zondag, maart 01, 2015


Lees hier verder!

Voortgang Kavelwoningen Beetsstraat 01.03.2015

Nieuwe bewoners komen eraan.

Inmiddels gaan de ontwikkelingen verder.
Want er zijn weer nieuwe eigenaren komen opdraven bij de openstaande kavels.
Lees hier verder!

Herinrichting Busken Huetstraat gaat beginnen.


Herinrichting
Al eerder waren de werkzaamheden in de Busken Huetstraat uitgesteld.
Nu gaat het dan echt beginnen.

zaterdag, februari 28, 2015


Lees hier verder!

Spoorwijzer Lente 2015
lezen   hier

zondag, februari 22, 2015


Lees hier verder!

Ook autochtone Hagenaar moet integreren


Telegraaf 21.02.2015 Iedereen moet zich in Den Haag aanpassen: nieuwkomers én de mensen die al generaties lang in de stad wonen. De gemeente richt het integratiebeleid daarom óók op Hagenaars die zich niet lekker voelen in de multiculturele stad, of zich daar tegen verzetten.
„We mogen niet wegkijken bij polarisatie tussen groepen Hagenaars”, schrijft PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh volgens Trouw in zijn brief over integratie en discriminatie. Wederkerigheid en fatsoen zijn daarbij het uitgangspunt.
Autochtone Hagenaars moeten aanvaarden dat hun stad inwoners telt met 140 etnische achtergronden. Geluiden tegen nieuwkomers als 'jullie horen hier niet thuis' leiden tot gevoelens van buitengesloten worden. „Dat accepteren we niet in Den Haag.”

Anderzijds roept Baldewsingh nieuwkomers op uit hun isolement te komen. Hij noemt expliciet minderheidsgroepen die zich 'opsluiten in de eigen groep en met groot wantrouwen kijken naar hun leef- en werkomgeving'.
zie ook: Ook rasechte Hagenaar moet integreren in zijn stad 

zie ook: Honderden vrouwen in Schilderswijk uit isolement gehaald


VK 20.02.2015 INTERVIEW Den Haag wil minder hard zijn voor zijn allochtonen dan Rotterdam. 'Waarom altijd alleen Bach en Beethoven? Waarom geen Turkse componist?'

De 'heftigheid' waarmee het integratiedebat wordt gevoerd is 'on-Nederlands'. Dat vindt de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). 'We reageren spastisch op mensen van elders. Eeuwenlang was de blik gericht naar de wereld. Nu is het: als je de deuren dicht doet, ben je lekker veilig.'
We moeten allemaal integreren, zwart of wit, homo of hetero, man of vrouw
Ook de uitspraak van de Rotterdamse burgemeester en partijgenoot Ahmed Aboutaleb ('rot op als het je hier niet bevalt') vindt hij te hard. Zelf kiest Baldewsingh (52) 'een andere toon'. Vandaag stuurt hij namens het Haagse college twee brieven aan de gemeenteraad, over integratie en discriminatie. Er staan actiepunten in als taalcursussen om vrouwen uit hun sociaal isolement te halen. Maatregelen tegen schooluitval onder Marokkaanse, Antilliaanse en Poolse Hagenaars. Den Haag wil dat islamofobie/moslimhaat apart wordt geregistreerd bij aangifte van discriminatie, zoals ook gebeurt bij antisemitisme.

Maar in het oog springt de nadruk op 'wederkerigheid'. Baldewsingh: 'Nieuwkomers moeten zich aanpassen, maar de stad ook. We leven niet meer in de jaren vijftig. Den Haag is een vibrerende, bruisende, multiculturele samenleving; 52 procent van de inwoners komt van elders. Je kunt niet meer zeggen: luister vriend, jij bent nu hier, pas je maar aan. We moeten allemaal integreren, zwart of wit, homo of hetero, man of vrouw.'

Hoe moeten de autochtone Hagenaars zich volgens u aanpassen?

'Ik praat nooit in termen van autochtoon en allochtoon, zo word je al gescheiden. Als de stad wil veranderen, moet bijvoorbeeld het cultuuraanbod breder. Het Residentie Orkest is formidabel, maar waarom altijd alleen Bach en Beethoven? Waarom niet eens een Turkse componist van wie iedereen kan genieten? Shakespeare in de Koninklijke Schouwburg is geweldig, maar waarom niet iets van Rabindranath Tagore, de eerste Indiase Nobelprijswinnaar? Prachtig, de Rothko-tentoonstelling in het Gemeentemuseum, maar doe ook iets met Aziatische kunst. Ik noem maar wat.

