zondag, juni 26, 2011


Lees hier verder!

De Opening van de Vlindertuin

De opening op 22 juni 2011.

Helaas werkte het weer niet erg mee die dag. Met al die regendruppels was het lastig om droog te blijven. Af en toe moest er geschuild worden.

Er was welliswaar een een tentje in de Vlindertuin geplaatst, echter te klein voor alle bezoekers. Vandaar dat de toespraak en de prijsuitreiking plaats vond in de nieuwe woningen ter hoogte van de Hildebrandtstraat. Na afloop van de prijsuitreiking werden de feestvierder getracteerd op een lekkere taart.

In de groenstrook van de Hildebrandtstraat waren ook speciale speelattributen voor de kinderen en volwassenen.

En ook de inwendige mens werd niet vergeten. Er was genoeg te eten en te drinken en er was zelfs een overdekte BBQ.

zie hier - o.a. VlindertuinKunst.Klik op titel

woensdag, juni 22, 2011


Lees hier verder!

Project Buurtvaders in Laak

klik op titel voor het rapport.

Project Buurtvaders.


Het Buurtvadersproject is een onderdeel van het Vadercentrum Adam.
In de afgelopen weken is er door de Universiteit Utrecht onderzoek naar gedaan. Dit toont aan hoe belangrijk het project is voor de wijk.

Het Marokkaanse buurtvaderproject is een activiteit waarbij vaders uit de eigen (Marokkaanse) gemeenschap een bijdrage leveren aan een rustig buurtklimaat. Zij lopen rond door de buurt, vaak bij pleinen en veldjes waar veel jongeren zijn.

Indien het nodig is spreken zij jongeren aan op hun gedrag. Daarnaast hebben zij een overbruggende functie tussen de Marokkaanse gemeenschap en de maatschappij.

Het Marokkaanse buurtvaderproject ‘Al Wasl’ is opgezet vanuit vadercentrum ADAM en kan hierdoor niet los gezien worden van het vadercentrum. Om deze reden zijn ook de activiteiten in het vadercentrum meegenomen in het onderzoek.

Via het rapport Interventiebeschrijving Marokkaanse buurtvaders Al-Wasl kunt u het onderzoeksresultaat lezen. (klik op titel bovenaan voor het rapport)Namens de Buurtvaders wens ik u veel leesplezier.


Met vriendelijke groet,
Bilal Sahin


Vadercentrum Adam
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
070-3954097
www.vadercentrum.nl

maandag, juni 20, 2011


Lees hier verder!

Woensdag 22 juni 2011 speel- en ontmoetingsplek 'de Vlindertuin' officiele opening

klik op titel


Op woensdag 22 juni 2011 wordt in Spoorwijk de speel- en ontmoetingsplek 'de Vlindertuin' officieel geopend.

Spoorwijk is de afgelopen jaren compleet van gedaante verwisseld: na sloop volgde nieuwbouw. Het resultaat is een mooie wijk maar ook eentje waar in een gedeelte van de wijk de oriëntatie zoek was, de bewoners mistte een herkenbare plek.


Vlindertuin
De Bewonersorganisatie Spoorwijk onder leiding van Marijke Pawiro namen het initiatief om hier iets aan te doen. Samen met Stichting Boog is er een werkgroep opgezet, bestaande uit buurtbewoners, kunstenaar Hasan Sahin en architect Berit Piepgras, om de wensen in kaart te brengen.

Uit diverse workshops met kinderen, jongeren en volwassenen ontstond het concept van de Vlindertuin: een speel- en ontmoetingsplek voor bewoners. Uiteindelijk werden de ideeën omgezet naar een ontwerp met driedimensionale vlinders.

Het idee er achter is dat een rups zich ontpopt tot een kleurrijke vlinder, net zoals Spoorwijk van gedaante is verwisseld en deze tuin plek biedt om verschillende culturen te ontmoeten.

De Vlindertuin is financieel mogelijk gemaakt door fonds Bouwen Aan Leefbaarheid van de gemeente Den Haag en Vestia.Opening
De officiële opening van deze Vlindertuin is op woensdag 22 juni om 16.00 uur, in de Beetstraat bij het Hof van Heden.

Programma
13.00 - 16.00 uur Diverse activiteiten voor jong en oud
16.00 - 16.30 uur Prijsuitreiking en opening Vlindertuin door Wethouder Van Engelshoven.

U bent van van harte welkom.