donderdag, december 01, 2016


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam November 2016


Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

In de bijlage stuur ik u de nieuwsbrief van het Vadercentrum Adam waarin wij de sommige activiteiten van de maand november hebben opgenomen.
Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

November 2016


In deze editie:
 • Divali Feestviering met een dialoog
 • Het Nationale Week van de Dialoog
 • Repair Café Vadercentrum
 • Bezoek van Officieren van Justitie
 • Een Romeo en een Julia
 • Sinterklaasfeest
 • De stille kracht van het Laakkwartier
 • Agenda

Divali Feestviering met een dialoog


Op vrijdag 4 november hebben we het Divalifeest gevierd in aanwezigheid van ruim 130 multiculturele gasten met een dialoog en een maaltijd.
Ondanks dat de inloop tussen 17.00 en 17.30 uur was kwamen de eerste bezoekers al om 16.00 uur binnen wandelen. Ze zijn zo vroeg zodat ze op een mooi plekje kunnen zitten. Al vrij snel loopt het vol in de ontmoetingsruimte van het Vadercentrum. Iedereen wordt verwelkomd met een beker lekkere Indiase Chai. Er zijn meer bezoekers dan wij hadden uitgenodigd. Er worden extra stoelen en tafels aangeschoven zodat iedereen een zitplek heeft.
Onze gastspreker de heer Mathura begint de avond met het aansteken van de diya. Dit doet hij samen met de prominente heer Rambaran Mishre. Hierbij spreken ze de Gaytarie mantra uit. Een veel gebruikte mantra die hoort bij deze gelegenheid. De heer Mathura verteld eerst over de betekenis van diya en daarna over het Divalifeest.
Diya, is traditioneel een kleigebakken lamp, met katoen wattenlontje en geklaarde boter (Ghee). Tijdens het feest worden dan ook door het hele huis aangestoken lichtjes/diya’s neergezet.
Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”.
Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop.
Tijdens Divali wordt de Hindoe-godin Lakshmi (van het licht, de schoonheid, rijkdom en voorspoed) vereerd. De godin is in een vrouwelijke vorm. De heer Mathura vertelt dat de vrouw een zeer belangrijke rol heeft als vrouw binnen het gezin en als partner. De vrouw is de kracht achter elke man.
De heer Rangai, onze yoga leraar, geeft ook een bijbehorende korte toelichting op het Divalifeest.
Er zijn meerdere rituelen rondom Divali. De mensen én hun huizen horen rein te zijn tijdens Divali; dat wil zeggen zuiver en schoon.
Divali viert men gewoonlijk in huiselijke kring. Voor Divali moet het huis brandschoon worden gemaakt. Een week lang of een paar dagen voor de aanvang van het Divalifeest  eten Hindoes geen vlees. Zo maken ze zich van binnen schoon.

Na alle toelichtingen en uitleg over het Divalifeest hebben de gasten honger gekregen.
De maaltijd die volgde is klaar gemaakt door een grote groep vrijwilligers. Het was net als in de gedachte die hoort bij het Divalifeest geheel vegetarisch.
Elk Hindoestaans feest wordt gevierd met muziek. Tussen de sprekers door heeft de Baithak Ghana groep van de heer Kalloe de gasten vermaakt met nostalgische muziek en zang. Sommige bezoekers hebben daar gebruik van gemaakt en zijn lekker gaan dansen.
Al met al is het een informatieve en gezellige avond geworden.

Het Nationale Week van de Dialoog


Van 4 tot 13 november 2016 was het Nationale Week van de Dialoog. Tijdens deze week wisselden rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Onder begeleiding van de gespreksleider Arjen Brouwer werd dit opwoensdag 9 november ook in het Vadercentrum Adam georganiseerd.
Het thema van de dialoog was: “Samenbouwen, draag je eigen steentje bij”.

De dialoogbijeenkomst werd geopend met het gedicht: ‘ontmoeten’ van Stef Bos. De aanwezigen stelden zich voor, waarna iedereen een persoonlijke- en/of interessante levenservaring met de groep deelde.

Ondertussen kon men genieten van de geweldige lunch die door de vrijwilligers van het Vadercentrum verzorgd werd. De uiteenlopende verhalen en onderwerpen die ter sprake kwamen, zorgden in het vroege stadium van de bijeenkomst al voor een dialoog. In het vervolg van de bijeenkomst vertelde iedereen individueel over zijn of haar droom voor Den Haag met betrekking tot het behandelde thema. Aan het eind van de bijeenkomst keek men in samenspraak met de groep naar de mogelijke kansen en belemmeringen die invloed hebben op het realiseren van deze dromen.

