zaterdag, december 29, 2007


Lees hier verder!

In de sfeer op weg naar 2008

dinsdag, december 25, 2007


Lees hier verder!

Aanpak terrein achter Sporthal ’t Zandje.


Beste bewoners,

Stichting MOOI LAAK wil samen met jullie het terrein achter sporthal ’t Zandje verbeteren!

Afgelopen weken hebben we enquêtes afgenomen in de buurt. Veel mensen vinden het een goed idee en willen meehelpen!

Om met elkaar verder te praten willen we jullie uitnodigen voor een bewonersbijeenkomst.

Kom ook en laat je mening horen!
Datum: Dinsdag 8 januari 2008,

Locatie: Centrum De Keet, Schimmelweg 200,

Tijdstip: 19.30 uur


MOOI LAAK

http://www.stichtingmooi.nl

donderdag, december 20, 2007


Lees hier verder!

Lijn 18


Lijn 18
Op 13 januari is er weer een activiteit in het kader van lijn 18, de verbinding tussen Spoorwijk en Benoordenhout.

Het programma is:

10.00 uur Kringviering, met als thema:
Diversiteit in levensbeschouwing:

In gesprek met elkaar

11.45 uur Lunch

12.30 uur Lezing met Dia’s van Coos Wentholt Over de geschiedenis van Spoorwijk

13.45 uur Afsluiting

Graag willen we weten op hoeveel mensen we bij de Lunch moeten rekenen,s.v.p.
opgave bij De Oase van Meursstraat 1 2524 XN Den Haag telefoon:070-3961224 of per e-mail lverzijden@steknet.nl

Iedereen van harte welkom toegang vrij

zondag, december 16, 2007


Lees hier verder!

Nieuwbouw RKBS Jeroen bijna klaar.


De nieuwbouw van de basisschool Jeroen verloopt zeer voorspoedig. De buitenkant van de school is al helemaal klaar en de oude gymzaal wordt gerenoveerd.
De Binnenkant van de school wordt nu afgewerkt om de geplande oplevering van 18 januari 2008 te gaan halen.


Het Kunstwerk staat al klaar.Oud ontmoet Nieuw.
De kinderen en leerkrachten kunnen straks werken in een erg mooi en functioneel gebouw, met het thema: ‘Oud ontmoet Nieuw’.
Zo zijn er elementen uit het oude gebouw verwerkt in de nieuwbouw. De verhuizing van het Alberdinck Thijmplein 34 naar de Guido Gezellestraat 51 (het nieuwe adres) zal plaatsvinden in de eerste week van februari 2008.

Tijdens de feestweek, die gepland staat van 21 april t/m 25 april 2008, zal de officiële opening plaatsvinden. De kinderen van de basisschool Jeroen, maar ook de leerkrachten en ouders, kijken erg uit naar deze data.


Lees hier verder!

Kunst in de Wijk


Vindt U zoiets leuk? Alle bewoners samen in een warme Spoorwijkse winterjas?

Heeft U betere ideeën? Kom er mee voor de dag! En laat ze weten aan de bewonersorganisatie Spoorwijk, B.O.S.

Maandag en donderdag tussen 10.00-15.00 uur tel. 3960000 of mail BOS@spoorwijk.org


Lees hier verder!

Berlijn Revisited.

En ja hoor, op 15 december vond vanuit de Beetsstraat in Spoorwijk de 2e verhuisbeweging plaats. Al eerder was buurman Roelof vanwege zijn uitmuntende studieresultaten vertrokken naar Berlijn. Dan zou nu zijn levensgezellin uit de Beetsstraat uiteindelijk met hem worden verenigd. Ook Maaike had namelijk de grote stap genomen om zich daar te gaan vestigen.


Ook deze keer vindt het afscheid plaats in het honk van de Stichting scoutinggroep "De Jaguars" Julialaantje 18 te Rijswijk.

Bij binnenkomst worden de afscheidskado’s door Maaike in ontvangst genomen. Ik begrijp nu ook waarom die flinke aanhangwagen voor de deur staat.

