maandag, mei 02, 2016


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam april 2016


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

De maand april ligt intussen ook al weer achter ons. In deze maand verscheen in de Stadskrant een leuk artikel over het Vadercentrum, dat u kunt lezen via deze link
Stadskrant, 13 april 2016

De wisseling van de maand betekent voor het Vadercentrum, dat er wordt teruggekeken op hetgeen er in de voorbije maand, in en rond het Vadercentrum, gebeurde. Om te mogen constateren, dat onze bezoekers zich niet alleen om elkaar bekommeren binnen de muren van het Vadercentrum, maar ook in actie komen en de handen uit de mouwen steken ingeval iemand zorg behoeft.
In de afgelopen maand is er weer heel veel gebeurd. Zoals gebruikelijk brengen we hieronder  enkele activiteiten onder uw aandacht.

Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

April 2016
 

In deze editie:
 • Voorlichtingsbijeenkomst over Brandveiligheid
 • Dialoogbijeenkomst over Vluchtelingen
 • Onze ervaringen geven wij graag door
 • Repair Café Vadercentrum
 • Dialoogbijeenkomst over Transgenders
 • Dialoog-avond over Humanisme
 • Agenda

Voorlichtingsbijeenkomst over Brandveiligheid


Op vrijdag 8 april gaven twee voorlichters van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) / Brandweer Haaglanden een presentatie in het Vadercentrum. Wij hadden 90 mensen uitgenodigd en die verschenen, zonder uitzondering, allemaal.
In een vooraf door de Brandweer uitgedeelde vragenlijst stond de volgende informatie: Ongeveer de helft van de huishoudens heeft geen rookmelder en 1/3 vindt een rookmelder duur. De helft heeft geen vluchtplan, en dat vluchtplan vinden ze ook niet nodig. Ongeveer een derde vindt praten met 112 lastig.
De sfeer was goed en de aandacht gespannen tijdens de presentatie en we bespraken het belang en de prijs van rookmelders. De aanwezigen werden gewezen op de oorzaken van brand en dat een vluchtplan voor ieder huishouden belangrijk en dus nodig is.
Na afloop werd een folder Brandveiligheid en een brandweerquiz uitgedeeld, die de week daarop door een aantal bezoekers werd ingeleverd. Een week later ontving de winnaar van de quiz haar prijs, t.w. een rookmelder.
Meer folders zijn te vinden op: www.issuu.com/brandweernederland/docs.

Dialoogbijeenkomst over Vluchtelingen


Op vrijdag 15 april waren in het Vadercentrum de heer en mevrouw Vlak te gast om de vluchtelingenproblematiek, met ruim 90 aanwezige gasten, te bespreken.

Òf Nederland een plekje moet inruimen voor vluchtelingen is voor de bezoekers van het Vadercentrum geen vraag. Dagelijks staan immers de deuren aan het Jonckbloetplein wijd open om iedereen, die binnen wil komen, te ontvangen. Een aantal aanwezigen, die als vluchteling Nederland binnenkwamen, heeft dat aan den lijve ondervonden.

Daarom kwam de vraag over de toelating van vluchtelingen nauwelijks aan de orde. Maar  veel van onze gasten vroegen zich wel af hoe de wereld er uit zou zien, als de financiële- en daarmee ook  de economische belangen van de oorlogsindustrie niet zo omvangrijk zouden zijn. Ook een land als Nederland profiteert daar van, net zoals andere rijke landen.

Bij de vraag of Nederland plaats moet inruimen voor vluchtelingen speelt religie geen rol.  Alleen al vanuit menselijke solidariteit zou het de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn dat mensen, die aan je deur kloppen omdat ze in hun eigen huis niet meer veilig zijn, worden binnengelaten en verder worden geholpen. Binnen het Vadercentrum doen wij onze best om daarin een bescheiden rol te spelen.

Onze ervaringen geven wij graag door


Op dinsdag 19 april bezochten 26 eerstejaars HBO studenten (Sociale Opleidingen) uit Antwerpen het Vadercentrum. De eerste stop was de Weggeefwinkel, waar de studenten meteen van de gelegenheid gebruik maakten een gesprekje met klanten aan te gaan.

