zondag, september 30, 2007


Lees hier verder!

Eind goed al goed

Op 28 augustus begon de ellende met het vervangen van de riolering in de Busken Huetstraat-Beetsstraat-Schimmelweg......Maar nu ziet het er weer prima uit. We kunnen de auto weer kwijt.


Nog een keer gaat de straat open voor de nieuwe bestrating en de nieuwe bomen.

vrijdag, september 28, 2007


Lees hier verder!

IFTAR MAALTIJD DONDERDAG 4 oktober 2007


De Turkse Moskee Mecid Kuba en de Marokkaanse Moskee El Ouma, in samenwerking met jongerengroep LAAK DE EENHEID, OASE diaconaal werk, Hindoe vereniging SEWA DHAAM , en de Bewoners Organisatie Spoorwijk BOS,


Nodigt iedereen uit voor een IFTAR MAALTIJD op DONDERDAG 4 oktober 2007.

In de OASE Van Meursstraat 1 Den Haag
Om 19.00 uur begint het programma.
19.15 uur begint de maaltijd en eindigt 20.15 uur.

Iedereen welkom.

MULTICULTURELE WERKGROEP SPOORWIJK

woensdag, september 26, 2007


Lees hier verder!

Leefbaarheidsoverleg 6 september 2007, verslag

Verslag van het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk op 6 september 2007 in de
Promenade aan de Erasmusweg 2 Den Haag
Opening. Voorzitter opent de vergadering.

1. Opmerkingen over de actielijst:

Actiepunt 12. Problemen Alb. Thijmstraat
- Voor mensen die geïnteresseerd zijn heeft de gemeente materiaal over verkeerssituatie.
- Wachten op de zwerfkeien om deze te plaatsen.
- Er staan geen auto’s meer bij het café.

Actiepunt 13, Opengebroken Busken Huetstraat
Bewoner vertelt, dat
- de Busken Huetstraat opnieuw openligt vanwege een nieuwe riolering.
- Er zijn parkeerproblemen vanwege puinstenen.
- De bewoners zijn hierover niet van de voren geïnformeerd. De bewoners van de Beetsstraat en de Schimmelweg zijn wel geïnformeerd.
- Er is gebrek aan communicatie tussen bouwproject en bewoners
- Er is contact met de Gemeente en Ceres. Bij problemen kan men de Gemeente benaderen.
- Voorzitter zorgt voor een lijstje met de verantwoordelijke mensen waar bewoners terecht kunnen.
- Er moet nagevraagd worden welke straten in aanmerking komen voor vervanging riool
- 2 ½ maand geleden was de Busken Huetstraat niet toegankelijk. Ook toen zijn de bewoners niet op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen.

Actiepunt 19.Vrijwillig toezicht ’t Zandje.
In de Commissie Spoorwijk is een plan ontwikkeld over het sport/spel aanbod in Spoorwijk vanuit een integrale aanpak.
Een van de arrangementen betreft de faciliteiten bij ’t Zandje. MooiLaak doet een oproep voor een vrijwillige toezichthouder, die het veldje kan beheren. Jolanda nodigt de bewoners uit om mee te denken. Graag aanmelden bij Latifa om samen in een denktank te zitten.

Actiepunt 22. Kunst in de wijk.
Jan Hunck wil graag de kinderen/scholen betrekken bij kunst in de wijk.
- De volgende bijeenkomst over het kunstwerk is nog niet geweest; er zou een overleg plaats vinden tussen mensen die geïnteresseerd waren om mee te denken, deze bijeenkomst is nog niet gepland.
- Er is ook vraag naar functionele kunst.
- Op maandag 3 september was er een overleg over het initiatief van BOS voor een kunstwerk. Er is nog geen overeenstemming over de locatie.
Het oorspronkelijke plan was een fontein. Budget 400.000. Onderhoud 10.000 per jaar.
In fase 3 praten met de architect, kunstenaars, SKIB en BOS. VESTIA heeft 100.000 euro toegezegd.
- Plan van aanpak:
1. Bewoners benaderen.
2. Financiering rondhebben.
3. Eindplan 2009 opleveren (fase 3)
4. MooiLaak – KunstLaak. Dat is een mogelijke naam voor het project.

