woensdag, maart 30, 2011


Lees hier verder!

Bereikbaarheid t' Zandje Schimmelweg 200

Namens een aantal bewoners met kinderen in de omgeving van 't Zandje het volgende.

Daar MOOI inmiddels niet meer participeert bij het gebruik van het onlangs opgeknapte sportveld aan t’ Zandje, wordt de toegang afgesloten tijdens wedstrijden en activiteiten georganiseerd door de beheerder 'richard krajicek foundation'. Hierdoor is de speeltuin en de skatebaan op het zelfde terrein niet toegankelijk voor de bewoners en hun kinderen.

Is dit de bedoeling ???


Zelfs al zijn er activiteiten, dan zou in principe het terrein toegankelijk moeten kunnen zijn. Zelfs al hangt er een bord art 461 dan kan dit niet betekenen dat de speeltuin en de skatebaan niet te gebruiken zijn.


Tbv de toegankelijkheid van de speeltuin en de skatebaan zou er een aparte toegang gemaakt kunnen worden. Wie bepaalt dit? De Gemeente Den Haag of de gemeente Rijswijk ?? De locatie is op Rijswijks grondgebied.

De bewoners met spelende kinderen omgeving Beetsstraat/Schimmelweg


Lees hier verder!

Voltooiing Vlindertuin Hof van Heden nadert – deel 2

klik op titel


En we zijn weer een paar weken verder met de Vlindertuin !!!!!

De speeltuin staat er bijna. En de bestrating ziet er weer uit.dinsdag, maart 29, 2011


Lees hier verder!

Jaarvergadering 2011 BOS Spoorwijk

klik op titel voor videoverslag Cineac Laak
Bij dezen bent u welkom op de Jaarvergadering van de BEWONERSORGANISATIE SPOORWIJK

Datum : dinsdag 29 maart 2011
Tijd : 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
Locatie : Ontmoetingsruimte de Wissel, Betsy Perkstraat 14

Agenda
1. Opening door Marcel Keus, voorzitter BOS.
2. Rob Kluiters, Teamleider Welzijn, Jeugd en Participatie van het Stadsdeelkantoor Laak over het welzijnswerk in Laak en de bezuinigingen.
3. Activiteiten en Financiën van BOS over 2010.
4. Verkiezingen BOS: de herkiesbare kandidaten voor het bestuur zijn:
o De heer Ton Farla
o Mevrouw Ria Groot
o Mevrouw Trees Hoekstra
o De heer Marcel Keus
o De heer Ramazan Ödek
o Mevrouw Marijke Pawiro
o De heer Eddy de Vries
o Mevrouw Marjan Wesselingh

De heer Achahchah Mimoun heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Mevrouw Carlien Nijbroek stelt zich verkiesbaar.

5. Diapresentatie “100 jaar Spoorwijk”.
6. Afsluiting van de avond met een drankje.


Namens de Bewoners Organisatie Spoorwijk


Marcel Keus
Voorzitter


Betsy Perkstraat 14
2524 XT DEN HAAG
Tel. 070 396 00 00

Website: www.spoorwijk.org


donderdag, maart 24, 2011


Lees hier verder!

Bibliotheek Spoorwijk gaat sluiten

klik op titel

Het woord Bezuinigen begint een nare bijsmaak te krijgen !!!!

6 van de 18 wijkbibliotheken in Den Haag gaan dicht

Den Haag 23.03.2011 Haagse wijkbibliotheken die naar verhouding minder bezoekers trekken en minder vaak open zijn gaan per 1 januari 2013 dicht.

Naast de Centrale Bibliotheek aan het Spui, blijven er 12 sterke wijkbibliotheken over. Ieder stadsdeel behoudt minstens één grote wijkbibliotheek. Dat staat in het nieuwe spreidingsplan Haagse bibliotheken (klik op titel boven).

Bibliotheek Spoorwijk
Van Meursstraat 1a
2524 XN Den Haag
tel: 070 - 353 65 21
e-mail: spoorwijk@dobdenhaag.nl

Het filiaal in Spoorwijk sluit, maar voor leesbevordering van de jongeren in deze wijk blijft specifieke aandacht.


Laak
De 2 bibliotheekvestigingen in het stadsdeel Laak behoren tot de kleinere vestigingen. Spoorwijk haalt ongeveer 50% van het gebruik van Laakkwartier. Op grond van het uitgangspunt dat in ieder stadsdeel tenminste één wijkbibliotheek gevestigd is, wordt niet gezocht naar concentratie van dienstverlening buiten het stadsdeel.

