dinsdag, september 30, 2008


Lees hier verder!

Werkzaamheden bestrating Beetsstraat gedeelte Schimmelweg Busken Huet - deel 3



Klik op de foto en hij wordt beter leesbaar. !!!!!

maandag, september 29, 2008


Lees hier verder!

IDUL FITRE Viering 4 Oktober

woensdag, september 24, 2008


Lees hier verder!

Samenspraak Knoop Moerwijk, Workshops


Om via een Schetsboek tot een Masterplan te komen moeten er uiteraard eerst ideeën zijn. Dinsdagavond was het dus aan de bewoners. Hun beurt dus om te komen met suggesties.












Vragenrondje.
De vragen varieerden van ongeruste vragen over de toekomst van iemands woning tot positieve opmerkingen over een nieuwe verkeers-infrastructuur. Het onderwerp ‘gezondheid’ kwam aan de orde en men was erg benieuwd wat er met de opbrengst van de inspraak zou gebeuren. De projectleider riep iedereen op vooral mee te denken en input te geven zodat de gemeente goede plannen kan gaan maken.

Workshops.
Na het vragenrondje ging iedereen naar de workshops waar naar hartenlust kon worden gediscussieerd met de betrokken ambtenaren over de verschillende thema’s: Station en verkeer”, “Gebouwen en pleinen”, “Wonen, werken en leven” en “Duurzaam en veilig”.
Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt en er zijn veel suggesties en vragen ingebracht door bewoners.


Om dus van de Knoop Moerwijk een aantrekkelijke plek te maken, moet er wel het een en ander veranderen. Er werden diverse ideeën ingebracht. Er kwam o.a. naar voren dat er meer horeca en ontspanningsmogelijkheden zouden moeten komen. En niet alleen de verkeersituatie moet worden verbeterd.

Maar zeker ook het Viaduct moet er beter gaan uitzien. Oppimpen maar dat station Moerwijk !!!

Zo????


Of zo ????


Oppimpen omgeving, kunstwerken, graffiti etc.


Meer Kunst in de omgeving.


Het Schetsboek was akelig leeg aan het begin van de avond. Echter, aan het eind van de avond puilde het boek uit van de suggesties en ideeën.

Slotbijeenkomst/aanbieding Schetsboek.
Op 13 oktober zal in Theater Pierrot (Ferrandweg 4) het Schetsboek worden aangeboden aan wethouder Marnix Norder.
Ook zal de maquette van de leerlingen van groep 8 van de Ds. D.A. v.d. Bosch basisschool worden overhandigd.


Lees hier verder!

Voortgang bestrating Beetsstraat.

Het begint er al een beetje op te lijken. Maar hoe zat het ook alweer met die bomen ???


donderdag, september 18, 2008


Lees hier verder!

Ontknoping Moerwijk, Samenspraak


Gisteren was er in de Ds. D.A. v.d. Boschschool dus de eerste Samenspraakbijeenkomst over de toekomst van ‘Knoop Moerwijk’.


Er werden die avond vele vragen gesteld. Hieruit bleek dat men zich toch wel betrokken voelt bij de ontwikkelingen.

Met name de verkeersituatie rondom het spoorviaduct NS Station Moerwijk is een belangrijk aandachtspunt. Er werd meegedeeld dat ook het Hildebrandtplein zal worden betrokken bij de verkeersontwikkelingen. Er zijn reeds plannen in de maak om het plein weer eens flink aan te pakken.


Ook het verdwijnen van het Pannenkoekhuis aan de Assumburgweg staat weer op de kaart.

Ook de kinderen uit groep 8 hebben flink lopen nadenken. Er lagen schetsen van schaatsbanen, sportvelden en zelfs hadden ze een alternatieve hamburgertent ontworpen. Via tekeningen en een zelf gemaakte maquette werd duidelijk dat ze er zeer druk mee bezig zijn.

