maandag, juni 30, 2014


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam Juni 2014

Het is weer de tijd voor de maandelijkse nieuwsbrief van het Vadercentrum Adam.
In de maand juni zijn er een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd, w.o. Het "Eetfestijn Culinair Laak", waaraan ruim 1000 mensen hebben deelgenomen. In deze nieuwsbrief is daarover een stukje opgenomen.
U kunt de nieuwsbrief lezen door op de onderstaande link te klikken.
 
 
Ik wens u, namens al de 113 trotse vrijwilligers, veel leesplezier!
 
Met vriendelijke groet,
 
Bilal Sahin
 
Vadercentrum Adam
Onderdeel van Stichting MOOI
 
Centrum Jonckbloetplein
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
 
070-2052410

zondag, juni 22, 2014


Lees hier verder!

Voortgang Kavelwoningen Beetsstraat 21.06.2014

zie ook: Voortgang kavelwoningen Beetsstraat per 07.06.2014

Lees hier verder!

Nieuw Bestemmingsplan Spoorwijk

Bestemmingsplan Spoorwijk

Het ontwerp-bestemmingsplan Spoorwijk ligt ter inzage van 6 juni tot en met 17 juli 2014. Op 2 juli 2014 wordt van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in Centrum De Wissel, Betsy Perkstraat 14.

Het nieuwe bestemmingsplan Spoorwijk legt de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader vast. Daar waar in 2003 nog globale woonbestemmingen op de verbeelding  zijn opgenomen, zijn deze nu nader gedetailleerd als gevolg van de feitelijke realisatie van deze woongebieden. Verder heeft de gemeente Den Haag in de tussentijd drie paraplubestemmingsplannen vastgesteld die in deze herziening worden betrokken en zijn de standaard regels aangepast aan de huidige inzichten en regelgeving. Tot slot worden op enkele plaatsen dakopbouwen toegestaan.

Het plangebied ligt in het stadsdeel Laak. De begrenzing van het plangebied is als volgt: spoorlijn, parallel aan de Hildebrandstraat, het Hildebrandplein, de Ferrandweg, de Laakkade, de Van Zeggelenlaan en de gemeentegrens, parallel aan de Sinjeur Semeynsweg en de Schimmelweg.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze te richten aan de Gemeenteraad, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kunt u eventueel mondeling een zienswijze geven. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4310. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht deze uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn te maken.


donderdag, juni 19, 2014


Lees hier verder!

WK-2014 Australie - Holland 2-3


GE DIGITAL CAMERA
GE DIGITAL CAMERA
Het Jonckbloetplein in Den Haag vierde woensdagavond een WK-feestje, nadat het Nederlands elftal Australie met 3-2 had verslagen.
13.06.2014 – Bij de eerste wedstrijd kwam Holland op 5-1 tegen Spanje.
18.06.2014 – Bij de tweede wedstrijd kwam Holland op 3-2 tegen Austalie.
23.06.2014 - Bij de derde wedstrijd kwam Holland op 2-0 tegen Chili.
29.06.2014 - Bij de vierde wedstrijd kwam Holland op 2-1 tegen Mexico.
Den HaagFM 29.06.2014 Ook voor, tijdens en na de met 2-1 gewonnen WK-wedstrijd van het Nederlands voetbalalftal tegen Mexico, hebben Hagenaars weer massaal foto’s geplaatst op Facebook en Twitter. Een aantal daarvan willen we jullie niet onthouden....lees meer

zie ook: Spoorwijk Oranjestraat WK 2014


WK 2014 NRC
WK 2014 Elsevier
WK 2014 Telegraaf
WK 2014 Trouw
WK 2014 NOS

zaterdag, juni 07, 2014


Lees hier verder!

Voortgang kavelwoningen Beetsstraat per 07.06.2014

zie ook: Voortgang kavelwoningen Beetsstraat per 19.05.2014dinsdag, juni 03, 2014


Lees hier verder!