Voor de vestiging Spoorwijk wordt de dienstverlening geconcentreerd in de wijkbibliotheek Laakkwartier. Voor met name jeugd in Spoorwijk worden in de sfeer van leesbevordering ondersteunende maatregelen getroffen. Op langere termijn wordt bekeken of in dit stadsdeel een nieuwe, beter centraal gelegen en grotere bibliotheek tot de mogelijkheden behoort dan wel een vergroting van de bibliotheek op de huidige locatie.

Het Plan gaat in op 1 januari 2013. !!!!

Collegeakkoord
De sluiting van de wijkbibliotheken vloeit voort uit het collegeakkoord, waarin is afgesproken € 2 miljoen te bezuinigen op de wijkbibliotheken. ‘Dan moet je keuzes maken die je liever niet maakt’, zegt wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening). ‘Iedereen hecht aan de bibliotheek. Het is pijnlijk en ingrijpend om daar in te snijden. Ik ben alle 18 filialen langsgegaan om een goed beeld te krijgen wat daar gebeurt. Ik denk dat we met dit plan een goede balans hebben gevonden. Iedere Hagenaar houdt een hele toegankelijke bibliotheek in de buurt. Bijna niemand hoeft meer dan 2 kilometer te reizen.’

Het nieuwe spreidingsplan Haagse bibliotheken gaat op 1 januari 2013 in.

De gemeente gaat met de gebruikers van de filialen die dicht gaan overleggen over vervangende voorzieningen in bijv. scholen en verzorgingshuizen.


Lees hier verder!

Noodk(r)eet uit Spoorwijk en Laak

klik op titel

De Posthoorn was op 17 maart op bezoek in Spoorwijk.

Noodk(r)eet uit Spoorwijk en Laak

De Posthoorn 23 maart 2011 - Tanja Verkaik Den Haag

Wat gebeurt er als jeugdcentrum De Keet dichtgaat of één van de 21 andere buurthuizen die op het bezuinigingslijstje van wethouder Karsten Klein staan? “Dat gaat geheid uit de hand lopen”, vertelt vrijwilliger en buurtbewoner Paul van Duivenbode.


Onbegrip bij De Keet aan de Schimmelweg. Op de bank zitten jongerenwerker Hamid Boussabun, volwassenenwerker bij de Koffiepot Truus Schmidt, vrijwilligers en buurtbewoners Paul Duivenbode, Jan Hunck, Ed Langeman, Dik Hooimeijer (Stichting Mooi) en stagiair Khalid.

Hoewel de definitieve knoop nog niet is doorgehakt vrezen ze allen het ergste, dat de Keet dichtgaat.

Hamid: “Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden, maar er worden nu de verkeerde keuzes gemaakt. De besparingen op korte termijn gaan op de lange termijn voor problemen zorgen.” Zoals terugkeer van de overlast in de wijk, doordat er niks te doen is. Hamid weet dat als De Keet dichtgaat al zijn harde werk, de afgelopen jaren om de overlast terug te dringen, verspilde moeite is geweest. Ik kan de jongeren uit Spoorwijk niet verplichten om straks naar de voetbalclub of naar clubhuis De Wissel te gaan. Klein hoopt de buurtbewoners te kunnen opvangen bij o.a. sportclubs in de buurt .

“Verkeerd”, vindt Ed Langedam. “Waar zadel je een voetbalvereniging mee op? Dit is ook een ander publiek dan een buurthuis.

”Buurtbewoner Hunck: “Ik maak me ernstige zorgen over de ontwikkelingen. Klein wil een civil society, ofwel een maatschappij waarin de burger er voor de burger is. Dat beeld delen wij. Maar heeft hij geen realiteitsbesef? We kunnen niet zomaar een knop omzetten terug naar de jaren zestig.”

Hamid: “We werken nu ook met vrijwilligers, maar het is een utopie dat die al het werk kunnen overnemen.”

Van Duivenbode vreest dan voor ‘malafide buurthuizen’ waar goede leiding ontbreekt.

“En wie moet al die vrijwilligers begeleiden als er niemand meer is?” vult Truus Schmidt van moedercentrum De Koffiepot in Laak aan. “De gemeente onderschat het werk dat wij doen in de buurt. Wij doen meer dan een ‘naaikransje’ organiseren. Ons werk raakt ook scholing en arbeid.”

Dik Hooimeijer van Mooi: “Het is een opeenstapeling van ellende die de doelgroep van het buurthuis bereikt. Er is geen geld meer voor inburgering en nu wordt hen ook nog het buurtcentrum afgenomen. Wees dan duidelijk als gemeente en zeg tegen deze groep mensen: zoek het maar uit. Over vier jaar is er weer geld.”

