zaterdag, december 01, 2018

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam November 2018


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte relatie,

Zoals iedere maand ontvangt u hierbij een weergave van onze bijzondere activiteiten in de afgelopen maand november. Dit naast onze reguliere voorlichting en cursussen. Onder het kopje: 'Genoeg plaats in onze herberg' vindt u een uitnodiging met praktische informatie.

Op Eerste Kerstdag gaan de deuren van het Vadercentrum wijd open voor iedereen die die dag bij ons op visite wil komen. Misschien bent u al aan het bedenken welke voorzieningen u thuis gaat treffen om het die dag gezellig te maken, maar denkt u iemand te kennen die zo'n uitnodiging goed zou kunnen gebruiken. Laat het mensen weten en als u zelf van de uitnodiging gebruik wil gaan maken: WELKOM !!

Bilal Sahin

November 2018

In deze editie:
 • Uitreiking las-certificaten
 • Afstanden in de samenleving overbruggen: saamhorigheid vergroten
 • Trainingsweekend voor vrijwilligers van het Vadercentrum
 • Week van de dialoog: 'Elkaar zien'
 • Divali
 • De Afvalbioscoop en het Vadercentrum
 • Voorlichtingsbijeenkomst over “brood en ons milieu”
 • Genoeg plaats in onze herberg !
 • Agenda

Uitreiking las-certificaten


De eerste dag van november was het al feest. Zeven cursisten lassen ontvingen uit handen van de technisch directeur van de HTM, de heer Rien Heilbron, hun certificaat. Onze lasdocent Willem Verbruggen was in zijn werkzame leven bij de HTM ook lasdocent; onderhoudt nauwe contacten met zijn vroegere collega Richard Alsemgeest en zie daar het ontstaan van een relatie tussen de HTM en het Vadercentrum. Dankzij sponsoring van de HTM is het Vadercentrum in staat de las-cursussen aan te bieden als duwtje in de rug naar verdere persoonlijke ontwikkeling. In deze tijd van toenemende welvaart hebben wij het geluk dat cursisten met een meer dan gemiddelde aanleg voor lassen door tussenkomst van Willem Verbruggen naar betaald werk als lasser worden geleid. Cursisten die al een betaalde baan hebben gebruiken onze cursus om een stapje verder te kunnen maken.

Dankzij de maatschappelijke betrokkenheid van de HTM zagen wij in het afgelopen jaar cursisten lassen vanuit een uitkering naar een betaalde baan gaan. Hoe mooi is dat !!

Afstanden in de samenleving overbruggen:
saamhorigheid vergroten

Op vrijdag 2 november kwam wethouder Bert van Alphen naar het Vadercentrum om onder het gehoor van oud-raadsleden Den Haag en medewerkers van de gemeente Den Haag zijn visie op armoedebestrijding uit te leggen en vragen hierover te beantwoorden.
Aansluitend werd dit jaar voor de veertiende keer de Piet Vinkprijs uitgereikt. Vijftien projecten werden aangemeld. De jury koos voor het project van MIAW aan de Noordwal nummer 18 (Stichting Make It Art Worthy; uitgesproken als miauw, maar geschreven zonder u omdat iedereen er met 'jij' wordt aangesproken). Gemeenteraadslid Joris Wijsmuller liet weten het een eer te vinden om deze prijs aan MIAW te mogen overhandigen.

Met een hapje en drankje werd deze zeer verdiende prijs voor MIAW beklonken. Piet Vink zou deze middag geweldig hebben gevonden!

Trainingsweekend voor vrijwilligers van het Vadercentrum 

3 en 4 november 2018
Het was de eerste keer dat ik meeging en wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten. Maar wat was het gezellig en noodzakelijk voor iedereen. Je kon nu met collega-vrijwilligers in zo’n mooie omgeving een praatje maken en elkaar op een hele andere manier leren kennen.

Het weer was schitterend en de omgeving van de Lage Vuursche is een mooi bosrijk gebied. Er waren een lange en een korte wandeling uitgezet en men kon naar eigen keuze meelopen. Ikzelf heb voor de lange wandeling gekozen; die duurde 3 uur. Het was goed uitrusten daarna en genieten van een door onze vrijwilligers goed verzorgde avondmaaltijd.