Het was een fijne dialoog met veel uiteenlopende genodigden die vanuit een eigen unieke visie en achtergrond bij hebben gedragen aan de bijeenkomst. Naast de persoonlijke verhalen zijn onderwerpen als: bureaucratie, isolatie en eenzaamheid, onderwijs, multiculturaliteit, ouderenzorg en werkgelegenheid aan bod gekomen. De dialoog werd afgesloten met de tekst: “heb elkaar lief zoals je zelf ook lief gehad wilt worden”.
Samen bouwen begint bij jezelf.

Repair Café Vadercentrum


Op donderdagmiddag 17 november was er in het Vadercentrum een drukbezochte Repair Café waarbij onze reparateurs de hele middag de handen vol hadden aan diverse herstel werkzaamheden.
In het naailokaal werd o.a. broeken korter gemaakt, een rits voor een jas genaaid en verschillende gordijnen op maat gemaakt.

Onze elektriciens hebben o.a. een radio/cd speler gemaakt waarvan de wekker kapot was, van een kapotte rijstkoker werden de kabels gesoldeerd, en een kookplaat die het niet deed is gemaakt en een tv is nagekeken en gemaakt.


En, er waren weer vele fietsen voor reparatie meegenomen. Onze monteurs hebben o.a. een binnenband vervangen, een ketting van een fiets vervangen en ingesmeerd. En van een paar fietsen waarvan de banden lek waren werden de banden geplakt.

Omdat deze keer bijna alles is gerepareerd waren er vele tevreden en blije gezichten in het Vadercentrum.

Het volgende Repair Café (de laatste van dit jaar) is op donderdag 15 december. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weerom 14.00 uur.

Bezoek van Officieren van Justitie 


Wanneer een officier van justitie naar het Laakkwartier komt is dat in de regel slecht nieuws. Maar opdinsdag 22 november kwam er niet een maar kwamen er veertien naar het Vadercentrum en hadden een prachtige bos bloemen voor het Vadercentrum bij zich.
De dames en heren officieren van justitie zochten een plekje tussen de vrijwilligers van het Vadercentrum voor een gezamenlijke maaltijd. Waardoor het de mogelijkheid bood om met elkaar in gesprek te gaan en zodoende elkaar een beetje te leren kennen.

Van een periode van aftasten was geen sprake. De stemming zat er meteen goed in. Over en weer werd deze gelegenheid op prijs gesteld en wel zodanig dat vrijwilligers van het Vadercentrum door het Openbaar Ministerie zijn uitgenodigd voor zo'n zelfde ontmoeting.
Die uitnodiging is heel graag aanvaard !!
Alleen moet er nog even aan het begin van het nieuwe jaar de agenda's naast elkaar worden gelegd om een goede datum af te spreken. Na afloop waren er hartelijke groeten over en weer !!!

Een Romeo en een Julia 


Op dinsdag 22 november werd het Laaktheater o.a. door vijftig bezoekers van het Vadercentrum bezet.
Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige klassieker van Shakespeare en door Lonneke van Leth in de huidige tijd gezet. Camille Pidou danste de rol van Julia en Riccardo Sbrighi nam de rol van Romeo voor zijn rekening.

Het verhaal speelt zich af rond de komst van een asielzoekerscentrum, dat door omwonenden niet op prijs wordt gesteld. Toch worden er 300 asielzoekers geplaatst.
Er wordt geprotesteerd, maar de dochter van één van de actievoerders (Maartje) meldt zich als vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum aan en ontmoet daar Walid. Er ontstaat een verboden liefde. Bij één van de acties riep óók de vader van Maartje dat 'de fik er in moest', hetgeen gebeurde en wel precies in dat deel van het asielzoekerscentrum waar juist op dat moment Maartje de toiletten aan het schoonmaken was.

Ook dit verhaal kent alleen maar verliezers.

Na afloop van de voorstelling werden bezoekers in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met zowel de dansers als ook met Lonneke van Leth. Tot slot worden we uitgenodigd om gezamenlijk een drankje te drinken

Met deze voorstelling heeft het Laaktheater een bijdrage aan de maatschappelijke discussie rond asielzoekers geleverd en bewerkstelligd dat bezoekers van het Vadercentrum er nog dagen over spraken.