'Het Witte Huis zet niet alleen een kerstboom op, maar viert ook het hindoestaanse lichtjesfeest Divali en het joodse Chanoeka. Premier Cameron houdt tijdens ramadan een iftar-maaltijd. Wij niet, uit vrees voor schriftelijke vragen van de PVV.'

De kritiek is dat sommige groepen zich opsluiten in hun eigen cultuur.

'Dat klopt, maar we meten wel met twee maten. Het Milanfestival in het Zuiderpark krijgt geen subsidie omdat het te hindoestaans is: folklore in plaats van cultuur met een grote C. Maar als ik voorstel om op Vlaggetjesdag een Turkse band te programmeren, dan kan dat niet in Scheveningen. We moeten elkaar een plek gunnen én bereid zijn elkaar te ontmoeten.'

In de Haagse raad zitten twee moslimpartijen. Wat vindt u van die ontwikkeling?

'Ik zie die twee partijen als een vorm van emancipatie. We leven in een democratie en het is goed dat de stad in de raad breed vertegenwoordigd is. De raad moet een spiegel zijn.'

Vandaag leidt u op het stadhuis een inburgeringsceremonie. Wat verlangt u van nieuwkomers?

Helaas zijn het college en de raad geen afspiegeling van deze stad. Ik voel me daar redelijk eenzaam in
'Je hoeft niet je eigen taal, cultuur of geloof overboord te gooien. Wel moet je de Grondwet respecteren. Nederland was geen jungle toen we hier kwamen. Hier zijn een taal, geschiedenis, normen en waarden. Die kun je niet afwijzen, die moet je je eigen maken.'

Anders rot je maar op, zou Aboutaleb zeggen.

'Aboutaleb is een fantastische burgemeester van een fantastische stad. Hij zegt dat je moet binden én grenzen stellen. Helemaal mee eens, maar die felle uitspraak vind ik buitengewoon onplezierig. Hoe kan je tegen in Nederland geboren jongens zeggen: rot maar op? Je moet ze helpen. Ik begrijp ook niet dat Aboutaleb en anderen blijven herhalen dat de moslimgemeenschap zich moet uitspreken. Als er in India geweld wordt gebruikt, moet ik me dan verantwoorden vanwege mijn achtergrond?'

Aboutaleb profileert zich steeds duidelijker als 'moslimburgemeester'. Welke rol ziet u voor uzelf?

Staar je niet blind op enkele geradicaliseerde types op 17 miljoen Nederlanders
'Ik ben in Suriname geboren en mijn cultureel-spirituele wortels liggen in India. Dit jaar ben ik veertig jaar in Nederland, waarvan 35 jaar in Den Haag. Ik heb drie loyaliteiten en dat heeft me verrijkt. Ik voel me een en al Hagenaar. Helaas zijn het college en de raad geen afspiegeling van deze stad. Ik voel me daar redelijk eenzaam in.'

Den Haag is een stad met veel spanningen.

'De polarisatie is toegenomen, maar overdrijf het niet. De Haagse Hogeschool is een icoon voor onze stad, een afspiegeling. Kijk hoeveel meisjes met hoofddoek er studeren. Staar je niet blind op enkele geradicaliseerde types op 17 miljoen Nederlanders.'

zondag, februari 08, 2015


Lees hier verder!

Verwarring bij de bewonersorganisatie BOS

Gedonder in de tent !!!!!

Bij de bewonersorganisatie in Spoorwijk ontstond onlangs enige verwarring omtrent de eindafrekening tbv de administatieve ondersteuning.

Er circuleerde namelijk 2  verschillende rekeningen voor uren die nogal wat vraagtekens opriepen !! Dit omdat er tevens verschillende urenregistraties blijken te zijn. Ondanks een verklaring van de afrekening activiteiten, liepen de gemoederen nogal op.

Juist dit citaat roept nieuwe vragen op !!
"De factuur die is ingediend voor de afrekening van de activiteiten (t.b.v. het 'opmaken van de subsidie') was gebaseerd op het restant van de subsidie, nl. 1160,- euro.
Om op dit saldo uit te komen, moesten de reeds gedeclareerde uren (optelling van de facturen over 2014) wat worden opgehoogd. Deze ophoging is gespecificeerd als 'reeds gedeclareerd onder reguliere werkzaamheden'."

