke behandeling in de Haagse Welstands- en Monumentencommissie. U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Zeer vreemd daar er eerder was afgesproken (zie ook raadsvergadering 06.04.2011 – commissie Ruimte) dat zeker deze 4 monumentale Platanen aan de Beetsstraat thv nr 200 (voorheen De Fram) zouden blijven staan. Kijk hier en hier.

Via contact met het stadsdeelkantoor is verzekerd dat het rijtje bomen zou blijven staan. Wel zullen de bomen (flink) gesnoeid kunnen worden. Ook zal de bestrating en de boomgaten (boomspiegel) rondom de bomen kunnen worden verbeterd.

Zie verder ook:
De grijze plekken in de Beetsstraat Spoorwijk Den Haag
Aanpak ‘Grijze’ boomplekken in Spoorwijk


zaterdag, september 22, 2012


Lees hier verder!

Media over Protestwandeling 18.09.2012 in Spoorwijk


Protestmars in Spoorwijk klik voor video
Den Haag Direct Cineac Laak 20.09.2012 Bewoners Organisatie Spoorwijk organiseerde dinsdagavond 18 september een protestmars. De belangen van de Spoorwijker zijn niet herkenbaar in het beleid van de Gemeente, aldus de voorzitter. Er is geen subsidie meer voor het organiseren van de Wijkschouw en het Leefbaarheidsoverleg. Lees hier verder!

zondag, september 16, 2012


Lees hier verder!

Terugblik Kleurrijk Festival 2012

Het was mooi weer en weer heel gezellig !!!


Lees hier verder!

Protest Spoorwijk 18.09.2012

woensdag, september 05, 2012


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrun Adam augustus 2012