donderdag, augustus 30, 2007

Den Haag introduceert 8 september de actie ‘Bezige Buurten’Mooie stad achter de duinen! Dat is Den Haag. Iedereen kent het refrein van het Haags ‘volkslied’. Maar een mooie woonomgeving vraagt veel onderhoud. De actie Bezige Buurten van de gemeente Den Haag en de woningcorporaties Haag Wonen, Vestia en Staedion zet de spotlights op al het werk dat wordt verzet om Den Haag ‘schoon, heel en veilig’ te houden.


Zo is er dus op die dag ook het Kleurrijk festival Spoorwijk 2007. Centraal in de actie staan allerlei activiteiten die op zaterdag 8 september worden georganiseerd in de stad. Ze variëren van ludieke veegacties, een welkom aan nieuwe bewoners tot kinderfestiviteiten.

Programma
De ruim dertig activiteiten vinden in verschillende wijken plaats, van Scheveningen en Transvaal tot Vrederust en Mariahoeve. In een speciale bijlage van de Stadskrant die verschijnt op 5 september is het hele Bezige Buurten-programma te lezen. http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=58240 Op maandag 17 september zendt TV West een speciale uitzending uit over de actie Bezige Buurten.

Afspraken
Aanleiding voor de actie zijn de Kaderafspraken Leefbaarheid en Veiligheid waarin de gemeente en de woningcorporaties hebben vastgelegd wat zij van 2005 tot en met 2009 investeren om Den Haag schoon, heel en veilig te krijgen. Dit akkoord bevat een reeks concrete afspraken rond veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte en bewonersinitiatieven.

Uit de eerste resultaten blijkt bijvoorbeeld dat in 2006 een vliegende start is gemaakt met het keurmerk Veilig Wonen. In totaal verkregen 3.759 woningen het certificaat. In 2007 worden 3.100 woningen aangepakt. Het afgesproken aantal van 7.500 woningen eind 2009 wordt ruimschoots gehaald.

Daarnaast telt Den Haag inmiddels dertig preventieteams van groepjes bewoners die veelal ’s avonds of ’s nachts in de gaten houden of alles in de buurt in orde is.

Schoner
Grote delen van Den Haag zoals de Schilderswijk en Laak zijn de afgelopen jaren ook aanzienlijk schoner geworden. Dit komt door een combinatie van intensief onderhoud, strenge handhaving van regels en veel voorlichting. In sommige buurten werken bewoners ook actief mee door bijvoorbeeld eens per week zelf hun straat te vegen.

Subsidie
De gemeente en corporaties stimuleren bewoners ook eigen initiatieven te nemen om hun buurt leefbaar te houden door fondsen beschikbaar stellen. Bewoners kunnen dat geld inzetten voor verschillende doeleinden van een schoonmaakactie, een straatfeest tot extra plantenbakken voor in de buurt.

Een overzicht van de fondsen is op de internetpagina van Bezige Buurten te vinden. http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=58248 Bovendien neemt de leefbaarheid mede toe door zestien nieuwe buurtconciërges die door de corporaties zijn aangesteld en waarvan de gemeente drie jaar mee betaalt aan de loonkosten.