zondag, juni 17, 2007


Lees hier verder!

Vooraankondiging Kleurrijk Festival Spoorwijk 2007.

Vooraankondiging Kleurrijk Festival Spoorwijk 2007.

Op zaterdag 8 september 2007 vindt wederom het Kleurrijk Festival plaats in Spoorwijk.

Een van de attracties zal zijn de:

Doe je Ding Show.

Alle jonge wijkbewoners van
4 tot 14 jaar worden uitgenodigd zich op te geven met een Act, een lied, een dans, muziekinstrument, gedicht etc.


Alles mag in elke taal en op alle manieren.

We willen alle jonge talenten in Spoorwijk graag op het podium zien.

Geef je op:
Bewonersorganisatie Spoorwijk, BOS

Tel.: 070-3960000 (doordeweeks 10.00 tot 15.00 uur)E-mail:
bos@spoorwijk.org


Lees hier verder!

Straatspeeldag Spoorwijk 13 juni 2007

Wederom was het een gezellig wijkfeest om de kinderen weer eens eens lekker op straat te laten spelen en om aandacht te vragen voor de verkeersonveiligheid die zo’n brede weg kan veroorzaken !

Dit keer was het evenement op de Alberdingk Thijmstraat ter hoogte van gezondheidscentrum. Er waren verschillende activiteiten:

- Luchtkussens,

- Skelterpark,

- Verkeersspelletjes,

- Schminken etc.

De Spoorzoeker hielp ook dit jaar weer mee om dit feest tot een succes te maken door o.a. het schminken te verzorgen.


Lees hier verder!

Vooraankondiging Zomerfeest Spoorzoeker.

Zomerfeest op de Spoorzoeker.

11 juli a.s.
vanaf 13.30 uur.
nadere informatie volgt binnenkort.


Lees hier verder!

Verslag Wijkschouw Spoorwijk 22.05.07Verslag van de Wijkschouw Spoorwijk op 22 mei 2007

Er liepen mee:
Bewoners: Frans Giesekam, Mennie Rensink, Jaap Schelling, Loes en Joop Moor, Mieke Sep, André de Ruijter, Ewoud Bloem, Marina van Deutekom
Ramazan Ödek vz. BOS en bewoner

Advies: Latifa Kassimi, adviseur BOOG, Laurens Venderbos, adviseur SCOOP,

Uitgenodigde diensten en organisaties:
Ing. K.W. Mackay wegbeheerder Dienst Stadsbeheer.
Verslag: Johanna van Fessem ao. BOOG

De volgende uitgenodigde organisaties waren niet aanwezig:
Politie
Stichting Mooi (met bericht)
Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn;
Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
Haagwonen,
Vestia,
Ceres


1. Schaepmanstraat voor no. 39.
Elke avond wordt er een grote vrachtauto van de firma Lelieveld met kentekenno. BR ZD 69, weliswaar zonder oplegger, voor de deur geplaatst. Hij neemt licht weg en het huis dreunt, als hij over de verkeersdrempel rijdt. Dit is zaak voor politie, want vrachtauto’s horen niet in de wijk geparkeerd. Al in het Leefbaarheidsoverleg van 17 april heeft Peter Brand beloofd dit aan te kaarten bij de politie.Vroeger heeft de Schaepmanstraat ooit een Gulden Klinker gekregen voor goed onderhoud door de bewoners, maar inmiddels ziet de straat er weer verwaarloosd uit.

2. Schimmelweg no. 357.
Het plantsoentje voor dit huisnummer is kapotgereden door de bouwvrachtwagens van VESTIA. Na klacht bij de laatste verwijst deze door naar de aannemer Ceres. Ceres verwijst echter weer naar VESTIA, die de baas is van de aannemer en eindverantwoordelijke. Dit is van kastje naar de muur sturen.

3. Schimmelweg no. 369. Er ligt al maanden een hoop bouwpuin op de parkeerplaats. Dhr. Mackay maakt aantekening hiervan.

4. Schimmelweg no. 415.
Een verwaarloosde auto met kenteken no. FG PB 55, staat al meer dan een jaar voor de deur. Er groeien allemaal plantjes omheen.

5. Schimmelweg 429.
Het (gemeente)plantsoentje, dat hiervoor ligt wordt door de bewoner met eigen planten prachtig verzorgd.