Het fenomeen van kringloopwinkel was de studenten bekend, maar van zo'n winkel zonder kassa hadden ze nog niet eerder gehoord. Vrijwilligers gaven uitleg over de werkwijze van de winkel en daarbij werd natuurlijk het aspect van klaarstaande crisis-pakketten niet overgeslagen.

Interessant vonden de studenten het, dat het doel van de winkel niet zozeer het verstrekken van goederen is, maar een middel om contact te kunnen leggen met die burgers, die over het algemeen buiten de radar van officiële organisaties blijven.

Daarna werd het tijd voor een rondleiding in het Vadercentrum met uitleg over de verschillende projecten. Intussen bereidden vrijwilligers in de keuken een maaltijd voor de studenten. Tussen de gerechten door kregen vrijwilligers de gelegenheid iets over hun werkzaamheden te vertellen.

Met een rugzak vol nieuwe indrukken en ervaringen en een volle buik verlieten de studenten het Vadercentrum met de mededeling dat, wanneer ze weer in Den Haag zijn, ze zeker nog een keer naar het Jonckbloetplein zullen komen. Eén middag was immers te kort!

Wij van het Vadercentrum zijn blij met het bezoek van de studenten, omdat het doorgeven van kennis en ervaringen aan de volgende generatie één van onze doelstellingen is.

Repair Café Vadercentrum

Donderdagmiddag 21 april vond weer een druk bezocht Repair Café plaats in het Vadercentrum. Onze deskundige reparateurs hielpen vele klanten, voornamelijk met  elektrische apparaten, net als de vorige maand.
Een radio/cd speler, een rijstkoker, een boormachine, een stofzuiger en een satellietontvanger waren enkele van de defecte apparaten, die werden gerepareerd.

Gordijnen, broeken korter maken en mouwen inkorten waren deze keer de werkzaamheden voor onze kleermakers. Verder werden er ook fietsen gerepareerd.
Weer en geslaagde dag, met een grote aanloop van klanten.

Het volgende Repair Café is op donderdag 19 mei. Heeft u ook nog kapotte spullen?
Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weerom 14.00 uur.

Dialoogbijeenkomst over Transgenders

Op donderdag 21 april organiseerden we, i.s.m. COC Haaglanden en Rainbow Den Haag, een dialoogbijeenkomst over seksuele diversiteit, dit keer over transgenders. Er waren zo’n 40 belangstellenden aanwezig.

Rohit Vyas leidde deze bijeenkomst. Hij stelde eerst twee gasten voor, Rajenna Jethoe en Renate den Heijer. Hij vervolgde met de vraag of de aanwezigen nog wisten, dat de uitdrukking LHBT, Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgenderbetekent.
Dit was de eerste dialoogbijeenkomst in het Vadercentrum, waarbij het gaat om de T van Transgender. Op de vraag aan Rajenna en Renate om iets te vertellen over hun ervaring als transgender gaven beiden aan, dat zij al heel jong de ervaring hadden, dat hun lichaam niet klopte met hoe ze zich van binnen voelden. Of zoals ze het beiden zeiden, de verpakking klopte niet.

Renate vertelde, dat ze heel lang een dubbelleven leidde: naar buiten toe een man, maar als ze alleen was en de gordijnen gesloten, dan trok ze vrouwenkleren aan. Pas op latere leeftijd durfde ze anderen te vertellen, wat er met haar aan de hand was.

Rajenna besloot al toen ze nog maar 17 jaar oud was om zich alleen maar als vrouw te kleden en voor te doen. Op een gegeven moment kwamen beiden terecht bij het genderteam in Amsterdam. Daar ondergingen ze een uitgebreid psychologisch onderzoek, waarna deskundigen vaststelden, dat ze echt transgenders waren. Het werd hen toen ook toegestaan een begin te maken met hun transitie van man naar vrouw, o.a. door hormonen te slikken en later geopereerd te worden.

