zondag, september 02, 2007

‘Verbeterplan voor de Haagse Koepel’ bijeenkomst 10 september 2007


‘Verbeterplan voor de Haagse Koepel’ bijeenkomst 10 september 2007


Op 6 augustus j.l. hebben wij als bestuur van Stichting De Haagse Koepel een bijeenkomst gehouden in Concordia over het rapport ‘Verbeterplan voor de Haagse Koepel’.
Tijdens deze bijeenkomst is door onze achterban aangegeven dat men het voortbestaan van De Haagse Koepel van het grootste belang vindt en waarde hecht aan een zorgvuldige meningsvorming over de toekomstige vormgeving van de organisatie.

De deelnemende organisaties stellen zich daarom op het standpunt dat zij voor een tweede maal bij elkaar willen komen na de vakantieperiode.

Hierbij willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van een 2de bijeenkomst op maandag 10 september 2007, aanvang 20.00 uur in Theater Concordia, Hoge Zand 42

Uit het verslag van 6 augustus zijn er door de aanwezigen een aantal zaken naar voren gebracht, deze worden uitgewerkt als agendapunten.Wij hopen u te kunnen begroeten op 10 september a.s.
Met vriendelijke groet, namens Stichting De Haagse Koepel,


Witte de Withstraat 117
2518 CS Den Haag
Telefoon: 070-3561515
Fax: 070-3562476
E-mail: secr@haagsekoepel.nl

Zie ook:

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag Federatiebijeenkomst 6 augustus 2006

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Brief van Leo Olffers

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag bijeenkomst 10 september 2007

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag van Rabin Baldewsingh 19 september in Concordia

http://www.haagsekoepel.nl/default.php?section=Verslag Federatiebijeenkomst 6 augustus 2006