zaterdag, januari 27, 2007


Lees hier verder!

Een klein wijk, groot in veranderingen.

Spoorwijk is een klein wijk maar groot in veranderingen. En soms gaan die veranderingen wel erg hard, met name voor de ouderen.

Inmiddels is dus het Alberdingk Thijmplein helemaal kaal. Het plein wordt inderdaad klaargemaakt voor de herinrichting. Ook komen er extra parkeerplaatsen rondom het plein.

Maar ook elders in de wijk wordt het parkeren verbeterd. Volgens het bord bij het Ledeganckplein wordt er op 10 plaatsen in de wijk gewerkt aan het parkeerprobleem.


Ook hier is een kale plek ontstaan. Wat stond er ook al weer naast die Jeroenschool ??Laat het ons vooral weten.

zaterdag, januari 20, 2007


Lees hier verder!

Extra voorzieningen voor de jeugd in Spoorwijk

Zeven miljoen extra voor 5 projecten in Den Haag

Voor de aanpak van de stedelijke vernieuwing heeft de gemeente Den Haag van het Ministerie van VROM zeven miljoen euro extra subsidie ontvangen. De gemeente gaat het geld gebruiken voor maatregelen in Den Haag Zuidwest, Spoorwijk, Transvaal en Duindorp. Dat staat in een brief die het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 januari naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Verantwoordelijk wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen): “Dit geld hebben we hard nodig voor een succesvolle stedelijke vernieuwing. We kunnen zo een pakket aan extra maatregelen uitvoeren die een veelbelovende impuls betekent voor deze wijken en buurten.”

Zuidwest
Bij de maatregelen gaat om het opknappen van het Maerlantpark in Den Haag Zuidwest. Samen met bewoners, bewonersverenigingen, jongerenwerkers en andere instanties wil de gemeente hiervoor een nieuw ontwerp maken.

Spoorwijk en Transvaal.
Daarnaast wordt het ingezet voor een pakket aan extra maatregelen om de openbare ruimte en voorzieningen voor de jeugd in Spoorwijk te verbeteren. In de openbare ruimte en leefomgeving van de Paul Krugerlaan en -plein in Transvaal wordt ook geïnvesteerd.

Duindorp.
Bovendien wordt het geld gebruikt om de sociale problemen in Duindorp adequater aan te pakken. De portieken aan het Tesselseplein zullen worden afgesloten en voorts komen er in deze wijk - naast een nieuw schoolgebouw - een sportzaal en een sporttuin die bestaat uit drie minikunstgrasvelden en een verhard sportveld met aan jongeren aangepaste belijning, indeling en materialen. Er zullen naast gebruik door de scholen extra (sport)activiteiten voor jongeren uit de wijk worden georganiseerd.De maatregelen worden de komende twee jaar uitgevoerd.


bron: gemeente Den Haag Voorlichting www.denhaag.nl www.residentie.net

woensdag, januari 17, 2007


Lees hier verder!

Graffiti in de wijk

Vanwege het nogal frequente museumbezoek van de Haagse Raadsleden blijkt ook bij hun de nodige belangstelling te bestaan voor Cultuur en kunst in het bijzonder.

Jammer dan ook dat er op de PvdA website nogal eens laatdunkend wordt gedaan over het verschijnsel van Urban Art. http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/1148
Hier dan in het bijzonder graffiti in de openbare ruimte.


Als bewijs dat graffiti zeer wel degelijk het predikaat van kunst verdient bijgaand wat gratis zichtexemplaren.

Wie de locaties raadt alwaar een en ander (gratis) is te bezichtigen, krijgt van mij persoonlijk de nog in te stellen Haagse Graffitiprijs 2007.

Tijdens de wandeling kwam ik ook nog dit object tegen. Ofwel de 'Anatomieles voor beginners' langs de Vliet. Hier zullen we dan 2e kamerlid Joop Atsma van het CDA voor uitnodigen. Maar, dat is dan weer een geheel andere discussie.

zaterdag, januari 13, 2007


Lees hier verder!

Albarda achter het ijzeren hek - Alberdingk Thijmplein

Op het Alberdingk Thijmplein staat al jaren het beeld van J.W. Albarda. De man die symbool staat voor; Socialisme, Gerechtigheid, Vrijheid en Vrede. In 1915 werd hij in Den Haag in de gemeenteraad gekozen. Hij bleef Haags raadslid tot 1927 en was van 1917 tot 1923 wethouder van Financiën in `het Haagse gemeentebestuur. Voorts was hij van 1916 tot 1919 lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland en had hij van 1925 tot 1940 zitting in het partijbestuur van de SDAP.
Er staat nu een hek omheen........

Zijn dit de voortekenen dat het plein nu eindelijk heringericht gaat worden ??? Daarnaast was er ooit iets gaande over een monument in de wijk ??? Weet iemand hier iets meer over te vertellen ??

maandag, januari 01, 2007


Lees hier verder!

Rustige jaarwisseling in Spoorwijk

Ondanks lange lijsten met incidenten hadden de meeste politiewoordvoerders het toch over een relatief rustige jaarwisseling. Zo ook in Den Haag, waar toch vijftig auto's in brand werden gestoken en de politie 150 man aanhield.

Niet in Spoorwijk maar wel net op de grens.
Goeverneurlaan/Zeggelenlaan


Lees hier verder!

2007 is begonnen

De beste wensen.