woensdag, juni 11, 2008

Wijziging bestemmingsplan Spoorwijk

Wijziging bestemmingsplan Spoorwijk

Bestemmingsplan Spoorwijk – 1e herziening – locatie Beetsstraat 200 e.o.

Het plangebied wordt omsloten door de Multatulistraat, Beetsstraat en de Max Havelaarstraat
.

Doel van de wijziging van het bestemmingsplan is de woonfunctie op deze locatie te versterken. Ter plaatse van het voormalige welzijnspand FRAM Beetsstraat 200, de aangrenzende gymzaal in de Max Havelaarstraat en tien appartementen in de Beetsstraat wordt een woonzorgvoorziening gebouwd in combinatie met woningen rondom een binnentuin.

Als vervanging voor de huidige gymzaal wordt in het gebied een nieuwe gymzaal gebouwd. De gymzaal wordt zodanig geïntegreerd met de zorgvoorzieningen en de appartementen dat medegebruik door de bewoners van de zorgvoorziening mogelijk is.

In het plan is tevens opgenomen de slooplocatie aanwezen via de Wet Voorkeursrecht tw; Beetsstraat 182 t/m 196 (even deel), Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a, Multatulistraat 166.

Het ontwerpplan ligt ter inzage van 17 juni t/m 28 juli 2008. U kunt de stukken inzien bij;
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, DSO - hoofdvestiging:
Spui 70, Den Haag.

Stadsdeelkantoor Laak, DSO-balie
Slachthuisplein 25, Den Haag
Bezoektijd: 08.15 uur t/m 14.00, tel. 070-353770 (afspraken)

Schriftelijke zienswijze kenbaar maken:
Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag
Mondeling zienswijze kenbaar maken: 070-3534356

Zie ook:
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155270.PDF Raadsbrief
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS155271.PDF Toelichting
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS151090.PDF Projectbrief kaart
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS151089.PDF Collegebesluit
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS146082.PDF Wet Voorkeursrecht - aanwijzing percelen 26.07.07
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS152128A.PDF Kaart
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2008/RIS152128.PDF Voorstel raadsbesluit