zondag, oktober 10, 2010

Ventilatieproblematiek Rudolf van Brammenstraat/Vosmaerstraat in Spoorwijk

(klik op titel)

Ventilatieproblematiek Spoorwijk

In 2003 zijn de woningen in de eerste fase van de herstructurering in Spoorwijk opgeleverd. De afgelopen tijd is in de media veel aandacht besteed aan de ventilatieproblematiek die heerst in de woningen aan de Vosmaerstraat en de Rudolf van Brammenstraat. Bewoners hebben klachten geuit over het ventilatiesysteem in hun woningen. Samen met TNO en Bevico lopen nu verschillende onderzoeken over de functionering van het systeem. Deze onderzoeken vinden plaats in nauw overleg met de bewoners.

Het ventilatiesysteem
De woningen beschikken over het Vent-O-Systeem, een geavanceerd systeem dat voor de ventilatie van de huizen gebruik maakt van sensoren en automatische roosters. De sensoren registreren hoeveel frisse buitenlucht aangevoerd moet worden en regelen vervolgens het openen en sluiten van de ventilatieroosters. De gebruiker kan op elk moment invloed uitoefenen op het systeem en dus ook handmatig de ventilatieroosters bedienen. Het gaat hier niet om balansventilatie waar de afgelopen jaren veel ophef over is ontstaan.

Aanpak
De planning is als volgt:
• 8 september: Bewonersavond voor de huurders van Vestia uit de Rudolf van Brammenstraat en de Vosmaerstraat.
• 15 september: De eerste bijeenkomst met het bewonerscomité en Vestia.
• 1 tot en met 14 oktober: TNO voert onderzoek in zes woningen uit.
• In de week van 25 oktober: Een eerste conclusie van het TNO-onderzoek verschijnt.
• 14 oktober tot en met 12 november: Bevico voert de reinigingswerkzaamheden uit, op basis van twee woningen per dag.
• In de week van 25 oktober: Direct nadat TNO heeft aangegeven dat ook onderhoud kan worden uitgevoerd in de zes woningen start Bevico hier. Dit onderhoud duurt een week.
• In de week van 1 november: TNO voert een tweede onderzoek uit in de zes woningen.
• In de week van 29 november: Zowel TNO als Bevico presenteren een rapportage en de eindconclusie.

Bovenstaande is een planning waar Vestia op aanstuurt. De planning is onder voorbehoud dat zich geen vertragende omstandigheden voordoen. Voor het behalen van deze planning zijn wij ook afhankelijk van de medewerking van bewoners.

Bewonerscommissie
Het bewonerscomité bestaat uit de volgende personen:

Mw. Van Dun, voorzitter (Rudolf van Brammenstraat 12), telefoonnummer 06-41 22 73 29
Dhr. G.S. Hardjodikromo (Rudolf van Brammenstraat 1)
Mw. M. Djojoseparto (Rudolf van Brammenstraat 1)
Mw. M. Akkermans (Rudolf van Brammenstraat 9)
Mw. C. Kiromeroglu (Rudolf van Brammenstraat 10)
Mw. M.L. Baya (Rudolf van Brammenstraat 11)
Mw. S. Satter (R. van Brammenstraat 16)
Mw. M. Kucuk (Rudolf van Brammenstraat 22)
Mw. Yildirim (Vosmaerstraat 9)

WBI Advies (deskundige bewonerscommissie)
Dhr. Nieuwboer

Bewonersorganisatie Spoorwijk
Dhr. T. Farla

Op uitnodiging bewonerscommissie:
Dhr. J. Hunck


Het Vent-O-Systeem is geplaatst in de huurwoningen van Vestia in de Vosmaerstraat en de Rudolf van Brammenstraat. De onderzoeken die plaatsvinden richten zich op dit systeem, de warmtepomp en het totale binnenmilieu in deze woningen. Overige klachten/reparatiemeldingen kunnen op de gebruikelijke wijze aan ons worden doorgeven.

Heeft u nog vragen?
Kirsten Joosten van onze Klantenservice beantwoordt graag de vragen die u mogelijk heeft. Onze Klantenservice is bereikbaar via e-mailadres zuidoost@vestia.nl of van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 070 – 361 06 10.

Bron: Vestia.nl