Klein maakt over een kleine maand zijn definitieve beslissing over de clubhuizen bekend, meldt een woordvoerder.

‘Bezuinigingen begrijpelijk, maar de keuzes zijn verkeerd’

In Laak en Spoorwijk maken ze zich ongerust over de toekomst van het buurthuis.
Hobbema, De Tuimelaar, De Sprong, Vermeerstraat, De Loods/Bario, Wateringse Veld, Vader- moedercentrum, Zuidwest, Vrederust, Morgenstond, De Horst, De Nieuwe School, Vliethage, De Keet, Lipa, ‘t Preathuis, Haags Hopje Slachthuis, De Bras, Tandem, De Naald, Ouderkindcentrum, Buurhuis, De Lijsterbes, De Steeg.


Lees hier verder!

Holi-Phagwa viering 2 april 2011

vrijdag, maart 18, 2011


Lees hier verder!

De Posthoorn praat met bezorgde bewoners in Spoorwijk over de bezuiniging in Welzijnsland

Klik op titel

De Posthoorn was op 17 maart op bezoek in Spoorwijk.

De gemeente Den Haag zal ook moeten gaan bezuinigen. Vandaar dat wethouder Karsten Klein alle wijken ging bezoeken om het een en ander toe te lichten

Zo blijken er dus mogelijk zo’n 22 buurtcentra de deur te moeten sluiten waaronder De Keet. En ook de ondersteuning vanuit BOOG en MOOI daar zal flink in gehakt moeten worden.

Naar aanleiding van het bezoek van de wethouder op 11 maart zijn er flink wat vragen blijven liggen.

Reden voor de redactie van de Posthoorn ook Spoorwijk met een bezoek te vereren.

De aanwezigen (MOOI, vrijwilligers en bewoners) waren het er unaniem over eens dat de aangekondigde plannen op termijn juist tot nieuwe problemen en dus kosten zullen leiden.
Met alle goede wil kan een vrijwilliger niet de plaats in nemen van een professional. Het gaat namelijk om meer dan het organiseren van bingoavonden.

In de eerstvolgende Posthoorn zal er een artikel staan over de bezuinigingsplannen en de reacties vanuit de wijk.

Heeft u zelf nog vragen of suggesties, dan kunt ook u contact opnemen met de redactie van de Posthoorn (Tanja Verkaik email t.verkaik@whm.wegener.nl telefoon 070.3078466)

De achterliggende gedachte bij de bezuinigingen betreft onder meer het feit dat de huidige accommodatie niet voldoende wordt benut. Hierdoor is de gedachte ontstaan een aantal locaties qua activiteiten samen te voegen. Er zullen dan een aantal panden leeg komen te staan. Een daarvan betreft De Keet aan de Schimmelweg 200.


Hetgeen dus betekent dat het onderhavige pand De Keet, dat heden dient als ontmoetingsplek voor jongeren met als beheerder stichting MOOI, leeg komt te staan. Vraag nu is wat de nieuwe bestemming van het pand gaat worden ?


Medebeheer/gebruik
Een goed alternatief zou namelijk kunnen zijn, het behoud van het pand met de huidige functie en hier aan toevoegen het medegebruik/beheer door de gebruikers van de hobbytuinen. Hierdoor zou het bouwen van de nieuwe opstal tbv de hobbytuinders overbodig worden en zelfs bij de stichting Hobbytuinen Schimmelweg kosten kunnen uitsparen.

Overigens is indertijd het sportterrein aan t’Zandje op dezelfde locatie opgeknapt om een meer optimaal gebruik te stimuleren. Bij het medebeheer en gebruik van De Keet zou tevens ook deze doelgroep betrokken kunnen worden als medebeheerder/gebruiker.

Een redelijk argument dus ter behoud van het jongerencentrum De Keet.

Optimalisering van het gebruik van het pand zal de stichting MOOI als beheerder namelijk nog beter helpen om het welzijnswerk gericht ook op de jongeren te kunnen blijven stimuleren in de vorm van locale activiteiten. Ook kunnen de jongeren hierdoor beter betrokken worden bij Sport, Spel en Groen.

Woningcorporaties
Laat ook woningcorporaties hun rol spelen bij de Haagse bezuinigingen. Verkoop de panden met behoud van hun functie aan deze partners in Den Haag. Zij ook hebben namelijk ook belangen bij de instandhouding van het welzijnswerk en het tegengaan van de aantasting van de leefbaarheid in de wijken.

Dit zal namelijk ook effect hebben op de uitstraling van de wijk bij het aanbod van(nieuwe) huur/koopwoningen. De marktwaarde van (koop)huizen is immers deels ook bepaald door de omgevingskwaliteit en imago van de wijk.