6. Schimmelweg 437.
Waarom is de boom voor 437 zonder de bewoners te verwittigen omgehakt?

7. Schimmelweg 449.
Er ligt vuilnis voor de deur en er staat ook een verwaarloosde auto. Kenmerk FL 79 FL, maar een bewoner weet, dat alle belasting en verzekering betaald zijn. Erstaat echter ook al lange tijd een losse verkeerspaal (dus van de gemeente) in een betonblok, waarvan niemand weet waar die bijhoort.
8. Beetsstraat/hoek Schimmelweg.
Ook hier is een keurig verzorgd plantsoen.

9. Beetsstraat.
Hier zijn talloze gezonde bomen omgehakt o.a. zes gezonde platanen, vanwege een pijpleiding. Later bleek het, dat dit helemaal niet nodig was geweest. Voor Sporthal ’t Zandje zijn ook platanen weggehaald. De bewoners hebben er nog steeds hartzeer van. Dhr. Mackay. Zodra de Beetsstraat is opgeknapt komen er weer nieuwe bomen. Hij voegt eraan toe, dat Stadsdeel Laak een heel goede groenbeheerder heeft, die hard maar vergeefs bij de gemeente voor het behoud van de bomen heeft gevochten.

10. Alberdingk Thijmstraat hoek Busken Huetstraat.
Er is geen oversteekplaats meer, terwijl de auto’s heel hard rijden. Vroeger waren er stoplichten, maar die zijn ook weggehaald. Er is ook geen parkeerverbod meer. Mackay: De rijbaan is aan onderhoud toe en dat zit in de planning. Bij het café, het vroegere Tuitje, parkeren veel bezoekers hun auto helemaal of half op de stoep (bijv. kentekenno. 15 SZ XV). De bomen die er stonden zijn doodgegaan en er zijn geen nieuwe geplant. De geparkeerde auto’s belemmeren ook het uitzicht als je veilig wilt oversteken. Er kunnen eventueel anti-parkeer paaltjes geplaatst worden, of een ‘sierzwerfkei’.Verder zijn verkeerd geparkeerde auto’s verantwoordelijkheid van de politie. Als deze ’s ochtends en ’s avonds bonnen komen schrijven is de overlast gauw afgelopen. Het is jammer, dat de politie niet meeloopt met de wijkwandeling.

11. Busken Huetstraat.
De toegang tot de straat aan de noordzijde is zodanig opgebroken, dat dhr. Giesekam, die slecht ter been is, onmogelijk bij zijn huis kan komen. Dit dwingt hem elke dag de straat vanaf de andere richting in de rijden, maar omdat de straat een woonerf is en eenrichtingverkeer, moet hij elke dag een verkeersovertreding begaan.
Wat hem ook steekt, is dat de straat zonder enige melding vooraf of excuses achteraf is opengelegd. Hij heeft ook brieven van VESTIA, waarin zwart op wit staat, dat de smalle Busken Huetstraat niet voor bouwverkeer gebruikt zal worden, en dat dit verkeer door de Hasebroekstraat zou rijden. Deze belofte wordt echter met voeten getreden, of met banden verreden. Dhr Giesekam heeft op 1 mei Peter Brand, Leefbaarheidscoördinator gebeld hierover. Deze beloofde, dat het binnen de 14 dagen in orde zou zijn. Het is nu meer dan drie weken verder, maar er is nog niets veranderd. Dhr. Giesekam is ook erg teleurgesteld, dat niet met de wijkwandeling meelopen: a. Peter Brand b. Politie c. VESTIA.

12. Busken Huetstraat
André de Ruijter: Op het trottoir voor Basisschool de Spoorzoeker, zijn twee wipkippen gepland, die twee jaar geleden al zijn aangevraagd. Drie weken geleden zijn ze toegezegd. Aan de overkant van de Spoorzoeker was op een open plek tussen de huizen een speeltuintje met mooie bomen. Systematisch zijn alle speeltoestellen beetje bij beetje weggehaald inclusief de bomen. De plannen zijn nu, dat er op de plek van het mooie speeltuintje een nieuwe gymzaal komt. De bewoners begrijpen hier niets van, want 20 meter verder staat er een gymzaal van nog geen 15 jaar oud, die er ook van binnen nog prima uitziet. Als je de zaal van buiten enigszins aanpast (Vleugel eraf en terras eraf) dan heb je een heel mooie gymzaal, die ook van buiten goed in de wijk past. 15 maanden geleden is hierover een overleg geweest op de Spoorzoeker met Peter Brand, directrice Spoorzoeker Leonie Ploemen en Louis Vermey, gemeente.

