donderdag, mei 29, 2008


Lees hier verder!

Nieuwe Spanningen in de wijk en het Oranjegevoel

De druk is inmiddels van de ketel. De opvang van verslaafde daklozen in Spoorwijk is (voorlopig !!) van de baan.

Klik op de titel. bron: Trouw 29.05.08


Wel blijft meneer Albarda nog even toezicht houden op het Alberdingk Thijmplein want je weet maar nooit.

Voor de zekerheid is tijdelijk de naam van het plein veranderd.


De gemoederen in de wijk beginnen alweer aardig verhit te raken. Echter nu gaat het om iets geheel anders. Het EK 2008-virus heeft namelijk toegeslagen en de straten beginnen langzaam volledig oranje te kleuren. Het Oranjeteam heeft namelijk ook veel voetbalminnende fans in Spoorwijk.

woensdag, mei 28, 2008


Lees hier verder!

Er is nog geen besluit over de daklozen opvang in Spoorwijk


Klik ook op de titel.

NIEUWE OPVANGCENTRA VOOR DAKLOZEN IN DEN HAAG

DEN HAAG - Er komen vijf nieuwe opvangcentra voor daklozen in Den Haag. Dat heeft het Haagse gemeentebestuur besloten.
De begeleid woonvoorzieningen komen aan de Vinkensteynstraat in het Regentessekwartier, de Duinstraat in Scheveningen, de Zichtenburglaan in Loosduinen, de Van Limburg Stirumstraat in de Schilderswijk en het Om en Bij in het centrum van Den Haag.

De gemeente koopt daarvoor bestaande panden aan, voor ruim 9 miljoen euro. Voor 2010 moet de extra opvang voor in totaal 170 daklozen in gebruik zijn.

Bron’TV- West 28.05.08

Labels:

zondag, mei 25, 2008


Lees hier verder!

Open huis Promenade Nieuw Spoorwijk

De oplevering van fase 3 nadert zijn einde.


Op 27 mei is er een open dag . De modelwoning in de Vosmaerstraat 46 is te bezichtigen van vanaf 17.00 tot 19.00 uur.

vrijdag, mei 23, 2008


Lees hier verder!

Verhalen uit Spoorwijk

bron: Den Haag te Kijk 23.05.08 Klik op de titel

Labels:


Lees hier verder!

Brandbrief bewonersorganisatie

BrandbriefAan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den HaagBetreft: Daklozenopvang in Spoorwijk

Den Haag, 18 maart 2008

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Vandaag hoorden wij via de leefbaarheidscoordinator P. Brand, dat u plannen heeft voor het huisvesten van daklozen in Spoorwijk.

Wij willen u aangeven, dat wij hier grote bezwaren tegen hebben:
1. de bewoners van Spoorwijk hebben al veel overlast van de jongerenproblematiek in de omgeving Rudolf van Brammenstraat, Beetsstraat, Jonathanstraat waar nu al drie jaar lang geprobeerd wordt een oplossing voor te zoeken door extra inzet van jongerenwerkers; op dit moment geven sommige bewoners het op en zetten ze hun nieuwbouwhuis weer te koop
2. tevens geeft de huisvesting van de bewoners bij de Compaan van tijd tot tijd spanningen
3. tot slot heeft Spoorwijk ook het landelijke nieuws gehaald van de spanningen tussen bewoners en het gezinsvervangend tehuis Humanitas
4. wij zijn van mening dat bij een verdere belasting van onze wijk het risico van zinloos geweld onaanvaardbaar hoog zal worden
5. wij weten dat ook andere organisaties (denk ondermeer aan zelforganisaties en scholen) in de wijk onze bezwaren delen

Tijdens de presentatie in september 2007 door wethouder Van Alphen in gebouw De Wissel, is reeds door de Bewoners Organisatie Spoorwijk naar voren gebracht, dat wij een locatie voor opvang van daklozen in de wijk Spoorwijk niet verantwoord achten.
Ook de leefbaarheidscoordinator, de heer P. Brand, acht het vestigen van een daklozenopvang in Spoorwijk onverantwoord.

In de verwachting, dat u wilt afzien van uw plannen,
met vriendelijke groet,
Ramazan Odek
(voorzitter Bewoners Organisatie Spoorwijk)


Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan de gemeenteraad van de Gemeente Den Haag

Labels:

zaterdag, mei 17, 2008


Lees hier verder!

Speuren naar een plek voor de dakloze


Bron AD 16.05.2008 - Door BERT HESSELINK

DEN HAAG - Het lukt wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, welzijn) maar niet om geschikte locaties te vinden voor de opvang van dak- en thuislozen.
De wethouder beloofde de gemeenteraad ruim een maand geleden om snel met een lijst te komen van in totaal negen locaties waar opvangvoorzieningen komen.

Het gaat om zeven nieuwe locaties voor een 24 uurswoonvoorziening. Dit zijn beschermde woonvormen voor mensen met chronisch psychiatrische problemen, al dan niet in combinatie met een verslaving. In elke woonvoorziening zullen zo'n dertig mensen wonen.