Actiepunt 30 Geluidsoverlast de Keet. Hierover is overleg geweest met de bewoners en MooiLaak, die toezeggingen heeft gedaan om de geluidsoverlast binnen de perken te houden.

Actiepunt 31. Snelverkeer overlast 30 km straten Van Meursstraat Hasebroekstraat.
Er is extra controle door de politie; de borden ‘woonerf’ blijven staan. Dus er dient stapvoets gereden te worden

2. De bewoners krijgen het woord.- Bewoonster Schimmelweg De stoeltjes in haar voortuin worden weggehaald door jongeren die gaan zitten kaarten. Voorzitter benadert de manager van De Keet om de jongens aan te spreken.
- Bewoonster Beetsstraat: De wijk moet schoon leuk en gezellig zijn, maar de veegwagen neemt niets van het zwerfvuil mee van de Schimmelweg.
- Bewoonster: Op de hoek Oltmanstraat/Potgieterstraat wordt ’s avonds laat herrie gemaakt. De voorzitter neemt contact op met de Politie en de beheerder van de De Keet
- Bewoner: wil a. De bomen terug in de Busken Huetstraat
b. Gevaarlijke oversteekplaatsen veilig maken
c. Zwerfkeien A.Thijmstraat aandachtspunt. Hiervoor zijn een paar maanden behandeltijd nodig.
d. De elektrische netspanning is voor de 6e keer uitgevallen. Het aanleggen van de kabels gebeurt op het verkeerde tijdstip.
e. De bewoners vragen om snellere actie bekabeling van de spanning. Peter praat met verantwoordelijke.
f. Oude speeltoestellen voor gehandicapte kinderen. Er zijn diverse fondsen die aangesproken kunnen worden. Peter onderzoekt dit.

- Jan Hunck: wil a. vervanging van bomen in de Beetsstraat met de herinrichting. Over het algemeen worden vooraf twee bewonersavonden gehouden.
Gemeente gaat navragen of de Busken Huetstraat ook aangepakt gaat worden.
b. Jan Hunck schrok van het aantal van de nieuwe koopwoningen – 20 -, die alweer in de verkoop gedaan zijn en heeft de bewoners hierop aangesproken.
c. Door stroomuitval is er diepvriesschade ontstaan. Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient men de schade te kunnen aantonen.
- Bewoonster Nieuw Spoorwijk ; a. Jongeren hebben lantarenpalen gesloopt.De achterpaden van de Vosmaerstraat, Alberdingk Thijmstraat en de Rudolf van Brammenstraat zijn nu donker. VESTIA, Voorzitter en bewoonster gaan de plekken bekijken en een oplossing zoeken. Er is een nieuwe conciërge bij VESTIA. Het is bekend wie de lantarens stukmaakt.
b. Er is last van hondenpoep in de Alb. Thijmstraat (straatno.??) Men kan bellen met het handhavingsteam 3533000. (= contactcentrum Den Haag) of mailen contactcentrum@DSB.denhaag.nl
c. Er is weer overlast in de Rudolf van Brammenstraat. Jongeren lopen over het dak.

3. Rondvraag.- VESTIA. Er is een nieuw algemeen nr. klantenservice. 09001455. Dit kost 8 cent per gesprek.
- MOOILaak. In het kader van de Haagse Ontmoeting vindt er een ontmoeting plaats in de Keet. Iedereen is welkom.
- Het Kleurrijk Festival vindt plaats op 8 september. YES-R zal optreden van 16.30-17.30 uur.
- Voor de verlichting van de Spoorzoeker is OCW verantwoordelijk.
- Verzoek om de palen in het park voor bewoonsters deur Schimmelweg weg te halen.
- De man van VESTIA is vandaag voor het laatst. Dank voor de samenwerking.
- Speeltoestellen Busken Huetstraat traject. Dit loopt. De uitkomst is voorlopig positief..
- De sporthal Busken Huetstraat. De gemeente gaat serieus kijken naar een alternatief hiervoor.
- Gemeente : Interne fietsenstallingen hebben voorrang op een fietsenstalling voor op de stoep voor huizen zonder achterom.

De volgende vergadering van het Leefbaarheidoverleg is op
Donderdag 15 november 2007 om 19.30 in de Promenade.


4. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering.

dinsdag, september 25, 2007


Lees hier verder!

