donderdag, oktober 30, 2008


Lees hier verder!

Theater Pierrot, Hans Hollander (ex. directeur) verduistert ruim 60 milleDe voormalig directeur Hans Hollander van Theater Pierrot aan de Ferrandweg te Spoorwijk en het Openluchttheater Zuiderpark heeft tegenover de politie bekend tienduizenden euro’s te hebben verduisterd.

Bron: AD DEN HAAG/RIJSWIJK – 29.10.08Het bestuur van beide Haagse theaters deed hiervan afgelopen vrijdag aangifte.

De verdachte was tussen 2006 en juli 2008 directeur van het Openluchttheater Zuiderpark en Theater Pierrot. Volgens bestuursvoorzitter van beide theaters Robbert Baruch (PvdA) gaat het om een bedrag tussen de 60.000 en 100.000 euro. Omdat het om subsidiegeld gaat, is wethouder Jetta Klijnsma (PvdA, cultuur) ingelicht. Zij laat de fraude door de gemeentelijke accountantsdienst onderzoeken. Beide theaters krijgen op jaarbasis gezamenlijk 320.000 subsidie van de gemeente.

De 35-jarige theaterdirecteur ging in september enthousiast aan de slag als directeur van de Rijswijkse Schouwburg. Sinds vrijdag is hij daar met onmiddellijke ingang ontslagen. Bestuursvoorzitter Hans Simons verklaarde daarover diplomatiek dat er twijfels waren gerezen of de nieuwe directeur wel ‘de juiste man’ is om een reorganisatie door te voeren.

De in Sassenheim woonachtige ex-directeur jubelde vorige maand nog tegenover deze krant dat hij met een rigoureuze reorganisatie bij buurttheater Pierrot heel wat voor elkaar had gekregen. „Drie jaar geleden was het bijna afgelopen. Nu krijgt Pierrot een ruime verdubbeling van de subsidie.’’

Bestuursvoorzitter Baruch van beide theaters is woedend op de man. „Iedereen hier is verbijsterd. We liepen allemaal met hem weg. Het was een leuke vent, zelf ben ik nog bij zijn huwelijk geweest.’’ Baruch zegt niet te zullen rusten voor het geld terug is. „Om hoeveel het precies gaat zijn we nu aan het uitzoeken. Desnoods duurt het tien jaar. Naast een strafklacht zijn wij ook een civiele procedure gestart.’’ De voorzitter zegt dat de fraude is ontdekt door de nieuwe directeur van beide theaters. „Hij merkte bij de overdracht dat er zaken niet klopten. Daarop zijn wij als bestuur indringende vragen aan de verdachte gaan stellen. Uiteindelijk heeft hij de verduistering tijdens een indringend gesprek met ons bekend. Waarom hij het heeft gedaan, is niet duidelijk.’’Fraude brengt theaters in gevaar
Door HANS VERHAGEN
DEN HAAG/RIJSWIJK - bron: AD 29.10.2008 Het voortbestaan van Theater Pierrot en het Openluchttheater Zuiderpark loopt direct gevaar.
De financiële positie van de Haagse theaters is onzeker geworden door de ontdekking van een grote fraude. De ex-directeur (35) heeft inmiddels bekend 60.000 tot 100.000 euro te hebben verduisterd.

De voorzitter van het bestuur van beide theaters, Robbert Baruch, zegt dat er een bedrag voor een verbouwing van Theater Pierrot op een aparte rekening staat. „Wij zullen met de gemeente overleg moeten voeren of we dat geld mogen gebruiken voor het salaris van ons personeel.’’