Op een opmerking van één van de bezoekers, dat het in Thailand heel gemakkelijk is om een operatie te ondergaan, antwoordde Rajenna dat zo’n operatie heel duur is. In Nederland valt de operatie onder de verzekering. Naast de lichamelijke transitie was er voor Rajenna en Renate nog een juridische procedure nodig om ook voor de wet als vrouw door het leven te kunnen gaan en een V in hun paspoort te krijgen.
Beiden merkten op, dat ze gelukkig een goede relatie met hun familie hebben. Wereldwijd ondervinden transgenders veel problemen en het komt dan ook geregeld voor, dat transgenders zich van het leven beroven.
Naast transvrouwen zoals Rajenna en Renate zijn er ook transmannen, vrouwen die zich van binnen man voelen.

Tot slot vroeg Renate aandacht voor het Transgendernetwerk Nederland en voor 21 november, waarop elk jaar Transgenderdag wordt gevierd.
Hiermee eindigde een boeiende dialoogavond, waarop de bezoekers van het Vadercentrum veel nieuwe dingen hoorden.

Dialoog-avond over Humanisme


In het Vadercentrum vinden regelmatig dialoog-avonden plaats met vertegenwoordigers uit verschillende religieuze-, politieke- en culturele achtergronden. Het was een paar maanden geleden, dat de Universiteit voor Humanistiek aan de deur van het Vadercentrum klopte met de vraag of er een dialoog-avond over humanismemocht worden verzorgd.

Daarvoor stuurde de universiteit op vrijdag 22 april de heer Bert Gasenbeek naar Den Haag. Zijn vrouw bleef thuis; hij ging immers naar het Vadercentrum. Daar aangekomen trof hij een, in leeftijd, kleur en sekse, gemixt gezelschap aan.

Het werd een leerzame avond voor ruim 95 aanwezige gasten. Zo hoorden zij, dat humanisten geen heilig boek hanteren, dat de mens als uitgangspunt wordt genomen en dat de evolutie-theorie wordt gevolgd. Humanisten gaan uit van menselijke vermogens en zijn over het algemeen atheïst of agnost. Maar bij verbinding met de (kwetsbare) natuur wordt ook een link met religies gezien.

De menselijke moraal staat hoog aangeschreven, omdat het humanisme aangeeft, dat mensen het vermogen hebben om goed en kwaad te onderscheiden. Die kennis putten humanisten uit de wetenschap. Humanisten willen iets met de samenleving doen en propageren individuele vrijheid zolang men anderen niet schaadt. Kunst is voor humanisten belangrijk en inspiratie verkrijgt men vanuit de literatuur.

Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen werd ruim gebruik gemaakt. Maar ook toen de heer Gasenbeek alweer onderweg naar huis was werd er nog stevig gediscussieerd. Het algemene oordeel was, dat één avond voorlichting eigenlijk te weinig is om het humanisme te kunnen begrijpen.

De uitkomst van deze avond was dat, vanuit welk uitgangspunt men zijn of haar leven ook leidt, respect voor elkaar het belangrijkst is.

Dank voor deze leerzame avond, heer Gasenbeek.  Kom nog maar eens terug in het Vadercentrum en neem dan vooral uw vrouw mee!

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht geldt.
 • Donderdag 12 mei, een voorlichtingsbijeenkomst over de deelname van Marokkaanse strijdkrachten aan de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begint om 19.00 uur. 
 • Zondag 15 mei, bezoek aan het Turks Museum in Den Haag,
 • Donderdag 19 mei gaan we met 50 personen naar Kapelle, Zeeland, naar de begraafplaats van de Marokkaanse soldaten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.
 • Donderdag 19 mei, Repair Café,
 • Vrijdag 20 mei, dialoogbijeenkomst, met een maaltijd, over christelijke religieuze dagen zoals Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
 • Zaterdag 21 mei, popnagelactie, i.s.m. de Politie en Autobedrijf Duindam! Kentekenplaten vastzetten op de auto’s van wijkbewoners. Het begint om 13.00 uur.
 • Zondag 29 mei, deelname aan de hardloopevenement The Royal Ten.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden:

vrijdag, april 22, 2016


Lees hier verder!

Voortgang kavelwoningen Beetsstraat 22.04.2016

zaterdag, april 16, 2016


Lees hier verder!

