dinsdag, november 29, 2011


Lees hier verder!

2011 Spoorwijzer Oud en nieuw 2012

klik op titel voor de volledige Spoorwijzer


Lees hier verder!

Kunstborrel Laaktheater 08.12.2011


KUNSTBORREL

Donderdag 8 december van 16.30 – 18.00 uur


Deze borrel organiseren we samen met Culturele Initiatieven Noord en BINK VIJF HOOG (dat in Bink 36 zit).


Ken je kunstenaars die iets in Laak doen of zouden willen doen. Tip ze dan!


Tot ziens in Laaktheater


Mieke de Wit

Directeur


Theater Pierrot gaat verder als Laaktheater!

Laaktheater | Ferrandweg 4T | 2523 XT Den Haag | 070-3933348
www.laaktheater.nl

e-mailadres: directie@laaktheater.nl

maandag, november 28, 2011


Lees hier verder!

Dialoogbijeenkomst 2 december 2011 Vadercentrum Adam


vrijdag, november 25, 2011


Lees hier verder!

Wijkschouw Leefbaarheidsoverleg Spoorwijk 6 december 2011

Beste mensen,


Bij dezen kondigen wij alvast aan dat de Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg Spoorwijk plaats gaat vinden op: Dinsdag 6 december 2011 a.s.

Aanvang Wijkschouw 18.30 uur (verzamelplaats onder het afdakje buiten naast de Wissel), waarna we een wandeling gaan maken door de wijk en verbeterpunten zullen noteren.

Aanvang Leefbaarheidoverleg 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Wissel.

Dit keer loopt de brandweer mee met de wijkwandeling en zij geven bij de vergadering een presentatie omtrent brandveiligheid in en om het huis. (met stemkastjes)

U bent zowel bij de wijkwandeling als vergadering van harte welkom !

De agenda en andere stukken ontvangt u binnenkort!

Voor de professionals een dringend verzoek Indien u verhinderd bent, gaarne te zorgen voor een vervanger/vervangster uit uw organisatie of instantie!

Met vriendelijke groet,Namens de BOS,


Astrid Maagdenberg,


dinsdag, november 22, 2011


Lees hier verder!

400 bomen gekapt Hildebrandstraat Goeverneurlaan

(klik op titel)

400 bomen gekapt

In de Posthoorn van 16.11.2011 stond vermeldt de aanvraag van een Omgevings(kap)vergunning voor 400 bomen ivm vervanging riolering en de asfaltering van de fietspaden aldaar.

Locatie is Goeverneurlaan 1-724 Hildebrandstraat 1-141 stadsdeel Laak Spoorwijk-Laakcentraal.
De vraag is of deze bomen worden teruggeplaatst danwel worden vervangen?

De inzagetermijn loopt tot 01.12.2011

U kunt de stukken inzien doordeweeks 08.00-16.30 uur.

Locatie:

Stadsdeelkantoor Laak
Slachthuisplein 25
2521 EC Den Haag
T. 14070
08.00-16.30 uur


Lees hier verder!

Nieuwsbrief nr. 22 - Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !

Klik op titel voor volledige nieuwsbrief


Pers/nieuwsbrief nr. 22 Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk werden ziek van de ventilatie.

Spoorwijk Den Haag: 18.11.2011

Onderwerp: De uitspraak van de Huurcommissie is binnen.

Via de Media heeft u al het een en ander kunnen vernemen. De uitspraak van 14.11.2011 van de Huurcommissie stelt de bewoners alsnog in het gelijk. De uitspraak geeft aan dat het resultaat een tijdelijke huurverlaging is ingaande per 01.09.2010.

Deze tijdelijke huurverlaging van 40 % geldt totdat door Vestia aantoonbaar is gemaakt dat de huizen weer 100 % in orde zijn. Kortom, is de NULMETING reeds onderweg ???

De bewoners hebben geen inhoudelijke bezwaren tegen de uitspraak van de Huurcommissie dd. 14.11.2011. Wel hebben zij de volgende reactie verzonden naar de Huurcommissie.

Vestia heeft op 12 oktober 2011 op locatie officieel de herstelwerkzaamheden als zijnde afgerond “opgeleverd”. Helaas bleken er toch nog wat “losse eindjes” te zijn. Namelijk de warmtepomp werkt nog steeds niet goed. Ook is het nog steeds te warm in de woningen bij een hoge buitentemperatuur.

