zondag, september 02, 2018

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam 01.09.2018


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte relatie,

Wij van het Vadercentrum zijn niet van het vergaderen, maar komen er ook niet onderuit af en toe terug, maar vooral naar de toekomst te kijken. Dat deden wij in de maand augustus bij voorkeur op één van de bankjes op het Jonckbloetplein met toevallig aanwezige vrijwilligers. We bespraken wat er in het eerste halfjaar is gebeurd en vooral wat beter zou kunnen. Dit om volgas in onze prachtige multiculturele stad aan de tweede helft van 2018 te beginnen.

Bilal Sahin

Augustus 2018

In deze editie:
 • Overlijden Sanam van Voorthuijsen
 • Terugblik eerste halfjaar 2018
 • Stagiaires
 • Taakstraf-jongeren
 • (Certificering) cursussen
 • Agenda

Sanam van Voorthuijsen


Op zaterdag 11 augustus bereikte ons het droeve bericht dat Sanam van Voorthuijsen in zijn slaap was overleden. Hij mocht maar 40 jaar worden.

Sanam ontving in 2014 de Kartiniprijs (emancipatieprijs van de Stad Den Haag) en in 2015 viel hem de eer ten deel om de 'John Blankensteinprijs´ (homo-emancipatieprijs van de stad Den Haag) in ontvangst te mogen nemen. Hij liet ons zijn boek: 'Mijn leven is drijfzand' na.
Binnen het Vadercentrum organiseerde Sanam thema-avonden, die veel mensen aan het denken hebben gezet.

Op vrijdag 17 augustus vertrok een delegatie vanuit het Vadercentrum naar Rotterdam, alwaar Sanam onder een bloemenpracht zijn straat met zang en dans voor altijd verliet.

Op donderdag 30 augustus vond in aanwezigheid van een delegatie vanuit het Vadercentrum in Buurthuis van de Toekomst De Sprong een herdenkingsbijeenkomst en -ceremonie 'Gendergelijkheid´ plaats, waar verschillende sprekers bij het leven van Sanam stil stonden.

Wij zullen de aanwezigheid van Sanam in het Vadercentrum moeten gaan missen, maar zullen de waarden en normen, zoals Sanam die voor ogen had, hoog houden.

Terugblik eerste halfjaar 2018 

 • Alle in onze wijk voorkomende religieuze feestdagen hebben wij gevierd !!!
 • Duizenden mensen hebben deelgenomen aan cursussen en eenmalige activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten en bijeenkomsten over een speciaal thema, dat soms cultureel en/of religieus was bepaald.
 • Honderden certificaten zijn uitgereikt. Vaak aan mensen die nooit eerder een dergelijk bewijsstuk van kunde op een bepaald gebied mochten ontvangen.
 • In de Weggeefwinkel hielpen we ruim 5.000 klanten.
 • De rol van de Buurtvaders was weer belangrijk, vooral tijdens stads-/wijk evenementen en rond oud en nieuw.
 • Om de week nam Repair Café zijn intrek in het Vadercentrum, waar handige vrijwilligers kleine reparatiewerkzaamheden voor wijkbewoners verrichtten met als resultaat dat een apparaat weer een tijdlang veilig kan worden gebruikt.
 • Tientallen statushouders, voornamelijk uit Syrië en Eritrea, hebben aan cursussen en andere activiteiten deelgenomen. Meerderen zijn vrijwilliger in het Vadercentrum geworden.
 • De Weggeefwinkel gaat er iedere week mooier uitzien. Tijdens de zomervakantie werd hieraan hard gewerkt.

"Stagiaires" in ons centrum 

Het Vadercentrum biedt een stageplaats aan vooral voor die jongeren, die moeite hebben met het vinden van een geschikte stageplek. Deze jongeren zijn erg belangrijk voor het Vadercentrum. Dat zij daarmee belangrijk werk voor de maatschappij en dus de wijk verrichten is iets wat wij onze stagiaires proberen bij te brengen.

Vanaf Januari tot de zomervakantie begeleidden wij in het Vadercentrum en de Weggeefwinkel in totaal 43 stagiaires:
 • 11 MBO stagiaires (administratief, dienstverlening en entree) en
 • 32 maatschappelijke stagiaires (VMBO en HAVO)
van verschillende scholen in de regio.
Begeleiding vond plaats door onze vrijwilligers.