De volgende bijeenkomst is op 23 september 19.00 uur op dezelfde locatie.

Uiteraard kunt u tussentijd uw ideeën kwijt via het reactie formulier.


Print het uit en stuur het ingevuld naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkelingen
Tav mw. L. Olivier – El Kamali
Postbus 12655
2500 DP Den Haag
www.wereldstadaanzee.nl/knoopmoerwijk
E-mail: knoopmoerwijk@dso.denhaag.nl

woensdag, september 17, 2008


Lees hier verder!

Werkzaamheden bestrating Beetsstraat gedeelte Schimmelweg Busken Huet - deel 2


Civiel- en Cultuurtechnisch Ingenieursbureau
Van der Waal & Partners
Postbus 373
2670 AK Naaldwijk
Telefoon: 0174-627791
Telefax: 0174-622231
Website: www.Vanderwaal-partners.nl


Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : br07tk5224uv
Naaldwijk : 16 september 2008

Betreft: Bestratingwerkzaamheden Beetsstraat tussen Busken Huetstraat en Schimmelweg.



Geachte heer, mevrouw,


Namens onze opdrachtgever, Ceres-projecten, delen wij u het volgende mede.


Vanaf morgen (woensdag 17 sept. 08) wordt het aanbrengen van de definitieve bestrating in de Beetsstraat verplaatst naar de kruising Lidewijdestraat tot aan Beetsstraat huisnummer 256/319. Zie schets. Dit houdt in dat vanaf 7.00 uur ’s morgens alle bestrating wordt opengebroken en afgevoerd. Deze openbreking duurt 2 ½ week.

Van het voorste gedeelte (bij de Schimmelweg) wordt de nieuwe bestrating aangebracht. Deze werkzaamheden duren ca. 1 ½ week. Zie schets.


Hierdoor wordt het gedeelte Beetsstraat tussen Schimmelweg en huisnummers 256/319 incl. kruising Lidewijdestraat afgesloten voor verkeer.

Het eenrichtingsverkeer in de Lidewijdestraat zal worden opgeheven. De kruising Schimmelweg/Beetsstraat blijft vrij doorrijdbaar voor alle verkeer.

Op het moment dat de werkzaamheden verplaatsen richting Busken Huetstraat zult u hierover middels een bewonersbrief ingelicht worden.

Wij verzoeken u dringend uw auto te parkeren buiten het werkgebied.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen en vragen daarvoor uw begrip. Uiteraard zullen wij proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

De politie en de hulpdiensten zijn van de voorgenomen verkeerssituaties op de hoogte gesteld.

Voor vragen over de uitvoeringswerkzaamheden kunt u terecht bij T. Kardol o6-22955873.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groeten,

Van der Waal & Partners B.V.

T. Kardol

Het schiet al aardig op.


dinsdag, september 16, 2008


Lees hier verder!

Herplant bomen Beetsstraat op dezelfde plek ???





In verband met de nieuwbouw van Spoorwijk Fase 3, is door Ceres Projecten ook reeds op 22 september 2006 een aanvraag ingediend voor het kappen van 19 bomen in hetzelfde stuk van de Beetsstraat (oneven kant).


De kapaanvraag voor deze bomen werd gepubliceerd op 28 oktober 2006 in de Posthoorn. De verlening van de vergunning was op 21 december 2006. Daar de Posthoorn nogal onregelmatig wordt bezorgd, waren een aantal bewoners niet op de hoogte.

De uiteindelijk ontbrekende bomen in de Beetsstraat zijn dus niet illegaal gekapt. In 2004 werde er 10 bomen gekapt en in 2006 19 bomen. In het totaal dus 29bomen. Met de herplant van 7 bomen betekend dit dus een verlies van 22 bomen in de Beetsstraat.

Voor het kappen van deze bomen is er een herplantplicht opgelegd. De vraag is echter of dit dan betekent dat ze op dezelfde plek terug komen.

