zondag, oktober 24, 2010

Stadsdeelgesprekken ook voor Spoorwijk

(klik op titel)

In de Stadskrant nr. 12 van Den Haag staat op pagina 1 de aankondiging van de themabijeenkomst ‘Aan de slag in de wijken’.

De gemeente organiseert stadsdeelgesprekken over bewonersparticipatie. Voor stadsdeel Laak (o.a. Spoorwijk) wordt deze gehouden op 27 november 2010 in Theater Pierrot.

Gemeente organiseert stadsdeelgesprekken over bewonersparticipatie
Hoe kun je meer Hagenaars betrekken bij het wel en wee van hun wijk? Hoe kun je de kennis en creativiteit van bewoners optimaal benutten? Om dit soort vragen gaat het in de gesprekken over bewonersparticipatie die de gemeente de komende maanden in alle stadsdelen organiseert.
Iedereen is welkom.

‘Het college van burgemeester en wethouders heeft als motto: Aan de Slag.
Wij willen dat nadrukkelijk samen met de stad doen,’ zegt wethouder Ingrid van Engelshoven,verantwoordelijk voor bewoners participatie. ‘Ik ga daarover graag in gesprek met bewonersorganisaties, sleutelfiguren en andere wijkbewoners. Ik wil hun inbreng benutten om de visie van het college aan te scherpen.’

INSPRAAK
Het college wil dat het voor mensen duidelijker wordt welke inbreng zij hebben en wat er met inspraakverordening wordt de inbreng van Hagenaars concreet benoemd: raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Zo weet je als inwoner van de stad precies welke ruimte er is voor je opvattingen.

BEWONERSORGANISATIES
Het college heeft veel waardering voor bewonersorganisaties en beschouwt hen als belangrijke bondgenoten. Wel wil het college dat zij niet alleen namens de wijk spreken, maar - meer dan tot nu toe - de wijkbewoners aan de praat krijgen. Om dat te stimuleren stelt het college een nieuw subsidiesysteem voor. Naast een bescheiden basissubsidie krijgen bewonersorganisaties subsidie op basis van hun activiteitenprogramma. Ook andere bewonersgroepen kunnen een activiteitensubsidie
aanvragen.

STADSDEELGESPREKKEN
Tijdens de stadsdeelgesprekken is er volop ruimte voor vragen en discussie. De gesprekken staan onder leiding van Menno Bentveld de stem van het radioprogramma
Vroege Vogels’ en het gezicht van het televisieprogramma ‘Nieuwslicht’.

De gesprekken zijn op de volgende data en locaties:
• Haagse Hout: dinsdag 2 november, 20.00 - 22.00 uur, Diamantcollege, Diamanthorst 183

• Leidschenveen-Ypenburg: maandag 8 november, 20.00 - 22.00 uur, Montaignelyceum, Kiekendiefstraat 25

• Centrum: maandag 15 november, 20.00- 22.00 uur, Cultu ralis, Hobbemastraat 120

• Scheveningen: dinsdag 23 november, 19.30 - 21.30 uur, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92

Laak: donderdag 25 november, 19.30 - 21.30 uur, Theater Pierrot
• Escamp: maandag 29 november, 20.00 - 22.00 uur, Florence, Steenhouwersgaarde 1

• Loosduinen: dinsdag 30 november, 19.30 - 21.30 uur, De Abdijkerk

• Centrum: dinsdag 7 december, 20.00 - 22.00 uur, het Klokhuis, Celebesstraat 4

• Segbroek: dinsdag 14 december, 19.30 - 21.30 uur, Theater de Regentes, Weimarstraat 63