Sinterklaasfeest 

De kinderen van de Weggeefwinkel en het Vadercentrum worden ook dit jaar niet vergeten door de Sint.  Hij is met zijn Pieten op woensdagmiddag 23 november bij ons langs gekomen.
Rob Bruggeling heeft met een paar andere vrijwilligers het verslag van dit bezoek als een prachtig gedicht geschreven. U kunt dat hieronder lezen!

Na lang zingen en springen,
kwamen Sint en Pieten binnen.

Helaas is het feest niet voor de grote,
Piet strooide heel veel pepernoten.

De Sint las voor uit het grote Sinterklaas boek,
dit jaar waren alle pakjes zoek.

Sint vroeg, Piet wat is er aan allemaal aan de hand,
 toen viel Piet door de mand.

Sinterklaas ging Piet verhoren,
en kwam er achter dat zij de pakjes had verloren.

Maar Piet had een hele goede reden,
ze viel van het dak naar beneden.

Piet had haar been pijn gedaan,
maar waar halen we nu zo snel pakjes vandaan.

De Sint vroeg de kinderen om te helpen met zoeken,
maar toen kwam de andere Piet uit de doeken.

Ze had alle pakjes eindelijk gevonden,
Maar heeft ze met de post verzonden.

De postbode was al lang bij de winkel geweest,
maar had hij wel de pakjes voor dit kinderfeest.

Want Sint wil de kinderen extra verwennen,
en vertelde ons dat hij ook wel eens ging zwemmen.

Hij doet dit natuurlijk op zijn gemak,
hij draagt een paars badpak.

Kinderen kunnen jullie ook zwemmen,
we zagen Piet alle kanten op rennen.

Het been van Piet zat helemaal in het verband,
de pakjes lagen allemaal aan de achterkant.

We gingen nog wat liedjes zingen,
maar nu begon de tijd te dringen.

Want Sint heeft niet alle tijd,
en had dan ook eindelijk de pakjes verspreid.

Alle kindjes kregen een groot cadeau van de Sint,
dit omdat hij ze zo lief vind.

Want geen enkel kind kreeg de roe,
de Sint was een beetje moe.

De Sint moest ons helaas verlaten,
maar houd alle kindertjes in de gaten.

Ieder had lol en plezier,
volgend jaar kom ik weer hier.

Maar jullie moeten je wel blijven gedragen,
dan worden we zeker niet overgeslagen.

De kinderen zijn weer flink verwend,
Sint is blij dat hij de Weggeefwinkel kent.

Het is allemaal voor het goede doel,
daarom vind ik het hier zo koel.

Maar na al dat lange praten,
gaat de Sint ons weer verlaten.

Hij kan natuurlijk niet rennen,
maar gaat nog wel andere kinderen verwennen.

De stille kracht van het Laakkwartier

Iedere ochtend, zeven dagen per week, twaalf maanden in het jaar, start klokslag negen uur een groep van veertien vrijwilligers (momenteel onder leiding van de ouderenwerker Sylvia Tijssen), de telefooncirkels van het Laakkwartier en dat gebeurt nu al 35 jaar.

Iedere cirkel kent een start en wordt niet eerder afgesloten dan dat er zekerheid bestaat over de situatie van alle betreffende wijkbewoners. Dus óók over die wijkbewoners, die er even niet aan dachten te moeten melden dat ze niet thuis zijn om de telefoon te beantwoorden òf omdat ze niet in staat waren de telefoon te beantwoorden. Deelnemers aan de telefooncirkels behoren tot die groep mensen, die nog goed aan onze maatschappij mee kan doen en dat mede dankzij de vrijwilligers van de telefooncirkels Laakkwartier.

Dit prachtige werk werd op vrijdag 18 november even uit de anonimiteit gehaald en geëerd met de Piet Vink-prijs. Na afloop van deze plechtigheid kwam Sylvia Tijssen naar het Vadercentrum om geïnteresseerden uit te leggen hoe de cirkels werken.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
 • Donderdag 1 december, voorlichtingsbijeenkomst over energie besparen en gezond wonen,
 • Donderdag 15 december, Repair Café,
 • Vrijdag 16 december, viering van het Kerstfeest met een dialoog en maaltijd, tevoren inschrijven, het aantal stoelen is beperkt,
 • Dinsdag 20 december, viering de door de Verenigde Naties uitgeroepen 'internationale dag voor menselijke solidariteit' (van 16.00 tot 18.00 uur).
 • Zondag 25 december, "Genoeg plaats in onze herberg" gaan de deuren van het Vadercentrum op Eerste Kerstdag van 10.30 tot 14.00 uur open voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden:

vrijdag, november 25, 2016


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Duurzaam Den Haag November 2016