“s Avonds deden wij opdrachten waarin wij konden laten zien hoe goed we elkaar al kenden of gingen leren kennen. Waar je voor moest kiezen als je boot ging zinken en je niet alles mee kon nemen. Het heeft ons aan het denken gezet.

Op zondag werd er over de toekomst van het Vadercentrum gesproken om te kijken wat men graag wilde en zou willen doen. Dit bracht flinke discussies op gang. Tot slot werden er schilderijen gemaakt waarop de toekomst van het Vadercentrum uitgebeeld stond.
De terugreis verliep voorspoedig en iedereen kwam moe maar voldaan in Den Haag terug.
Hannie van der Sman, vrijwilliger Vadercentrum

Week van de dialoog: "Elkaar zien"


Het Vadercentrum heeft op donderdag 8 november met een dialoogtafel aan de week van de dialoog meegedaan. Onder leiding van Hugo Skoppek ontstond een interessant gesprek over hoe men naar elkaar kijkt. Waar hechten mensen waarde aan en wat vinden ze belangrijk als het gaat om naar iemand anders kijken? En hoe kijken anderen naar hen?

Het werd een interessante ervaring; vooral om te zien hoe de dialoog een pakkende wending kreeg toen de deelnemers de kans kregen hun blik en ervaring op 'Elkaar zien' met de rest te delen. Op bepaalde punten werd dieper ingezoomd zodat een beter beeld werd verkregen van wat precies werd bedoeld en in welk perspectief de mens ´Elkaar zien´ plaatst.

´Elkaar zien´ is niet een alledaags onderwerp, maar de deelnemers gingen zich steeds meer op hun gemak voelen en stelden zich open om zo actief mogelijk aan de dialoog mee te kunnen doen. Dat het een geslaagde avond werd is vooral aan Hugo Skoppek te danken.

Divali


Op vrijdag 9 november vroeg Pandit Wim Jaipal aan een dame naar voren te komen om de kaars voor Divali aan te steken. Het was één van de duizenden lichtjes, die de hele week waren te zien als symbolische overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht op de duisternis en overwinning van gelukzaligheid op onwetendheid.

Vele wijze levenslessen werden ons voorgeschoteld op één van de belangrijkste hoogtijdagen binnen het Hindoeïsme. Divali wordt gevierd om licht in het leven te verwelkomen en dat is precies wat wij in het Vadercentrum ook beogen.

Vrijwilligers hadden de hele dag in de keuken gestaan om het gezelschap van meer dan honderd personen van een traditionele vegetarische maaltijd te voorzien. Velen daarvan waren nooit eerder in het Vadercentrum geweest. We hopen ze nog eens terug te zien. Dan maken wij samen iedere dag Divali.

De afvalbioscoop en het Vadercentrum

In het kader van het Huishoudelijk Afvalplan van de gemeente Den Haag heeft ons team de afgelopen 6 weken de gelegenheid gehad om aan bezoekers van het Vadercentrum voorlichting en informatie te geven over het scheiden en recyclen van huishoudelijk afval. Voor ons team was het (opnieuw) een grote uitdaging, gelet op de diversiteit aan culturen, waarmee wij in contact kwamen om ons verhaal over dit onderwerp aan mensen over te brengen.
Niet in het minst gesteund door folders en flyers in verschillende talen, konden we de bezoekers van het Vadercentrum geleidelijk aan het nut van het scheiden en recyclen van huishoudelijk afval duidelijk maken. Op grond van de in de praktijk opgedane ervaringen hebben flyers in het Turks, Pools, Arabisch, naast flyers in het Nederlands en Engels, hier duidelijk hun nut bewezen.
Overigens is het recyclen het Vadercentrum zelf niet vreemd. Inmiddels sinds jaar en dag bekend met het (mede) organiseren van de opruimdagen/-festivals in het stadsdeel Laak, worden gebruikte, kapotte en beschadigde materialen opgehaald en ingeleverd en in de werkplaats, werkcorner en het atelier van het Vadercentrum uit elkaar gehaald, opnieuw in elkaar gezet en als nieuw gratis aan wijkbewoners aangeboden. Dit geldt voor het herstellen van kapotte fietsen, kapotte elektrische apparaten en kleding, die moet worden vermaakt. Kortom: circulair ondernemen op kleine schaal !
In haar voorlichtings- en informatie-activiteiten naar belangstellenden van buiten Den Haag, waaronder o.m. een groep studenten uit Noord Brabant, werden wij als team uitgenodigd hieraan deel te nemen, waardoor er een interessante uitwisseling van kennis en informatie ontstond over ons favoriete onderwerp: scheiden en recyclen van huishoudelijk afval.
Op 11 december a.s. vindt het Multicultureel Festival plaats in stadsdeel Laak. In het kader van het (avond)programma van die dag zal ons team deelnemen aan één van drie gesprekstafels/workshops. Met alle plezier zullen wij ook van die gelegenheid gebruik maken om onze boodschap over het nut van scheiden en recyclen van huishoudelijk afval over te brengen.
Wij als team Afvalbioscoop kijken terug op een prettige, aangename en zeer vruchtbare samenwerking met de medewerkers van het Vadercentrum.
Team afvalbioscoop; Gemeente Den Haag; Dienst Stadsbeheer/Opdrachtgeving
www.denhaag.nl