Baruch snapt niet waarom de in Sassenheim woonachtige ex-directeur deze verduistering heeft gepleegd. „Het is op een zeer amateuristische wijze gedaan, een manier die vroeg of laat altijd zou uitkomen. Toen de overdracht plaatsvond, heeft onze nieuwe directeur ontdekt dat er zaken niet klopten.’’ Hoe de Sassenheimer precies heeft gehandeld, is nog niet duidelijk, al heeft Baruch daar wel ideeën over. „In 2007 heeft hij gemeld dat hij 20.000 euro zou achterhouden voor de eventuele betaling van personeelssalarissen. Dat lijkt vreemd, maar Theater Pierrot is een heel kwetsbaar clubje, dat voor een groot gedeelte afhankelijk is van subsidies. Het tijdstip van de uitbetaling van subsidies is soms niet bekend. Het komt wel voor dat het geld te laat wordt bijgeschreven. In dit geval kwam de subsidie op tijd, maar niemand is toen nagegaan of onze directeur dat achtergehouden geld toen weer keurig op de bank heeft gezet.’’

Het bestuur verdenkt de oud-directeur er bovendien van dat hij dit jaar zo’n 40.000 euro achterover heeft gedrukt. „Dat zijn de opbrengsten van zowel de bar als de kaartverkoop. Bij zijn vertrek in juli zaten er slechts enkele duizenden euro’s in de kas. Hij had stapsgewijs geld moeten storten op de bank. Dat is echter nooit gebeurd. Gelukkig hebben we wel een overzicht van hoeveel betalende bezoekers we hebben gehad. Zo kunnen we aantonen om hoeveel geld het gaat.’’ Baruch voegt eraan toe dat de directeur ook een aantal brieven van zowel de gemeente als het ministerie van Sociale Zaken heeft weggemaakt. Of dat financiële gevolgen heeft voor de theaters is niet duidelijk, maar volgens de voorzitter zou dat kunnen. In een brief van de gemeente werd om opheldering gevraagd over onvolkomenheden in de jaarrekeningen in 2007. De brief van het ministerie ging over een ID-regeling voor een van de personeelsleden, zegt de voorzitter.

Baruch laat ook de rol van het bestuur onderzoeken. „Ik wil weten of wij dit hadden kunnen voorkomen en of wij fouten hebben gemaakt bij de controle of het vaststellen van procedures. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Niemand verwachtte dit. Iedereen is verbijsterd en vindt het verschrikkelijk. Woedend ben ik op hem. Iedereen liep hier met hem weg. Ik ben nog op zijn huwelijk geweest. Het is toch tragisch als je dus zelf de kasstroom moet gaan doen. Inmiddels hebben we een accountant in de arm genomen die ons hierover moet gaan adviseren.”

De verdachte, die korte tijd vastzat, wil niet reageren.

dinsdag, oktober 21, 2008


Lees hier verder!

Van het Groendorp Spoorwijk en de Groene armoede.

Het goede nieuws uit de wijk is dat vanwege de wijkvernieuwing veel ten goede is gekeerd. Een verpauperde wijk is namelijk in de loop der jaren omgebouwd tot een moderne en leefbare wijk.

Er zijn hier en daar nog weleens kleine oprispingen vanwege lastige hangjongeren, echter dit is een actueel probleem zoals in vele Nederlandse wijken.
Zoals ex-minister Winsemius ooit eens zei: ‘Niet slechts met stenen bouw je een wijk’. Er moet nog flink worden ingezet op o.a. betere wijkvoorzieningen voor de jongeren. Uiteindelijk bepalen zij voor een belangrijk deel de toekomst en de leefbaarheid van de wijk. Het rauwe verleden van het Groendorp Spoorwijk heeft plaats gemaakt voor een zonnige toekomst.

Het minder goede nieuws is het volgende. Ik noem bewust het Groendorp Spoorwijk . Mijn vrouw heeft namelijk in het grijze verleden de boom bij de voordeur geadopteerd van de gemeente Den Haag. Dit om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het groenbehoud in de wijk. Deze boom leverde in het voorjaar zo’n mooi bloemig en gekleurd blik op vanuit het raam van de woonkamer.