Dodenherdenking 04.05.2016 de OASE


Ook nu weer actueel: hoe zorgen wij voor vrijheid? 
Traditioneel gedenken wij degenen die zich ingezet hebben voor onze vrijheid op 4 mei 2016. De gedenkingsbijeenkomst start om 19:00 in de Oase, van Meursstraat 1. 

Om 20:00 houden wij dan met zijn allen bij het monumentje op het Ledeganckplein 3 minuten stilte, gevolgd door ons volkslied en een bloemenhulde. 

Komt u ook naar dit mooie samenzijn? De zaal is open om 18:45 en na afloop bent u ook welkom voor een kopje thee of koffie. We zien u graag!


| Bijlagen:  De vrijheid omarmd.jpg

donderdag, april 14, 2016


Lees hier verder!

Debat gedeelde stad 19 april 2016 Laaktheater

Toekomst van Den Haag – Ruimte voor de Stad

Spoorwijk

Toekomst 

Het aantal inwoners van onze stad blijft groeien en omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening en verduurzaming.

Aan acht zogenoemde Ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Zaterdag werden die plannen gepresenteerd aan onder meer wethouder Joris Wijsmuller.

Haagse Kracht

Het stadsbestuur wil het thema samen met de Hagenaars benaderen. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en debatten waarbij wijkbewoners mee kunnen praten over de groei van de stad. In augustus of september hakt het stadsbestuur de knoop door, waarna de gemeenteraad erover beslist.

Gedeelde STAD

Den Haag groeit. De stad heeft volgens de prognoses ruim 45.000 nieuwe woningen nodig. lees verder

AD 11.04.2016 Na de zomer presenteert de Haagse bouwwethouder Joris Wijsmuller (HSP) zijn Agenda Ruimte voor de Stad. Eigenlijk zou Wijsmuller dit voorjaar al een voorstel naar de gemeenteraad sturen, maar de stadsgesprekken over de groeimogelijkheden van Den Haag vergen meer tijd.
Omdat de stad de komende 25 jaar fors groeit, mogelijk zelfs met 70.000 tot 80.000 inwoners, moet er ruimte gevonden worden voor ongeveer 40.000 extra woningen. Dit terwijl Den Haag nauwelijks over bouwgrond beschikt.
Dilemma’s
Waar komen die huizen dan? In de Agenda Ruimte voor de Stad zal die vraag beantwoord moeten worden. Daarbij komen beladen thema’s aan bod zoals autogebruik, groen/duurzaamheid, sociale woningbouw en hoogbouw.
Haagse Kracht
Het stadsbestuur wil het thema samen met de Hagenaars benaderen. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en debatten waarbij wijkbewoners mee kunnen praten over de groei van de stad. In augustus of september hakt het stadsbestuur de knoop door, waarna de gemeenteraad erover beslist.
Den HaagFM 11.04.2016 Zaterdag werd in de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan een Stadsatelier gehouden. Ruim 300 inwoners discussieerden daar mee over de toekomst van Den Haag.
Het aantal inwoners van onze stad blijft groeien en omdat Den Haag een aantrekkelijke stad wil blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening en verduurzaming. Aan acht zogenoemde Ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Zaterdag werden die plannen gepresenteerd aan onder meer wethouder Joris Wijsmuller.
Op 19 april is er weer een nieuwe bijeenkomst. Dan in het Laaktheater. Er wordt gesproken over manieren om de woningbouwopgave in te zetten als middel om de tweedeling in de stad te doorbreken. …lees meer

dinsdag, april 12, 2016


Lees hier verder!

Aanpak overlast door hondenpoep Alberdingk Thijmplein

Aanpak overlast door hondenpoep Alberdingk Thijmplein
In de buurt rond het Alberdingk Thijmplein is er overlast door hondenpoep. De gemeente gaat deze overlast aanpakken.