Kader Abdolah in de bibliotheek van Spoorwijk


De Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah is op vrijdag 28 september te gast in de bibliotheek van Spoorwijk.

Kader Abdolah kwam in 1988 als vluchteling in Nederland terecht. In recordtijd leerde hij Nederlands en hij schreef in hoog tempo een reeks verhalenbundels, romans en columns. Inmiddels is hij een van de bekendste schrijvers in Nederland.

Tijdens zijn lezing in de bibliotheek neemt hij de toehoorder mee in de wereld van zijn boeken. Ook zal hij vragen beantwoorden en signeren.

De toegang is gratis, wel reserveren via 070-3948042 of reserveren-spoorwijk@dobdenhaag.nl

www.dobdenhaag.nl
· Van Meursstraat 1a
· 2524 XN Den Haag
· tel/fax:070 - 3948042
· e-mail: spoorwijk@dobdenhaag.nl

zondag, september 23, 2007


Lees hier verder!

Den Haag stimuleert cultuur in de wijk

Den Haag heeft vanaf 1 oktober 2007 een ‘makelaar wijkcultuur’. Paul Cornelissen (45) is de nieuwe makelaar. Hij gaat cultuur in de wijk stimuleren en brengt wijkbewoners en Haagse culturele organisaties dichter bij elkaar. Dit past bij de ambitie van de gemeente om nóg meer Hagenaars enthousiast te maken voor kunst en cultuur. De makelaar wijkcultuur komt voort uit het actieprogramma wijkcultuur ‘De vonk die overslaat’ van wethouder Jetta Klijnsma.

De makelaar stimuleert dat het aanbod van culturele instellingen nog beter past bij de behoefte van wijkbewoners. De makelaar stimuleert ook de ontwikkeling van nieuw talent, nieuwe culturele initiatieven en kleinschalige culturele projecten in de wijk. Een andere uitdaging voor de makelaar is om meer Hagenaars te interesseren voor cultuur en het bezoek aan culturele instellingen te stimuleren. Hij helpt ook bij de verdere professionalisering van culturele activiteiten. Hij werkt daarbij nauw samen met culturele instellingen en wijkbewoners.

Paul Cornelissen is senior adviseur bij de Rodingroep. Daarvoor was hij onder meer adviseur bij Fonds1818 en directeur van Centrum 16/22. Hij had in deze functies al veel contacten met Haagse inwoners en instellingen op het gebied van cultuur, onderwijs en welzijn.

Vanaf 1 oktober kan iedereen het werk van de wijkmakelaar volgen op de weblog www.wijkcultuur.nl . Iedereen met ideeën of vragen over cultuur in de wijk kan mailen naar makelaar@wijkcultuur.nl

maandag, september 17, 2007


Lees hier verder!

Kick Off Den Haag Onder Dak

Voor het zomerreces stemde de gehele gemeenteraad in met het plan van aanpak van wethouder Bert van Alphen (GL) om de dak- en thuislozen in Den Haag beter te kunnen helpen. Daarvoor is in eerste instantie voldoende opvang nodig. De raad stemde in met 9 nieuwe voorzieningen verspreid over de stad.

Op verschillende lokaties kunnen mensen uit de stad hun mening geven en horen wat de plannen zijn:

Stadsdeel Laak
Dag: maandag 17 september 2007
Tijd: 17.30 – 19.30 uur
Plaats: De Oase, van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag
De van Meursstraat ligt dicht bij de gemeentegrens met Rijswijk en sluit aan op het Ledeganckplein.


zondag, september 09, 2007


Lees hier verder!

Een kleurrijk terugblik.


Vanuit mijn zolderraam is alles alweer als vanouds. De harde realiteit is zelfs met gordijnen niet te verstoppen. Vandaar maar een korte terugblik op het Kleurrijke Festival 2007.

Afgelopen zaterdag 8 september was er wederom het Kleurrijk festival in Spoorwijk in de Beetsstraat en de Bartje Blomhof. De openingsceremonie werd deze keer verricht door Peter Brand (Leefbaarheidscoordinator), Peter Smit (wethouder stadsdeel Laak) en de stadsdeelcoordinator.En de muzikale aftrap werd verricht door onze eigen Brassband. Daarna volgde o.a het optreden van 'Annie the musical, diverse dansgroepen etc. Tevens kon je mee aan de workshops Streetdance, Breakdance of Percussie.