Het uiteindelijk ongevraagd verdwijnen van deze boom zou weleens een schadeclaim kunnen uitlokken richting de gemeente Den Haag ! Wat is namelijk het emotionele effect op een vrouw en haar heimelijk en zeer wreed ontnomen adoptiekind ???? We weten overigens ook hier inmiddels donders goed de weg naar Max Moskowicz. Echter dit alles terzijde.Tijdens de vernieuwing in de wijk zijn er dus flink wat bomen gekapt. Uiteraard met publicatie in de Posthoorn van de vereiste kapvergunning, althans in de meeste gevallen. Dit alles vanwege de bouw van nieuwe woningen en ook de aanleg van de AHR-persleiding ter transport van rioolwater naar de nieuwe zuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder en verdere werkzaamheden aan de stadsriolering zoals de ontkoppeling van het straatriool en de hemelwaterafvoer.

De verdwenen bomen zouden volgens zeggen op redelijk termijn worden herplant. In ieder geval tijdens de aanleg van de nieuwe bestrating bij de afronding van de 3e en laatste bouwfase in de wijk. Dit aldus de reacties van het stadsdeelkantoor en andere betrokken partijen. Zo bleek dit in ieder geval tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten de afgelopen jaren.

Echter tijdens de recente informatiebijeenkomst op 10 oktober 2008 bleek een en ander toch wel een beetje anders te liggen. Hoewel gegarandeerd was dat het aantal gekapte bomen herplant zou worden blijkt dit helaas niet te betekenen dus ook weer op dezelfde plek of in de dezelfde wijk. Alleen al in bijv. het stukje Beetsstraat waar wij wonen, verdwenen er reeds 29 bomen. Er komen er maar 7 voor terug.
Inmiddels begint de Berlagewijk een Groenarm wijk te worden. En dit vinden de meeste bewoners alhier toch wel een beetje vreemd. Hoe zit het in de nabije toekomst met die benaming Spoorwijk het Groendorp ????? Is Spoorwijk nu ineens geen Groene Parel meer ???

Rabin Baldewsingh (wethouder Groen).

Het uitkomen van de Nota Haagse Bomen, kiezen voor Kwaliteit en Diversiteit gooit er nog een schepje bovenop. De nota stelt o.a.: “Bomen zijn goed voor onze gezondheid, ons welbevinden en een bron van inspiratie (schilders, dichters). Bomen zijn ook belangrijk voor planten en dieren. Den Haag telt 111.551 (straat) bomen. In de komende tien jaar wil de gemeente zoveel mogelijk bomen in Groenarme wijken planten. Hierdoor ontstaat een betere verdeling van het aantal bomen over de hele stad”. Helaas blijkt hierdoor dus dat verschillende wijken moeten gaan inleveren op het aantal bomen in de wijk.

Spoorwijk grens aan Moerwijk alwaar nu het Masterplan voor het Knooppunt Moerwijk wordt ontwikkeld dit ihkv de structuurvisie Den Haag 2020 (www. Wereldstadaanzee.nl). Spoorwijk maakt deel uit van de Groene en ecologische verbindingszone ofwel de Stedenbaan. Juist daarom is aandacht voor o.m. bomen van groot belang. Dit zou zelfs te combineren zijn met Kunsttuinen zoals bijvoorbeeld te zien in een stad zoals Berlijn. Mede hierdoor heeft Berlijn juist die aantrekkingskracht voor toeristen en maakt het Berlijn internationaal een zeer populaire trekpleister. Combinaties van Kunst in de Wijk, bomen en groen worden gebruikt om de wijk nog mooier te maken om in te wonen. En dat wil de gemeente Den Haag toch zeker ook met haar groenbeleid ??