De herplant van nieuwe bomen zou in ieder geval plaatsvinden na de realisatie van de nieuwbouw gelijktijdig met de herinrichting van de straat.

vrijdag, september 12, 2008


Lees hier verder!

De verdwenen bomen in de Beetsstraat.

Er zijn toch nog wat vragen van bewoners over de nieuwe bestrating.

Al eerder werd een deel van de bestrating vernieuwd in de omgeving van de Camera Obscurastraat en de Schimmelweg. Na de oplevering hiervan zien we o.a. op de hoek thv van de Schimmelweg 469 en de Beetsstraat 284 een boomgat.


Op de tekening van de recent opgestarte bestratingswerkzaamheden in de Beetsstraat zien we dat er slechts 7 bomen worden teruggeplant. Deze bomen komen aan de oneven kant. Aan de even kant komen dus GEEN bomen terug.


Ivm de aanleg van een persleiding zouden, althans volgens de indertijd verleende kapvergunning o.a. 10 Sierkersen worden gekapt. Echter, er werden alleen al in de Beetsstraat. (Schimmelweg/Busken Huetstraat) in het totaal zeker zo’n 25 bomen gekapt.

Tijdens een bewonersbijeenkomst op 26 oktober 2004 in de Wissel, waarbij o.a. aanwezig de gemeente en het HHS Delfland, werd o.a toegezegd dat de te kappen bomen allen zouden worden teruggeplant op dezelfde plek. Dit ter instandhouding van het bomenbestand in Den Haag.

In het totaal verdwenen er 25 bomen. Met slechts de herplant van 7 bomen betekent dit dus een verlies van 18 bomen. Ook betekent dit dat er indertijd dus mogelijk 15 bomen illegaal zijn gekapt.

Er zijn dus nogal wat bewoners die daar vragen over hebben. Dit, daar Spoorwijk ooit de naam kreeg van het Groendorp. En groen uiteindelijk betekent een opleving van o.a. de leefbaarheid in de wijk.

Ook waren er vragen over de uitbreiding van het aantal parkeervakken en het plaatsen van fietsboxen.

Op woensdag 8 oktober zal er een speciale informatiebijeenkomst worden gehouden in de Wissel of bij de OASE. Daar kunnen dan alle vragen worden gesteld. In ieder geval zal tijdens deze avond de herinrichting en de herplant van bomen worden toegelicht. Er zal een uitnodiging worden rondgestuurd. Houdt uw brievenbus in de gaten.

Het begin.





1 week later.





Lees hier verder!

‘De Ontknoping van Moerwijk’, De aftrap van de Samenspraak


Op 11 september gaf wethouder Marnix Norder het startsein voor de samenspraak Knoop Moerwijk, het ontwikkelingsgebied rond station Moerwijk.

De gemeente vraagt bewoners en belanghebbenden tijdens de samenspraak samen met de gemeente het spoor uit te zetten voor de toekomst van Knoop Moerwijk.



Programma woensdag 17 september
Eerste samenspraakbijeenkomst waar u uw vragen kunt stellen en uw ideeën kunt laten horen
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkom en toelichting op het samenspraaktraject en de ambities van Knoop Moerwijk
20.00 uur Bekijk alle informatie en stel uw vragen en deel uw ideeën met de gemeente
21.30 uur Einde

Programma dinsdag 23 september
Tweede samenspraakbijeenkomst waar u tijdens workshops verder kunt meedenken en door kunt praten over uw ideeën
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkom en toelichting op het samenspraaktraject en de ontwikkeling van het masterplan
20.00 uur Start 1e workshop
20.30 uur Start 2e workshop
21.00 uur Afsluitende borrel
21.30 uur Einde

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Ds.D.A.v.d. Boschschool, Erasmusweg 68.