Het komende jaar voert de gemeente samen met de bewoners verschillende acties uit. De 1e actie is op 23 september 2015:

 • De hele buurt wordt eenmalig schoongemaakt. Ook wordt er intensief gecontroleerd, ook door opsporingsambtenaren in burger. In andere wijken heeft dit goed gewerkt.
 • De opsporingsambtenaren letten ook op andere zaken die de leefbaarheid verslechteren, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil. Zij geven ook boetes.
 • Na een paar weken wordt er onaangekondigd weer gecontroleerd.
Doel van de acties is om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Hondenpoep ook in gewone afvalbak
Hondenpoep kunt u in hondenpoepbakken doen maar ook in een gewone afvalbak of ondergrondse container. Daarom ruimt de gemeente hondenpoep normaalgesproken niet op.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.


Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de milieubeheerder van stadsdeel Laak, de heer Ritoe via telefoonnummer: 06 55 38 82 35.

vrijdag, april 08, 2016


Lees hier verder!

Voortgang onderhoud riolering Spoorwijk maart - november 2016


IMG_3391[1]

IMG_3392[1]

Nieuw riool voor Spoorwijk

Vanaf 1 februari 2016 vervangt de gemeente in Spoorwijk het riool. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het najaar van 2016.

Het riool in Spoorwijk is oud en wordt vernieuwd. Ook alle huisaansluitingen worden vervangen.


Planning rioleringswerkzaamheden

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begin februari 2016 in de Potgieterstraat gestart.
Waar
Wanneer
Alberdingk Thijmplein – Potgieterstraat - Jonathanstraat
Begin februari - eind april
Alberdingk Thijmstraat tussen de Hildebrandstraat - Oltmanstraat
Begin april - eind mei
Hildebrandstraat en de Alberdingk Thijmstraat (tot aan Beetstraat)
Begin juni - eind juni
Asfalteringswerkzaamheden deklaag Hildebrandstraat en Alberdingk Thijmstraat (tot aan de Oltmanstraat)
Juni, in week 25
Alberdingk Thijmstraat (tussen de Oltmanstraat - Schimmelweg)
Eind juni - begin september
Amazonestraat
Half augustus - begin oktober
Busken Huetstraat
Half september - begin oktober
Max Havelaarstraat (tussen Alberdingk Thijmstraat en Beetsstraat)
Half oktober - begin november
Oltmanstraat (tussen Potgieterstraat - Alberdingk Thijmstraat)
Half oktober - half november

Voor de werkzaamheden beginnen ontvangen de bewoners een brief.

Rijrichting

Na de werkzaamheden wordt de straat geschikt gemaakt voor eenrichtingsverkeer. In de huidige situatie is de rijbaan niet breed genoeg voor tweerichtingsverkeer. Met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van verkeer beter. Dit betekent dat alleen fietsers in beide richtingen mogen fietsen. Gemotoriseerd vervoer zoals auto’s, motoren, scooters en brommers niet.

Downloaden app 'Spoorwijk'

U kunt gratis de speciale app 'Spoorwijk' van HABO GWW downloaden via de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android)
In deze app vindt u informatie over:
 • werkzaamheden
 • gewijzigde verkeerssituaties
 • planning
 • laatste nieuws
Ook kunt u vragen en opmerkingen achterlaten.

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Deze zijn dan niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. Bewoners kunnen het huisvuil aanbieden bij de aangegeven tijdelijke aanbiedplaatsen. 
Dit kan betekenen dat u wat verder moet lopen met uw huisvuil dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit problemen opleveren. Helpt u uw buurvrouw of buurman als dat nodig is?

Omleiding lijn 18

Vanaf februari vinden de werkzaamheden plaats in de Alberdingk Thijmstraat. Tijdens de werkzaamheden in een deel van de Alberdingk Thijmstraat wordt bus 18 omgeleid. Meer informatie vindt u op www.htm.nl.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden voornamelijk per straat uitgevoerd, waardoor het aantal te vervallen parkeerplaatsen beperkt blijft. Indien er toch een hogere parkeerdruk ontstaat (met name in de avonduren), kunt u parkeren op de extra gecreëerde parkeerplaatsen aan de Max Havelaarstraat. Dit wordt aangegeven met borden.
Voor parkeerplaatsen voor invaliden worden speciale maatregelen getroffen.

Bereikbaarheid en veiligheid

Voor de werkzaamheden wordt de straat in zijn geheel opengebroken. We doen er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar.