Laat het komen tot een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente, Woningcorporatie, en Welzijnsorganisatie ipv van te hakken in het welzijnswerk en het bezuinigen op buurthuislocaties.


Lees hier verder!

Voltooiing Vlindertuin Hof van Heden nadert – vervolg

Klik op titel
Op dit moment wordt de bestrating aangepakt.


maandag, maart 14, 2011


Lees hier verder!

Nieuwsbrief 15 – bewonersgroep Spoorwijk Effe Puffe ? Liever niet !

klik op titel

Pers/Nieuwsbericht nr. 15


Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.
Spoorwijk Den Haag: 13.03.2011

Voortgang planning
De bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen van Vestia waarin de Aanpak staat hoe de problemen worden opgelost. Volgens de planning zijn de werkzaamheden gestart op 14 februari 2011. Bij de brief ontvingen de bewoners tevens een Planning waar Vestia op aanstuurt.

Eisen/wensen bewoners
Uit de Brief 16 feb 2011 van Vestia blijkt dat de eisen en wensen tav van klapraampje en de aan te brengen zonwering zijn afgewezen. Dit laatste zou dan in strijd zijn met het advies van TNO die dit juist had aanbevolen. Vreemd genoeg stelt Vestia dat een buitenzonwering de energetische balans verstoort en daarom niet is toegepast.

Echter tegelijkertijd biedt Vestia de bewoners de mogelijkheid dit wel zelf te mogen doen ????? Beetje vreemd wel !!!!!! Inmiddels hebben de bewoners hier schriftelijk op gereageerd.

Warmtepomp
Ook had TNO gewezen op het energieverbruik, de geluidsoverlast en de warmwatercapaciteit van de warmtepomp. Daar gaat de Brief 31-01-2011 van Eneco verder op in.

Centraal meldpunt klachten
Tbv van de klachtenafhandeling bij Vestia en Eneco zijn beide partijen overeengekomen een centraal Meldpunt in te richten bij Vestia (06-2066 0648).

Tussenstand werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden moest een aantal bewoners hun huis uit naar een tijdelijk onderkomen. Ook is er inmiddels al vertraging ontstaan bij de uitvoer van de werkzaamheden daar de raamroosters die Vestia wou vervangen niet passen doordat de verkeerde besteld zijn. De levertijd van de goede roosters is 2 á 3 weken.

Hoewel de bewoners regelmatig op de hoogte zouden worden gehouden over de voortgang van de werkzaamheden, vernemen ze weinig tot niets over de stand van zaken. Ook was er onder meer toegezegd dat er van de kant van Vestia toezicht zou zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. Er zou dus wekelijks iemand in de straat zijn om de boel in de gaten te houden. Er is echter nog niemand gezien.

Aanpassingen aan de woningen
Een van de belangrijkste aanpassingen van het ventilatiesysteem betreft de nieuwe bedieningsknop. Het computergestuurde deel is verwijderd. Hierdoor is de ventilatie volledig met de hand in te stellen. Met een druk op de knop kiest u de juiste instelling.

Deze knop dient u overigens niet te verwarren met de stemknop tijdens de provinciale verkiezingen op 2 maart 2011. Het is dan ook geheel toevallig dat de Haagse SP tijdens de verkiezingscampagne gratis buitenzonwering beschikbaar heeft gesteld. Uiteindelijk was het Vestia die er niet aan wilde ondanks de aanbeveling vanuit het recente TNO-rapport.

Adoptie Rudolf van Brammenstraat
Tijdens de provinciale verkiezingscampagne heeft de Haagse SP de Rudolf van Brammenstraat geadopteerd. Dankzij het actievoeren is verhuurder Vestia begonnen met aanpassingen aan het systeem. Nu voeren de bewoners samen met de SP campagne voor de verkiezingen van 2 maart. “De SP heeft ons geholpen met onze strijd voor gezonde huizen en nu helpen wij de SP in met hun campagne.”, aldus één van de bewoners.

Huurcommissie – huurverlaging
Ook ontving de bewonersgroep een heel pak brieven van de huurcommissie over de datum dat ze de woningen komen bezoeken. Zij komen op 28 maart de eerste woning bekijken.Ze zeggen wel eens “Een goed begin is het halve werk” !!!!
Wordt vervolgd.Voor meer informatie neem contact op met;
Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !
Contact: C.M van Dun

Tel.: 06-41984880

E-contact: marcdeklein@hotmail.com

Weblog: http://effepuffe.wordpress.com/

zondag, maart 13, 2011


Lees hier verder!