Voorlichtingsbijeenkomst over "brood en ons milieu"

Op donderdag 29 november kreeg Den Haag er veertig brood-ambassadeurs bij. Veertig bezoekers van het Vadercentrum gaan zich ervoor hardmaken in hun leefomgeving uit te leggen dat brood niet aan dieren mag worden gevoerd. In brood zit zout en andere stoffen die slecht zijn voor dieren. Bovendien blijven brood- en etensresten vaak op straat en langs sloten en tuinen liggen. Daar komen ratten en ander ongedierte op af.
Tot nu toe staan er in onze buurt nog maar twee brood-containers; het Vadercentrum bepleit dat het er meer moeten worden. Maar de deelnemers aan deze leerzame en vooral gezellige voorlichtingsbijeenkomst zullen geen brood-container nodig hebben. Zij ontvingen als cadeautje een handig kookboekje om lekker met (oud) brood te koken.

Genoeg plaats in onze herberg ! 

Voor diegenen die op Eerste Kerstdag bij ons op visite willen komen ligt een inschrijfformulier in het Vadercentrum te wachten (telefoonnr. 070-3954097). Vrijwilligers zijn die dag beschikbaar om gasten voor wie het niet makkelijk is zelfstandig naar het Vadercentrum toe te komen, thuis op te halen en natuurlijk ook weer thuis te brengen. Wèl uw telefoonnummer bij ons achterlaten. Dan kunnen wij nadere afspraken maken.

Misschien spreekt het u meer aan om als vrijwilliger op Eerste Kerstdag naar het Vadercentrum toe te komen. Vrijwilligerswerk blijft niet beperkt tot het onze gasten van allerlei lekkernijen te voorzien; gezellig aanschuiven voor een praatje met onze gasten is óók vrijwilligerswerk.

Agenda

Naast onze cursussen en verdere reguliere activiteiten vinden er in de maand december ook éénmalige of meer bijzondere bijeenkomsten plaats.
 • Zaterdag 1 december, theatervoorstelling in het Vadercentrum. “Broodkapje en de boze rat”. Het begint om 13.30 uur,
 • Maandag 3 december, Repair Café Vadercentrum,
 • Dinsdag 4 december, met een grote multiculturele groep Chanoeka viering met dialoog en maaltijd,
 • Woensdag 5 december komt om 15.00 uur Sint Nicolaas naar de Weggeefwinkel. Aanmelden is verplicht,
 • Dinsdag 18 december, Tour D’Amour (Roze ouderen), een grote dialoogbijeenkomst met een maaltijd over seksuele diversiteit. Het begint om 17.00 uur,
 • Donderdag 20 december, Repair Café Vadercentrum,
 • Vrijdag 21 december, Kerstviering met een dialoog en maaltijd,
 • Dinsdag 25 december, “Genoeg plaats in onze herberg”. Het Vadercentrum is van 11.00 tot 17.00 uur open voor iedereen. Aanmelden heeeel graag.
Een uitgebreid en meer up-to-date programma kunt u op onze website vinden.
http://www.haagsevaders.nl/site/index.php/cursussen/