Hoe groen is Den Haag eigenlijk?
Politiek debat, thema: Hoe duurzaam is Den Haag eigenlijk?
tijd: 11.00 uur gratis voor Nivon-leden. niet-leden € 2,50
waar: Nutshuis, Riviervischmarkt 5
informatie: 070-3914725
organisatie: Nivon Den Haag/Zuid Holland West

Den Haag heeft de naam een groene stad te zijn, maar klopt dat eigenlijk (nog) wel? Om die vraag draait het in het grote Groendebat dat Nivon Den Haag op zaterdag 1 november a.s. om 11.00 uur organiseert. Volgens berekeningen van Alterra is de residentie minder groen dan we wel denken (en waarschijnlijk ook zouden willen).
Deelnemers aan het debat zijn wethouder Peter Smit (milieu) en vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties van PvdA, CDA, VVD, Groen Links, SP en D66.
U bent van harte welkom om mee te praten.

Hier kan ook bespreekbaar worden gemaakt zaken zoals harde garanties voor de herplant op dezelfde plek danwel in dezelfde wijk. Mits er redelijke argumenten voorhanden zijn dat dit niet haalbaar is. Bijvoorbeeld bij de aanleg van extra parkeerplaatsen (VCP) etc.

zondag, oktober 19, 2008


Lees hier verder!

Theater Pierrot, resultaten slotbijeenkomst Samenspraak Moerwijk


Op maandag 13 oktober was het om 19.00 uur al flink druk in de foyer van theater Pierrot. Niet zo gek ook natuurlijk: de resultaten van de samenspraak Knoop Moerwijk werden deze avond gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Norder.

In de foyer stonden een tiental panelen opgesteld met daarop een greep uit de resultaten en foto-impressies van de bijeenkomsten van 17 en 23 september. Om half acht konden de mensen plaatsnemen in de knusse theaterzaal en kon het programma beginnen.

Avondvoorzitter Gert van ’t Hof, die ook de bijeenkomsten op 17 en 23 september leidde heette iedereen van harte welkom tijdens de slotbijeenkomst. Hij benadrukte dat hij het fijn vond zoveel bekende gezichten te zien: het zijn tenslotte de resultaten van de mensen die gepresenteerd worden. Hij vroeg projectleider Layla Olivier naar voren te komen en samen keken ze terug op de samenspraak Knoop Moerwijk. Het concept samenspraak werd uitgelegd en stedenbouwkundige Frank Weijzen lichtte het gebied en de, inmiddels bij de meeste aanwezige bekende, uitgangspuntenkaart toe. Daarna werd kort teruggekeken op de twee samenspraakbijeenkomsten, de aftrap (waar ook wethouder Norder aanwezig was) en de enquêtes die gehouden zijn rond het station en via internet. Daarna was het tijd om een greep van de resultaten te presenteren.

Allereerst nam Layla Olivier de ruimte om aan te geven dat er tijdens de samenspraak niet alleen is nagedacht over de lange termijn, maar dat er ook veel zorgen zijn geuit ten aanzien van de huidige situatie. Dingen zoals het onderhoud van het groen, de (sociale) veiligheid en het verdwijnen van het pannenkoekenhuis. Tijdens haar presentatie lichtte ze daarna per thema een aantal resultaten toe, zodat de aanwezigen en de wethouder een goed beeld kregen van de opbrengst van de samenspraak. Ook de tegenstellingen kwamen op deze manier aan bod: 50% wil een groot park midden in de wijk en 50% wil kleine parkachtige tuintjes in de buurt van hun woning.


Wethouder neemt resultaten in ontvangst.
Na de presentatie werd wethouder Norder uitgenodigd naar voren te komen om de resultaten officieel in ontvangst te nemen. Niet alleen de projectleider, maar ook de kinderen uit groep 8 van de Ds. v.d. Boschschool wilden graag iets uitreiken aan de wethouder. Zij hebben, naar aanleiding van een gastles van de stedenbouwkundige, ook nagedacht over de toekomst van hun wijk, en lieten de wethouder een maquette zien die ze hadden gemaakt. Ook hadden de twee kinderen een pamflet bij zich met daarop de uitgangspunten die voor hen belangrijk zijn (veilige omgeving, speelmogelijkheden etc.).