Slotbijeenkomst maandag 13 oktober
Na de samenspraakbijeenkomsten worden bewoners, belanghebbenden en belangstellenden uitgenodigd om kennis te nemen van de resultaten van het samenspraaktraject. Deze worden aan wethouder Norder aangeboden op maandag 13 oktober in Theater Pierrot, Ferrandweg 4.

Enquêtes.
Om meer meningen te verzamelen tijdens de samenspraak Knoop Moerwijk wordt buiten deze bijeenkomsten zowel op straat als op internet geënquêteerd. De straatenquêtes vinden plaats op:
• Dinsdag 16 september 7.30 tot 9.30 uur bij station Moerwijk
• Donderdag 18 september 16.30 tot 18.30 uur bij Station Moerwijk
• Zaterdag 20 september 13.30 uur tot 16.00 uur begin van de Gouveneurlaan

Prijsvraag.
Win een luchtballontrip
Prijsvraag: bedenk een nieuwe naam voor Knoop Moerwijk en win een luchtballontrip!
Het gebied rondom station Moerwijk heet nu Knoop Moerwijk. De gemeente Den Haag daagt u uit om na te denken over een nieuwe naam voor het gebied. Doe mee met de prijsvraag en maak kans op een echte luchtballontrip!

Vul de volgende zin aan:
Mijn nieuwe naam voor het gebied rondom station Moerwijk is … …………

Stuur uw reactie naar: knoopmoerwijk@dso.denhaag.nl


Lees hier verder!

Bestemming voorheen Albardaschool aan het Alberdingk Thijmplein.


De inventarisatie van geschikte panden voor de opvang van verslaafden dakloze is inmiddels afgerond en de bruikbare locaties zijn onlangs bekend gemaakt. Gelukkig viel de school aan het Alberdingk Thijmplein buiten de boot.

Wel bleef de vraag overeind wat dan de bestemming zal worden van het nu leegstaande pand.

Er liepen reeds een aantal bewoners rond met het idee om in het pand een Wijkmedia atelier te starten.

Het college heeft onlangs ingestemd met de verkoop van het schoolgebouw aan de Hindoetempel Spoorwijk.

Mogelijk zijn er andere locaties in het stadsdeel Laak die in aanmerking komen als Wijkmedia atelier. Dit zal nog worden onderzocht

donderdag, september 11, 2008


Lees hier verder!

Station Moerwijk wordt belangrijk vervoersknooppunt

Het Haagse station Moerwijk wordt een belangrijk regionaal vervoersknooppunt. In de toekomst moeten treinreizigers uit de richting van Gouda, Dordrecht of Schiphol er makkelijk kunnen overstappen op bus of tram richting het stadscentrum van Den Haag, het Westland of de zee.






Verkeerssituatie.
Ook wordt de verkeerssituatie rond het station voor automobilist, fietser en voetganger overzichtelijker en veiliger. Bovendien moeten het station en de omgeving (o.a. Spoorwijk) toegankelijker worden: een plek waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Daarom krijgt het station en zijn omgeving een flinke impuls door de bouw van woningen, voorzieningen in de wijk en de aanleg van pleinen. Dit staat in de Nota van Uitgangspunten Knoop Moerwijk die door het college is vastgesteld.

Stedenbaan.
Station Moerwijk wordt één van de zes Haagse stations voor de treinen die in de nabije toekomst steden in het zuidelijke deel van de Randstad met elkaar gaan verbinden. De treinen op deze zogenoemde Stedenbaan rijden op bestaand spoor, maar wel vaker en sneller dan nu. Om de reiziger die op station Moerwijk aankomt zijn reis makkelijk te laten vervolgen, krijgen belangrijke tram- en busverbindingen een halte bij station Moerwijk. Het is de ambitie van wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) dat station Moerwijk een plek wordt waar reizigers graag uitstappen. "Daarvoor is het belangrijk dat ze vanaf het station makkelijk hun weg vinden naar hun uiteindelijke bestemming. Maar het gebied biedt straks meer, het wordt ook aantrekkelijk om er te wonen en te verblijven en het sluit goed aan bij de plannen in Laakhaven West.”

