maandag, december 28, 2009


Lees hier verder!

Nieuws van het Buurtopbouwwerk

Spoorwijkers !

- Heb je een goed idee voor je straat/buurt/wijk ?

- Wil je je buren beter leren kennen ?

- Wil je je straat gezelliger maken ?


Bel/mail de Buurtopbouwwerker:
Renske de Man
email: manre@Boog.nl

tel: 070-3121252

Zij helpt je plannen voor de wijk ten uitvoer te brengen.


Lees hier verder!

Oproep - kopy en bezorgers voor de Spoorwijzer

De wijk is op zoek naar mensen die niet alleen graag lezen, maar ook eens een stukje willen schrijven. En ook wordt er gezocht naar bezorgers

kopy.
Heeft u iets leuks meegemaakt in de wijk, wilt u een steentje bijdragen, of gewoon iets gezelligs melden ?

Stuur uw stukje gewoon in redactie@.bos@gmail.com

Of stuur het in papieren vorm naar:
Redactie BOS,
De Wissel
Betsy Perkstraat 14,
2524 XT Den Haag
tel. 070-3960000.

Bezorging.
Daarnaast zijn ze ook dringend op zoek naar mensen die een paar keer per jaar de krantjes tegen vergoeding willen bezorgen. Als u het niet erg vindt trappen te lopen En het is nog goed voor de conditie ook !

Laat het weten op bos@spoorwijk.org,
Bewonersorganisatie Spoorwijk, B.O.S.
De Wissel,
Betsy Perkstraat 14,
2524 XT Den Haag,
tel. 070-3960000.


Lees hier verder!

Kies voor je wijk - gemeenteraadsverkiezingen 2010

(klik ook op titel) informatie van de gemeente Den Haag

Op 3 maart 2010 worden de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Daarom houdt de bewonersorganisatie de bewoners de komende tijd op de hoogte van de activiteiten van de politieke partijen.

Het volgende nummer van de Spoorwijzer van begin februari 2010 zal daar speciaal over gaan.

Wil je daar ook iets melden?
Mail dan naar de redactie.bos@gmail.com
Bewonersorganisatie B.O.S.
De Wissel
Betsy Perkstraat 14
2524 XT Den Haag
Tel. 070-3960000.


Lees hier verder!

Website Spoorwijk vernieuwd

(klik op titel)
De Bewonersorganisatie Spoorwijk, B.O.S. heeft haar website nieuw leven ingeblazen. Er staat allerhande informatie op voor en door de wijk.

Actueel.
Ook worden op de website alle activiteiten bijgehouden.

Wil je weten wat er te doen is ?

Of wat er de afgelopen weken is gebeurd ?


Bekijk het op www.Spoorwijk.org en ook www.nieuwspoorwijk.nl .

Voor bewoners.
De website is er voor iedereen in de wijk. Daarom zijn er ook speciale pagina's voor de kleinsten onder ons, voor jongeren, voor volwassenen en voor de ouderen. Hier staat allerlei informatie over verschillende organisaties, opvang, activiteiten en ga zo maar door !

Wilt u ook iets inbrengen? Mail dan naar website.bos@gmail.com


Lees hier verder!

Hyven ook in SpoorwijkKoningin Beatrix klonk in haar kersttoespraak 2009 nogal al bezorgd over het gebruik van internet met name het Chatten, Hyves, Facebook, etc.

Toch helpt het digitale communiceren om contacten te leggen en te onderhouden.

Het kan een hulpmiddel zijn om de sociale samenhang en nieuwe contacten te stimuleren. Veel jongeren maken hier gebruik van.

Voor ouderen is de computertechniek nogal eens een berg waar men tegenop ziet. Toch kan ook het isolement van ouderen worden doorbroken door bijvoorbeeld gebruik te maken van Hyves.


Klik op de titel en meldt je aan.


Lees hier verder!

Spoorwijzer 2009 Oud&Nieuw 2010

Spoorwijzer 2009 Oud&Nieuw 2010

Voor degene die hem nog niet ontvingen via de brievenbus

Klik op de titel

.........en lees mee.

woensdag, december 23, 2009


Lees hier verder!