13. Busken Huetstraat.
VESTIA heeft het achterpad bij de voormalige speeltuin aan een zijde met een betonnen muur afgesloten, zodat André de Ruijter, die daar achter woont niet meer vanaf het achterpad in zijn schuur kan. Dit is drie jaar geleden al besproken met Peter Brand. Het achterpad ligt ook vol vuilnis.

14. Schaapherderstraat en hof.
Het hof is nu beschermd stadsgezicht. Echter, een vrachtwagen heeft anderhalf jaar geleden een paar stenen uit de gemetselde toegangsboog gereden, die nog steeds niet hersteld is. Ook uit een van de vensterbanken zijn bakstenen afgebroken. Dit dient doorgegeven te worden aan VESTIA.

Verslag 25/05/2007.


Lees hier verder!

Verslag Leefbaarheidsoverleg Spoorwijk 29.05.07

Verslag van het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk op 29 mei 2007 in de Promenade aan de Erasmusweg 2 Den Haag


1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering, zegt, dat hij erg blij is met de opkomst en heet
iedereen welkom. Ook verzoekt hij iedereen op tijd te komen. Hij vindt het jammer dat er geen vertegenwoordiger van Stadsbeheer is, maar deze is wel aanwezig geweest op de Wijkschouw van j.l. 22 mei.

Wat betreft de structurering van het Leefbaarheidoverleg het volgende: OCW: Er leefde het verwachtingspatroon bij Leefbaarheid/buurtcie’s, dat BOS het overleg zou gaan leiden, echter aangezien het bestuur van de Bewonersorganisatie bijna zonder uitzondering een volledige baan heeft, en er niet genoeg vrijwilligers zijn, is er niet voldoende tijd om het Leefbaarheidoverleg zó te ondersteunen als eigenlijk nodig is. Dit is geen onwil, maar onmacht. Met OCW is vorig jaar afgesproken, dat de wijkkrant de eerste prioriteit van BOS is, daarna het organiseren van thema-avonden en dat daarna andere wijkinitiatieven, afhankelijk van de beschikbare tijd, aan de beurt komen. Dit is niet ideaal, maar wel het enige haalbare op dit moment. Naar aanleiding hiervan is er een opzetje voor de structurering gemaakt, dat eerst met BOS besproken gaat worden. (Door een onduidelijkheid is het afgesproken overleg op 3 mei niet doorgegaan). Voorstel is dat de leefbaarheidcoördinator voorzitter is dat MOOILaak voorbereidt en het verslag maakt.

Bewoner biedt zich aan als administratief vrijwilliger. Voorzitter BOS zal een afspraak met hem maken.

Vraag: Hoe is de procedure, als er een afspraak is gemaakt met dienst of organisatie waar nog niet opgereageerd is?
Antwoord: Het is aan de bewoner, die dit heeft aangekaart om dit dan op te pakken. Als er dan nog niet gereageerd wordt dan wordt de leefbaarheidcoördinator ingeschakeld. Dus niet BOS, die daar op dit moment geen gelegenheid voor heeft.
Vraag: En als er dan nog niets gebeurt?
Antwoord: In het Leefbaarheidoverleg zijn de ambtenaren altijd aanwezig en men kan hen aldaar direct aanspreken. Feitelijk moet er voldoende vertrouwen heersen, dat een telefoontje naar de ambtenaar voldoende is. De emailadressen/telefoonnummers staan op de adreslijst.

Oude Actielijst voor 29 mei.
Punt 2. Jongerengroep in park Schimmelweg/Sinjeur Semeynstraat. Men is er mee bezig.
Punt 3. Puin in Hof van Heden. Dat is niet Hof van Heden maar het park aan de andere kant van de Broeksloot, dus Rijswijk. Aan de overkant van het bruggetje. Ook bij ’t Zandje is grofvuil gedumpt. De Politie zal er naar kijken.
Punt 6. Vervuiling straatbeeld bij de Keet door MooiLaak. BOOG belooft het op te pakken (nagekomen bericht: in week 23 is er een extra grote container geregeld, die er aan zit te komen. Emailuitwisseling bij Bewonersorganisatie aanwezig)

2. Inbreng Bewoners/Buurtcommissies.
Diverse onderwerpen, die al in het verslag van de Wijkschouw zijn ingebracht worden nogmaals besproken. Zie ook verslag Wijkschouw en nieuwe actielijst voor 10 juli
* Actiepunt no. 12. (parkeeroverlast Café Marathon) Politie pakt het op.

