zaterdag, december 17, 2011


Lees hier verder!

Bijeenkomst voor bewoners Potgieterstraat 18.12.2011

zondag, december 11, 2011


Lees hier verder!

Hindoecentrum Sewa Dhaam wordt opgesierd

klik op titelOoit zat op deze plek de Albardaschool zoals de oudere onder ons zich nog wel herinneren. Nadat de leerwerkplek dicht ging, kwam hier de hindoetempel Sewa Dhaam.


Binnenkort zal de voorkant van de tempel worden opgesierd. Hierdoor zal het pand er er meer gaan uit zien als een tempel.

(Posthoorn 07.12.2011)http://www.sewadhaam.eu/

Hindoecentrum Sewa Dhaam | Alberdingk Thijmplein 34 | 2524 HV Den Haag

woensdag, december 07, 2011


Lees hier verder!

Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2012


Lees hier verder!

Spreekuur wijkagent in Spoorwijk

Spreekuur wijkagent in de Oase

Op de dinsdag ochtenden 6 – 13 – 20 en 27 december 2011 houdt de wijkagent van bureau Laak/Spoorwijk spreekuur van 10.00 uur tot 11.00 uur in de Oase, van Meursstraat 1.U kunt dan terecht met al uw vragen betreffende de wijk.Als u op de genoemde tijd niet kunt komen, kan er altijd een berichtje met naam en telefoonnummer achtergelaten worden in de Oase zodat de wijkagent dan op een ander tijdstip contact met u kan opnemen.Tot ziens op de dinsdagen.


Lees hier verder!

Plannen van de gemeente en het Stadsdeel Laak

Klik op titel (kijk vanaf 15:18)

Bewoners uit Spoorwijk laten van zich horen

Meer vrijwilligers in de wijk. Een groeiende jonge bevolking. Allemaal dingen die voor ons van belang zijn. De bewonersorganisatie heeft ook haar stem in de gemeenteraad laten horen.

Hierboven (klik titel) kunt u de inspraakreactie van B.O.S. van 30 november 2011 meelezen. U kunt hierboven ook de reactie van Wethouder Kool bekijken.

Inspraak stadsdeelplan Laak – Bewonersorganisatie Spoorwijk – 30-11-2011

Marjan Wesselingh – vice voorzitter Bewonersorganisatie Spoorwijk

Geachte voorzitter, aanwezigen, raadsleden, en speciaal ook dhr Kool (en Prins)

Allereerst dank voor de gelegenheid. Wij lezen in de laatste paragraaf Spoorwijk: “Aandachtspunt bewonersorganisatie - zorgen dat de buurt meer spreekt.” Het is nog geen Sinterklaas, maar bij deze wordt uw wens vervuld!

Complimenten voor een plan waar ook input van bewoners is meegenomen. Goed te zien dat uw gedachten van wat bewoners moeten gaan bijdragen op papier staan. We hebben goede contacten met het stadsdeel en willen dat ook vooral voortzetten. Maar wij missen in dit plan vooral datgene wat de gemeente voor bewoners gaat betekenen om de ambities te verwezenlijken. Een paar aandachtspunten.

1. participatie en vrijwilligers. Hoe denkt u die te stimuleren? Wij krijgen steeds minder ondersteuning daarbij, en we hebben al te weinig handjes en mondjes om ze te werven! We zijn een zwakkere wijk, met minder vrijwilligers die steeds meer op hun dak krijgen.
2. meespreken en verkeersveiligheid. We worden nog steeds veel te weinig betrokken. De Gouverneurlaan en het Hildebrandplein lijken op de schop te gaan, maar bewoners weten van niks. We hebben het Hildebrandplein al 5 keer zien verslechteren, al 5 keer gevraagd betrokken te worden, en u weet blijkbaar nog altijd beter hoe het wel zou moeten? Gaan wij nog betrokken worden?
3. veiligheid. U zet in op handhaving, maar hoe gaan we nu juist voorkomen: zorgen dat de (toenemende) jonge bevolking van Spoorwijk betere dingen te doen heeft? Dit vergt veel inzet, terwijl er juist volop op bezuinigd wordt. De keet moet juist weg, omdat de ene stadsdienst de kosten aan de andere stadsdienst overlaat! We willen graag juist meer ondersteuning daar, en zeker ook sport en coaching.
4. ontwikkeling van talent. Bieb norm is <1.5 km. Nu komt hij op >1.5 km van uw grens van de Jonathanstraat. Overigens zijn al uw getallen nog altijd fout: we hebben 2800 huishoudens en niet de 1650 die u in de cijfers berekent.
5. Leefbaarheid: dank voor uw lof, wij doen dit nu als vrijwilligers. Hof van Heden en hobbytuintjes draaien nu tof. Dus graag willen we nu door naar de volgende aandachtsgebieden van het Ledeganckplein en het JOPplein. Wat gaat u daar tot 2015 doen?

Als u ons helpt bovenstaande onderwerpen echt aan te pakken, hopen wij ook vooruitgang te boeken. Wat gaan de stadsdiensten; ook DSO en DSB (alletwee) voor ons doen?


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam - november 2011

vrijdag, december 02, 2011


Lees hier verder!

Moeders Spoorwijk boeken veel succes

klik op titel voor volledig artikel.Rust in Spoorwijk keert terug • Overleg tussen bewoners, stadhuis en politie heeft nu al effect • Zorgenpunt: opvang...

Ouders en jongeren uit Spoorwijk gaan met de Haagse politie en gemeente vaker rond de tafel zitten om actuele kwesties, klachten en problemen te bespreken.


Metro 01.12.2011 - Belangrijkste zorgen van de bewoners in Spoorwijk - vertegenwoordigd door een tiental moeders - zijn de dreigende sluiting van clubhuis De Keet, het gebrek aan voorzieningen voor hun zonen en dochters, de overlast van Oost-Europeanen, de bekoelde relatie met de politie en het als provocerend ervaren gedrag van een gezin uit de buurt. “Wij zijn een gezellige volkswijk en we willen dat zo houden.”

Zoals bekend moet een derde van de buurthuizen in Den Haag dicht. Jongerenhonk De Keet gaat eind januari op slot. Deze voorziening wordt verplaatst naar De Wissel, onderdeel van Buurt- en Kerkgebouw De Oase. De buurtmoeders betwijfelen of het een goed idee is om dit alternatieve trefpunt midden in de wijk te planten.