Nieuwjaarsreceptie in Spoorwijk

De samenwerkende organisaties en groepen in Spoorwijk nodigen u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 7 januari 2010 van 17 tot 19 uur

Bibliotheek Spoorwijk van Meursstraat 1aBewonersorganisatie Spoorwijk
Bibliotheek Spoorwijk
De Framboos
Mooi Laak
Stek
De Oase
United Music
Leefbaarheid Spoorwijk
Turks Huis
Afrikaanse vrouwengroep Kariboe Bibi
Stichting Mamtha
Wijkgemeente In de Praktijk
Moeder en kind centrum Bij-1
Speeltuin Trijntje
Jongerengroep Spoorwijk
Jongerengroep Laak de Eenheid
El Ouma Moskee
Sewa Dhaam
De Verheven Deur
Jeroenparochie


Met muzikale omlijsting door het ensemble Petillant


Komt allen.

Met viendelijke groet,


Namens de multiculturele werkgroep Spoorwijk
Leendert Verzijden - OASE

zondag, december 20, 2009


Lees hier verder!

De sneeuw viel natuurlijk ook in Spoorwijk

Sinterklaas is alweer naar Spanje en het wachten is op de Kerstman.

De mooiste Kerst is uiteraard een witte Kerst en gelukkig is de sneeuw inmiddels al met pakken uit de hemel gevallen.

Vanaf het balkon een mooi gezicht.


Beetsstraat


Schimmelweg


Brug Schimmelweg

Park Schimmelweg

Op de Kerstman moeten we nog even wachten dus houden we ons intussen bezig met zaken die bij sneeuw horen.

Iglo
Hoewel fase 3 van de wijkvernieuwing deze week werd opgeleverd, blijkt er toch nog een fase 4 te zijn ??!!


Spoorwijkse sneeuwmannen (of vrouwen ?)
Worden er dit jaar prijzen uitgereikt ??
vrijdag, december 18, 2009


Lees hier verder!

Vaststelling Masterplan Knoop Moerwijk is slechts het begin

(klik op titel) Inspraak voorzitter B.O.S. Marcel Keus


In het Masterplan voor de Knoop Moerwijk staan de plannen genoemd om het gebied opnieuw te ontwikkelen. De verkeersknoop wordt opgelost door de herinrichting van twee kruispunten. De discussie in de raad zou vooral gaan over de woonboten, de school- en kindertuinen, het percentage sociale woningbouw en de leefbaarheid rondom het station.

Het masterplan beoogt de ontwikkeling van woningen en bedrijven rond station Moerwijk. Hierbij zal het station zelf ook worden aangepakt, waarbij de sociale veiligheid voorop zal staan. PvdA-woordvoerder Susan Cohen Jehoram was hierover zeer tevreden, maar diende nog wel een amendement in om de 30% sociale woningbouw op stadsdeelniveau zeker te stellen. “Gelukkig was er toch nog een sociale meerderheid in de raad, zodat dit amendement werd aangenomen. Want van VVD en D66 hoefden wij helaas niets te verwachten.” aldus de PvdAfractie

De PvdA-woordvoerder dacht stevig te moeten inzetten op de 30 % sociale woningbouw. Mogelijk heeft zjj het dossier niet goed doorgelezen. Waarschijnlijk weet Susan Cohen Jehoram nog niet dat dit reeds geruime tijd “lopend beleid is” en lang geleden verplicht werd door het Rijk. Toen nog minister Dekker regelde dit in het kader van het Grote Stedenbeleid ter bescherming van gedupeerde bewoners met niet al te hoge inkomens woonachtig temidden van de grootschalige sloop- en nieuwbouwprojecten in de grote steden waaronder dus zeker ook Den Haag.

Het amendement van de SP dat vroeg om betrokkenheid van de raad bij de toekomstige besluitvorming van dit masterplan steunde Cohen Jehoram niet. “Dat wil niet zeggen dat we het niet belangrijk vinden, maar liever regelen we dit voor alle grote plannen in onze stad, En dat is aan de volgende raad om vast te stellen. Wij willen immers geen Noord-Zuid-lijn toestanden in Den Haag.”

Dat het Pannenkoekenhuis kan worden behouden was een duidelijke winst vanuit de samenspraak. “Wethouder Norder heeft toegezegd met de bewoners in gesprek te zullen blijven en daar zijn wij zeer blij mee.”
Jammer dat een aantal aandachtspunten vanuit de de Inspraak en de ’rondwandeling’ buiten beschouwing bleven.

