zondag, september 22, 2013

Activiteitenprogramma Laak 2013/2014

Cineac Laak
 
“Elke Hagenaar kan heel direct invloed uitoefenen op zijn eigen straat, buurt en wijk. Die participatie is erg belangrijk: bewoners weten als geen ander wat er speelt in een buurt en waar aandacht voor moet zijn.” De manier waarop iedereen kan meedenken verschilt per stadsdeel. In stadsdeel Laak worden in de maand oktober verschillende informatiebijeenkomsten gehouden over het  Activiteitenprogramma Laak.

Subsidie Leefbaarheid en Bewonersparticipatie


Heeft u zelf een idee voor een activiteit waarmee u helpt om het stadsdeelplan te realiseren? Dan kunt u misschien gebruik maken van de subsidie voor leefbaarheid en bewonersparticipatie. 


Den HaagFM 22.09.2013 Hagenaars kunnen de komende maanden actief meedenken over investeringen in de directe leefomgeving. Wensen en ideeën worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenprogramma van het stadsdeel. Het gaat om keuzes tussen bijvoorbeeld groen in de wijk, of meer activiteiten voor jongeren en ouderen. Een opknapbeurt van het winkelplein is een mogelijkheid, evenals het aanleggen van extra speelplaatsen. lees meer
PDF-bestand Aan de slag in Laak       
PDF-bestand bijlage Activiteitenprogramma 2013 Laak
Mogelijk interessant: