dinsdag, mei 25, 2010


Lees hier verder!

Voorzomer 2010 - de nieuwe Spoorwijzer

Klik op de titel


De nieuwe Spoorwijzer is inmiddels onderweg naar uw brievenbus.


Lees hier verder!

WK 2010 en het Oranjegevoel in Spoorwijk

Het WK-virus is ook hier weer uitgebroken


Tijdens een wandeling door de wijk valt er wel het een en ander te zien !!!

maandag, mei 24, 2010


Lees hier verder!

Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg dinsdag 8 juni

Beste bewoner, professional en of andere geïnteresseerden,

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de Wijkschouw en het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk wat plaats zal vinden op:


Dinsdag 8 juni 2010


Aanvang Wijkschouw 18.30 uur (verzamelplaats onder het afdakje buiten naast de Wissel)

Aanvang Leefbaarheidoverleg 19.30 uur in de WisselDe Wijkschouw is een wandeling door de wijk en start zoals genoemd om 18.30 uur, daarbij is het de bedoeling dat bewoners en professionals samen onderweg elkaar wijzen op de eventuele aandacht- en verbeterpunten, dit bespreken en indien nodig als actiepunt te benoemen.

Het Leefbaarheidoverleg is een overleg waarbij de aandachtspunten worden vastgesteld, dit geldt tevens voor de actielijst; welke zijn gedaan en welke (nog) niet en wat is hier de reden van, alsmede worden nieuwe acties (mede n.a.v. wijkschouw) genoteerd.

Natuurlijk is er daarnaast genoeg ruimte voor inbreng van alle aanwezigen, waarbij het accent (natuurlijk) ligt op die van bewoners.

Natuurlijk hoeft U niet op een wijkschouw te wachten als U verbeterpuntjes ziet in de wijk. Als U losse stoeptegel, grof vuil, defecte verlichting en dergelijke ziet kunt U ook direct het Verbeterpunt van de Gemeente Den Haag bellen op telefoonnummer 14070.

Agenda leefbaarheidoverleg Spoorwijk

Op dinsdag 8 juni 2010 van 19.30 – 21.30 uur in ‘De Wissel’.

Voorafgaand aan het leefbaarheidoverleg vindt de Wijkschouw plaats
van 18.30-19.30 uur, ook hierbij bent u van harte welkom.1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Verslag vergadering d.d. 9 maart 2010
4. Actielijst d.d. 9 maart 2010
5. Nieuwe actiepunten n.a.v. de wijkschouw
6. Inbreng bewoners
7. Inbreng organisaties / instanties
8. Nieuwe actiepunten n.a.v. de vergadering
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aktiepunten - 9 maart 2010
Scheve lantaarnpaal Ledeganckplein BSD 8 juni
Raster uit hek speeltuin Ledeganckplein BSD 8 juni
Monument Schimmelweg schoonmaken Ledeganckplein BSD
Park, 2 ondergrondse containers Schimmelweg Peter Brand 8 juni
ter hoogte van nummer 84 illegale autoreparaties Jonathanstraat allen blijvend signaleren 8 juni
elke dag grofvuil bij ondergrondse containers Multatulistraat Peter schrijft stukje 8 juni
Opnieuw bestraat en nieuw zebrapad Alberdingh Thijmstraat BSD sep 2010
Park, gras heeft roetplekken Max Havelaarstraat BSD 8 juni gereed
Bord hondenuitlaat en opruimplicht Alberd.Thijm/M. Havelaarstr BSD 8 juni
Massagesalon blijkt bordeel Schimmelweg 413 BOS schrijft brief gemeente 8 juni
Put loopt over Schimmelweg t/o 421 BSD 8 juni
Lantaarnpaal staat scheef Beetsstraat thv nummer 160 BSD 8 juni
Verzoek tot plaatsing brievenbus TNT Alberd. Thijmplein Marjan? 8 juni
Omwonenden willen bomen ipv oude lantaarns Beetstraat-Schimmelweg BSD 8 juni
Verkeersbord verboden linksaf slaan Gouverneurlaan BSD 8 juni
Bij Steinmetz Compaan scheur in de muur Gouverneurlaan 8 juni
Waarschuwingslicht uitrukken hulpdiensten Kruising Gouverln-Hildebrandpl 8 juni
Parkeergarage paaltje verkeerd neergezet Hildebrandstraat BSD 8 juni


Lees hier verder!

Inspraak in de Haagse wijken

(Klik op de titel).

Het was lang wachten na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart dit jaar.


De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders.