Wonen, winkels en pleinen.
De omgeving van het huidige station Moerwijk bestaat nu uit een voormalig bedrijventerrein aan het Laakkanaal, een woonwijk en drukke verkeersaders. Het college wil aan deze versnippering een eind maken door het gebied een eigen gezicht te geven en goed te laten aansluiten op de nieuwe rol van verkeersknooppunt. De ecologische zone die loopt van Erasmusveld richting Laak krijgt extra aandacht. Hoe het gebied er precies uit komt te zien, is nog niet vastgesteld. Wat wel zeker is, is de komst van 1.000 tot 1.500 woningen rond het station en aan het water. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de woningen het karakter van wonen en werken in een stationsgebied gaan versterken door bijvoorbeeld lofts en atelierwoningen aan te bieden waar mensen kunnen werken en wonen.

Knoop Moerwijk wordt ontmoetingsplaats.
De openbare ruimte in het gebied gaat een verbindende rol spelen tussen het station en de omringende wijken. Enkele ideeën hiervoor zijn om de huidige spooronderdoorgang breder te maken, een brug over het Laakkanaal aan te leggen voor fietsers en voetgangers, maar ook door pleinen met winkels en terrassen te laten aansluiten op het station. Rond het station moeten ook voorzieningen komen zoals bijvoorbeeld een regionale school, een zwembad, een sportschool en een gebedsruimte. Hierdoor wordt het station weer een bestemming en een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt, de omringende stadswijken en de regio.

Samenspraak.
De komende weken organiseert de gemeente samenspraakbijeenkomsten over deze toekomstige ruimtelijke veranderingen voor Knoop Moerwijk. Aangezien er nog geen definitieve plannen zijn voor deze verandering, is het belangrijk te weten wat de omgeving vindt van de beoogde plannen voor de wijk. Alleen samen kunnen we de beste resultaten boeken voor de toekomst.

Startbijeenkomst.
Op 11 september geeft wethouder Marnix Norder het startsein voor de samenspraak Knoop Moerwijk, het ontwikkelingsgebied rond station Moerwijk. De gemeente vraagt bewoners en belanghebbenden tijdens de samenspraak samen met de gemeente het spoor uit te zetten voor de toekomst van Knoop Moerwijk.

Aan de hand van de Nota van Uitgangspunten zijn vier thema’s bepaald waarover tijdens de samenspraak ideeën en meningen verzameld worden:
• Wonen, werken en leven (voorzieningen, bedrijvigheid, recreatie)
• Station en verkeer (auto, fiets, spoor)
• Gebouwen en pleinen (architectuur, openbare ruimte)
• Duurzaam en veilig (water, groen, energie en afval)

Programma van de samenspraak.
Aan de hand van de Nota van Uitgangspunten zijn vier thema’s bepaald waarover tijdens de samenspraak ideeën en meningen verzameld worden:
• Wonen, werken en leven (voorzieningen, bedrijvigheid, recreatie)
• Station en verkeer (auto, fiets, spoor)
• Gebouwen en pleinen (architectuur, openbare ruimte)
• Duurzaam en veilig (water, groen, energie en afval)

Programma
Voor bewoners en belanghebbenden organiseert de gemeente twee samenspraakbijeenkomsten: Op 17 september bent u van harte welkom op de eerste samenspraakbijeenkomst over Knoop Moerwijk. De gemeente vertelt u allereerst meer over Knoop Moerwijk: om welk gebied gaat het, wat zijn de uitgangspunten en waarover kunt u meepraten? Daarna zijn in de zaal alle thema’s met veel informatie en beelden tentoongesteld. U kunt op uw gemak dit bekijken en per thema van gedachten wisselen met deskundigen van de gemeente en suggesties geven (en noteren!) voor de invulling van het masterplan.

