maandag, augustus 27, 2018

Weer gedonder in de Beetsstraat

Weer gedonder in de Beetsstraat

Weer gedonder
Na de slepende overlastaffaire tussen de bewoners op de Beetsstraat 282 284, is het probleem met de buurvrouw op 284 nog niet afgelopen.
Nadat de bewoners op de Beetsstraat 282 uiteindelijk, vanwege het intimiderende gedrag noodgedwongen, zijn vertrokken en hun huis leeg staat,  heeft de buurvrouw op Beetsstraat 284 weer een nieuw slachtoffer gevonden.
Inmiddels heeft namelijk ook de nieuwe bewoner op de Lidewijdestraat 14 overlast gekregen van de buurvrouw op Beetsstraat 284.
Vandaag liep dit weer eens uit de hand door haar associale luidvloekende gedrag nav de onderhoudswerkzaamheden overdags op het balkon bij die nieuwe buurman. Deze keer gaat het om vermeende  geluidsoverlast en overlast van de vrijkomende stof in de lucht.
De communicatie verliep niet bepaald optimaal middels een prettig gesprek, maar was doorspekt met een zeer intimiderende toonzetting zoals luid schreeuwen  en gebruik van vloekwoorden waardoor zelfs de buren ongevraagd konden meegenieten.
Het ergste is dat er bij de buurvrouw een klein kind rondloopt  dat daarvan getuige was.
Wat nu weer !!! ??


Toename overlast
Steeds meer Nederlanders ervaren overlast van buren of andere mensen. Dat blijkt uit cijfers die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) dinsdag 28.08.2018 heeft gepresenteerd.
De meeste burenruzies gaan over geluidsoverlast, pesterijen en tuin- of buitenproblemen, zoals onenigheid over een schutting, overhangende takken en rookoverlast door een barbecue of vuurkorf. Deze onderwerpen staan al jaren bovenaan de lijst met veel voorkomende ergernissen, stelt het CCV.
Buurtbemiddeling is een typische 'end of pipe' uitvinding die heel veel geld kost.