Voor degenen die zelf wat wilde laten horen was er de “Doe je ding show”. Ook was er vanzelfsprekend de Rommelmarkt. En er waren standjes waar je kan bloemschikken, Sari lopen, Schminken.

Voor de kinderen zijn er vele attracties en speciaal voor de jongeren was er weer het Panna Tournooi.Het hoogtepunt die dag was toch wel het wervelende optreden van …………???!!!??


Yes-R (Yesser Roshdy, 1986) is een MC uit Amsterdam-Oost die bekend staat om zijn uitermate swingende flow. Geïnspireerd door zijn neef Ali B besloot Yes-R op 13 jarige leeftijd dat hij rapper wilde worden. Op zijn 14e deed hij voor het eerst mee aan een talentenjacht waar hij de 2e plaats won. Net als zijn neef had hij de smaak van het optreden meteen te pakken en is sindsdien niet meer van het podium af te slaan.


En inderdaad was zijn optreden er een om niet te vergeten. Dit althans te constateren aan de hand van het heftige applaus van de aanwezige Spoorwijkse jeugd. Kortom, een daverende afsluiting van de feestmiddag.

We kijken al weer uit naar het Kleurrijk festival 2008. Is de datum al bekend????

zondag, september 02, 2007


Lees hier verder!

‘Verbeterplan voor de Haagse Koepel’ bijeenkomst 10 september 2007


‘Verbeterplan voor de Haagse Koepel’ bijeenkomst 10 september 2007


Op 6 augustus j.l. hebben wij als bestuur van Stichting De Haagse Koepel een bijeenkomst gehouden in Concordia over het rapport ‘Verbeterplan voor de Haagse Koepel’.
Tijdens deze bijeenkomst is door onze achterban aangegeven dat men het voortbestaan van De Haagse Koepel van het grootste belang vindt en waarde hecht aan een zorgvuldige meningsvorming over de toekomstige vormgeving van de organisatie.

De deelnemende organisaties stellen zich daarom op het standpunt dat zij voor een tweede maal bij elkaar willen komen na de vakantieperiode.

Hierbij willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van een 2de bijeenkomst op maandag 10 september 2007, aanvang 20.00 uur in Theater Concordia, Hoge Zand 42

Uit het verslag van 6 augustus zijn er door de aanwezigen een aantal zaken naar voren gebracht, deze worden uitgewerkt als agendapunten.Wij hopen u te kunnen begroeten op 10 september a.s.
Met vriendelijke groet, namens Stichting De Haagse Koepel,


Witte de Withstraat 117
2518 CS Den Haag
Telefoon: 070-3561515
Fax: 070-3562476
E-mail: secr@haagsekoepel.nl

Zie ook:

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag Federatiebijeenkomst 6 augustus 2006

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Brief van Leo Olffers

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag bijeenkomst 10 september 2007

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag van Rabin Baldewsingh 19 september in Concordia

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag Federatiebijeenkomst 6 augustus 2006

zaterdag, september 01, 2007


Lees hier verder!

Kleurrijk Festival Spoorwijk 2007.


Op zaterdag 8 september is er wederom het Kleurrijk Festival Spoorwijk.

Uit onbevestigde bronnen hadden verschillende wijkbewoners reeds het een en ander vernomen. We kunnen dus alvast bevestigen dat de in Spoorwijk reeds wereldberoemde Yes-R het grote hoogtepunt zal zijn.

Zoals uit de van huis-tot-huis verspreidde folder blijkt, bestaat het programma uit:

- Rommelmarkt,
- Doe Je Ding Show,
- Informatiemarkt,
- Diversen optredens,
- Panna Toernooi,
- Workshops breakdance + DJ + Streetdance,
- Kinderspelletjes.Locatie.
De locatie is Bartje Blomhof/Beetsstraat.

Tijdstip.
Vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur.

Informatie.
Voor kraamverhuur: 06-22413825
Voor verdere informatie: 070-3960000


Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door:
Bewonersorganisatie BOS, Theater Pierrot, Haagse bibliotheek Spoorwijk, Stichting MOOI Laak, Basisschool De Spoorzoeker, Woningcorporatie Vestia Zuid Oost, Gemeente Den Haag en de vele vrijwilligers.