We blijven er dus bovenop zitten.

zondag, december 13, 2009


Lees hier verder!

Masterplan Knoop Moerwijk bijna klaar

(klik op titel)

Ter voorbereiding op de Raadsvergadering, waar uiteindelijk het concept Masterplan Knoop Moerwijk zal worden vastgesteld, was er een aantal Raadsleden vanuit de commissie SRO op bezoek.Uiteraard waren de vertegenwoordigers van de verschillende bewonersorganisaties en belanghebbende bewoners (o.a. ex-leden Klankbordgroep Knoop Moerwijk) vanuit Moerwijk, Laakhaven en Spoorwijk ook van de partij.

De CU/SGP, de HSP, SP en de PVDA waren zeer benieuwd hoe het gebied rondom station Moerwijk er nu echt bij ligt. De verschillende leden van de commissie SRO hadden al een paar keer vergaderd over de papieren plannen. Nav van de recente SRO-vergadering op 3 december 2009(verslag klik titel boven), werd afgesproken een “Oog en een Oor” op de zaak te werpen. Raadsleden zijn volgens het Dualisme immers de Ogen en Oren van de stemmer! Ook zouden de verschillende reacties van de bewoners meer licht scheppen in de duisterheid. Er zijn namelijk nog wel wat vragen.


Vanuit de Samenspraak is de volgende ‘halte’ de Inspraak. Deze begint dan ook tijdens de Raadsvergadering op 17 december 2009.

Contact Inspraak
Tel. 070.3533131 – Email. griffie@denhaag.nl of van de onderstaande telefoonnummers.
Tel. 070.3532892 – Email. g.j.c.hercules@denhaag.nl
Tel. 070.3533616 – Email. n.breunis@denhaag.nl
vrijdag, december 11, 2009


Lees hier verder!

Spoorwijk is af, 15 december 2009 oplevering Promenade (3e en laatste fase)

(klik titel)

Op 15 december 2009 viert Vestia de oplevering van Promenade. Dit is tevens de 3e en laatste fase van de grootschalige vernieuwing van Spoorwijk. Behoudens nog wat "Grijze" plekken is de sloop/nieuwbouw na 10 lange jaren dan eindelijk verleden tijd.

Met het Verleden van Oud Spoorwijk is afgerekend en Nu kunnen we dan gaan genieten van de Toekomst van Nieuw Spoorwijk. Het wordt een feest in winterse sprookjessferen en dat past natuurlijk helemaal bij de tijd van het jaar!

(Van der Hoogenhof)

Op 15 december 2009 wordt dit gevierd met een lampionnenoptocht met winterelfjes en winterse versnaperingen dat het fijn wonen is in het nieuwe Spoorwijk! Om 16.30 uur vertrekt er een lampionnenoptocht vanaf het Van der Hoogenhof en om 17.00 uur start in het Van der Hoogenhof de ontvangst voor de feestelijke opleveringshandeling.

Verval
In Spoorwijk laat Vestia zien dat een droom over een betere toekomst voor een wijk niet alleen maar een sprookje is. Spoorwijk raakte vanaf de jaren '70 in verval en de bewoners waren ontevreden over het leefklimaat, de kleine woningen en de criminaliteit. De openbare ruimte was verwaarloosd en er stonden te veel auto's in de kleine straatjes.

Nieuwe toekomst
In de jaren '90 maakten Vestia Den Haag Zuid-Oost, de gemeente Den Haag en de bewoners van Spoorwijk samen een wijkplan en dit vormde de basis voor de grootschalige vernieuwing. De aanleg van een groen, schoon en stil park (Hof van Heden) vormde de aftrap van 10 jaar slopen en bouwen. Nu staan er 750 nieuwe woningen die duurzaam verwarmd worden: opgepompt grondwater is de warmtebron voor de vloerverwarming en het tapwater. Spoorwijk is hiermee een van de eerste vlamloze wijken van Nederland.

Derde fase
Inmiddels is de derde fase opgeleverd en wonen er 126 kopers en 146 huurders in de ruim opgezette hoven.