Taakstraf-jongeren


In samenwerking met het Ministerie van Justitie werden in het eerste halfjaar van 2018 negen 'taakstraf-jongeren' via de Raad van de Kinderbescherming Den Haag begeleid. Het Vadercentrum neemt deze taak zeer serieus. Er wordt onder de vrijwilligers een 'vaderfiguur' aangesteld, die ze thuis vaak hebben gemist. Taakstraf-jongeren gaan binnen het Vadercentrum op in de groep stagiaires. Slechts bij een enkeling is bekend dat het om een taakstraf-jongere gaat. Wij zien dat als onze kracht. Het feit dat een taakstraf-jongere gelijk wordt gesteld aan iedere andere bezoeker van het Vadercentrum, werkt naar ons idee positief. Specifieke begeleiding wordt daarom achter de schermen gegeven.

(Certificering) cursussen


Er heerst altijd een soort van feeststemming in het Vadercentrum wanneer mensen een cursus met een certificaat of zelfs met een diploma mogen afsluiten. Er worden handen geschud en felicitaties uitgewisseld. In enkele gevallen betreft het het eerste officiële document als bewijs van vakmanschap.

In het eerste halfjaar van 2018:
 • Namen 18 mannen deel aan de cursus elektrisch lassen; 13 daarvan rondden dit af met een certificaat,
 • 21 mannen volgden de cursus Mig-Mag lassen en 14 daarvan kregen een certificaat,
 • 32 personen hebben verschillende computercursussen op beginnersniveau gevolgd,
 • 15 mannen namen deel aan de cursus kleermaken. Zij maakten helemaal zelf (onder begeleiding van een kleermaker) een pantalon en een overhemd,
 • 9 mannen hebben de cursus Engels gevolgd.
 • 12 deelnemers hebben de cursus Spaans gevolgd.
 • In totaal 25 leerlingen (tussen 12 en 18 jaar) uit het voortgezet onderwijs ontvingen huiswerkbegeleiding. Individuele lessen werden op verschillende weekdagen door acht professionele docenten gegeven, waardoor de leerlingen hun schoolprestaties verbeterd zagen.
 • 14 deelnemers volgden de EHBO herhaallessen, waardoor hun EHBO diploma werd verlengd.
 • Wijkbewoners die niet of nauwelijks sporten volgden de hardlooptraining met als resultaat: deelname aan verschillende hardloop-evenementen, zoals met 25 personen deelname aan de CPC-loop. Allen sloten deze evenementen af met een medaille.
Enkele andere voorbeelden van cursussen met tientallen deelnemers zijn: teken- en schildercursus, yoga, Nederlands, zwemmen, houtbewerken, solliciteren, omgaan met geld, Arduino, fietsreparatie, enzovoort!

Het spreekt voor zich dat wij onze cursussen op z'n minst in de tweede helft van dit jaar aanhouden en het liefst nog uitbreiden. Ideeën daarvoor hebben we tijdens de zomer-vakantie verzameld, maar zijn nog altijd heel welkom!

Agenda

Naast onze cursussen en verdere activiteiten waarover u in deze nieuwsbrief kon lezen, vinden er in september ook éénmalige of meer bijzondere bijeenkomsten plaats. Een uitgebreid en meer up-to-date programma kunt u op onze website vinden.
http://www.haagsevaders.nl/site/index.php/cursussen/
LET OP!!   Voor sommige activiteiten is aanmelding verplicht.
 • Maandag 3 september, Repair Café Vadercentrum,
 • Donderdag 6 september, voorlichtingsbijeenkomst over “kanker in het gezin”. Het begint om 19.00 uur,
 • Vrijdag 7 september, Dialoogbijeenkomst met een maaltijd over “zin van het leven”,
 • Vrijdag 14 september, vanaf 18.00 uur zijn er activiteiten in het licht van de nacht van de vrijwilliger,
 • Donderdag 20 september, Repair Café Vadercentrum,
 • Vrijdag 21 september, grote dialoogbijeenkomst met een maaltijd, i.s.m. de Brandweer, over “brandveiligheid”.
 • Maandag 1 oktober, Repair Café
 • Vrijdag 5 oktober, Grote dialoogbijeenkomst met een maaltijd over "ben ik een vreemdeling of een Nederlander".
 • Zaterdag 20 oktober, Om 14.00 uur komt de kindervoorstelling "Er was weer... Sneeuwwitje" naar het Vadercentrum.  
 • ATTENTIE: voor de Divali Feestviering van vrijdag 9 november dient men zich tijdig aan te melden.