In de ochtend voor het bezoek van Vestia zijn er door de firma van der Heyden nog wat reparaties gedaan ivm een lekkage in het electrische gedeelte van de warmtepomp. Ook werd er een tussenstuk geplaatst waardoor de watercapaciteit nog maar6 literwarm water was in plaats van10 literper minuut.

Ook werden er wederom nog wat aanpassingen gedaan aan de instelling van de warmtepomp. Deze zijn de dag erna alweer ongedaan gemaakt omdat het toen onmogelijk was om te douchen. Er was namelijk geen druk meer op de mengkraan en het water was koud.

Vandaar dat de bewoners tijdens dit bezoek op 12.10.2011 Vestia hebben verzocht om een Nulmeting waaruit zou blijken wat nu de feitelijke status is van het aangepakte woonmilieu. Hierbij verwijzend naar de oorspronkelijke situatie zoals geconstateerd in de uitspraak van de Huurcommissie. Helaas hebben de bewoners hierop nog geen reactie mogen vernemen van Vestia.

Deze Nulmeting zal namelijk wel eens bepalend kunnen zijn voor het vaststellen van de einddatum van de tijdelijke huurverlaging per 01.09.2010 zoals vastgelegd in de uitspraak van de Huurcommissie. Aantoonbaar volledig herstel van de problematiek ook in relatie met de warmtepomp van ENECO maakt daar ook deel van uit.

Tevens willen wij verwijzen naar de onlangs afgesloten Prestatieafspraken 2010 – 2015 tussen de gemeente Den Haag en de Haagse woningcorporaties. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid te wachten niet alleen bij Vestia maar dus ook bij het Haagse college van b&w.

Aandachtpunten:
- Nulpunttoetsing oplevering aanpak woningen,
- Temperatuur/luchtvochtigheidsmeting (advies GGD),
- Klapramen, Zonwering (advies GGD),
- Warmtepompaanpak o.a lekken, koelkleppen,
- Schadeclaim,
etc.

Wordt vervolgd.

Voor meer informatie neem contact op met;

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !Contact: C.M van Dun
Tel.: 06-41984880
E-contact: marcdeklein@hotmail.com
Weblog: http://effepuffe.wordpress.com/

maandag, november 14, 2011


Lees hier verder!

Vadercentrum - nieuwsbrief oktober 2011

Geachte Mevrouw, Mijnheer,Hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van oktober.


Zoals velen van u hebben gemerkt is de website (www.vadercentrum.nl) en het e-mailadres (info@vadercentrum.nl) op dit moment niet bereikbaar.

Momenteel zijn wij in onze organisatie bezig daar een oplossing voor te zoeken.

U kunt ons momenteel bereiken via het e-mailadres waarvan u dit bericht ontvangt (B.Sahin@stichtingmooi.nl).


Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.Ik wens u namens de vrijwilligers en vaders veel leesplezier.


Met vriendelijke groet,

Vadercentrum
Bilal Sahin


Jonckbloetplein 24
2523 AR Den Haag
070-3954097
www.vadercentrum.nl
maandag, november 07, 2011


Lees hier verder!

Reünie Spoorwijk 29 oktober 2011

Toespraak van mevrouw Tineke van Nimwegen op reünie Klik op titelDe reünie van Oud(ere) Spoorwijkers, georganiseerd in het kader van Spoorwijk 100 jaar, was afgelopen zaterdag een groot succes. Meer dan 225 bezoekers, deels uit Spoorwijk en omstreken, ook waren (bijna) alle provincies vertegenwoordigd!

De officiële opening werd verzorgd door Tineke van Nimwegen, thans wethouder Midden-Delfland, en in haar periode als gemeenteraadslid van de Gemeente Den Haag heeft zij ontzettend veel voor Spoorwijk betekent.
Zij gaf aan dat de “bewonerskracht” heeft gezorgd dat Spoorwijk nu een levenslustige vitale wijk is, een eeuw jong!

Er was een gevarieerd programma van fotokamer/filmkamer tot wijkwandeling en rondrit, de happening werd afgesloten met een buffet en alle reünisten ontvingen een aandenken aan deze fantastische dag.

Niet onbelangrijk is dat er ook een goed doel werd gesteund; De lokale voedselbank

Kortom, een zeer geslaagd feest!

Kijkt u ook eens op www.spoorwijk.org voor andere activiteiten in de wijk, u zult wellicht toch verbaasd zijn wat er door en voor Spoorwijkers allemaal wordt georganiseerd in en door Spoorwijk(ers)!