woensdag, juli 30, 2008


Lees hier verder!

Mooie bloemen in de wijk

Beetsstraat

LidewijdestraatSchimmelweg (hoek Alberdingk Thijmstraat)Lees hier verder!

Opstootje in de Oltmanstraat na bekeuren brommerrijder

Buurtlink 24.07.2008 - Het bekeuren van een 13-jarige Haagse brommerrijder leidde woensdag 23 juli tot de nodige ophef in de Oltmansstraat.

Politieagenten zagen de (te) jonge brommerrijder rond kwart voor negen ’s-avonds rijden en gingen de jongen achterna. In een poortje achter de straat wisten zij de jongen tot stilstand te brengen.

Terwijl de agenten een bekeuring uitschreven, werden zij geconfronteerd met een grote groep mensen die zich met de situatie begon te bemoeien. Met de nodige moeite en enkele extra eenheden kon de politie de groep op afstand houden. Een 56-jarige Hagenaar werd aangehouden voor belediging.

Labels:

dinsdag, juli 15, 2008


Lees hier verder!

Kaalgeplukt na Prinsjesdag ???

Kom op 20 september je zakken vullen bij Maximine.

Kaalgeplukt na Prinsjesdag ???

Locatie: De Oase, van Meursstraat 1 , 2524 XN Den Haag


MAXIMINE is een onafhankelijke belangenorganisatie voor en door vrouwen met een minimuminkomen. Zij streven naar een betere positie van deze vrouwen door voorlichting te geven, samen te werken met andere belangenorganisaties en contact te onderhouden met de Haagse Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Zij willen de vrouwen bewust maken van hun rechten en plichten m.b.t. hun uitkering.

MAXIMINE organiseert regelmatig themabijeenkomsten over onderwerpen die van belang zijn voor vrouwen met een minimuminkomen. Zij nodigen dan een deskundige uit, die informatie geeft en uw vragen beantwoordt.

Bij MAXIMINE kunt u ongedwongen over problemen praten, vragen worden op vertrouwelijke wijze behandeld.


Voor vragen en inlichtingen over MAXIMINE:

Marina de Bruin(voorzitter)
t. 06-289.113.16
e. MAXIMINE@hotmail.com
w. http://www.MAXIMINE.nl

maandag, juli 14, 2008


Lees hier verder!

Terugblik Kleurrijk Festival Spoorwijk 2008


Het was een droge en warme dag en het aantal bezoekers was vrij hoog. Er liepen velen bekende rond. En er was veel te doen.


Kortom, wederom een geslaagd evenement en de foto’s zeggen meer dan 1000 woorden.

zondag, juli 13, 2008


Lees hier verder!

Eerste Wijkpanel Burgerschap geïnstalleerd in Spoorwijk


Op woensdag 9 juli werd in Spoorwijk het eerste Haagse wijkpanel Burgerschap geinstalleerd. Met het wijkpanel Burgerschap wil wethouder Rabin Baldewsingh bevorderen dat Hagenaars zich meer betrokken voelen bij hun eigen wijk of buurt.De officiële installatie in buurtcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat werd erg druk bezocht door mensen uit de buurt en veel mensen die nu ook al actief zijn in hun omgeving. Verder waren er mensen van bewonersorganisaties en enkele ambtenaren aanwezig, onder wie de stadsdeeldirecteuren.


Het doel van de wijkpanels Burgerschap is om burgerschap te stimuleren en daarmee de integratie in Den Haag te bevorderen: in het stadsdeel, de straat, het plein, het park, de buurt en de wijk. De stad wordt gemaakt door de mensen die erin wonen. Veel Hagenaars zetten zich nu al in voor de stad via allerlei organisaties, zoals bijvoorbeeld het verenigingsleven, jeugd- en jongerenwerk, de sport- en bewonersorganisaties. De wijkpanels vormen voor de gemeente een belangrijk platform op wijkniveau om de inzet van Hagenaars in de komende jaren verder te stimuleren, bruggen te bouwen naar elkaar toe en hun woonomgeving te koesteren.