Bezuinigen op Welzijnswerk ook in Spoorwijk

klik op titel


Op vrijdag 11 maart bezocht wethouder Karsten Klein (jeugd, welzijn en sport) een aantal wijk- en buurtcentra van Stichting MOOI.Laak

15.00 uur Centrum De Keet
(Schimmelweg 200, 070 - 396 02 93)

15.30 uur Centrum Lipa
(Linnaeusstraat 4/6 070 - 319 26 20)

16.00 uur Centrum Vliethage
(Rijswijkseweg 252 070 - 388 34 50)In Spoorwijk zal De Keet de deur moeten sluiten. In heel Den Haag gaan er zo'n 22 buurthuizen dicht. Ook dreigt de gemeente per wijk 3 van de 4 ondersteuners weg te bezuinigen! Veel professionals van BOOG en MOOI zullen dan hun baan verliezen. De tijden van de herverdeling van de welzijnsgelden zijn weer teruggekeerd.

Jet Bussemaker: ‘Beloon welzijnswerk voor de kosten die het helpt voorkomen’ Ofwel 'Als je te veel op welzijnswerk bezuinigt, ben je pennywise en poundfoolish bezig.'

Bezuinigingen zijn op dit moment de rode draad bij het nemen van maatregelen door de gemeente. Een aantal daarvan raken de sector Kunst, Cultuur en sport in de Haagse wijken. Maar bovenal het Welzijnwerk daar gaat flink de hakbijl in. Terwijl juist deze professionals de broodnodige ondersteuning leveren aan de vrijwilligers in deze eerder genoemde sectoren.

Wethouder Klein ging in gesprek met de bezoekers, wijkbewoners en belangstellende over de gevolgen van de bezuinigingen op het welzijnswerk.

Hierbij keken we onder meer naar de sluiting van wederom flink wat buurtcentra en de bezuinigingen op locaties zoals het Moedercentrum, Vadercentrum Adam etc. En uiteraard de aangekondigde sluiting van De Keet Schimmelweg 200 in Spoorwijk vanwaar uit activiteiten worden georganiseerd, die o.a beoogen jongeren te activeren om bezig te zijn met sport, muziek en andere zaken waarbij zij hun talenten kunnen benutten en een zinvolle tijdsbesteding hebben. Het juist niet aanwezig zijn van dergelijke zaken leidt tot verveling en de daaruit voortvloeiende en zeker niet altijd gewenste "neveneffecten".

Gebleken is dat een afdoende aanbod van dergelijke activiteiten hun positieve effecten bewijzen. Notabene ging onlangs nog de Noodkreet op over vervelende zaken in Vinex Ypenburg dit juist door gebrek aan die activiteiten.

De achterliggende gedachte bij deze bezuinigingen betreft het feit dat de huidige accomodatie niet voldoende wordt benut. Hierdoor is de gedachte ontstaan een aantal locaties qua activiteiten samen te voegen.

Op de korte termijn zal de bezuinigingskaalslag in de begroting zichtbare effecten hebben. Het zittende college kan zich op de borst slaan met het bereikte financiele resultaat.

Echter de neveneffecten van deze bezuinigingen zullen hun tol gaan eisen. Dit o.a. in de vorm van toenemende overlast van jongeren op straat en aanverwanten ellende. Willen we dat in de wijken weer de oude klassieke problemen de kop gaan op steken ? Op de Vinexlocatie gaan signalen op over zaken die we hier niet meer willen. Onlangs was er in het AD iets te lezen over de Opkomst van Gettowijken op de Vinexlocaties.

Het volgende college zal dus hiervoor de prijs moeten betalen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zullen de nieuwe wethouders de nodige Hoofdpijndossiers erven van hun voorgangers.

Wie wind zaait zal storm oogsten.

vrijdag, maart 11, 2011


Lees hier verder!

Nieuwbouw Beetsstraat/Max Havelaarstraat

klik op titel

Programma : - sloop 10 woningen, 1 welzijnsgebouw en 1 gymzaal
- nieuwbouw: - 9 marktsector eengezinswoningen
- een gymzaal, kavelgrootte 550 m2
- herinrichten openbare ruimte 2700 m2
- traforuimte (optioneel)

Bestaande situatie
De locatie Beetsstraat 200 ligt binnen het contractgebied herstructurering Spoorwijk met Vestia. Het is samen met de aangrenzende gymzaal aan de Max Havelaarstraat en 10 particuliere appartementen aan de Beetsstraat als spaarelement binnen nieuw Spoorwijk blijven staan. Dit omdat deze woningen en bijzondere gebouwen niet in het bezit van Vestia zijn. De gebouwen zijn van matige kwaliteit.