Duurzaam Den Haag Magazine  -  november 2016
View this email in your browser
DDH Magazine Header
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website

Duurzaam Den Haag Magazine

Aanstaande vrijdag is het weer tijd voor onze maandelijkse borrel. Deze maand staat de borrel in het tegen van Vier de Haagse Krach, voor iedereen die duurzaam dromen, denken, doen omarmt. We zijn te gast bij Make It Art Worthy, een bijzondere, creatieve plek voor kunstenaars middenin de Haagse binnenstad. Tijden deze speciale editie van de Duurzaam Den Haag Borrel verzorgen we ook een kunstworkshop. Laat je Haagse Krach zien en meld je aan voor de workshop! Het Facebook evenement vind je hier.

Deze maand:
Wil je vaker op de hoogte gehouden worden? Volg ons dan op Facebook. Wil je dit magazine delen in je netwerk? Gebruik de onderstaande social buttons om de nieuwsbrief te delen op Facebook, Twitter, LinkedIn en via email.
Share
Tweet
Share
Forward

Volg een kunstworkshop tijdens de DDH-borrel: Vier de Haagse Krach

Vrijdag is het weer tijd voor onze maandelijkse borrel. Deze maand staat de borrel in het teken van Vier de Haagse Krach, voor iedereen die duurzaam dromen, denken, doen omarmt. Ruim een jaar geleden hebben we met elkaar tijdens de HK1000 de eerste stap gezet. Het afgelopen jaar zijn diverse initiatieven aan de slag gegaan om hun ideeën en dromen uit te werken voor een nóg mooier Den Haag. Echt Haagse Krach dus? We blikken terug en kijken vooruit op deze mooie initiatieven, zoals de Debat Mobiel!

Om de Haagse Krach tijdens de borrel te vieren, kun je meedoen aan een kunstworkshop bij MIAW, om uiteindelijk samen 1 groot ‘Vier de Haagse Krach’ kunstwerk te maken. 10 MIAW-kunstenaars zullen ieder aan 3 mensen (tegelijk) een workshop van een uur geven. Laat je Haagse Krach zien en meld je aan voor de workshop!

De borrel is vrij toegankelijk voor alle duurzame denkers, doeners en dromers!

Datum:                      Vrijdag 25 november
Locatie:                     Make It Art Worthy – Noordwal 18 Den Haag
17.30-18.30               Workshop Vier de Haagse Krach
17.00-19.00               Duurzaam Den Haag netwerkborrel

Voor wie mee wil doen aan de workshop, dan graag aanmelden door je gegevens te mailen naar info@hk1000.nl - vermeld hierbij in de onderwerpregel: Aanmelding workshop
Meld je nu aan!
Afval 100 100 100

200 Haagse huishoudens zijn begonnen met 100 dagen afvalvrij leven!

Op 31 oktober startte 200 Haagse huishoudens met het project 100-100-100. Het doel: zo min mogelijk restafval produceren en een blijvende gedragsverandering creëren. De deelnemende huishoudens worden via het platform www.denhaag.100-100-100.nl geïnspireerd in hun zoektocht naar afval verminderen, recyclen, composteren en afval scheiden.

Door middel van tips, advies en weekopdrachten komen zij steeds een stapje dichter bij het doel: afval als waardevolle herbruikbare grondstoffen zien zodat we deze zo goed mogelijk kunnen benutten. Op het forum kunnen ze ervaringen delen en eigen tips over afvalscheiding en -vermindering kwijt.

Helaas kan je niet meer deelnemen aan de actie, maar iedereen kan meekijken op het platform voor tips & trucs over een afvalvrij leven! Dus benieuwd naar hoe het de deelnemers vergaat? Kijk mee op het platform en volg de hashtag #afvalvrijdenhaag via Twitter en via Facebook! 100% afval scheiden moet het nieuwe normaal worden.
Meer informatie
De Mussen

Lancering Come & Eat Den Haag groot succes!

Op woensdag 23 november is het initiatief Come & Eat Den Haag officieel gelanceerd. Op de lancering in Buurthuis De Mussen kwamen ruim 130 mensen af, waarvan bijna de helft bestond uit vluchtelingen die in Den Haag wonen. 

