donderdag, juni 26, 2008


Lees hier verder!

Het foute gezin - Tweestrijd 4 juliDit toneelstuk is mede mogelijk gemaakt door het publiek van 30 mei jl. Heel veel mensen hebben hun input voor een fout gezin geleverd. Van deze input hebben wij een 'fout gezin' samengesteld en een humoristisch maar herkenbaar toneelstuk van geschreven..

Dit keer geen Tweestrijd, maar Driestrijd. Dit keer geen discussie maar jouw mening en advies.

Wie vind jij fout in dit gezin én wat gaat er mis? Hoe kan je dit gezin
helpen met jouw advies en hoe het anders of beter kan?

In het tweede deel van het toneelstuk zie je het perfecte gezin. Zo perfect
dat het bijna griezelig is.

Vrijdag 4 juli van 19.00-21.30 uur in Theater Pierrot de allerlaatste
voorstelling van Tweestrijd! Waar jouw mening wel telt! Jij bent van welkom
en je buren ook!

Geen tijd of geen zin, dan maak je zin en maak je tijd. Want dit gezin dat
herken jij! Wij komen ze dagelijks tegen.

TOEGANG GRATIS

In het bijzonder nodig ik jeugdwerkers en maatschappelijke werkers van harte
uit. Media is van harte welkom.

Reserveren kan maar is niet noodzakelijk, maar op is op en weg is pech
Tot ziens tot dan!

Hindoestaanse Vereniging Laak noord, HVL
Peilstraat 67
2516 RG Den Haag
Tel. : 070 – 399 46 79
Email : hvldenhaag@orange.nl
hvlgopal@orange.nl
Postgiro 313295
K.v.K. 40412221

maandag, juni 23, 2008


Lees hier verder!

Een teleurstellend Oranje.

Het Oranjevirus is inmiddels aardig voorbij gedreven. Na de stand van 3-1 voor Rusland was de teleurstelling groot. Gelukkig bleef het hier in de wijk rustig.

Ook op het Alberdingk Thijmplein is de rust weer teruggekeerd. Albarda wacht rustig af op een nieuwe bestemming voor het pand.

zaterdag, juni 21, 2008


Lees hier verder!

Oranje gaat er voor met een Weense wals .


Zaterdag 21 juni 20.45 uur Nederland-Rusland

(klik op de titel)

Gaat het Oranjeteam weer winnen deze keer ?

Gaat Nederland in Bazel als een Weense wal over Rusland heen ?


Wie het weet mag het zeggen !!!!!!!!!!!

vrijdag, juni 20, 2008


Lees hier verder!

overleg Commissie Spoorwijk dinsdag 24 juni

Beste mensen,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het overleg Commissie Spoorwijk

Agenda Commissie Spoorwijk

Dinsdag 24 juni 2008 van 11.00-12.45 uur

In de Promenade, Erasmusweg 2 2532 CP Den Haag.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen 18 maart 2008
5. Afsprakenlijst

6. Onderwijs
a. Trends en ontwikkelingen.
b. Stand van Zaken
c. Oplossingen

7. Welzijn
a. Trends en ontwikkelingen
b. Stand van Zaken
c. Oplossingen

8. Politie
a.Trends en ontwikkelingen.
b. Stand van Zaken
c. Oplossingen

9. Leefbaarheid

10. Rondvraag

11. Sluiting

donderdag, juni 19, 2008


Lees hier verder!

Opening Centrum Jeugd en Gezin 25 juni


Sinds 26 mei kunt u met al uw vragen over opvoeden en opgroeiende kinderen op een plek terecht:
Het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Thijssestraat 47, op het oude slachthuisterrein. De Officiële opening van dit eerste CJG in Den Haag wordt gevierd 25 juni met een spetterend feest voor de buurt. Met muziek en vooral veel spectaculaire kinderspellen.

Kom langs en feest mee.

Laat uw kinderen de kleurplaat inkleuren. Deze is inmiddels via een speciale CJG-krant huis-aanhuis bezorgd. In elke leeftijdsgroep worden de inzendingen beloond met mooie prijzen. De leeftijdsgroepen zijn;

Kinderen tot 5 jaar,

5 t/m 7 jaar

En 8 t/m 12 jaar.


Maak er iets moois van en lever je kleurplaat voor 23 juni in bij CJG Thijssestraat 47. Voor iedereen die meekleurt ligt er een mooi cadeautje klaar. De prijsuitreiking is op woensdag 25 juni. Je wordt gebeld als je gewonnen hebt.

maandag, juni 16, 2008


Lees hier verder!

EK 2008 Oranje 3-0, 4-1 dinsdag 2-0 !!!

Volgens de specialisten in de Amazonestraat scoort het Oranjeteam dinsdag 5-0 tegen Roemenië. Heeft u al ingezet ??

En het werd uiteindelijk 2-0 !!!!!

AmazonestraatLees hier verder!

Wijziging Bestemmingsplan Spoorwijk. Deel 2 foto's

Bijgaand foto’s van de panden op de locatie waar inmiddels de Wet Voorkeursrecht van toepassing is verklaard.

(Klik op de titel voor meer informatie.)

Met name bedoeld voor de bewoners aldaar die hun huis gaan verkopen. Ivm de sloopplannen zal de gemeente deze panden gaan aankopen in overleg met de huidige eigenaren. Eventuele onderhuurders zullen dan tzt moeten gaan uitzien naar een andere woning. De termijn voor aankoop en sloop is gepland op 2 jaar (eind 2010).

