woensdag, oktober 05, 2005


Lees hier verder!

Nederlandse taallessen

Op dit moment is de OASE bezig met de organisatie van Nederlandse taallessen voor oudkomers.

Deze lessen zullen starten na de Ramadan en afhankelijk van wat de deelnemers willen zullen ze drie maal per week georganiseerd worden op een avond, een ochtend en een middag per week.

Er komen verschillende groepen: een groep voor vrouwen en een groep voor mannen. Verdere inlichtingen en opgave voor deelneming bij OASE, Leendert Verzijden, Van Meursstraat 1, tel 3961224. De lessen zijn gratis.


Lees hier verder!

Buurt- Iftar maaltijd

Op vrijdag 28 oktober organiseert de Multiculturele werkgroep in de Oase een buurt-Iftar maaltijd voor iedereen.

Om 18.00 uur is iedereen welkom bij OASE, Leendert Verzijden, Van Meursstraat 1, tel 3961224.


Lees hier verder!

Jongeren Iftar-maaltijd en jongeren debat

Op woensdag 26 oktober organiseren de stagiaires van OASE een jongeren-Iftarmaaltijd en aansluitend een jongerendebat ook voor niet-Moslim jongeren.

Ze beginnen met de maaltijd om 16.30 uur en het debat begint om 18.23 uur
Het belooft een leuke en actieve avond te worden.

Er wordt verwacht, dat de 75 plaatsen snel vol zijn. Toegang 50 cent. Opgave voor deelname is gewenst bij OASE, Leendert Verzijden, Van Meursstraat 1, tel 3961224.

dinsdag, oktober 04, 2005


Lees hier verder!

Straatgroepen

De Bewonersorganisatie zet zich in voor een veilig, leefbaar, schoon en gezellig Spoorwijk. Omdat we zelf in de wijk wonen en werken signaleren we eventuele knelpunten vaak wel op tijd om ze te kunnen doorspelen naar de gemeente of een andere instantie die daar actie op kan nemen.

Toch kan het altijd beter. In Nieuw Spoorwijk zijn enkele complexcommissies opgezet. De leden van de commissies zijn de contactpersonen voor zowel de buurtbewoners als voor de bewonersorganisatie en diensten en instellingen in de wijk. Zij hebben al veel succes geboekt om de buurt leefbaarder en gezelliger te maken.

In Oud Spoorwijk willen we daarom ook de oude straatgroepen nieuw leven inblazen en nieuwe groepen opzetten. Samen kunnen we ons actief inzetten voor een blijvend leefbaar spoorwijk. Via de Spoorwijzer zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen. Wendy Jonker, adviseur van Stichting BOOG, is contactpersoon voor dit project.

Met haar kunt u contact opnemen voor meer informatie en om u aan te melden voor een nieuwe straatgroep. zal dit project trekken. Tel.nr. 3121278, email jonwe@boog.nl


Lees hier verder!

10 november tafeltjesavond

Op donderdag 10 november organiseert de Bewonersorganisatie Spoorwijk weer een tafeltjes informatieavond van 19.00-21.00 uur in de Oase.

Alle vragen, die betrekking hebben op de veiligheid en leefbaarheid kunt u daar stellen.
Vertegenwoordigers van o.a. Vestia, Politie,Welzijn en de Bewonersorganisatie Spoorwijk zullen aanwezig zijn. Mochten zij niet direct uw vraag kunnen beantwoorden, dan zal er op een later tijdstip naar u teruggekoppeld worden.

Ook als u geen vragen heeft bent u welkom om koffie te komen drinken en een praatje te maken.


Lees hier verder!

Dialoog 19 november ’Leven in Spoorwijk’

We willen een dialoog organiseren voor en van mensen die in Spoorwijk, een wijk van vele culturen, goed met elkaar wil samenleven. Er zijn een aantal repetities omdat we goed voor de dag willen komen.
In juni heeft de Hindoestaanse groep gesproken over: Mijn land Geen land.
Op 22 september bespraken Marokkaanse mensen: Wat is er veranderd in Nederland?
Op 1 november is er een bijeenkomst voor van oorsprong Nederlanders met als thema: Moeten Nederlanders ook integreren?
Op 8 november komen Turkse mensen bijeen rond het thema: Nederland onze toekomst?
Op 19 november van 15.00 tot 20.00 uur komen alle groepen bij elkaar in de Oase om met elkaar uit te wisselen hoe het samen leven in Spoorwijk nog beter kan worden. U bent ook welkom. We gaan dan eerst met elkaar praten over deze onderwerpen, om daarna af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd.

Leendert Verzijden en Laurens Venderbos