vrijdag, januari 02, 2015

Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020Beleidskader Haagse Kunst en Cultuur.

Wethouder Joris Wijsmuller wil voor het opstellen van het beleidskader in gesprek met het culturele veld. Aan de hand van een aantal thema’s worden daarom thematische gesprekken gevoerd. Ter afsluiting zal een stadsgesprek plaatsvinden, waar het hele culturele veld voor wordt uitgenodigd.
De serie gesprekken start op maandag 19 januari 2015. De te bespreken thema’s zijn onder meer makersklimaat, talentontwikkeling, cultuureducatie en cultuur als gezicht van de stad. Het afsluitende stadsgesprek is op maandag 9 maart 2015.
Serie gesprekken over Haags cultuurbeleid
Den HaagFM 29.12.2014 In het voorjaar van 2015 zal de gemeenteraad het Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020 vaststellen. Dit kader geeft op hoofdlijnen richting aan de uitgangspunten en prioriteiten van het cultuurbeleid.

Wethouder Joris Wijsmuller wil voor het opstellen van het beleidskader in gesprek met het culturele veld. Aan de hand van een aantal thema’s worden daarom thematische gesprekken gevoerd. Ter afsluiting zal een stadsgesprek plaatsvinden, waar het hele culturele veld voor wordt uitgenodigd.
De serie gesprekken start op maandag 19 januari. De te bespreken thema’s zijn onder meer makersklimaat, talentontwikkeling, cultuureducatie en cultuur als gezicht van de stad. Het afsluitende stadsgesprek is op maandag 9 maart. …lees meer