Het betreft de panden/percelen:
Beetstraat 182 t/m 196,
Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a,
Multatulistraat 166,
Zie ook:
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS146082.PDF Wet Voorkeursrecht - aanwijzing percelen 26.07.07
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS152128A.PDF Kaart
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS152128.PDF Voorstel raadsbesluit
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155270.PDF Raadsbrief
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155271.PDF Toelichting
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS151090.PDF Projectbrief kaart
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS151089.PDF Collegebesluitwoensdag, juni 11, 2008


Lees hier verder!

Spoorloop in Spoorwijk - Spoorwijk Spo(o)rt, U ook ?


Melden en nadere informatie op 18 juni bij sporthal ’t Zandje Schimmelweg 202

De Spoorloop is een initiatief van St. MOOI als onderdeel van het project Samen voor een Sportief Spoorwijk.


Meer informatie: Maaike v.d. Zanden
T. 070- 3660801
E. M.vanderZanden@stichtingmooi.nl


Lees hier verder!

Wijziging bestemmingsplan Spoorwijk

Wijziging bestemmingsplan Spoorwijk

Bestemmingsplan Spoorwijk – 1e herziening – locatie Beetsstraat 200 e.o.

Het plangebied wordt omsloten door de Multatulistraat, Beetsstraat en de Max Havelaarstraat
.

Doel van de wijziging van het bestemmingsplan is de woonfunctie op deze locatie te versterken. Ter plaatse van het voormalige welzijnspand FRAM Beetsstraat 200, de aangrenzende gymzaal in de Max Havelaarstraat en tien appartementen in de Beetsstraat wordt een woonzorgvoorziening gebouwd in combinatie met woningen rondom een binnentuin.

Als vervanging voor de huidige gymzaal wordt in het gebied een nieuwe gymzaal gebouwd. De gymzaal wordt zodanig geïntegreerd met de zorgvoorzieningen en de appartementen dat medegebruik door de bewoners van de zorgvoorziening mogelijk is.

In het plan is tevens opgenomen de slooplocatie aanwezen via de Wet Voorkeursrecht tw; Beetsstraat 182 t/m 196 (even deel), Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a, Multatulistraat 166.

Het ontwerpplan ligt ter inzage van 17 juni t/m 28 juli 2008. U kunt de stukken inzien bij;
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, DSO - hoofdvestiging:
Spui 70, Den Haag.

Stadsdeelkantoor Laak, DSO-balie
Slachthuisplein 25, Den Haag
Bezoektijd: 08.15 uur t/m 14.00, tel. 070-353770 (afspraken)

Schriftelijke zienswijze kenbaar maken:
Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag
Mondeling zienswijze kenbaar maken: 070-3534356

Zie ook:
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155270.PDF Raadsbrief
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155271.PDF Toelichting
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS151090.PDF Projectbrief kaart
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS151089.PDF Collegebesluit
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS146082.PDF Wet Voorkeursrecht - aanwijzing percelen 26.07.07
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS152128A.PDF Kaart
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS152128.PDF Voorstel raadsbesluit


Lees hier verder!

Grondwateronttrekking Camera Obscuraweg, nieuwbouw Spoorwijk fase 3.


Beschikking vergunning grondwateronttrekking.
Er ligt een beschikking (PZH-2008-434099) ter inzage mbt de vergunningverlening aan ENECO om grondwater te onttrekken tbv van koude/warmteopslag nieuwbouwfase 3. De bemalingspomp staat aan de Camera Obscuraweg.

Beroepschrift.
Tegen de af te geven vergunning staat een beroepstermijn open van 16 juni tot en met 29 juli 2008. Een beroepschrift adresseert (voorzien van PZH-2008-434099) u in tweevoud aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA


De stukken liggen ter inzage:
Provincie ZH. DGWM, kamer D 029, Zuid Hollandlaan 1, Den Haag, 070-4417324
contactpersoon: hr. C.C.L. van der Pijl, 070-4416986

Gemeente Den Haag, contactcentrum, Spui 70, Den Haag, 070-3530000

maandag, juni 09, 2008


Lees hier verder!

Brand in de Beetsstraat

BRAND IN HAAGSE HENNEPKWEKERIJ


DEN HAAG - Spoorwijk - In de Beetsstraat in Den Haag heeft maandagochtend vroeg korte tijd een brand gewoed. De mogelijke oorzaak is kortsluiting in een hennepkwekerij. Er raakte niemand gewond.


De buren van het brandende huis werden op tijd gewaarschuwd door een voorbijganger. De vlammen sloegen toen al uit het dak van de eerste verdieping. De brandweer vond niemand in het huis, maar wel een hennepkwekerij. De woning is deels uitgebrand.

De buren konden na controle op koolmonoxide weer terug in hun huis. De politie waarschuwt al een tijd voor hennepkwekerijen die illegaal stroom aftappen en daardoor levensgevaarlijke situaties kunnen laten ontstaan.


bron: RTVWest 09.06.08 (klik op de titel)


Lees hier verder!

Het EK-2008 Oranjevirus waait verder uit over de wijk.
Vanavond om 20.45 uur zal Nederland zijn eerste wedstrijd spelen tegen Italie in ronde 1 van de EK-2008.
De tweede wedstrijd is Nederland-Frankrijk op vrijdag 13 juni om 20.45 uur.
De derde wedstrijd zal zijn Nederland-Roemenie op dinsdag 17 junie om 20.45 uur

Spoorwijk is er klaar voor (Klik ook op de titel).

Lees hier verder!

Paniek in de Beetsstraat.

Vorige week donderdag was er paniek in de Beetsstraat (oude stuk).
Ineens stonden er allerlei vreemde voertuigen in de straat en werd er op de deuren geklopt door de politie.Volgens de buurtbewoners waren ze op zoek naar illegale wietplantages en illegale bewoners.