Inmiddels is de Coalitie rond en zijn er kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van B&W. Ook is er een Coalitie-akkoord opgesteld als handboek voor de komende 4 jaar. (Klik op de titel).’

De Inspraak en de Samenspraak in Den Haag is de laatste jaren vele bewoners een doorn in het oog.

Hoe zal het nieuwe college het tij keren bij de Haagse Inspraak !!!!!


Citaat coalitieakkoord (pag. 6) :
Wie het weet mag het zeggen!!!!

maandag, mei 10, 2010


Lees hier verder!

Theatergroep Surye in Theater Pierrot 21 mei

Beste mensen,

De Hindoestaanse Vereniging Laakkwartier-Noord in samenwerking met Theatergroep Surye presenteren:

Artikel 1 van de grondwet.Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Mensen roepen al gauw ‘Dat is discriminatie!’ De vraag blijft dan toch ‘is het discriminatie óf is het een vooroordeel?’
Allochtonen en minderheden voelen zich al snel ‘gediscrimineerd’. Autochtonen hebben hetzelfde gevoel.

Komt u kijken naar de sketch over verschillende soorten discriminatie of vooroordeel.

Discriminatie: het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen
Vooroordeel:
is een mening over iemand of een groep mensen die niet op feiten is gebaseerd.

Datum: 21 mei 2010
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Theater Pierrot Ferrandweg 4T Den Haag
Reserveren: 070-3994679

vrijdag, mei 07, 2010


Lees hier verder!

Organisaties en Bewoners vanuit Moerwijk en Spoorwijk laten weer van zich horen

(klik op titel)
De onderhandelaars voor het nieuwe Haagse college riepen bewoners, bedrijven en instellingen op om via de mail of de post suggesties te doen.

De ex-leden van de Klankbordgroep Knoop Moerwijk liet van zich horen Suggesties coalitieakkoord Knoop Moerwijk.

Bedoeling is dat er suggesties,tips danwel aandachtpunten worden doorgegeven waar het college de komende 4 jaar wat harder aan wil trekken.

Denk hierbij aan Leefbaarheid, Groenvoorzieningen, Parkeren, Veiligheid, Ouderenzorg, Jongerenaccomodatie, Cultuur/Kunst in de Wijk etc.

Denk ook aan de plannen die reeds klaar liggen voor het nieuwe college. Zoals in ons geval het Masterplan Knoop Moerwijk.

Hiervoor is speciaal het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl opengesteld. Haast u wel, want het college-akkoord zou begin mei klaar moeten liggen.


Lees hier verder!

Dodenherdenking Spoorwijk - terugblik
Op dinsdag 4 mei is een heel sfeervolle dodenherdenking gehouden bij de Oase en de gedenksteen bij de Wissel.

De Oase en de Multiculturele Werkgroep van de Bewonersorganisatie verwelkomden alle bewoners om stil te staan bij ons geluk.

Mooie liederen werden gezongen door de Railsingers en prachtige gedichten en verhalen werden voorgedragen.

Om even voor 8 speelde de trompettiste van de Heckelander Musikanten "The Last Post" en werden 2 minuten stilte ingeluid.

Ook de vele kinderen toonden daarbij volop respect. Daarna werd het Wilhelmus gezongen.

Gemeenteraadslid dhr Okcuoglu legde een prachtige bloemenkrans bij het monument en alle bewoners mochten een rode roos plaatsen.

Het was een hele prachtige, vredige bijeenkomst. Doet u volgend jaar ook mee?

bron: Bewonersorganisatie Spoorwijk, BOS

dinsdag, mei 04, 2010


Lees hier verder!

50 jaar Die Heckeländer Musikanten

(Klik ook op de titel)Die Heckeländer Musikanten vieren dit jaar twee jubilea. 50 jaar als muziekvereniging en 15 jaar als Musikanten.

Om dit te vieren wordt er een groots festival georganiseerd op 15 mei 2010.

Er zijn 7 goed bevriende kapellen uitgenodigd, die er gezamelijk een groot wijkfeest van willen maken.

Het festival wordt gehouden op zaterdag 15 mei in de OASE aan de van Meursstraat 1.

De opening is om 13.45 uur

Er wordt een zeer grote opkomst van muziekliefhebbers verwacht.


Zo Vader:


Zo Zoon:


Lees hier verder!

4 mei dodenherdenking in Spoorwijk

Dodenherdenking in Spoorwijk


Ieder met respect voor onze vrijheid

Datum: 4 mei 2010
Tijd: 19:00-20:30
Locatie: De Oase