* Actiepunt 13. (opengebroken straat) Vestia/Ceres en gemeente hebben conflict hierover (buizen en leidingen). Bewoner heeft hierover al een brief ontworpen. Als BOS hierachter gaat staan legt dit meer gewicht in de schaal. Hij zal de brief aan iedereen rondzenden als hij de adreslijst heeft ontvangen. De voorzitter raadt hem voorlopig af om naar de rechter te stappen.

* Actiepunt 15. (afgebroken speeltuin Busken Huetstraat) In plaats van de speeltuin wordt daar een nieuwe gymzaal gepland, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan van augustus 2006, waarin op die plek een speeltuin voorzien is. Er is trouwens al een gymzaal vlakbij, die nog maar 15 jaar oud is. Bewoners willen speeltuin terug en zullen gaan actievoeren.
De voorzitter suggereert eerst de bouwplannen af te wachten en dan actie te ondernemen. Hij raadt aan niet alleen daarop te focussen, maar aan te geven waar je de speeltuin dan wel wilt als het niet op dezelfde plek kan.
Directrice Spoorzoeker kan het niet schelen of de gymzaal oud of nieuw is en waar hij precies staat, als er maar een is.
Bewoners willen de bouwplannen eigenlijk niet afwachten.Het beste zou het zijn om dit protest uit naam en via de Bewonersorganisatie met de Gemeente op te nemen en niet via buurtcommissies/wijkopbouwwerk. De Bewonersorganisatie heeft meer status en legt meer gewicht in de schaal dan het wijkopbouwwerk, maar BOS heeft maar beperkt tijd. Twee bewoners bieden BOS hun assistentie aan. Voorzitter BOS maakt een afspraak met hen om een brief op te stellen.
Dienst Stadsbeheer is niet aanwezig op deze vergadering. Volgende keer spreekt men hier verder over.

* Actiepunt 17 (Borden tegen barbecuen). Op het gebied van Rijswijk, in het park aan de overkant van de Broeksloot bij het bruggetje op de Schimmelweg wordt dikwijls gebarbecued. Dit levert brandgevaar op als het lang niet heeft geregend. Rijswijk heeft al een bord geplaatst bij Blauwkapje, maar er zou er ook een bij het bruggetje moeten komen. Echter dit is Haags gebied. De grens tussen Rijswijk en Den Haag loopt in het midden van de Broeksloot. Dit dient opgenomen te worden met de Gemeente Rijswijk.

* Actiepunt 18. Woonerf Busken Huet straat. Er staat een bord Woonerf, echter dit moet volgens DSB weggehaald worden, want het profiel van de straat beantwoordt niet aan de eisen van een woonerf. Ook de verkeersdrempels worden daarom niet verhoogd. Op een woonerf mag niet harder dan stapvoets gereden worden. In de wijk geldt over het algemeen een snelheid van 30 km. Dit geldt niet voor de Van Meursstraat en de A. Thijmstraat. Wat betreft de Busken Huetstraat. Hier is ook een basisschool en het verdient aanbeveling om niet harder te rijden dan stapvoets. Het bord Woonerf moet volgens bewoners dus blijven staan.

* De oever tussen A.Thijmstraat en Beetsstraat wordt niet meer gemaaid. Dit is ook de bedoeling, want het is een natuurvriendelijke oever. Sommige bewoners vinden het niet mooi. Men denkt dat het verwaarloosd is en neemt aan, dat er daarom ook vanuit auto’s puin neergegooid wordt.

3. Inbreng Coöperaties.
De wooncoöperaties zijn niet aanwezig.

4. Inbreng politie.
Wijkagent haakt aan op het verslag van 16 april no. 4. blz. 2. Naar aanleiding van de steekpartij en de opgeblazen auto zijn er 8 aanhoudingen gedaan en er zullen er waarschijnlijk nog 4/5 volgen. Hij houdt zich aanbevolen voor tips op tel. 4243620. Echter, als er urgenties zijn waarbij er bloed vloeit, dan is het beter om het alarmnummer 112 te bellen. Dat heeft directere verbindingen met de GGD. De wijk heeft extra aandacht van de politie wegens de bouwterreinen. Voorzitter: ook via andere wijkoverleggen zijn er korte lijnen naar organisaties en diensten, maar speciaal dit Leefbaarheidoverleg is erg belangrijk. Je leert elkaars belangen kennen en daar kun je gebruik van maken. Met elkaar ben je dan voor Spoorwijk bezig.

Bewoonsters Nieuw Spoorwijk verlaten om 21.00 uur de vergadering.

5. Inbreng Gemeente (OCW, BSD en DSO)
Voor OCW zie punt 1 Opening.
BSD en DSO zijn niet aanwezig.

6. Inbreng MooiLaak.
MOOILaak: De sportnota is nog niet helemaal af, maar zal, samen met het Kunstwerk op 12 juni a.s. gepresenteerd worden in de Wissel.
Het plan is inmiddels voor 90% gefinancierd, zowel door de Gemeente als onafhankelijke sponsors. Het wachten is alleen nog op fonds VSB 1818.
Er zijn een 8tal arrangementen sport/spel met een integrale aanpak.
1. Een ervan behelst meer sport op straat. Niet alle kinderen worden namelijk via de gewone kanalen bereikt. Het plan is met een bakfiets met lesmateriaal door de straten te rijden en spelende kinderen op te zoeken
2. Spoorloop organiseren in de geest van City-Pier-City loop, maar dan voor de wijk. Een maal per jaar.
3. Een rollatorloop wordt ook overwogen.
Achter het Zandje is er een prachtig veld, dat niet genoeg gebruikt wordt. Er moet hier wel toezicht komen. Echter, daar is geen geld voor. Zijn er misschien wijkbewoners, die hier vrijwillig toezicht willen houden? Men kan hier een vereniging van maken, zodat het goed georganiseerd wordt en je met elkaar (en met de ouders) verantwoordelijk bent. Men zou per toerbeurt toezicht kunnen houden. Ook in de schoolvakanties. Cameratoezicht is beperkt. Echt toezicht is trouwens beter. Hier kan bij een volgende gelegenheid over gediscussieerd worden. (actiepunt 19)
Bewoonster Nieuw Spoorwijk wil graag het plan inzien en vraagt MooiLaak dit haar toe te zenden. (actiepunt 19) Zij zoekt manieren om bevolkingsgroepen te bereiken, die niet zo snel “naar buiten komen”. (Overigens gebruikt de Pakistaans-Hindoestaanse gemeenschap het veld op Zondag om cricket te spelen)
MooiLaak heeft de wijkbewoners nodig om hier ruchtbaarheid aan te geven.
Verzoek om de agenda van het Leefbaarheidoverleg zodanig te structureren, dat de Welzijnsorganisatie haar woordje kan doen, zonder dat zij onnodig bij de rest van de vergadering aanwezig moet zijn.

7. Rondvraag.
* Er wordt afgesproken, dat iedereen die Internet heeft de verslagen digitaal krijgt en, dat ze bij het overleg voor ieder uitgeprint klaar zullen liggen, behalve voor degenen zonder emailadres, die het verslag al per post thuisgestuurd hebben gekregen. Dezen worden bij dezen verzocht dit mee te nemen naar de vergadering.

* De voorzitter deelt mee, dat er naar aanleiding van de herstructurering van het Hildebrandplein metingen zijn verricht. Men hoopt de verkeersstroom uit Rijswijk via de A.Thijmstraat te ontmoedigen, zodat die weg minder gebruikt gaat worden. Dit plan zal in een later Leefbaarheidoverleg uitgebreider besproken worden.

* Er worden lovende woorden gesproken over de Spoorwijzer en tegelijkertijd verzocht om de Leefbaarheidverslagen op de website van de Bewonersorganisatie te zetten. BOS belooft, dat het op het weblog zal komen te staan: http://www.bewonersorganisatieblogspot.com/ actiepunt 20.

Het volgende overleg is op: Dinsdag 10 juli van 19.30-21.00 in de Promenade, Erasmusweg 2 onder Station Moerwijk.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

zondag, juni 10, 2007


Lees hier verder!