De wethouder nam ze in ontvangst en bedankte de kinderen hartelijk voor het meedenken. Gekscherend voegde hij er nog aan toe: “dat de kinderen in een week tijd zo’n mooie maquette in elkaar kunnen zetten, doet mij afvragen waarom we daar voor de gemeente zoveel tijd voor nodig hebben!”.


Het hoogtepunt van de avond.
Layla Olivier reikte namens alle mensen in de zaal en de mensen die hebben meegedaan tijdens de samenspraak, een boekwerk uit in de vorm van een schetsboek met hierin alle resultaten. De wethouder nam het boek in ontvangst en richtte het woord tot de aanwezigen. Hij bedankte iedereen voor het meedenken en gaf aan niet alleen de ideeën maar zeker ook de zorgen serieus te nemen. Voor op korte termijn kon hij toezeggen dat er lichtmetingen in het Willem Dreespark worden verricht, er extra aandacht komt voor het onderhoud van de openbare ruimte en dat er met het stadsdeelkantoor gekeken wordt naar hoe het gebied veiliger kan worden. Vervolgens schetste hij de moeilijke opgave waar de gemeente voor staat: het maken van een Masterplan waarbij alle reacties worden afgewogen en worden samengebonden tot een uitvoerbaar en breed gedragen plan. De wethouder riep vervolgens een klankbordgroep in het leven waar mensen zich voor kunnen opgeven om ook tijdens de masterplanfase met de gemeente mee te blijven denken.


Ballonvaart.
Als laatste was het tijd voor de uitreiking van de ballonvaart aan de inzending met de leukste naam voor knoop Moerwijk. De prijs ging naar meneer en mevrouw Amalo die de naam Driesprong hadden ingezonden: het gaat om een knooppunt van drie wijken, vandaar de naam driesprong, lichtte mevrouw Amalo toe. De naam zal niet gebruikt gaan worden als nieuwe projectnaam, maar zal zeker terug komen in de toekomstige ontwikkeling, kon de projectleider toezeggen!Meer informatie ??? Klik hier Den Haag Wereldstad aan zee!

woensdag, oktober 15, 2008


Lees hier verder!

Divali viering 1 november

maandag, oktober 13, 2008


Lees hier verder!

Leden commissie SRO buigen zich over plannen Oude Centrum en Spoorwijk

Klik op de titel voor achtergrondinformatie.

In het kader van de voorbereidingen op de behandeling van de programmabegroting op 30oktober aanstaande, vergadert de commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, SRO op donderdag 16 oktober over een aantal bestemmingsplannen.

Op deze donderdag buigt de commissie zich o.a over de plannen voor het Oude Centrum, Spoorwijk en de afspraken die er zijn gemaakt met de woningbouwcorporaties.

Een samenvatting van deze plannen is beschikbaar in de samenvatting van de programmabegroting 2009-2012.


De vergadering op donderdag 16 oktober begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis aan het Spui 70.

Meekijken ??? Klik hier TV! Blijf wakker !!!.

zaterdag, oktober 11, 2008


Lees hier verder!

Het Nieuwe Spoorwijk is bijna klaar.


Afgelopen woensdagavond werd er in de bibliotheek naast de OASE informatie verstrekt over de werkzaamheden die nog gaan plaatsvinden in de wijk. Fase 3 van de nieuwbouw nadert zijn einde.

De verdere invulling van de openbare ruimte werd toegelicht. Niet alleen de bestrating maar ook parkeerplaatsen en de herplant van bomen kwamen aan de orde.


Ter plaatse van het voormalige welzijnspand FRAM Beetsstraat 200, de aangrenzende gymzaal in de Max Havelaarstraat en tien appartementen in de Beetsstraat wordt een woonzorgvoorziening gebouwd in combinatie met woningen rondom een binnentuin.


