woensdag, september 24, 2008

Samenspraak Knoop Moerwijk, Workshops


Om via een Schetsboek tot een Masterplan te komen moeten er uiteraard eerst ideeën zijn. Dinsdagavond was het dus aan de bewoners. Hun beurt dus om te komen met suggesties.
Vragenrondje.
De vragen varieerden van ongeruste vragen over de toekomst van iemands woning tot positieve opmerkingen over een nieuwe verkeers-infrastructuur. Het onderwerp ‘gezondheid’ kwam aan de orde en men was erg benieuwd wat er met de opbrengst van de inspraak zou gebeuren. De projectleider riep iedereen op vooral mee te denken en input te geven zodat de gemeente goede plannen kan gaan maken.

Workshops.
Na het vragenrondje ging iedereen naar de workshops waar naar hartenlust kon worden gediscussieerd met de betrokken ambtenaren over de verschillende thema’s: Station en verkeer”, “Gebouwen en pleinen”, “Wonen, werken en leven” en “Duurzaam en veilig”.
Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt en er zijn veel suggesties en vragen ingebracht door bewoners.


Om dus van de Knoop Moerwijk een aantrekkelijke plek te maken, moet er wel het een en ander veranderen. Er werden diverse ideeën ingebracht. Er kwam o.a. naar voren dat er meer horeca en ontspanningsmogelijkheden zouden moeten komen. En niet alleen de verkeersituatie moet worden verbeterd.

Maar zeker ook het Viaduct moet er beter gaan uitzien. Oppimpen maar dat station Moerwijk !!!

Zo????


Of zo ????


Oppimpen omgeving, kunstwerken, graffiti etc.


Meer Kunst in de omgeving.


Het Schetsboek was akelig leeg aan het begin van de avond. Echter, aan het eind van de avond puilde het boek uit van de suggesties en ideeën.

Slotbijeenkomst/aanbieding Schetsboek.
Op 13 oktober zal in Theater Pierrot (Ferrandweg 4) het Schetsboek worden aangeboden aan wethouder Marnix Norder.
Ook zal de maquette van de leerlingen van groep 8 van de Ds. D.A. v.d. Bosch basisschool worden overhandigd.