De rooilijn aan de Beetsstraat ligt terug waardoor sprake is van een soort plein. Op dit plein staat een rij grote platanen. Aan de overkant van de Beetsstraat zijn koopwoningen in drie lagen als onderdeel van de 3e fase gebouwd. Haaks op de Beetsstraat eindigt de nieuwbouw 2e fase tussen de Multatulistraat en de Max Havelaarstraat in twee rijen 3 laagse eengezinswoningen en een groenstrook abrupt op deze oude bebouwing, die nog in de oude rooilijnen staan. Tussen de nieuwbouw en de oude bebouwing is daar waar de Douwes Dekkerstraat uitkomt op de Beetsstraat een onduidelijke open ruimte ontstaan.

Kortom de stedenbouwkundige situatie ter plekke is niet logisch en daardoor slecht te beheren.


Stedenbouwkundig plan Spoorwijk
Het behoud van het tuindorpkarakter staat in het Stedenbouwkundig plan Spoorwijk voorop. Het probleem van de geringe dieptemaat van de bouwblokken heeft in dit deel van de wijk geleid tot de keuze voor het zogenaamde “Berlagemodel” waarbij twee oorspronkelijke bouwblokken worden samengevoegd tot een groot nieuw bouwblok en een deel wordt toegevoegd aan de openbare ruimte in de vorm van een groenstrook. De Douwes Dekkerstraat wordt hiermee grotendeels opgeheven. De bestaande spaarelementen liggen ter weerszijde van het overgebleven deel van deze straat.

In feite kan met de sloop van genoemde spaarelementen het stedenbouwkundig plan Spoorwijk uit 2000 worden afgerond.
In het kader van de herstructurering van Spoorwijk, waarbij sociale huurwoningen vervangen worden door nieuwbouw, wordt 52 % van de nieuwbouw gerealiseerd als koopwoning in het (middel)dure segment. 48% wordt gerealiseerd als huurappartement in de sociale sector. De verhouding koop/huur komt hiermee aardig in evenwicht in Spoorwijk.

Oorspronkelijke plan


Gewijzigde plan


Het stedenbouwkundig plan gaat uit van sloop van de beide gebouwen en het blok appartementen. Het plan sluit aan op de onlangs gerealiseerde 2e fase tussen Multatulistraat en Max Havelaarstraat. Aan de kant van de Beetsstraat wordt het bouwblok afgebouwd in de huidige teruggelegde rooilijn van de Beetsstraat. Gebouwd wordt in drie bouwlagen.

De groenvoorziening aan de Max Havelaarstraat wordt doorgetrokken tot de Beetsstraat. De bestaande rij platanen vormt hier de afsluiting van de groenstrook.

Planinhoud
Wonen
Er zullen 9 eengezins koopwoningen worden gerealiseerd in het middeldure segment.

Gymzaal
Als vervanging voor de huidige gymzaal, in gebruik bij basisschool De Spoorzoeker aan de Busken Huëtstraat, wordt in het nieuwbouwblok een nieuwe gymzaal op een oppervlak van 550m2 gebouwd.

Parkeren
In Spoorwijk wordt de parkeernorm gehanteerd van 1,3 parkeerplaats per koopwoning. De benodigde 12 parkeerplaatsen worden op de openbare straat aangelegd conform de afspraken gemaakt in het kader van de herstructurering.

Groen en openbare ruimte
De rij platanen aan de Beetsstraat en de 2 bomen naast de gymzaal in de Max Havelaarstraat zullen zoveel mogelijk behouden blijven. Zij voegen een bijzondere kwaliteit aan de woonomgeving toe en worden opgenomen in de nieuwe groenvoorziening.
De 2 bomen in het resterende stuk Douwes Dekkerstraat, 2 bomen in de achtertuinen van de woningen aan de Beetsstraat moeten wijken voor de nieuwbouw. Zij worden gecompenseerd met nieuwe aanplant binnen het plangebied.

Het nieuwe profiel van de Max Havelaarstraat met in het midden een groenstrook met bomen zal worden doorgetrokken tot de Beetsstraat.
In totaal wordt 2700m² heringericht. De openbare ruimte wordt aangelegd op het niveau Residentie kwaliteit. Na realisatie wordt het in beheer overgedragen aan het stadsdeel Laak.

