dinsdag, december 30, 2014


Lees hier verder!

2e parkeervergunning per 2015 goedkoper

2e parkeervergunning.

Voor Haagse gezinnen met twee auto’s wordt het vanaf 2015 ruim 200 euro goedkoper om hun tweede auto te parkeren in een gebied waar een vergunning nodig is.
De kosten voor een parkeervergunning voor een eerste auto bedragen drie euro per maand. Voor een tweede auto is dit tarief nu nog 420 euro per jaar. 
Het verlagen van het tarief wordt gefaseerd ingevoerd. Dat betekent dat in 2015 bewoners een lagere jaarrekening ontvangen voor hun vergunning. De bewoners van onder andere het Valkenboskwartier, Scheveningen-Dorp en Laak ontvangen deze lagere rekening als eerste in februari 2015.
Zie ook: Parkeren met Maatwerk zienswijze B.O.S. 13.11.2013 
Ingangsdatum verschilt per wijk
De ingangsdatum van parkeervergunningen verschilt per wijk. De eerste wijken die nu al in februari kunnen profiteren van een verlaging, zijn bijvoorbeeld Laak, Rustenburg-Oostbroek en het Valkenboskwartier, de laatste zijn de Rivieren- en Stationsbuurt, Transvaal en de Schilderswijk.
RTVWEST 02.02.2015  Een 'mooi moment' vindt VVD-raadslid Monique van der Bijl het. Met ingang van februari van dit jaar is een begin gemaakt met het drastisch verlagen van de prijs van een 2de parkeervergunning. Het tarief voor de 2de en volgende bewonersparkeervergunning gaat van 420 euro naar 210 euro per jaar.Lees verder

Den HaagFM 02.02.2015 Per 1 februari is het tarief voor een tweede parkeervergunning in Den Haag drastisch omlaag gegaan. Het tarief voor de tweede bewonersparkeervergunning gaat van 420 euro naar 210 euro per jaar.
De VVD is al lang voorstander van het verlagen van de tarieven. Bij de collegeonderhandelingen werd het door die partij ingebracht en werd het onderdeel van het coalitieakkoord van D66, PvdA, Haagse Stadspartij en VVD.
“De parkeergelden moeten ten gunste zijn van het parkeren en kostendekkend zijn. De prijs voor een tweede vergunning was belachelijk hoog”, aldus Van der Bijl. “Vooral voor gezinnen waarvan een vader en moeder werken en de kinderen naar een crèche of school gaan en die dus vaak twee auto’s nodig hebben, scheelt dit veel.”
Ingangsdatum verschilt per wijk
De ingangsdatum van parkeervergunningen verschilt per wijk. De eerste wijken die nu al in februari kunnen profiteren van een verlaging, zijn bijvoorbeeld Laak, Rustenburg-Oostbroek en het Valkenboskwartier, de laatste zijn de Rivieren- en Stationsbuurt, Transvaal en de Schilderswijk. ...lees meer
Den HaagFM 29.12.2014  VVD-raadslid Monique van der Bijl wist in de gemeenteraad een meerderheid bij elkaar te krijgen om dat bedrag te verlagen. “Haagse gezinnen met een tweede auto betalen vanaf 2015 ruim 200 euro per jaar minder. Een tweede auto is voor veel gezinnen vaak geen luxe, maar een noodzaak om bijvoorbeeld naar het werk te gaan. Voor deze mensen wordt het nu gelukkig een stuk goedkoper om hun auto te parkeren”, aldus Van der Bijl.
Het verlagen van het tarief wordt gefaseerd ingevoerd. Dat betekent dat in 2015 bewoners een lagere jaarrekening ontvangen voor hun vergunning. De bewoners van onder andere het Valkenboskwartier, Scheveningen-Dorp en Laak ontvangen deze lagere rekening als eerste in februari. ...lees meer

zondag, december 14, 2014


Lees hier verder!

Meer invloed voor de Buurt


Meer invloed voor buurt

Telegraaf 13.12.2014 Sinds vijf jaar hebben Rotterdamse buurtbewoners direct wat te zeggen over de eigen leef- en woonomgeving in zogeheten Buurt Bestuurt comités. Daarin werken politie en gemeente samen met buurtbewoners om werk te maken van de problemen die zich in de wijk voordoen. Het Rotterdamse idee vindt inmiddels navolging in vooral omliggende gemeenten, maar ook in België en Groot-Brittannië.
De eerste problemen die in een wijk op tafel komen, gaan meestal over zwerfvuil, hardrijders en overlast door jongeren. Als de comités wat langer bestaan, wordt er gepraat over de leefbaarheid in de wijk of worden er sociale problemen aangekaart. Rotterdam telt inmiddels 63 comités.

Buurt Bestuurt is volgens bewoners en de gemeente het middel geworden om elkaar sneller aan te spreken op misstanden „Vanuit een gemeentelijke organisatie zijn we gewend om in een systeem te denken als we een probleem willen aanpakken. De wijken inspireren ons om het juist niet zo te doen, maar verschillend naar die gemeenschappen te kijken en vanuit dat idee problemen op te pakken”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb. De comités beslissen over van alles: het verplaatsen van een speelplaats, het aanschaffen van meer verlichting en vuilnisbakken tot het zoeken naar oplossingen van parkeeroverlast.