Op 23 september kunt u met de gemeente verder doorpraten over de ambities voor Knoop Moerwijk. In een aantal workshops wordt dieper ingegaan op de verschillende thema’s en kan hierover gediscussieerd worden.

Programma woensdag 17 september
Eerste samenspraakbijeenkomst waar u uw vragen kunt stellen en uw ideeën kunt laten horen
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkom en toelichting op het samenspraaktraject en de ambities van Knoop Moerwijk
20.00 uur Bekijk alle informatie en stel uw vragen en deel uw ideeën met de gemeente
21.30 uur Einde

Programma dinsdag 23 september
Tweede samenspraakbijeenkomst waar u tijdens workshops verder kunt meedenken en door kunt praten over uw ideeën
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkom en toelichting op het samenspraaktraject en de ontwikkeling van het masterplan
20.00 uur Start 1e workshop
20.30 uur Start 2e workshop
21.00 uur Afsluitende borrel
21.30 uur Einde

Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Ds.D.A.v.d. Boschschool, Erasmusweg 68.

Slotbijeenkomst maandag 13 oktober
Na de samenspraakbijeenkomsten worden bewoners, belanghebbenden en belangstellenden uitgenodigd om kennis te nemen van de resultaten van het samenspraaktraject. Deze worden aan wethouder Norder aangeboden op:

• Maandag 13 oktober: Theater Pierrot, Ferrandweg 4.

Enquêtes

Om meer meningen te verzamelen tijdens de samenspraak Knoop Moerwijk wordt buiten deze bijeenkomsten zowel op straat als op internet geënquêteerd.

Straatenquêtes vinden plaats op:
• Dinsdag 16 september 7.30 tot 9.30 uur bij station Moerwijk
• Donderdag 18 september 16.30 tot 18.30 uur bij Station Moerwijk
• Zaterdag 20 september 13.30 uur tot 16.00 uur begin van de Gouveneurlaan

Prijsvraag.
Win een luchtballontrip
Prijsvraag: bedenk een nieuwe naam voor Knoop Moerwijk en win een luchtballontrip!
Het gebied rondom station Moerwijk heet nu Knoop Moerwijk. De gemeente Den Haag daagt u uit om na te denken over een nieuwe naam voor het gebied. Doe mee met de prijsvraag en maak kans op een echte luchtballontrip!

Vul de volgende zin aan:
Mijn nieuwe naam voor het gebied rondom station Moerwijk is …

Stuur uw reactie naar: knoopmoerwijk@dso.denhaag.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Vergeet niet uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen!

De prijs
Na de inzendtermijn wordt de beste nieuwe naam voor Knoop Moerwijk beloond met een open ticket voor een luchtballontrip voor twee personen! Hiermee kunt u als winnaar zelf de datum en opstijglocatie bepalen. De winnende naam wordt door de gemeente Den Haag niet persé gebruikt als nieuwe naam voor Knoop Moerwijk. Dit is afhankelijk van de bruikbaarheid van de naam. Als u de beste naam voor Knoop Moerwijk hebt verzonnen, ontvangt u na de inzendtermijn bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

maandag, september 01, 2008


Lees hier verder!

Familieleden gaan elkaar te lijf

DEN HAAG – 01.09.08 Ruzies kunnen hoog oplopen, zo bleek zondagmorgen in Den Haag, toen familieleden elkaar met stokken te lijf gingen in het parkje aan de Schimmelweg.



FOTO ANP

De gealarmeerde politie kon de boosdoeners niet vinden, maar werd later aangesproken door een man met een hoofdwond.

Deze zei te zijn aangevallen door zijn zwager en zijn twee zoons. De zwager werd snel gevonden, maar deze verklaarde nu juist weer dat hij was aangevallen. Uiteindelijk werden voor de vechtpartij vijf mannen (16, 20, 36 en 47 jaar uit Den Haag en 46 jaar uit Rotterdam) uit de familie aangehouden.

Bron AD/HC