De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen hierbij weg te houden. In overleg met de scholen in de wijk, treft de aannemer maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Bereikbaarheid hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt altijd goed kunnen bereiken. Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er goed door kunnen. Indien nodig, worden er voor de hulpdiensten rijplaten neergelegd.

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over het werk in uw straat? 
Neem dan contact op met directievoerder Leo Spanjaard op telefoonnummer (070) 353 33 60. Spreek bij geen gehoor uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook mailen naarleo.spanjaard@denhaag.nl.

Inloopspreekuur aannemer

Op dinsdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur in wijkcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat, kunt u uw vragen stellen aan de omgevingsmanager Tamara Weber van aannemer HABO GWW. U kunt ook mailen naar spoorwijk@habogww.nl.

Informatie aan bewoners

Bewoners zijn uitgenodigd voor de inloopavond over de nieuwe riolering Spoorwijk op 26 januari 2016 en hebben toen toelichting gekregen over de planning en de werkzaamheden.

Alle informatie over riolering vindt u terug op www.denhaag.nl/riolering.


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Laaktheater 08.04.2016


April: filmmaand in Laaktheater

In april laten we ons van onze beste bioscoop kant zien. We vertonen maar liefst vier prachtige films. De betoverende Kleine Prins, de magisch mooie Cinderella, de spannende Michiel de Ruyteren we sluiten april af met de prachtige Poolse filmReisjournaal. En het fijne is… kaartjes voor onze bioscoop zijn maar 3 euro of 1,50 euro met Ooievaarspas!
Graag tot ziens in Laaktheater
TICKETS
TIP EEN VRIEND

De Kleine Prins
WO 13 APR / 14.30 UUR

Prachtige film gebaseerd op de bestseller Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry. Een negen jarig meisje ontdekt door de vriendschap met een oude piloot dat je alleen met je hart kunt zien wat echt belangrijk is.
Lees verder

Cinderella
WO 20 APR / 14.30 UUR

Cinderella is een live-action film die geïnspireerd is op het klassieke sprookje Assepoester.De tijdloze beelden van de Disney-tekenfilm uit 1950 worden tot leven gewekt in een visueel schitterend spektakel voor een hele nieuwe generatie!
Lees verder

Michiel de Ruyter
VR 22 APR / 19.30 UUR

Avonturenfilm over Michiel de Ruyter, de bevelhebber van de Nederlandse vloot in de zeventiende eeuw. Deze film maakt ook onderdeel uit van de Haagse Vrijheidsweken!
Lees verder

Müffetisler müffetisi – theatergroep Alayli (verhuur)
ZA 23 APR / 20.00 UUR

Theatergroep Alayli is 20 jaar geleden ontstaan: opgericht door professionals, die amateurs de kans willen geven om op de podium te staan… Alayli viert dit jaar haar 20 jarig bestaan en wegens deze gelegenheid brengt ze een mooi stuk van Orhan Kemal tot leven; Müffetisler müffetisi (de inspecteur).
Lees verder

Fotoproject en film Reisjournaal / Dziennik z podrozy
ZO 24 APR / 16.00 UUR

Begin maart zijn jongeren uit Laak gevraagd om hun camera of smartphone te pakken en foto’s te maken en daarbij hun verhaal te vertellen. Deze foto’s zijn verzameld en worden op 24 april tentoongesteld. Aansluitend wordt de film Reisjournaal /Dziennik z podrozy vertoond. Een film uit 2013 over fotografie, jeugd en relaties (Pools gesproken, Engels ondertiteld).
Lees verder

Leuk bij de buren! Zand & Veen
Verhalenvoorstelling door buurtbewoners – Theater De Nieuwe Regentes
WO 20 APR & DO 21 APR/ 20.15 UUR

Amateurs en professionals uit Segbroek hebben samen een prachtige multidisciplinaire buurtvoorstelling gemaakt! Met verhalen over de wijk en over henzelf.
Lees verder
LAAKTHEATER
Ferrandweg 4T
Den HaagZH 2523 XT
Netherlands
Email Marketing Powered by MailChimp