Gastgezinnen en vluchtelingen kunnen zich nu opgeven via www.comeandeatdenhaag.nl om op 14 januari samen te eten. Stichting Duurzaam Den Haag koppelt vervolgens de gastgezinnen aan vluchtelingen. Iedereen die zijn huis openstelt voor een ontmoeting, krijgt een gratis pakket lokaal en eerlijk verbouwde groenten van Lekkernassûh om mee te koken.
Trots op Haagse Krach
Ingrid van Engelshoven (wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) opende de avond samen met Heleen Weening (directeur Duurzaam Den Haag) en Fred Zuiderwijk (Omroep West Presentator). Ingrid benadrukte hoe trots zij is er zoveel Haagse Krach in de stad aanwezig is. Waar je wieg ook stond, iedereen is gelijk.
'Mooi om te zien dat dit initiatief is ontstaan uit Haagse Krach. Bewoners die zelf aan de slag gaan om vluchtelingen een warm welkom te heten in onze stad.' 
Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag 

'Come & Eat Den Haag is een goede aanzet om met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen. Tegenstanders van vluchtelingenopvang in Nederland weten niet altijd wie deze mensen zijn. Ze vinden de opvang niet terecht of ze zijn bang voor hen zonder de mensen te kennen. Dit initiatief breekt het ijs!'
Ahmet Abufoul, Palestijnse vluchteling
Lees meer
Foto: Ingrid van Alphen
One Planet

Gratis filmavond: Before the Flood van Leonardo DiCaprio 

In samenwerking met TransitieCinema en Het Nutshuis organiseert Duurzaam Den Haag elke maand een gratis filmavond waarbij we in de oude kluis van het Nutshuis, nu een bioscoopzaal, een spraakmakende film of documentaire vertonen.

Op vrijdag 9 december wordt Before The Flood vertoond.

Klimaatverandering: het is een groot probleem. Maar hoe vaak wetenschappers en journalisten dat ook schrijven, het blijkt lastig om het grote publiek daarvan te doordringen. Dat constateerde Leonardo DiCaprio - hoog tijd voor een nieuwe klimaatfilm, vond hij. In de film uiten verschillende prominenten en (voormalige) wereldleiders, waaronder Ban Ki-moonBill ClintonBarack ObamaJohn KerryPaus FranciscusElon Musk en Piers Sellers, zich over klimaatverandering.

TransitieCinema in het Nutshuis
Datum: Vrijdag 9 december
Tijd: Deur open 19:00, film begint om 19.30
Entree: Gratis
Waar: Riviervismarkt 5, Nutshuis
Lees meer

Kom naar ons loket voor interessante lezingen en inspiratiesessies! 

Wil je duurzaam aan de slag? Kom langs bij ons loket in de openbare bibliotheek aan het Spui op de 3e etage. Hier krijg je van Amber, Tom of een andere werknemer van Duurzaam Den Haag op een laagdrempelige en inspirerende wijze informatie, tips, demo’s en acties om duurzaam te doen. Of het nu gaat om duurzame energie, besparingsmogelijkheden, subsidies, stadstuinieren, natuur in en rond het huis of projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Bij ons kun je terecht.

Ook houden we regelmatig interessante lezingen en inspiratiesessies, zoals de lezing overConsuminderen en een workshop Kunst maken met afval.

Openingstijden
Dinsdag 12.30 – 15.30 uur
Woensdag 12.30 – 15.30 uur
Donderdag: 12.30 – 15.30 uur
Vrijdag: 12.30 – 15.30 uur

Waar
3e Etage Centrale Bibliotheek Spui 68, Den Haag
Lees meer

Duurzaam Den Haag: ook voor bedrijven! 

Duurzaam Den Haag en het Klimaatfonds zijn er niet alleen voor particuliere initiatieven. Wij zijn er ook voor ondernemers, bedrijven en organisaties. Neem bijvoorbeeld de actie ‘Led op de Fred’. Daarbij nodigen we winkeliers van de Frederik Hendriklaan uit om op ledverlichting over te gaan.

Het eerste succes is met deze actie al behaald. Kaasspecialist Kalkman is afgelopen maandag overgegaan op ledverlichting. Kalkman: ‘De sfeer in de winkel is veel beter, het is beter voor de kaas en mijn rekening gaat omlaag. Heel mooi dus. Maar allereerst doe ik het voor de volgende generatie. Zodat er voor mijn kinderen van 8 en 10 ook nog iets moois is als ze groot zijn.’