Traforuimte
Twee bouwblokken verder, bij de Hof van Heden, staat een traforuimte in de openbare ruimte. Het is de stedenbouwkundige wens om bestaande trafo’s op te nemen in bouwblokken. In de herstructurering-fasen 2 en 3 is ruimtelijke inpassing van een traforuimte niet gelukt. Nu bestaat er wel een mogelijkheid om een traforuimte te realiseren naast de gymzaal. Gezien de redelijke staat waarin de trafo verkeert en de hoge nieuwbouwkosten van € 76.000,-, wordt echter voorgesteld om het huidige gebouw te laten staan.

woensdag, maart 09, 2011


Lees hier verder!

Vrijwilligers in het Vakantiebos met Don Bosco Rijswijk

klik op de titelNet als de afgelopen 47 jaar verwachten wij ook deze zomer weer honderden kinderen tijdens ons Vakantiebos.

Gedurende drie weken worden kinderen van 4 tot en met 15 jaar op het landgoed van Don Bosco vermaakt met sport, spel, creatief, toneel en koken, dat alles lekker buiten en onder begeleiding van een enthousiast team beroepskrachten en vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar creatieve, sportieve, spontane en vooral gemotiveerde mensen die dit team willen versterken! Daarom organiseren we voor alle geïnteresseerden de Vakantiebos Revival Night 2011.

Op vrijdag 18 maart van 19:30 tot 21:00 uur is jong en oud welkom in de villa van Don Bosco, gelegen aan het Julialaantje 24 in Rijswijk. Deze avond geven we informatie en beantwoorden we alle vragen.

Dus zoek je nog een stage, bijbaan of vrijwilligersjob en ben je van 25 juli tot en met 12 augustus beschikbaar? Kom langs op de Vakantiebos Revival Night!
Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.donboscorijswijk.nl of je belt het centrum: 070-3367068
Don Bosco Rijswijk
Julialaantje 24/26
2283 TB Rijswijk
Tegenover de Sinjeur Semeynsweg in Den Haagzaterdag, maart 05, 2011


Lees hier verder!

Auto rijdt tegen muur Ledeganckplein

klik op titelAuto rijdt tegen muur

Den Haag FM 04.03.2011 Een auto is op het Ledeganckplein in Den Haag tijdens het parkeren tegen een muur gereden.

De bestuurder heeft het gaspedaal ingedrukt in plaats van de rem. De auto is zwaarbeschadigd geraakt. Een inzittende is naar het ziekenhuis vervoerd.

vrijdag, maart 04, 2011


Lees hier verder!

Noodkreet Vadercentrum Adam Jonckbloetplein

Klik op titel


Vadercentrum luidt noodklok

RTVWEST 04.03.2011 DEN HAAG -Vrijwilligers van het Vadercentrum in de Haagse wijk Laak zijn een handtekeningenactie begonnen tegen bezuinigingen van de gemeente Den Haag. De vrijwilligers luiden de noodklok, want ze zijn bang dat door die bezuinigingen het Vadercentrum de deuren moet sluiten.

Stichting Mooi verdeelt het geld onder verschillende projecten, zoals het Vader- en Moedercentrum. De stichting heeft dit jaar 4 miljoen euro subsidie gekregen van de gemeente Den Haag, ruim 300.000 euro minder dan vorig jaar. En dus kan er ook minder geld uitgegeven worden aan het Vadercentrum.

Het Vadercentrum is niet de enige instelling die moet bezuiningen. Alle culturele instellingen in Den Haag krijgen minder geld. De gemeente bepaalt later dit jaar welke instellingen in Den Haag subsidie krijgen en hoeveel. Met de handtekeningenactie hopen de vrijwilligers duidelijk te maken hoe belangrijk het voortbestaan van Adam is.

In het Vadercentrum Adam aan het Jonckbloetplein in het Laakkwartier worden cursussen gegeven en activiteiten georganiseerd voor alle mannen boven de 18 jaar. Er is onder andere een restaurant, een weggeefwinkel en een werkplaats.

Het centrum wil met de activiteiten proberen mannen te emanciperen, bijvoorbeeld door ze kook- en naailes te geven. Deze Haagse aanpak is zo succesvol, dat er ook in andere gemeentes Vadercentra worden opgezet.

donderdag, maart 03, 2011


Lees hier verder!

Veroorzaker botsing Rudolf van Brammenstraat rijdt door

Klik op titel

Politie zoekt gevluchte bestuurder

RTVWEST 02.03.2011 - DEN HAAG - De politie zoekt getuigen van de botsing afgelopen nacht in de Rudolf van Brammenstraat in Den Haag. Een bestuurder vluchtte daarna.


De politie werd gewaarschuwd toen een bestuurder van een bestelauto tegen een auto botste, de macht over het stuur verloor en vervolgens tegen nog twee andere auto's botste. Daarna zou de bestuurder zijn weggerend in de Beetstraat.