Actief
Moeilijkheid blijft dat meestal nog geen 10 procent van de buurtbewoners echt actief is. „Maar dat is niet erg”, vindt voorzitter Ria Bronsgeest van Buurt Bestuur in de wijk Kreekhuizen. „Sommige mensen hebben geen tijd of geen zin, maar dan kunnen ze ons werk nog wel waarderen.” Belangrijk voor de gemeente is wel dat de mensen die op bijeenkomsten komen een afspiegeling zijn uit de wijk.

Om toch meer mensen aan te sporen in de wijk mee te doen, heeft de gemeente een app ontwikkeld. Bewoners die niet actief zijn, blijven dan toch op de hoogte van wat er in de wijk gebeurt en worden wellicht later actief. Andere manieren om mensen erbij te betrekken zijn social media en vergaderen op plekken waar veel buurtbewoners al komen, zoals een café of park.
 
Veel andere gemeenten zijn met vergelijkbare vormen van samenwerking met bewoners bezig, weet Aboutaleb. „Soms gaat het om meepraten of meedenken. Met Buurt Bestuurt gaan we een stap verder. Bewoners bepalen mee waaraan politie en stadswachten een deel van hun tijd besteden. Dat gaat best ver. Voor sommige gemeenten gaat dat misschien te ver. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is, maar we hebben er de afgelopen jaren veel van geleerd.”

dinsdag, december 09, 2014


Lees hier verder!

BUURT DE PLICHTEN? DAN OOK DE RECHTEN

BB 07.12.2014 Je kunt het participatiesamenleving noemen, of doe-democratie, of gewoon een bezuiniging. De overheid trekt zich terug op de traditionele verzorgingsstaatterreinen en vraagt van burgers om meer met elkaar zelf te doen. Prima ontwikkeling, bewoners willen dat ook, stelt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Maar één ding: geef ze dan ook rechten om zaken goed te regelen. Buurtrechten.
Zoek het maar uit
Burgers kunnen en willen veel zelf doen, omdat ze voorzieningen overeind willen houden, zegt Ties de Ruijter, directeur van het LSA. Het is niet alleen door die terugtredende overheid, het is ook een autonome beweging van onderop om wonen, welzijn, zorg en energievoorziening zelf te willen organiseren, meent hij. ‘Die twee tendensen vallen samen, waardoor er meer ruimte voor bewoners komt. Die ruimte moet je echter wel invullen. De overheid kan niet zeggen: het is je burgerplicht, zoek het maar uit.’
GERELATEERDE ARTIKELEN
·                            26-11-2014 ‘Genoeg beleid, we gaan nu doen!’ 
·                            24-11-2014 Platform G1000.nu wil democratie versterken 
·                            10-10-2014 Burgers nemen gemeente de maat 
·                            03-10-2014 Zelfbeheer moet Zuidoost redden

donderdag, december 04, 2014


Lees hier verder!

Meer ondersteuning voor bewonersorganisaties
SP WIL EEN VERSTERKING VAN BEWONERSORGANISATIES


SP 04-12-2014De SP wil dat de bewonersorganisaties versterkt worden en dat er meer geld gaat naar de ondersteuning van deze organisaties. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De bewonersorganisaties doen goed en nuttig werk in de stad, wat de SP betreft verdienen deze organisaties alle steun. We willen dat ze daarom voldoende geld krijgen om hun activiteiten voort te zetten, bijvoorbeeld door extra geld vrij te maken voor de bewonersorganisaties via de stadsdelen". › Lees verder

Zie ook:

·                            Dossier: Buurthuizen en welzijnswerk

·                            Dossier: Fractienieuws

Meer ondersteuning en waardering voor bewonersorganisaties en -initiatieven!
PvdA door Lobke Zandstra op 3 december 2014 - Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Veel Hagenaars weten niet wat hun bewonersorganisatie doet of welke bewonersinitiatieven er actief zijn in hun buurt. lees verder » 
 
Den HaagFM 03.12.2014 Na jaren van bezuinigingen op bewonersorganisaties wil de Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad komende jaren extra ondersteuning geven.

“We moeten deze organisaties koesteren en versterken”, zegt raadslid Lobke Zandstra. Zij pleit voor een stadsbrede campagne om actieve Hagenaars te bedanken en mensen enthousiast te maken om zelf actief te worden bij een bewonersorganisatie of –initiatief. “Onbekend maakt immers onbemind.”
De partij wil onder meer dat er een introductiepakket komt voor mensen die zich willen gaan inzetten voor hun wijk. “Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden”, stelt Zandstra. Ook denkt zij aan cursussen voor bijvoorbeeld de nieuwe penningsmeester of webbeheerder.
Baldewsingh
Wethouder Rabin Baldewsingh kondigde vorige maand al aan dat Den Haag niet verder zal korten op de subsidie voor administratieve ondersteuning van bewonersorganisaties. Ook wil hij zorgen dat de organisaties makkelijker subsidie kunnen aanvragen en hun geld dan sneller krijgen. ...lees meer