Namelijk !  Hoeveel rekeningen waren er in 2014 reeds ingestuurd en betaald ???
Hoe verhoudt dit zich met de overeenkomst 2015 overeenkomst 2014  ??

Daar staat namelijk duidelijk;
Betaling : Maandelijkse betaling op factuurbasis
Buffer regeling : Reguliere uren op basis van 8 werkbare dagen (24 uur) per maand. Wordt meer dan 24 reguliere uren gewerkt, dan wordt met het surplus een buffer opgebouwd. Wordt minder dan 24 reguliere uren gewerkt (feestdagen, verlof, ziekte), dan wordt met het tekort de buffer weer afgebouwd. In de laatste maand van de contractperiode wordt het saldo van de buffer afgerekend.

Extra uren worden van tevoren aangevraagd, goedgekeurd en apart gefactureerd in de 6e en in de laatste maand van de contractperiode.

citaat: "Er zijn nog veel meer vragen, maar die moeten door een onafhankelijke kascommissie worden beantwoord'.

Onverklaarbare geldopnames
In een telefonisch contact werd gemeld dat er  o.a. al veel eerder onverklaarbare geldopnames (2000,00 euro) hadden plaatsgevonden. Jammer dat het bestuur hier niet eerder van op de hoogte was !!!!

Ik vertrouw er dan ook op dat ook deze vragen worden beantwoord.
- Waren alle rekeningen over 2014 mbt de AO  reeds ingediend en betaald ??
- Hoeveel facturen waren dat ?
- Zijn de gewraakte facturen van 30.12.2015  (1160,00 en 1640,00) EXTRA uren en staan hier daadwerkelijk verleende werkzaamheden tegenover ??

Echter, kennelijk is er meer aan de hand getuige het Gerommel in de Tent  !!??!!??

Dit en veel meer staat in een explosief rapport van deskundigen in handen van de webmaster.

Wordt vervolgt !!


Lees hier verder!

Spoorwijk in de Straatkrant


vrijdag, februari 06, 2015


Lees hier verder!

Mening over activiteiten in de wijk

Duizenden Hagenaars denken mee over hun wijk

Den HaagFM 05.02.2015 Bijna 6.000 mensen hebben vorig jaar bij de gemeente hun mening gegeven over activiteiten in hun eigen wijk. Nog niet eerder deden zoveel mensen mee aan de online enquête ‘Verbeter uw wijk’. In 2013 gaven 3.000 mensen hun visie, een jaar daarvoor nog maar 600.
Wethouder Rabin Baldewsingh van Wijkaanpak is meer dan tevreden over de hoge respons op de enquête. “Nog niet eerder hebben we voor het activiteitenprogramma zoveel reacties en ideeën vanuit de wijken ontvangen. De betrokkenheid is groot, het geeft aan dat wijkbewoners graag meedenken over hun directe leefomgeving.” De uitkomsten van de enquête worden gebruikt als basis voor de plannen van de gemeente op het gebied van leefbaarheid, welzijn, jeugd, groen en veiligheid.
Voor de uitvoering van de wijkplannen is ruim acht miljoen euro beschikbaar. De meest genoemde suggesties gaan over parkeersituaties, verbetering bestrating en meer aandacht voor handhaving van grof vuil, hondenpoep en snelheidsbeperkingen. Maar ook het creëren van meer fietsparkeerplekken en het onderhouden van groen staan hoog op de agenda bij bewoners. ...lees meer

maandag, februari 02, 2015


Lees hier verder!

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam Januari 2015

Geachte heer, mevrouw,

Het Vadercentrum Adam is, naast het Buurtvaderproject en de Weggeefwinkel verrijkt met een nieuwe onderdeel, nl. "Klus Team MOOI Laak".  Over de opening kunt u een verslagje lezen in deze Nieuwsbrief.

Voorts vind u in de Nieuwsbrief een verslag van een deel van onze activiteiten van de afgelopen maand, zoals bij voorbeeld van een dialoogbijeenkomst over "seksuele diversiteit".

Ook vind u in deze Nieuwsbrief een 'programma' over de activiteiten rondom komende Valentijnsdag (de week van de liefde), waarvan u een terugblik kunt verwachten in de Nieuwsbrief van Februari.

U kunt de nieuwsbrief lezen door op de onderstaande link te klikken.


Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

Vadercentrum Adam
Onderdeel van Stichting MOOI

Centrum Jonckbloetplein
Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag

070-2052410

donderdag, januari 29, 2015


Lees hier verder!

Respect voor Spoorwijk

IMG_0666[1]

Labels: