donderdag, mei 29, 2014

03.06.2014 - Wijkschouw & Leefbaarheidoverleg Spoorwijk

UITNODIGING 

Wijkschouw & Leefbaarheidoverleg Spoorwijk 

Dinsdag 3 juni 2014

De Wijkschouw (verzamelen in de gang van de Wissel)
van 18.30-19.30 uur

Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij eventuele verbeter- en
aandachtspunten onderweg, worden genoteerd, met bewoners & vertegenwoordigers van instanties,
onder begeleiding van Ton Farla van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

Het Leefbaarheidoverleg (met koffie en thee) in “De Wissel”
van 19.30 uur tot 21.30 uur

Een transparant en constructief overleg tussen bewoners en instanties waarbij aandachtspunten &
ideeën worden uitgewisseld en afspraken worden gemaakt. Dit alles onder het genot van een kopje
koffie en / of thee, het voorzitterschap is in handen van Bewoners Organisatie Spoorwijk.


Agenda Leefbaarheidoverleg: 

1. Opening en mededelingen door vice-voorzitter Jan Hunck
2. Nieuwe actiepunten wandeling
3. Inbreng bewoners
4. Inbreng organisatie / instanties
5. Samenvatting van de avond door de voorzitter
6. Rondvraag
7. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Jan Hunck
Vice-voorzitter
Bewoners Organisatie Spoorwijk/Leefbaarheidoverleg Spoorwijk