Tevens kwam ter sprake de nieuwe speelgelegenheid voor de kinderen, het oppimpen van het sportveld bij ’t Zandje achter De Keet Schimmelweg 200 en nog wat zaken. Middels tekeningen konden bewoners meekijken hoe een en ander er uit zal gaan zien. Vragen kon men stellen aan de aanwezige ambtenaren van het stadsdeelkantoor (DSO, BSD) hierbij ondersteunt door de deskundigen van CERES en Vestia.

Ook werd nog gevraagd waar nu die locatie zal komen in Spoorwijk waar de schooltuinen naar toe gaan afkomstig uit het Petroleumhavengebied.

Deze moeten namelijk verdwijnen vanwege onder andere de bouw van de nieuwe Brandweerkazerne en woningbouw.

Kortom, het Nieuwe Spoorwijk is bijna klaar.

Intussen gaan de werkzaamheden in de wijk gewoon verder.

Vernieuwing fase 3 (laatste deel)

Busken Huetstraat.

Beetsstraat.Bestrating.

Bestrating Beetsstraat.


Bomen in de Beetsstraat


Sloop FRAMboos Beetssstraat 200.

TOEN


NU

dinsdag, oktober 07, 2008


Lees hier verder!

Werkzaamheden drinkwaterleiding Beetsstraat, Schimmelweg e.o.

In verband met werkzaamheden aan het leidingnet wordt de toevoer van drinkwater tijdelijk afgesloten op:

Donderdag 9 Oktober van 09.00 uur tot en met 13.00 uur of zoveel korter of langer dan nodig. Wij raden u aan wat drinkwater voor consumptie in voorraad te nemen.

Na de werkzaamheden wordt het drinkwater gecontroleerd op betrouwbaarheid. U wordt geadviseerd het drinkwater voor consumptie twee minuten te laten doorkoken tot en met vier dagen na de afsluiting. Als u binnen deze vier dagen van het drinkwaterbedrijf geen nader bericht ontvangt, is het koken van het drinkwater niet meer nodig.

Na het herstellen van de watertoevoer kunnen bij het openzetten van uw kraan kleine roestdeeltjes worden meegevoerd. Als dat het geval is, dan kunt u het beste een kwartier wachten voor u de kraan weer openzet.

Het bruingekleurde water is niet schadelijk voor de gezondheid. In wasgoed kan het echter wel vlekken veroorzaken. Wij raden u dan ook aan deze dag niet de was te doen. Heeft u toch gewassen en heeft u bruine vlekken in het wasgoed, dan kunnen deze met behulp van een biologisch wasmiddel worden verwijderd. Let u er wel op dat u de was tot de volgende wasbeurt goed nat houdt, anders gaan de vlekken er niet meer uit.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur bellen met de medewerkers van de afdeling klantenservice 079-3471515


DZH - Duinwaterbedrijf Zuid Holland
Afdeling Klantenservice

Postbus 756
2700 AT Zoetermeer
www.duinwaterbedrijf.nl
Afdeling Klantenservice
www.dzh.nl


Lees hier verder!

Samenspraakbijeenkomst Knoop Moerwijk in Theater Pierrot.


Op 13 oktober is er een samenspraakbijeenkomst voor Knoop Moerwijk. Deze avond is de slotbijeenkomst van alle samenspraakbijeenkomsten. Op deze avond worden alle resultaten van de samenspraak gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Norder.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst!

Datum: 13 oktober
Locatie: Theater Pierrot, Ferrandweg 4T
Tijd: 19.00 uur - 22.00 uur

woensdag, oktober 01, 2008


Lees hier verder!

Inloopavond Nieuw Spoorwijk

INLOOPAVOND NIEUW SPOORWIJK, stand van zaken.


Tijdstip: woensdag 8 oktober 19.00 t/m 21.30 uur
Locatie: OASE van Meursstraat 1

Klik op de afbeelding

Zaken zoals de nieuwe bestrating, herplant bomen, parkeervakken in de wijk etc. zullen aan de orde worden gesteld. Neem ook uw eigen vragen en suggesties mee.