02.06.2014 Hoog bezoek in de Rudolf van Brammenstraat


kijk hier -->>1 Op straat 02.06.2014 Huurders moeten hun huis uit van Vestia Den Haag

Posthoorn 04.06.2014
zie ook hier: Posthoorn 04.06.2014

De aanleiding;Uitspraak.
De uitspraak van de rechtbank kwam voor de bewoners als een verrassing. Tot twee keer toe werden de bewoners in het gelijk gesteld door de huurderscommissie. Ze kregen een huurkorting, in sommige gevallen oplopend tot 70 procent.
Maar in hoger beroep heeft Vestia dus alsnog gelijk gekregen van de rechter. En dat terwijl de problemen volgens de huurders nog steeds niet allemaal zijn opgelost.
Problemen
Vestia houdt vol dat de problemen sinds 2011 wel zijn verholpen en dat de bewoners daarom geen recht meer hebben op een huurkorting. Sindsdien heeft de woningcorporatie meerdere keren aangegeven dat de huurders de volledige huur moeten betalen.
De bewoners hebben, naar eigen zeggen, de huurkorting gebruikt voor het opknappen van de huizen. Zij gingen vanwege de uitspraken van de huurderscommissie er vanuit dat ze in het gelijk waren gesteld.
Betalingsachterstand
In totaal gaat het om negen huishoudens met een betalingsachterstand, die in sommige gevallen oploopt tot meer dan 7.000 euro. Bedragen waarover de huurders niet meer beschikken. Ze hebben daarom om een betalingsregeling gevraagd. Maar daar is het volgens Vestia nu te laat voor.
De huurders zijn daarom bang dat ze nu op straat komen te staan. Maar volgens Vestia is het nog niet zover. De woningcorporatie laat wel weten dat het vonnis nu wordt uitgevoerd. De bewoners zijn ten einde raad. Video

Spoorwijk wil ook onderzoek naar service corporaties
RTVWEST 01.06.2014 Bewoners in de Haagse Spoorwijk vragen de enquêtecommissie Woningcorporaties of ze ook naar de service willen kijken. Ze hebben de commissie een brief geschreven.
De commissie doet sinds december onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. De resultaten worden dit najaar verwacht. Lees verder
Gerelateerde artikelen;
Gedupeerde bewoners van Vestia dreigen nu hun huis te verliezen
RTVWEST 29.05.2014  Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat in de Haagse Spoorwijk dreigen door woningcorporatie Vestia op straat te worden gezet. De huurders kregen jarenlang een huurkorting vanwege problemen met het ventilatiesysteem en de waterpomp. Maar omdat de problemen volgens de rechter zijn verholpen, moeten ze de korting van de afgelopen jaren voor 1 juni terug betalen.  Lees verder
Gerelateerde artikelen

De bewoners die het geld niet op de bankrekening hebben staan, moeten zich in de schulden steken, anders gaat de woningcorporatie over tot executiemaatregelingen en dreigen de kosten nog hoger te worden door de inzet van een deurwaarder.
Vestia eist duizenden euro’s terug van huurders
Den HaagFM 29.05.2014 Een groep bewoners in de Spoorwijk moet hun huurkorting van de afgelopen 3,5 jaar binnen twee weken terugbetalen aan Vestia, wat per huishouden om zo’n 5.000 tot 7.000 euro gaat.

De bewoners hebben jarenlang een huurkorting gehad vanwege de problemen met de warmtepomp en het ventilatiesysteem in hun huizen. Daardoor hadden ze te weinig warm water om te douchen en ontstonden er vochtplekken op de muren. In het hoger beroep aangespannen door Vestia werden de bewoners in het ongelijk gesteld door de rechter die besloot dat de korting moet worden terugbetaald.  …lees meer

zondag, juni 01, 2014


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam Mei 2014

Geachte heer, mevrouw,
 
Met trots de maandelijkse nieuwsbrief van het Vadercentrum Adam. U kunt de nieuwsbrief lezen door op de link te klikken.
 
Wij organiseren vele bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan in de komende weken zijn: 
  • een grote dialoogbijeenkomst over Pinksteren, met een maaltijd, op vrijdag 6 juni,
  • feestelijke viering/herdenking van de Hindoestaanse immigratie, met een maaltijd en een dialoog, op vrijdag 13 juni,
  • een grote barbecue voor ongeveer 750 wijkbewoners, met vele workshops, op het Jonckbloetplein op woensdagmiddag 25 juni en
  • tientallen andere cursussen en bijeenkomsten waaraan honderden mensen deelnemen, zie de website www.vadercentrumadam.nl.
Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!  
Met vriendelijke groet,
Bilal Sahin 
 
Vadercentrum Adam
Onderdeel van Stichting MOOI 
Centrum Jonckbloetplein
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag 
t. 070-2052410