Daarnaast moet er een nieuwe locatie komen, bedoeld voor sociale activering en dagbesteding, waar dagelijks zo'n vijftig mensen terechtkunnen. Verder komt er nog een nieuwe locatie voor dag- en nachtopvang.Die lijst met nieuwe locaties laat echter nog even op zich wachten. Zoals het er nu naar uitziet, presenteert de wethouder het opvangplan op dinsdag 27 mei in het college van burgemeester en wethouders. Alle betrokkenen worden vervolgens tijdens een bijeenkomst op maandag 2 juni van de plannen op de hoogte gebracht.

Van Alphen wil een totaalplan naar de raad sturen met daarop dus een complete lijst van mogelijke opvanglocaties. Volgens een woordvoerder zijn evenwel nog niet alle locaties door de gemeente verworven.

De wethouder streeft ernaar om de panden waarin zo'n dertig dak- en thuislozen tijdelijk onder begeleiding moeten kunnen wonen, verspreid over de stad te realiseren. Het is niet zo dat de panden mensen een plaats voor de nacht bieden, zoals de nachtopvang in het centrum van de stad. Daar kunnen mensen die een bed zoeken zich dagelijks melden.

In de nieuw te openen opvanglocaties woont een groep dak- en thuislozen enige tijd. De bewoners krijgen in de woonvormen voortdurende begeleiding met als beoogd doel dat ze na verloop van tijd kunnen doorstromen naar een eigen woning.

Met het aanwijzen van de nieuwe locaties geeft Van Alphen uitvoering aan het Haagse beleid zoals dat is vastgelegd in de nota 'Verslaving: een zorg van alle Hagenaars'. De nieuwe opvanglocaties vormen een belangrijk onderdeel binnen de nota. Van Alphen wil het succesvolle drugsbeleid voortzetten. Vooral de gebruikersruimten en de verstrekking van heroïne hebben volgens de gemeente een positieve uitwerking op de gebruikers en de samenleving.

Naarmate het aanwijzen van de nieuwe locaties langer uitblijft, groeit de onrust in de wijken. Vooral in Spoorwijk zijn bewoners actief om de komst van een opvang tegen te houden. De bewonersorganisatie vindt dat de wijk al zoveel problemen kent, dat een daklozenopvang er echt niet meer bij kan.

De wijk heeft al veel overlast van jongeren. De bewonersorganisatie vreest dat 'bij verdere belasting van onze wijk het risico van zinloos geweld onaanvaardbaar hoog zal worden'.

Een buurtbewoonster is inmiddels begonnen met een handtekeningenactie. Op internet circuleren al waarschuwingen voor 'Bossche toestanden'. In Den Bosch namen buurtbewoners het heft in eigen hand door een pand in brand te steken.


----

Zoals gewoonlijk zal dit er wel weer doorheen gedrukt worden bij de bewoners van de verschillende wijken. Bij dit college heeft de Haagse burger toch niets te vertellen en inspraak ??? Kan me nog herinneren in het v d Vennepark, onze theemuts Kleinsma was daar eens doorheen gefietst en ze had geen junk gezien. Dus heeft ze er nu maar een heel stel heengestuurd, ze heeft haar zin, toch ?????

devega - den haag - 17/05/08 - 21:10:13 2299178
-
Er valt niets positiefs te melden.
De omwonenden rondom de gebruikersruimten lijden onder de overlast die verslaafden veroorzaken. Ze trekken dealers en ander gespuis aan.
En nog maar eens, want velen begrijpen het maar niet. Ze krijgen geen drugs daar.
Ze moeten het eerst bij elkaar roven om daar te kunnen gebruiken. We worden geteisterd door overvallen, woninginbraak en autodiefstallen.

Venneparkers - Den Haag stad van onrecht en onvrede - 17/05/08 - 15:58:03 2298766
-
Dat het niet lukt is Van Alphen z’n eigen schuld. Hij gaat het overleg met de wijken willens en wetens uit de weg door 8 plaatsen áán te wijzen. Ze zonder inspraak de bewoners door de strot drukken. Nog niets geleerd van Vennepark en het Zieken. Die “Bossche toestanden” lokt hij met zijn eigenwijzigheid zelf uit en naarmate de onzekerheid langer duurt, groeit de irritatie en de actiebereidheid.

Frans - Den Haag - 16/05/08 - 22:08:27 2297533
-


Nieuwe namen voor het Alberdingk Thijmplein ??

Labels:


Lees hier verder!

Studie versus Werk, Tweestrijd/Toneel (Debat)Beste mensen,

Bij deze ontvangt u een uitnodiging van onze Tweestrijd / Toneel ( Debat )
op vrijdag 30 mei 2008


Plaats : Theater "PIERROT" Ferrandweg 4 t
Inloop : 19.00 uur


Toegang GRATIS
Met Vriendelijke Groeten
Het bestuur (HVL)

B. GopalPeilstraat 67
2516 RG Den Haag

Tel. : 070 – 399 46 79
Email : hvldenhaag@orange.nl
hvlgopal@orange.nl
Postgiro 313295
K.v.K. 40412221

zondag, mei 11, 2008


Lees hier verder!

Zon, groen en bloemen in de wijk

De lentezon schijnt en de bloembakken worden kleurrijke verzamelingen van bloemen en planten. Komt er ook dit jaar weer de Mooiste Tuinprijs ??

donderdag, mei 01, 2008


Lees hier verder!

Koninginnedag en de Spoorwijkse wijkeconomie
Ondanks het druilerige weer waren er vrij veel, met name jeugdige, handelaren te vinden op de Vrijmarkt tegenover de C-1000.