Het vriendenboek wordt door iedereen ingevuld.


Er word een lettervoordracht gehouden met de letters B.E.R.L.I.J.N. Verschillende toespraken werden er gehouden.

Ook zijn er wat vrouwelijke zangtalenten aanwezig die een sprankelende show opvoeren eindigend met een flink applaus.

Het (Duitse) bier begint inmiddels rijkelijk te stromen en er vloeit menig wijntje tijdens de vele zangpartijen.

Maar bovenal vloeide er menig traantje van verdriet. Dus Maaike en Roelof: Aufwiedersehn but not good bye.

donderdag, december 13, 2007


Lees hier verder!

Nieuwjaarsreceptie.

Dit jaar organiseert de Bewonersorganisatie B.O.S. niet de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van alle Welzijnsorganisaties in Spoorwijk. De OASE neemt dit het dit jaar een keertje over.

De gezamenlijke receptie is op Vrijdag 11 januari 2008 van 18.00 – 20.00 uur in de OASE van Meursstraat 1.


Lees hier verder!

Kerst-Cadeau-Markt.


Op zaterdag 15 december 2007 organiseert de OASE een Kerst-Cadeau-Markt.
Tijdstip: 13-16 uur van Meursstraat 1. Telefoon: 070-3961224.


Wijkbewoners kunnen zich opgeven als zij een tafel willen voor de verkoop van kerst-cadeau-artikelen. Er zijn maximaal 20 tafels, dus schrijf u tijdig in, in ieder geval voor 10 december via telefoon 3961224.

Er zijn geen kosten, maar wij vragen een vrijwillige donatie van enkele cadeaus voor deelnemers van de voedselbank.

Van 14-16 uur worden er workshops georganiseerd voor volwassenen en kinderen.

Om 16.00 uur is er een Rad van Fortuin waarvoor u 1 gratis lootje ontvangt bij binnenkomst. Overige loten zijn 1,00 euro per stuk. De opbrengst is voor een scholingsproject voor weeskinderen in Burkina Faso.


Lees hier verder!

25 jarig bestaan van de bewonersorganisatie Spoorwijk B.O.S.

Op 20 december 2007 bestaat de bewonersorganisatie 25 jaar. Vanwege de drukke feestdagen heeft het bestuur besloten om dit pas op 25 en 26 januari 2008 luister bij te zetten.

Een werkgroep is inmiddels druk doende met de voorbereiding van een aantal festiviteiten. Zo zal er op 25 januari een lampionoptocht worden gehouden door de groepen 1 t/m 4 van beide Spoorwijkse scholen. Er komt een lasershow en een receptie voor oudgedienden en genodigden.

Zaterdag 26 januari wandelt er een drumband door de wijk; ’s-morgens is er een kindershow voor de kinderen van 8-15 jaar. Maar er is nog meer. Er komt medio januari 2008 een speciale jubileumuitgave van de Spoorwijzer voor alle festiviteiten bij u in de brievenbus.

Op 8 december werd alvast een fototentoonstelling onthuld in de bibliotheek, het Atrium van de Wissel en de zaal van de OASE.


Lees hier verder!

Herinrichting diverse straten in Spoorwijk.

Begin 2008 wordt gestart met de herinrichting van drie straten in Spoorwijk. Het gaat hierbij om de volgende straten:
- Schimmelweg, tussen de Hildebrandtstraat en de Beetsstraat;
- Camera Obscurastraat;
- Jan Wapstraat, tussen de Van Koetsveldstraat en de Van Zeggelenlaan.


In de Schimmelweg en in de Camera Obscurastraat wordt gelijktijdig de riolering vernieuwd. Daarnaast krijgt de Schimmelweg een schoonwaterriool. Dit riool is bestemd om het regenwater wat in de openbare straat terechtkomt af te voeren in de sloot in de directe omgeving.
De totale werkzaamheden zullen, bij gewone weersomstandigheden, ongeveer drie maanden duren.
Vooruitlopend op de herinrichting hebben zowel ENECO als DZH onderhoudwerkzaamheden verricht aan hun leidingen.
Rondom de jaarwisseling ontvangen de omwonende een bewonersbrief van de gemeente met informatie over de werkzaamheden.

woensdag, december 05, 2007


Lees hier verder!