Het is een platform om meer nieuwe Hagenaars, nieuwe initiatieven, nieuwe instellingen en ondernemers te betrekken bij burgerschap en om initiatieven in te dienen bij het Fonds Burgerschap. Zo wil wethouder Rabin Baldewsingh proberen een extra slag te maken in het integratieproces in Den Haag. Dat proces wil hij vooral aanvliegen vanuit de wijken en buurten, maar met nadruk op betrokkenheid van iedereen. Dit vanuit de gedachte dat we allen (ongeacht onze culturele afkomst) mede-eigenaars zijn van de leefomgeving.

Het wijkpanel bestaat uit Hagenaars die representatief zijn voor Spoorwijk, zoals een ondernemer, een imam of pandit, een advocaat, een jongerenwerker, een jurist, een student, een leraar en een moeder van drie kinderen. Het panel is een aanvulling op de huidige sociale netwerken die zich met burgerschap bezighouden. De panelleden komen minimaal één keer per drie maanden bijeen.

Stichting BOOG ondersteunt bij de activiteiten van het wijkpanel. De uitrol van het wijkpanel Burgerschap vindt plaats door het programmabureau Burgerschap in nauwe samenwerking met de stadsdeelorganisaties. Het panel rapporteert twee keer per jaar aan de wethouder Burgerschap. In het eerste kwartaal van 2010 moet er in ieder stadsdeel een wijkpanel zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stadsdeelkantoor Laak; Bahattin Erbas, senior projectleider Burgerschap, tel. 070-353 44 83,
e-mail: b.erbas@ocw.denhaag.nl

vrijdag, juli 11, 2008


Lees hier verder!

Kleurrijk Festival Spoorwijk 10 jaar.


LedeganckpleinKleurrijk Festival Spoorwijk 2008


Op zaterdag 12 juli 2008, van 14.00 tot 20.00 uur, is er alweer voor de 10e keer het Kleurrijk Festival. Deze keer is de locatie weer het vertrouwde Ledeganckplein. Tegelijkertijd vindt ook Mama’s Kitchen kookwedstrijd plaats.

Ook deze keer zullen er een aantal bekende artiesten optreden o.a.;
- Bastiaan en Moes,
- Jordy van Loon Streetdance,
- Annie De Musical,
- Laaks Dancetheater.


Naast het podiumprogramma ook;
- kinderspelen,
- luchtkussens,
- jongerenkermis,
- rommelmarkt,
- etc.
De presentatie die dag is in handen van de bekende Hagenees Jeffrey Huf.En als grote afsluiter een optreden van The Opposites.

Het feest wordt afgesloten door stadsdeelwethouder Peter Smit en een SPECIALE gast.

U komt toch zeker ook weer ????

Kleurrijk festival en Mama´s Kitchen werd georganiseerd door: Vestia, Bewonersorganisatie Spoorwijk, De Oase, In de Praktijk, Stichting MOOI, Theater Pierrot, Leefbaarheidscoordinator Spoorwijk en DOEN evenementen.


Lees hier verder!

Nieuwe naam sportterrein achter ’t Zandje


Prijsvraag nieuwe naam sportterrein achter ’t Zandje

Achter sporthal ’t Zandje (nabij De Keet Schimmelweg 200) ligt een naamloos terrein. MOOILaak wil dit gaan gebruiken voor meer sportactiviteiten in de wijk.

Nou is ‘Achter het Zandje’ wel een beetje een afgezaagde naam. Wie bedenkt er een nieuwe naam voor dit terrein????

De winnaar wordt in de volgende Spoorwijzer bekend gemaakt.

Ideeen inzenden aan de reactie van de Spoorwijzer.
p/a: BOS, Betsy Perkstraat 14, 2524 XT Den Haag