maandag, september 30, 2013


Lees hier verder!

Informatiebijeenkomst 07.10.2013 Fietstrommels in Spoorwijk


30.09.2013 In Laakkwartier en Spoorwijk komen fietstrommels. Fietstrommels zijn kleine afsluitbare fietsenstallingen.
Alle bewoners hebben in maart 2013 een brief ontvangen met het verzoek zelf locaties te noemen. Tot nu toe zijn er veel reacties gekomen.
Met de genoemde locaties door de bewoners en van de gemeente, is een concept-plaatsingsplan gemaakt.
PDF bestandConcept plaatsingsplan Laakkwartier en Spoorwijk  (PDF, 6534 kB)


Informatiebijeenkomst
Maandag 7 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in de kantine van sportcomplex  aan de Jan van Beersstraat 69(1e etage).  U kunt tussen 16:30 en 19:00 uur het concept plaatsingsplan voor de fietstrommels bekijken en indien gewenst een toelichting krijgen van aanwezige ambtenaren. Ook zal er iemand aanwezig zijn van Biesieklette die de trommels gaat verhuren en het dagelijks beheer en onderhoud in opdracht van de gemeente uitvoert.

Locaties fietstrommels;

Op basis van de inbreng van de bewoners en de gemeentelijke landschapsarchitect, stelt de gemeente voor in de volgende straten fietstrommels te plaatsen:
  • Aarnout Drostlaan/Capadosestraat (nabij gestoken parkeren) (2 trommels)
  • Rosseelsstraat/Van Zeggelenlaan (1 trommel)
  • Ledeganckplein (1 trommel)
  • Tonystraat/Sinjeur Semeynsweg (2 trommels)
  • Sinjeur Semeynsweg/Van Zeggelenlaan (1 trommel)
  • Schimmelweg/Beetsstraat (3 trommels)
  • Ferrandweg/Laakweg (1 trommel)
Inschrijving voor een fietstrommel
Het inschrijven voor een fietsplek in de fietstrommel kan vanaf maandag14 oktober 12 uur 's middags  via www.biesieklette.nl of per telefoon 070-3942211. Op de informatiebijeenkomst zelf kunt u zich niet inschrijven. Biesieklette hanteert een wachtlijst indien er meer aanvragen dan plekken zijn. De wachtlijst wordt gemaakt op basis van volgorde van inschrijving. Per huishouden kent Biesieklette twee plekken toe.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het concept-plaatsingsplan dan kunt tot en met 21 oktober mailen naar fietsparkeren@denhaag.nl onder vermelding van "Fietstrommels " of door een reactieformulier in te vullen op de informatiebijeenkomst. Op basis van de reacties op het concept plaatsingsplan en de inschrijving bij Biesieklette stelt de gemeente het definitieve plaatsingsplan vast.

Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt zodat per fietstrommel een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) kan worden aangevraagd. De gemeente verwacht na afgifte van de omgevingsvergunning in het 1e kwartaal van 2014 de eerste trommels plaatsen. Dit is later dan eerst was voorzien, hiervoor onze excuses. 
 
Graag houden wij u via email en de website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl/fietsen) op de hoogte over de voortgang van het project.

zondag, september 22, 2013


Lees hier verder!

Activiteitenprogramma Laak 2013/2014

Cineac Laak
 
“Elke Hagenaar kan heel direct invloed uitoefenen op zijn eigen straat, buurt en wijk. Die participatie is erg belangrijk: bewoners weten als geen ander wat er speelt in een buurt en waar aandacht voor moet zijn.” De manier waarop iedereen kan meedenken verschilt per stadsdeel. In stadsdeel Laak worden in de maand oktober verschillende informatiebijeenkomsten gehouden over het  Activiteitenprogramma Laak.

Subsidie Leefbaarheid en Bewonersparticipatie


Heeft u zelf een idee voor een activiteit waarmee u helpt om het stadsdeelplan te realiseren? Dan kunt u misschien gebruik maken van de subsidie voor leefbaarheid en bewonersparticipatie. 


Den HaagFM 22.09.2013 Hagenaars kunnen de komende maanden actief meedenken over investeringen in de directe leefomgeving. Wensen en ideeën worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenprogramma van het stadsdeel. Het gaat om keuzes tussen bijvoorbeeld groen in de wijk, of meer activiteiten voor jongeren en ouderen. Een opknapbeurt van het winkelplein is een mogelijkheid, evenals het aanleggen van extra speelplaatsen. lees meer
PDF-bestand Aan de slag in Laak       
PDF-bestand bijlage Activiteitenprogramma 2013 Laak
Mogelijk interessant:

dinsdag, september 17, 2013


Lees hier verder!

Kleurrijk Festival 2013 - Na regen zonneschijn !!

Regen.
Daar de zon niet echt doorbrak en het maar door bleef gaan met de regen vertrokken we met zijn allen naar het Laaktheater.

Uiteindelijk werd het heel gezellig en aardig druk !!!


dinsdag, september 03, 2013


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam Augustus 2013

 zie: Nieuwsbrief Vadercentrum Adam Augustus 2013

maandag, september 02, 2013


Lees hier verder!

Spoorwijzer - Nazomer 2013

Spoorwijzer - Nazomer 2013
De nieuwe Spoorwijzer valt binnenkort weer bij alle Spoorwijkers op de mat. Dit keer met heel veel aandacht voor het Talent van Spoorwijk, dat zich allemaal op 14 september in het Hof van Heden kan laten zien. Dit en nog veel meer tijdens het Kleurrijk Festival Spoorwijk 2013. Zorg dat je erbij bent.  

zondag, september 01, 2013


Lees hier verder!

Kleurrijk Festival Spoorwijk 14.09.2013Lees hier verder!

Wijkwandeling en Leefbaarheidsoverleg 03.09.2013

Beste bewoners en belangstellenden,
 
De derde Wijkwandeling en het aansluitend Leefbaarheidoverleg is dinsdag 3 september a.s.!
 
Verzamelplaats voor de wandeling is de ingang van de Wissel, Betsy Perkstraat (onder het afdakje).
 
Wij lopen van 18.30 – 19.30 uur en daarna is er Leefbaarheidoverleg in de Ontmoetingsruimte van de Wissel om 19.30 uur (met koffie en thee).
 
Met vriendelijke groet, namens de BOS,
 
Astrid Maagdenberg, Pro Minutes
Secretariaat
Aanwezig: dinsdag en donderdag
 
Betsy Perkstraat 14
2524 XT  DEN HAAG
Tel. 070 396 00 00