De bestelauto bleek te zijn gestolen. De politie vraagt getuigen zich te melden.


Oproep getuigen:

Bestuurder gevlucht na botsing met 3 personenauto's

Datum incident: 02-03-2011 Bureau/gemeente: Den Haag


Een nog onbekende bestuurder is in de nacht van 2 maart, rond 4.00 uur, gevlucht nadat hij in de Rudolf van Brammenstraat met een bestelbusje tegen drie geparkeerde autos aangereden was.

Getuigen waarschuwden de politie nadat ze gezien hadden hoe een de bestuurder van de bestelbus eerst in de Rudulf van Brammenstraat een aan de linkerzijde geparkeerde auto over de volle lengte raakte, en vervolgens de macht over het stuur verloor. Daarna raakte het busje een aan de rechterkant geparkeerde auto en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een derde auto. De getuigen zagen daarna de bestuurder en een passagier wegrennen in de richting van de Beetsstraat.

Het bestelbusje bleek van diefstal afkomstig. Het wordt vandaag door de technische recherche op sporen onderzocht.

Het signalement van de bestuurder en zijn bijrijder is beperkt. Het betreft twee mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. Een man had een klein postuur, de ander was iets groter. Beiden droegen zwarte mutsen.

Bent u getuige geweest van aanrijding of heeft u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neemt u dan contact op met de politie van politiebureau Laak op nummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.

Dit politiebericht uit Den haag is oorspronkelijk gepubliceerd op www.politiepersberichten.nl


Lees hier verder!

Aanpak grijze plek Beetsstraat/Max Havelaarstraat

klik op titel

Beetsstraat krijgt nieuwbouwwoningen en gymzaal

Regio TV Info Thuis 27.02.2011 - In de Beetsstraat/Max Havelaarstraat in Spoorwijk komen negen nieuwbouwkoopwoningen en een nieuwe gymzaal. Ook wordt na oplevering de bestrating vernieuwd en wordt de groenstrook van de Max Havelaarstraat doorgetrokken tot aan de Beetsstraat. Het college van burgemeester en wethouders stemde onlangs in met deze plannen. Door de nieuwbouw wordt de herstructurering in Spoorwijk, die in 2000 gestart is, afgerond.


De Beetsstraat ligt midden in de vernieuwde wijk Spoorwijk. Het grootste gedeelte van de straat is al door de woningcorporatie Vestia vernieuwd. Vestia zal ook gevraagd worden het laatste deel voor haar rekening te nemen. Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) is blij met de plannen.”Met de komst van de nieuwbouw wordt het hele gebied een mooie eenheid en komt het Stedenbouwkundig plan Spoorwijk uit 2000 goed tot zijn recht”. Door het plan ontstaat er meer openbare ruimte en groen in dit deel van de wijk. In totaal wordt ca. 2700m² openbare ruimte heringericht.

De bestaande oude woningen zijn van slechte kwaliteit en worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 9 eengezinskoopwoningen in het middensegment (185.000,- tot 272.000,- euro). De nieuwe gymzaal voor basisschool De Spoorzoeker aan de Busken Huëtstraat komt in de plaats van de gesloopte gymzaal aan de Max Havelaarstraat. Op dit moment maakt de school nog gebruik van een vervangende gymzaal. Voor dit terrein, waar vroeger ook het buurtcentrum De Fram heeft gestaan, waren eerst plannen om een woon-zorgcomplex te realiseren. Dit plan bleek achteraf (financieel) niet haalbaar.

Werkzaamheden.
De appartementen die er nu staan kunnen pas worden gesloopt zodra deze eigendom zijn van de gemeente. Op dit moment wordt met de laatste eigenaren gesproken. De gemeente streeft ernaar om in het voorjaar van 2011 met de sloop van de appartementen te beginnen. Het buurthuis “De Fram’ en de gymzaal zijn al gesloopt.


In de 1e helft van 2011 kan met de bouw van de gymzaal begonnen worden.

Planning werkzaamheden:
• 1e helft 2011 - start bouw gymzaal
• 2e helft 2011 - oplevering gymzaal
• 1e helft 2012 - sloop appartementen
• 2e helft 2012 - start bouw van de woningen
• 1e helft 2014 - oplevering eerste woning
• 1e helft 2014 - herinrichting openbare ruimte.

Groen in de Wijk
De rij platanen aan de Beetsstraat en de 2 bomen in de Max Havelaarstraat zullen zoveel mogelijk behouden blijven. De bomen die verspreid over de locatie staan moeten wijken voor de nieuwbouwwoningen.