En weer de Beetsstraat en de Schimmelweg open.

“Het moet niet gekker worden”, zei de buurvrouw nadat ze de brief van Ceres uit de brievenbus had gevist.

Weer gaat de straat open en weer staan er van die afgrijselijke bouwhekken. Helaas zal dit niet de laatste keer zijn, want er komt te zijner tijd ook nog die nieuwe bestrating. Na jaren van bouwhekken, steigers en bouwputten zal het hopelijk ergens in 2008/2009 weer rustig worden in de wijk.

Aan de bewoners van dit pand.

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: br04tk5193uv
Naaldwijk: 3 december 2007

Betreft: “Leggen riolering (hemelwaterafvoer)”.


Geachte heer, mevrouw,


Vanaf a.s. woensdag 5 december zullen de werkzaamheden starten ten behoeve van het leggen van het laatste gedeelte van de riolering (hemelwaterafvoer) in de Beetsstraat.
Deze werkzaamheden zijn enkele maanden geleden stopgezet doordat in het tracé van de hemelwaterafvoer enkele leidingen van nutsbedrijven bleken te liggen. Vanwege de keuze van een andere werkwijze kan nu weer verder gewerkt worden met de volgende werkwijze: een gedeelte van ca. 30 meter van de rijbaan in de Beetsstraat vanaf de kruising met de Schimmelweg zal worden opengebroken. Tegelijkertijd zal de gehele kruising worden opengebroken om de riolering aan te kunnen sluiten op een nieuw te plaatsen put.
ybroks
De wegafsluiting is aangegeven op de schets.


Het werkterrein wordt afgezet met schrikhekken. Dit t.b.v. de veiligheid van de werknemers en de bewoners.
Wij verzoeken u om uw auto(’s) buiten het werkgebied te parkeren om de rioolwerkers een vrij werkgebied te kunnen aanbieden. Wij vragen daarvoor uw medewerking.

Naar gelang de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden voor de komende Kerstdagen zijn afgerond.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor overlast zorgen en vragen daarvoor uw begrip. Uiteraard zullen wij proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Voor vragen over de uitvoeringswerkzaamheden kunt u terecht bij de heer T. Kardol 06-22955873.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Van der Waal & Partners B.V.

T Kardol

zaterdag, december 01, 2007


Lees hier verder!

Hoog bezoek in Spoorwijk.

En ja hoor, ook dit jaar had de goede Sint de weg weer gevonden naar Spoorwijk. Ondanks de altijd maar doorgaande sloop en vernieuwing en de daarbij behorende rommel. Hoewel hij deze keer wel wat meer problemen had om al die lieve kinderen weer te vinden.


Die sloop veroorzaakt namelijk ook diverse verhuisbewegingen. Sinterklaas was namelijk een beetje vergeten dat het emailadres met de verlanglijst niet altijd het nieuw huisadres laat zien.

Terecht vind Sinterklaas dus dat ze hier maar iets op moeten bedenken. Sinterklaas begint daar namelijk een beetje te oud voor te worden.

Een voorbijganger had zijn Sinterklaasrijm willen voorlezen. Echter Zwarte (bruine) Piet stopte voor de zekerheid zijn mond gauw vol met kruidnootjes.Naderhand raapte we het papiertje van de straat. En wat lezen we:

Sinterklaas was niet gegeneerd,
Toen hij in Spoorwijk kwam teruggekeerd,

Hij liep driftig te zoeken,
In alle rechte en ronde hoeken,

Ook belde hij bij de Halal-bakkers
Op zoek naar die brave rakkers.

Een raadsel om nu te stoppen,
Is aan het eind leuk om te foppen.

Wat haalt Zwarte Piet bij Snackbar Nieuw Spoorwijk ?
Met hoeveel letters spel je dat ???????
De winnaar krijgt de hoofdprijs ?!?!?!?