Ben jij als ondernemer of directeur benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen? Kijk eens op onze pagina voor duurzaam ondernemen of lees meer over het Klimaatfonds en klimaatneutraal ondernemen.
 
Meer informatie
Volg ons op je favoriete social media kanaal en blijf op de hoogte:

Copyright ©  Duurzaam Den Haag 2016

Mail ons voor tips, vragen en opmerkingen:
redactie@duurzaamdenhaag.nl

Wil je onze mail op een andere manier of niet meer ontvangen?
Verander je instellingen of meld je af.


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Laaktheater 25 november 2016

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie.25 november 2016

Nieuws in december

Vanaf deze zomer is Rajae El Mouhandiz Artist in Residence in Laaktheater. Zij is tijdens haar verblijf in gesprek gegaan met mensen in Laak over thuis en ontheemd zijn. Deze gesprekken vormen het vooronderzoek voor haar eerste muziektheatervoorstelling Thuis, Ontheemd.
Foto’s van de bewoners zijn gemaakt door fotograaf Sander Stoepker. Op zondag 11 december vanaf 15.00 uur vieren en exposeren we het resultaat met onder andere de deelnemers en de wijk in Laaktheater.

Tradities zijn er om in ere te houden!
Daarom ook deze kerst weer een heerlijke kerstmusical van het Laaks Jeugdtheater. Dit jaar Hairspray jr. We belanden in de sixties; de tijd van petticoats, hoge kapsels en haarlak - heel veel haarlak. De première is op vrijdag 23 december om 19.30 uur.

Smoelenboek
We hebben sinds kort een smoelenboek op de website zodat je ook de gezichten kan zien bij de namen van de mensen die achter de schermen van Laaktheater hard aan het werk zijn. We vinden zelf dat we er best leuk op staan :) We bedanken Konrad Szymanski voor het maken van de prachtige foto's.

Je kan ons ook volgen op FacebookTwitter en Instagram.

Tot ziens in Laaktheater!
HAIRSPRAY JR.
WEBSITE

Dit staat niet in de tekst - theatergroep Medea
vr. 2 en en za. 3 december 20.00 uur | € 9 / € 4,50

Hoorspel gebaseerd op een komedie van de veelbelovende Poolse schrijver Sebastian Równy. De voorstelling is Pools gesproken met Nederlandse boventiteling.
Lees verder

Pim en Pom: het grote avontuur
wo. 7 december 14.30 uur| € 3 / € 1,50

Een heerlijke film over misschien wel de beroemdste poezen van Nederland! Vanaf 14.00 uur ben je ook meer dan welkom om te komen knutselen of mee te zingen met het popkoor.
Lees verder

Wijkbijeenkomst Thuis, Ontheemd
zo. 11 december 15.00 uur | gratis

We vieren en exposeren het resultaat van de interviews en foto's genomen rondom de gesprekken die Rajae el Mouhandiz voerde met mensen in Laak. De toegang is gratis, maar graag even aanmelden via info@laaktheater.nl
Lees verder

Snoopy en Charlie Brown: De Peanuts Film
wo. 14 december 14.30 uur| € 3 / € 1,50

Het debuut van Snoopy en zijn vrienden op het witte doek! Vanaf 14.00 uur ben je ook meer dan welkom om te komen knutselen of mee te zingen met het popkoor.
Lees verder

International Queer & Migrant Film Festival (IQMF)
wo. 14 december 19.00 uur & 20.30 uur | € 9 / € 4,50

Het IQMF richt zich op het zichtbaar maken van seksuele diversiteit in relatie tot migratie en etnische minderheden. We vertonen een selectie van 3 films in aanwezigheid van de directeur van het IQMF Chris Belloni.

19.00 uur: Club Amazonas en Onbekend, onbemind
20.30 uur: Kiki
Lees verder

Hairspray jr. - Laaks Jeugdtheater
vr 23 t/m wo 28 december| 14.30/19.30 uur | € 6 / € 3

Tracy Turnblad en haar moeder Edna hebben meer in hun mars dan iedereen ooit voor mogelijk heeft gehouden. Tracy weet in haar eentje een ware revolutie te veroorzaken in de suffige stad Baltimore. En tussendoor verovert ze ook nog het hart van superhunk Link.
Lees verder
LAAKTHEATER
Ferrandweg 4T
Den HaagZH 2523 XT
Netherlands

Add us to your address book

Email Marketing Powered by MailChimp