Speeldingetjes in de Beetsstraat.

Voor een aantal kinderen in de straat was er deze week een aardige verrassing. Er waren namelijk speelobjecten geplaatst. En er werd druk gebruik van gemaakt met het mooie weer.

Bij navraag bleek het echter toch om andere objecten te gaan. De grote objecten zijn rioolputten.


Een tijdje terug werden er namelijk bomen gekapt in de Beetsstraat vanwege de aanleg van een nieuw rioleringssysteem.

De verdwenen bomen, de boomhut en Kunst in de Wijk...


Lees hier verder!

Presentatie Kunstwerk in Spoorwijk

Aan de bewoners van Spoorwijk en alle belangstellenden.

Betreft: Kunstwerk in Spoorwijk/presentatie sportprogramma MooiLaak

Den Haag, 4 juni 2007


Beste bewoner van Spoorwijk en belangstellende,

Sinds 2004 heeft de Bewonersorganisatie Spoorwijk geluiden opgevangen van bewoners in Spoorwijk, die graag een kunstwerk in de wijk willen. Een kunstwerk dat aandacht geeft aan het bijzondere van Spoorwijk, namelijk dat ze ondanks de verschillen in cultuur, elkaar steunen en vreedzaam naast elkaar wonen en leven.

Sindsdien is er binnen de Bewonersorganisatie een Werkgroep Kunstwerk actief, zij hebben sKiB gevraagd de coördinatie en organisatie van het kunstwerk op zich te nemen. In overleg met de werkgroep zijn kunstenaarsduo Berkman en Janssens gevraagd voor de uitvoering van het kunstwerk. Het kunstwerk zal in stand worden gebracht in overleg met de werkgroep.

Het plan is om op Alberdinck Thijmplein een kunstwerk met water te realiseren dat uiting geeft aan:
- De trots van de bewoners van Spoorwijk voor hun wijk.

- Het proces van de overgang van oud naar nieuw Spoorwijk. Betere en ruimere huizen.

- De verdraagzaamheid van de bewoners van Spoorwijk in het gehele stadsvernieuwingsproces.

- De vele nationaliteiten en culturen die de wijk rijk is en die naast elkaar leven. De multiculturele wijk.

- ‘SAMENLEVING’. Elkaar nodig hebben.

- Verdraagzaamheid.

- “Een bron van leven”, onze oorsprong.

Wij willen graag hetgeen bereikt is met u delen en we zijn benieuwd naar uw ideeën over een kunstwerk. Daarom nodigen we u uit tot het bijwonen van een informatie avond, die gehouden zal worden op

Dinsdag 12 juni 2007 19.30 uur in gebouw De Wissel

Na een inleiding over de plannen en de mogelijkheden, kunt u kennismaken met de beoogde kunstenaars en krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. Aan het einde van de avond wordt u in staat gesteld uw mening kenbaar te maken door het invullen van een enquête.

Na de presentatie van het Kunstwerk zal Jolanda Wagener van Stichting MooiLaak met groot plezier het nieuwe sportprogramma voor Spoorwijk presenteren. Er staan vele nieuwe projecten op stapel en daar zit vast en zeker ook wel iets van uw gading bij. j.wagener@stichtingmooi.nl


Met vriendelijke groet,
Namens Bewonersorganisatie Spoorwijk
Ria Groot, secretaris


Voor meer informatie over:
Stichting Kunst in Beeld (sKiB): www.skib.org
Kunstenaarsduo Berkman en Janssens: http://www.berkman-janssens.nl/

zondag, juni 03, 2007


Lees hier verder!

Slopen, Leefbaarheid en Kunst.

Het begint al aardig op te schieten met vernieuwingsfase 3. De heipalen gaan vlot de grond in en de fundering voor de nieuwe huizen is al zichtbaar.


En ook met de nieuwe riolering gaat het opschieten. Wel levert het een en ander nog steeds een grote bouwput op.
Gelukkig dat er bewoners zijn die zorgen dat de wijk er leuk uit blijft zien.
Zo komen we zelfs Kunst tegen en zeer Kunstzinnige tuintaferelen.
Maar wat nu die bierton voor de deur betekent is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk bedoeld de bewoner dat het bier koud staat ?? Of toch weer een leuke plantenbak in de Beetsstraat ?